Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/207/19 Inspekcja Leśna w Wadowicach [1916] 1920 - 1924 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/207/20 vacat - Krajowy Urząd Odbudowy Oddział Sekcji Rolniczej w Krakowie Referat Warsztatowy - włączono do zespołu nr 307 - Krajowy Urząd Odbudowy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/207/21 Kierownictwo Okręgu Budowniczego w Krakowie 1919 - 1920 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/207/22 Państwowy Zarząd Dróg Wodnych w Krakowie 1926 - 1930 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/207/23 Państwowy Zarząd Wodny w Oświęcimiu 1927 - 1929 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/207/24 Ekspozytura Okręgowego Urzędu Zdrowia w Krakowie 1919 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/207/25 vacat - Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego w Cieszynie (Krakowie) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie 14/3 Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/207/26 Główny Urząd do Walki z Lichwą i Spekulacją w Warszawie 1920 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/207/27 Tymczasowy Wydział Samorządowy we Lwowie [1877] 1920 - 1928 0 Unroll
Number of units in the group: 16
29/207/28 Krajowe Biuro Melioracyjne we Lwowie 1883 - 1928 0 Unroll
Number of units in the group: 3
29/207/29 Ekspozytura Biura Melioracyjnego w Krakowie 1892 - 1932 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/207/30 Dyrekcja Okręgu Regulacji Rzek Żeglownych w Krakowie 1920 - 1922 0 Unroll
Number of units in the group: 11
29/207/31 Państwowy Zarząd Architektoniczno-Budowlany w Krakowie 1922 - 1931 0 Unroll
Number of units in the group: 15
29/207/32 Dyrekcja Dróg Wodnych w Krakowie 1925 - 1934 0 Unroll
Number of units in the group: 25
29/207/33 Dyrekcja Budowy Kanałów Żeglugi w Krakowie 1916 - 1922 0 Unroll
Number of units in the group: 4
29/207/34 Warszawska Dyrekcja Dróg Wodnych Wydział Górnej Wisły w Krakowie 1924 - 1927 0 Unroll
Number of units in the group: 7
29/207/35 Państwowy Zarząd Dróg Wodnych 1909 - 1936 0 Unroll
Number of units in the group: 19
29/207/36 Sekcja Konserwacji Publicznych Robót Melioracyjnych w Tarnowie 1918 - 1933 0 Unroll
Number of units in the group: 6
29/207/37 Ekspozytura C.K. Oddziału leśno-technicznego dla zabudowania potoków górskich we Lwowie 1910 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 10
29/207/38 Inspektorat Dróg Wodnych w Krakowie 1924 0 Unroll
Number of units in the group: 3
Showing 281 to 300 of 4,527 entries.