Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/169/0 Cech piernikarzy i miodosytników w Krakowie 1570 - 1865 0 Unroll
Statuty i przywileje cechowe, rejestr zapisu i wypisu uczniów, listy wędrowne czeladników, księgi rachunkowe, akta różne (sygn. 29/169/1-16) Number of units in the group: 16
29/170/0 vacat - Cech płócienników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/171/0 Cech powroźników w Krakowie 1503 - 1842 0 Unroll
Statuty i przywileje cechowe, spór z sadelnikami krakowskimi, zapisy uczniów, wyzwoliny, dzieje cechu, protokoły zebrań, księgi rachunkowe, akta różne (sygn. 29/171/1-19) Number of units in the group: 19
29/172/0 Cechy rusznikarzy, mieczników, szpadników [i szlifierzy] w Krakowie 1508 - 1860 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, protokoły zebrań, rejestry mistrzów, kasięgi zapisu i wypisu uczniów, rejestry wyzwolin, gospoda czeladnicza, spór mieczników z nożownikami krakowskimi, księgi rachunkowe, księga rzemieślnicza czeladnika puszkarza, rejestr złych postepków czeladników mieczników i szpadników, akta różne (sygn. 29/172/1-36) Number of units in the group: 36
29/173/0 Cechy rybaków w Krakowie i Kazimierzu 1481 - 1802 0 Unroll
Statuty i przywileje cechowe, protokoły zebrań, spór rybaków krakowskich i kazimierskich, opłaty targowe od ryb, akta różne (sygn. 29/173/1-20) Number of units in the group: 20
29/174/0 Cech rymarzy w Krakowie 1537 - 1774 0 Unroll
Prawa i przywileje cechowe, sprawy poszczególnych rymarzy (sygn. 29/174/1-10) Number of units in the group: 10
29/175/0 vacat - Cech ryngmacherów w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/176/0 Cechy rzeźników w Krakowie, Kazimierzu i Kleparzu 1494 - 1979 0 Unroll
Statuty i przywileje cechowe, spory rzęźników krakowskich z "kijakami", protokoły zebrań, sąd cechowy, , księgi zapisu i wypisu uczniów, wyzwoliny, wpisy mistrzów do cechu, formularz przysięgi, inwentarz skarbu cechowego, księgi rachunkowe, rejestry bydła rzeźnego, szkoła zawodowa, akta różne (sygn. 29/176/1-78) Number of units in the group: 78
29/177/0 vacat - Cech sadelników i słoniniarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/178/0 Cechy siodlarzy [i tapicerów] w Krakowie i Kleparzu 1569 - 1884 0 Unroll
Statuty i przywileje cechowe, okólniki, zapisy uczniów, wyzwoliny, księgi wędrowne czeladników, sztuka majsterska tapicerów (sygn. 29/178/1-18) Number of units in the group: 18
29/179/0 vacat - Cech śledziarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/180/0 Cech ślusarzy [i zegarmistrzów] w Krakowie 1569 - 1900 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, rejestr czeladników, wyrobników i uczniów, protokoły zebrań, książki rachunkowe, gospoda ślusarska, świadectwa wyzwolin uczniów, przestępstwa czeladników (sygn. 29/180/1-20) Number of units in the group: 20
29/181/0 Cechy stelmachów i kołodziejów w Krakowie oraz stelmachów, kołodziejów, stolarzy i bednarzy na Kleparzu 1511 - 1839 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, księgi rachunkowe, dokumenty różne (sygn. 29/181/1-10) Number of units in the group: 10
29/182/0 Cech stolarzy i bednarzy w Krakowie 1518 - 1945 0 Unroll
Statuty i prawa cechowe, przyjęcia do cechu, protokoły zebrań, spory między mistrzami i czeladnikami, zapisy i wypisy uczniów, zapisy czeladników, ewidencja członków cechu, księga mistrzów wędrownych, listy wędrowne czeladników, księgi i akta rachunkowo-kasowe, inwentarze, metryki i świadectwa czeladników i uczniów, umowy z uczniami, wzory mebli do egzaminów, akta i dokumenty różne, księgi kancelaryjne (sygn. 29/182/1-58) Number of units in the group: 58
29/183/0 vacat - Cech sukienników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/184/0 Cechy szewców w Krakowie, Kazimierzu i Kleparzu 1563 - 1925 0 Unroll
Prawa i przywileje cechowe, protokoły, inwentarz gospody, księgi rachunkowo-kasowe, ewidencja mistrzów cechu kleparskiego, jatki szewskie, wypisy dokumentów, akta różne (sygn. 29/184/1-13) Number of units in the group: 13
29/185/0 Cech szklarzy w Krakowie 1721 - 1908 0 Unroll
Statuty cechowe, protokoły zebrań, księgi rachunkowo-kasowe, przyjmowanie uczniów, wyzwoliny uczniów, księga wpisów mistrzów, księgi czeladników, gospoda czeladnicza (sygn. 29/185/1-16) Number of units in the group: 16
29/186/0 vacat - Cech szmuklerzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/187/0 vacat - Cech szyprów i flisaków w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/188/0 Cechy tokarzy, [grzebieniarzy i parasolników] oraz rzeźbiarzy i pozłotników w Krakowie 1826 - 1942 0 Unroll
Protokoły zebrań, księgi rachunkowe, protokoły egzaminów, spisy członków, akta różne (sygn. 29/188/1-11) Number of units in the group: 11
Showing 221 to 240 of 4,527 entries.