Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/235/10 Starostwo Powiatowe w Ropczycach 1932 - 1937 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/236/0 vacat - Dominium Dzików - włączono do zespołu nr 639 - Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/237/0 vacat - Dominium Gierałtowice - włączono do zespołu nr 644 - Archiwum dóbr Zator 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/238/0 vacat - Dominium Mokrzyszów - włączono do zespołu nr 639 - Archiwum Dzikowskie Tarnowskich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/239/0 vacat - Dominium Palczowice - włączono do zespołu nr 644 - Archiwum dóbr Zator 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/240/0 vacat - Dominium Przeciszów - włączono do zespołu nr 644 - Archiwum dóbr Zator 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/241/0 Archiwum urzędów dominialnych w Suchej i Ślemieniu 1799 - 1855 0 Unroll
I. Dominium Sucha 1. Dominium jako organ administracji państwowej 1799-1855 (sygn.DSS 1-59) 2. Dominium jako organ sądownictwa 1799-1855 (sygn.DSS 60-78) 3. Dominium jako przedstawicielstwo właściciela wsi 1810-1855 (sygn.DSS 79-97) 4. Pomoce kancelaryjne i kasowe 1823-1850 (sygn.DSS 98-102) 5. Samorząd gromadzki 1825-1850 (sygn.DSS 103-105) II. Dominum Ślemień 1. Dominium jako organ administracji państwowej 1801-1855 (sygn.DSS 106-165) 2. Dominium jako organ sądownictwa 1810-1855 (sygn.DSS 166-187) 3. Dominium jako przedstawicielstwo właściciela wsi 1802-1850 (sygn.DSS 188-199) 4. Pomoce kancelaryjne i kasowe 1810-1827 (sygn.DSS 200-202) 5. Samorząd gromadzki 1811-1854 (sygn.DSS 203-205) 6. Różne 1818-1846 (sygn.DSS 206, 207) Number of units in the group: 207
29/242/0 vacat - Dominium Zator - włączono do zespołu nr 644 - Archiwum dóbr Zator 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/243/0 Dominia i magistraty z obszaru Sądu Powiatowego w Andrychowie - zbiór szczątków zespołów 1801 - 1855 0 Unroll
Sprawy spadkowe: 1. Magistrat Andrychów 1817-1854 (sygn. DSPA 1-3, 37) 2. Dominium Andrychów 1826-1854 (sygn. DSPA 4-5) 3. Dominium Frydrychowice 1834-1848 (sygn. DSPA 6) 4. Dominium Gierałtowice 1844-1855 (sygn. DSPA 6) 5. Dominium Głębowice 1853-1855 (sygn. DSPA 6) 6. Dominium Graboszyce 1847-1853 (sygn. DSPA 6) 7. Dominium Inwałd 1818-1855 (sygn. DSPA 7-9) 8. Dominium Nidek 1816-1854 (sygn. DSPA 10) 9. Dominium Palczowice 1829-1855 (sygn. DSPA 11) 10. Dominium Poręba Wielka 1822-1840 (sygn. DSPA 11) 11. Dominium Przybradz 1834-1853 (sygn. DSPA 11) 12. Dominium Smolice 1849-1854 (sygn. DSPA 11) 13. Dominium Rudze 1821-1855 (sygn. DSPA 12-13) 14. Dominium Wieprz 1813-1894 (sygn. DSPA 14-19) 15. Magistrat Zator 1801-1855 (sygn. DSPA 20-30) 16. Dominium Zator 1811-1855 (sygn. DSPA 31-36 Number of units in the group: 37
29/243/1 Magistrat Andrychów 1817 - 1854 0 Unroll
Number of units in the group: 3
29/243/2 Dominium Andrychów 1826 - 1854 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/243/3 Dominium Frydrychowice 1834 - 1848 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/243/4 Dominium Gierałtowice 1844 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/243/5 Dominium Głębowice 1853 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/243/6 Dominium Graboszyce 1847 - 1853 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/243/7 Dominium Inwałd 1818 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 3
29/243/8 Dominium Nidek 1816 - 1854 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/243/9 Dominium Palczowice 1829 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/243/10 Dominium Poręba Wielka 1822 - 1840 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/243/11 Dominium Przybradz 1834 - 1853 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 381 to 400 of 4,527 entries.