Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/207/39 Akta władz i urzędów (nie zinwentaryzowane) 1919 - 1936 0 Unroll
Number of units in the group: 26
29/208/0 Urząd Okręgu Kraków 1939 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 222
29/209/0 vacat - C.K. Starostwo w Białej - włączono do zespołu nr 210 - Starostwo Powiatowe w Białej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/210/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Białej - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/210/1 vacat - C.K. Urząd Cyrkularny w Myślenicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/210/2 vacat - C.K. Urząd Cyrkularny w Wadowicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 7
29/210/3 vacat - C.K. Urząd Obwodowy w Wadowicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/210/4 vacat - C.K. Urząd Powiatowy w Białej - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 6
29/210/5 vacat - C.K. Urząd Powiatowy w Kętach - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 10
29/210/6 vacat - C.K. Urząd Powiatowy w Oświęcimiu - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/210/7 vacat - Magistrat Biała - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/210/8 vacat - Magistrat Kęty - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/210/9 vacat - Magistrat Oświęcim - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/210/10 vacat - Dominia: Bulowice, Czaniec, Kozy, Pisarzowice, Witkowice - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/210/11 vacat - C.K. Starostwo w Białej - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 471
29/210/12 vacat - Powiatowa Komisja Zasiłkowa w Białej - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/210/13 vacat - Ekspozytura Rolnicza C.K. Namiestnictwa Nr 22 w Białej - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/210/14 vacat - Powiatowa Komisja Aprowizacyjna w Białej - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/210/15 vacat - Powiatowa Komisja Rozdziału Drzewa przy Starostwie w Białej - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespół 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/210/16 vacat - Powiatowy Urząd Gospodarczy w Białej - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej zespól 13/689 Starostwo Powiatowe w Białej Krakowskiej 0 Unroll
Number of units in the group: 4
Showing 301 to 320 of 4,527 entries.