Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/206/0 Urząd Wojewódzki Krakowski [1877] 1920 - 1939 [1953] 0 Unroll
Wydział Ogólny (1914) 1919-1939 (sygn.UWKr 1-31,262-263) Wydział Społeczno-Polityczny 1921-1939 (sygn.UWKr 32-38, 40-44a,47, 51-53,55a, 56-75,76a, 77-90,260-261, 265-360, 362-439) Wydział Samorządowy 1921-1939 (sygn.UWKr 91-98,259) Wydział Wojskowy (1914) 1921-1939 (sygn.UWKr 99-112, 117-130) Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych (1892) 1921-1939 (sygn.UWKr 131-247, 361) Wydział Przemysły i Handlu (1919) 1921-1939 (sygn.UWKr 248-252) Wydział Pracy i Opieki Społecznej 1921-1939 (sygn.UWKr 253) Wydział Zdrowia 1921-1939 (sygn.UWKr 254-258) Akta nierozpoznane (sygn.UWKr 264) Dzienniki podawcze i indeksy 1919-1939 (sygn.UWKr Księgi 1-5,48-104) Księgi budżetowe 1921-1938 (sygn.UWKr Księgi 6-47) Number of units in the group: 1081
29/207/0 Archiwum Urzędu Wojewódzkiego Krakowskiego - zbiór szczątków zespołów [1810] 1877 - 1952 0 Unroll
1.Ekspozytura C.K. Dyrekcji Budowy Dróg Wodnych w Krakowie (Ekspositur der C.K.Direktion für den Bau der Wasserstrassen in Krakau-kanalizacja Wisły pod Krakowem) [1809] 1901- 1918 (sygn. AUW 3, ck.DBDW 1-432) 2.Krajowa Centrala Pasz w Krakowie 1916-1918 (sygn. AUW 4) 3.Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie (Krajowy Urząd Kontroli Wywozu, Wydział Aprowizacji, Wydział Rolnictwa) 1918-1919 (sygn. AUW 5-8) 4.Komisja Rządząca dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego (Wydział Rolnictwa, Opieki Społecznej, Biuro Archiwalne) 1919 (sygn. AUW 8-12) 5.Rada Przyboczna Generalnego Delegata Rządu 1919-1921 (sygn. AUW 13-14) 6.Wydział Spraw Aprowizacyjnych dla Małopolski-Ekspozytura w Krakowie 1920-1921 (sygn. AUW 15) 7.Okręgowy Inspektorat Aprowizacji w Krakowie 1921 (jednostka wspólna z sukcesją nr 6-sygn. AUW 15) 8.Komisja Rozdzielcza Wydziału Aprowizacyjnego 1918-1923 (sygn. AUW 16-40) 9.Starostwo w Krakowie, Oddział Kontroli Towarów 1918-1923 (sygn. AUW 41-42) 10.Delegat Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej dla spraw opieki społecznej na Małopolskę i Śląsk Cieszyński 1919-1921 (sygn. AUW 43-44) 11.Delegatura Ministerstwa Rolnictwa w Krakowie 1919 (sygn. AUW 45-49) 12.Inspektorat Okręgowy Pomocy Rolnej w Krakowie [1918] 1919-1922 (sygn. AUW 50-60) 13. Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Sekcja Odbudowy Przemysłu, Oddział Małopolski w Krakowie [1918] 1919-1921 (sygn. AUW 61-68, 70-73) 14.Ministerstwo Przemysłu i Handlu, Sekcja Odbudowy Przemysłu, Oddział Małopolski, Ekspozytura we Lwowie [1918] 1919-1921 (sygn. AUW 69) 15.Galicyjski Zakład Obrotu Bydłem w Krakowie [1917] 1918-1920 (sygn. AUW 74) 16.Komisja Badania Cen w Krakowie 1917-1918 (sygn. AUW 75) 17.Urząd Badania Cen w Krakowie 1920 (jednostka wspólna z sukcesją nr 16 -sygn. AUW 75) 18.Krajowy Inspektorat Lasów we Lwowie (nadzór nad lasami prywatnymi) [1917] 1919-1922 (sygn. AUW 76-77) 19.Inspekcja Leśna w Wadowicach [1916] 1920-1924 (sygn. AUW 78) 20. Krajowy Urząd Odbudowy, Oddział Sekcji Rolniczej w Krakowie, Referat Warsztatowy-włącz. do zespołu nr 307-Krajowy Urząd Odbudowy 21.Kierownictwo Okręgu Budowniczego Kraków 1919-1920 (sygn. AUW 80) 22.Państwowy Zarząd Dróg Wodnych w Krakowie 1926-1930 (sygn. AUW 81) 23.Państwowy Zarząd Dróg Wodnych w Oświęcimiu 1927-1929 (jednostka wspólna z sukcesją nr 22-sygn.AUW 81) 24.Ekspozytura Okręgowego Urzędu Zdrowia w Krakowie 1919-1921(sygn. AUW 82) 25. vacat - Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie (Krakowie) 1918-1920 (sygn. AUW 83) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie 14/3 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 26.Główny Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją w Warszawie 1920-1921 (sygn. AUW 84) 27.Tymczasowy Wydział Samorządowy we Lwowie (obwałowania Wisły, regulacja rzek) [1877] 1920-1928 (sygn. AUW 91-106) 28.vacat - Krajowe Biuro Melioracyjne we Lwowie 1883-1928 (sygn. AUW 107-108, 111) - przekazano do Archiwum Państwowego w Rzeszowie 59/502 Krajowe Biuro Melioracyjne we Lwowie 29.Ekspozytura Biura Melioracyjnego w Krakowie 1892-1932 (sygn. AUW 109-110) 30.Dyrekcja Okręgu Regulacji Rzek Żaglowych w Krakowie 1920-1922 (sygn. AUW 142, ODRŻ 1-10) 31.Państwowy Zarząd Architektoniczno-Budowlany w Krakowie 1922-1931 (sygn. AUW 11-43, PZAB 1-14) 32.Dyrekcja Dróg Wodnych w Krakowie 1925-1934 (sygn. DDW 1-25) 33.Dyrekcja Budowy Kanałów Żeglugi w Krakowie 1916-1922 (sygn. DBKŻ 1-4) 34.Warszawska Dyrekcja Dróg Wodnych. Wydział Górnej Wisły w Krakowie 1924-1927 (sygn. WDDW 1-7) 35.Państwowy Zarząd Dróg Wodnych 1909-1936 (sygn. PZDW 1-19) 36.Sekcja Konserwacji Publicznych Robót Melioracyjnych w Tarnowie 1918-1933 (sygn. SKRM 1-6) 37.Ekspozytura C.K. Oddziału Leśno-Technicznego dla zabudowania potoków górskich we Lwowie 1910-1918 (sygn. EOLT 1-10) 38.Inspektorat Dróg Wodnych w Krakowie 1924 (sygn. IDW 1-3) 39.Akta władz i urzędów (nie zinwentaryzowane) 1919-1936 (sygn. AUW 145-157, 163-175) Number of units in the group: 551
29/207/1 Ekspozytura C.K. Dyrekcji Budowy Dróg Wodnych w Krakowie [1809] 1901 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 433
29/207/2 Krajowa Centrala Pasz w Krakowie 1916 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/207/3 Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie 1918 - 1919 0 Unroll
Number of units in the group: 4
29/207/4 Komisja Rządząca dla Galicji i Śląska Cieszyńskiego 1919 0 Unroll
Number of units in the group: 5
29/207/5 Rada Przyboczna Generalnego Delegata Rządu 1919 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/207/6 Wydział Spraw Aprowizacyjnych dla Małopolski, Ekspozytura w Krakowie 1920 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/207/7 Okręgowy Inspektorat Aprowizacji w Krakowie 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/207/8 Komisja Rozdzielcza Wydziału Aprowizacyjnego 1918 - 1929 0 Unroll
Number of units in the group: 25
29/207/9 Starostwo w Krakowie, Odział Kontroli Towarów 1918 - 1923 0 Unroll
Number of units in the group: 30
29/207/10 Delegat Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej dla spraw opieki społecznej na Małopolskę i Śląsk Cieszyński 1919 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/207/11 Delegatura Ministerstwa Rolnictwa w Krakowie 1919 0 Unroll
Number of units in the group: 5
29/207/12 Inspektorat Okręgowy Pomocy Rolnej w Krakowie [1918] 1919 - 1922 0 Unroll
Number of units in the group: 11
29/207/13 Ministerstwo Przemysłu i Handlu Sekcja Odbudowy Przemysłu Oddział Małopolski w Krakowie [1918] 1919 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 13
29/207/14 Ministerstwo Przemysłu i Handlu Sekcja Odbudowy Przemysłu Oddział Małopolski Ekspozytura we Lwowie [1918] 1919 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/207/15 Galicyjski Zakład Obrotu Bydłem w Krakowie [1917] 1918 - 1920 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/207/16 Komisja Badania Cen w Krakowie 1917 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/207/17 Urząd Badania Cen w Krakowie 1920 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/207/18 Krajowy Inspektorat Lasów we Lwowie [1917] 1919 - 1922 0 Unroll
Number of units in the group: 2
Showing 261 to 280 of 4,527 entries.