Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/226/1 Dominium Czarny Dunajec 1835 - 1855 [1863] 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/226/2 Dominium Czorsztyn 1846 - 1853 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/226/3 Dominium Harklowa 1823 - 1854 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/226/4 Dominium Klikuszowa 1835 - 1855 [1862] 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/226/5 Dominium Kościelisko, Ludźmierz 1820 - 1855 [1863] 0 Unroll
Number of units in the group: 4
29/226/6 Dominium Krościenko 1823 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/226/7 Dominium Łącko 1851 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/226/8 Dominium Łopuszna 1849 - 1852 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/226/9 Dominium Ochotnica 1842 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/226/10 Dominium Szczawnica 1850 - 1851 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/226/11 Dominium Szaflary 1837 - 1855 [1875] 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/226/12 Dominium Zakopane 1816 - 1855 [1879] 0 Unroll
Number of units in the group: 3
29/227/0 Magistrat Nowy Targ 1789 - 1863 0 Unroll
Magistrat Nowy Targ 1803-1863 (normalia, sprawy miejskie, policyjne, sanitarne, weterynaryjne, gospodarcze, kościelne, szkolne, drogowe, wojskowe; konskrypcja) (sygn. StNT 77-78) Number of units in the group: 36
29/228/0 vacat - C.K. Starostwo w Oświęcimiu - włączono do zespołu nr 229 - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/229/0 Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu [1910] 1918 - 1931 0 Unroll
I. C. K. Starostwo w Oświęcimiu (K.K. Bezirkshauptmannschaft in Oświęcim) 1910-1918 1. Akta prezydialne 1912-1918 (sygn.StO 1-2) 2. Normalia 1910-1918 (sygn.StO 3) 3. Sprawy służbowe i personalne 1911-1918 (sygn.StO 4) 4. Sprawy wojskowe 1910-1918 (sygn.StO 5-8) 5. Sprawy duchowne i szkolne 1911-1918 (sygn.StO 9) 6. Sprawy sanitarne, ubogich, zakładów dobroczynnych, kas chorych, akcje ratunkowe 1910-1918 (sygn.StO 10-13) 7. Kultura, górnictwo, lasy, łowiectwo, rybołówstwo 1910-1918 (sygn.StO 14, 95) 8. Sprawy handlowe i przemysłowe (m.in. stowarzyszenia, cechy rzemieślnicze) 1910-1918 (sygn.StO 15-20) 9. Sprawy drogowe, budowlane i inne techniczne 1910-1917 (sygn.StO 21, 96) 10. Sprawy policyjne (partie polityczne, stowarzyszenia, paszporty itp.) 1910-1918 (sygn.StO 22-24) 11. Sprawy gminne 1910-1918 (sygn.StO 25, 97) 12. Sprawy podatków i opłat 1910-1918 (sygn.StO 26) 13. Sprawy administracyjno-prawne (wywłaszczenia, obywatelstwo, sprawy stanu cywilnego) 1910-1918 (sygn.StO 27-29) 14. Sprawy weterynaryjne 1910-1918 (sygn.StO 30) 14. Sprawy różne 1915-1918 (sygn.StO 30) 16. Dzienniki pod., indeksy (zachowane przykładowo) 1910-1918 (sygn.StO 77-83, 89-91) II. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 1919-1931 17. Referat Ogólny 1918-1925, 1930 (sygn.StO 31) 18. Referat Organizacyjny 1918-1931 (sygn.StO 32) 19. Referat Bezpieczeństwa Publicznego (partie polityczne, stowarzyszenia, ruch wywrotowy, ruch zawodowy, prasa, zgromadzenia, cudzoziemcy itp.) 1918-1931 (sygn.StO 33-37, 98-100) 20. Referat Administracyjno-Prawny (1899) 1918-1932 (sygn.StO 38-51, 71) 21. Referat Gminny (Samorządowy) 1918-1931 (sygn.StO 52-56) 22. Referat Opieki Społecznej (fundacje, pośrednictwo pracy, emigracja) 1918-1931 (sygn.StO 57-58) 23. Referat Wojskowy 1918-1931 (sygn.StO 59-61, 72-76) 24. Referat Karno-Administracyjny 1918-1931 (sygn.StO 62-66) 25. Referat Sanitarny 1918-1932 (sygn.StO 67-68) 26. Referat Weterynaryjny 1918-1929 (sygn.StO 69) 27. Referat Ochrony Lasów 1919-1931 (sygn.StO 70) 28. Referat Spraw Inwalidów Wojennych 1918-1930 (sygn.StO 70) 29. Księgi kancelaryjne (zachowane przykładowo) 1918-1931 (sygn.StO 84-88, 92-93) 30. Legitymacje, paszporty 1918-1921 (sygn.StO 94) Number of units in the group: 100
29/229/1 C.K. Starostwo w Oświęcimiu 1910 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 43
29/230/0 C.K. Starostwo w Tarnowie [1861] 1867 - 1918 0 Unroll
Akta w układzie rzeczowym (dot. jednostki własnej; nadzór policyjny, ruch wywrotowy (przestępczość, powstanie 1863, ruchy patriotyczne, agitacja lewicowa, rozruchu antyżydowskie, szpiegostwo, amnestia; obławy policyjne, stowarzyszenia, nastroje ludności, migracje, paszporty, cenzura), sprawy Rady Miejskiej i Rady Powiatowej, Miejskiej Kasy Oszczędności, Zakładu Kredytowego Włościańskiego, sprawy kościelne, szkolne, sanitarne, sprawy kultury, sprawy gospodarcze (m.in. serwituty, propinacja), klęski elementarne; skutki toczącej się wojny światowej) 1861-1918 (sygn.StT 1-6 ) Akta spisane prowizorycznie (sygn.StT 7-13) Number of units in the group: 13
29/231/0 C.K. Starostwo w Żywcu [1819] 1867 - 1918 [1924] 0 Unroll
I. C.K. Urząd Powiatowy w Żywcu (K.K. Bezirksamt in Seybusch) 1860-1862 1. Korespondencja ogólna 1860-1862 (sygn. StŻ 1) II. C.K. Starostwo w Żywcu (K.K. Bezirkshauptmannschaft in Seybusch) 1867-1918 2. Sprawy służbowe i personalne 1893-1918 (sygn.StŻ 2-7) 3. Sprawy policyjne (przestępstwa polityczne, strajki, sądy doraźne, paszporty, stowarzyszenia, ruch zawodowy, kultura, itp.) 1892-1918 (sygn.StŻ 8-38) 4. Sprawy wojskowe 1884-1918 (sygn.StŻ 39-65, 208-209) 5. Sprawy handlu i przemysłu (1862) 1867-1918 (1924) (sygn.StŻ 66-119) 6. Sprawy aprowizacji 1910-1918 (sygn.StŻ 120-122) 7. Sprawy budowlane, drogowe i wodne 1883-1917 (sygn.StŻ 123-134) 8. Sprawy kultury krajowej 1880-1918 (sygn.StŻ 134-144) 9. Sprawy weterynaryjne 1905-1918 (sygn.StŻ 145) 10. Sprawy sanitarne i opieki społecznej (m.in. pośrednictwo pracy emigracja, fundacje) (1850) 1868-1918 (sygn.StŻ 146-164) 11. Sprawy wyznaniowe i szkolne (1819) 1873-1918(sygn.StŻ 165-178, 181-182) 12. Sprawy administracyjno-prawne (sprawy obywatelstwa, przynależność gminna, cudzoziemcy) 1890-1918 (sygn.StŻ 183-186) 13. Udział Starostwa w sprawach sądownictwa cywilnego i karnego, sprawy karno-administracyjne 1900-1918 (sygn.StŻ 187-190) 14. Podatki i opłaty 1877-1918 (sygn.StŻ 191-192) 15. Nadzór nad gminami i obszarami dworskimi 1904-1918 (sygn.StŻ 193-203) 16. Dzienniki podawcze i indeksy 1917-1918 (sygn.StŻ 204-209) Number of units in the group: 209
29/231/1 C.K. Urząd Powiatowy w Żywcu 1860 - 1862 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/232/0 Starostwo Powiatowe w Żywcu 1918 - 1939 0 Unroll
1. Referat Ogólny 1919-1939 (sygn.StŻII 1-7) 2. Referat Organizacyjny 1918-1939 (sygn.StŻII 8-26) 3. Referat Bezpieczeństwa Publicznego (nadzór policyjny, przestępczość, partie polityczne, ruch zawodowy i wywrotowy, stowarzyszenia, wybory sprawy cudzoziemców, kultura, klęski żywiołowe itp.) 1918-1939 (sygn.StŻII 27-115, 362-365) 4. Referat Administracyjno-Prawny (1895) (sprawy obywatelstwa, stanu cywilnego, wyznania, kultura i sztuka, przemysł i handel, łowiectwo, ochrona przyrody itp.) 1918-1939 (sygn.StŻII 116-218, 366) 5. Referat Gminny 1918-1939 (sygn.StŻII 219-257) 6. Referat Opieki Społecznej 1918-1939 (sygn.StŻII 258-275) 7. Referat Wojskowy 1918-1939 (sygn.StŻII 276-318, 367) 8. Referat Karno-Administracyjny 1919-1939 (sygn.StŻII 319-323) 9. Referat Sanitarny 1919-1939 (sygn.StŻII 324-338) 10. Referat Weterynaryjny 1920-1939 (sygn.StŻII 339-341) 11. Referat Budowlany 1920-1939 (sygn.StŻII 342-344) 12. Referat Ochrony Lasów 1919-1939 (sygn.StŻII 345-350) 13. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych 1919-1939 (sygn.StŻII 351-361) 14.Akta nieuporządkowane (sygn.StŻII 368-372) Number of units in the group: 372
Showing 341 to 360 of 4,527 entries.