Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/243/12 Dominium Smolice 1849 - 1854 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/243/13 Dominium Rudze 1821 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/243/14 Dominium Wieprz 1813 - 1854 0 Unroll
Number of units in the group: 6
29/243/15 Magistrat Zator 1801 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 11
29/243/16 Dominium Zator 1811 - 1855 0 Unroll
Number of units in the group: 6
29/244/0 C.K. Dyrekcja Policji w Krakowie 1796 - 1809 0 Unroll
1. Akta w układzie rzeczowym (sprawy organizacyjne jednostki własnej, normatywy władz wyższego szczebla, przestępczość, inwigilowanie podejrzanych, sprawy meldunkowe, paszportowe, sanitarne, handel i rzemiosło, sprawy budowlane nadzór nad imprezami kulturalnymi, księgarniami i drukarniami; cenzura) 1796-1809 (sygn.I DPKr 1-105 ) 2. Rejestry i spisy dot. paszportów, przestępstw, wydaleń 1796-1805 (sygn.I DPKr 106-112) 3. Dzienniki podawcze i indeksy 1796, 1808 (sygn.I DPKr 113-151) Number of units in the group: 151
29/245/0 Urząd Policji miasta Krakowa 1809 - 1811 0 Unroll
Akta w układzie rzeczowym (sprawy dot. funkcjonowania jednostki własnej; przestępczość, inwigilacja osób podejrzanych, sprawy sanitarne, sprawy handlu i rzemiosła, budowlane, spis ludności, nadzór nad imprezami kulturalnymi itp.) 1809-1811 (sygn. II DPKr 1-19) Number of units in the group: 19
29/246/0 vacat - Dyrekcja Policji Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/247/0 C.K. Dyrekcja Policji w Krakowie 1849 - 1919 [1926] 0 Unroll
1. Akta prezydialne w układzie numerowym (normalia, działalność jednostki własnej, nadzór policyjno-administracyjny i policyjny (przestępczość, inwigilacja, działalność wywrotowa, partie i stowarzyszenia, ruch ludności) itp.) 1849-1918 (sygn.DPKr 1-129) 2. Oddział Informacyjny (Kundschaftstelle) (akta w układzie numerowym - szpiegostwo, partie i organizacje, inwigilacje) 1915-1917 (sygn.DPKr 130-137) 3. Akta ogólne w układzie numerowym (nadzór policyjno-administracyjny (przestępczość, rejstracja stowarzyszeń, sprawy prasowe, paszporty, imprezy kulturalne, sprawy sanitarne) 1851-1918 (sygn.DPKr 138-195) 4. Dzienniki podawcze i indeksy 1869-1918 (1924) (sygn.DPKr 196-414, 446-447 ) 5. Normalia 1852-1912 (sygn.DPKr 415-429, StGKr Mat 8) 6. Rejestry i spisy specjalne (rejestry stowarzyszeń, cenzurowanych sztuk teatralnych, druków zakazanych, koncesje dorożkarskie, spisy drukarni, księgarni, zakładów fotograficznych itp.) 1859-1918 (1926) (sygn.DPKr 430-445, 448-449, 453) 7. Księga uposażeń funkcjonariuszy 1911-1914 (sygn.DPKr 450) 8. Księgi przychodów i rozchodów 1917-1918 (sygn.DPKr 451-452) 9. Materiały do historii ruchu robotniczego 1867-1918 (sygn. DPKr 454-1278) Number of units in the group: 1279
29/248/0 Komenda Wojewódzka Policji Państwowej w Krakowie [1870] 1919 - 1939 0 Unroll
1. Akta prezydialne i tajne (sprawy jednostki własnej, polityczne, wojskowe) 1919-1922, 1928 (sygn.KWPPKr 1-9) 2. Referat Administracyjny (m.in. statystyka, dyscyplina, spr. karne funkcjonariuszy, skargi) (1870) 1919-1928 (1931) (sygn.KWPPKr 10-92) 3. Komenda Szkoły Okręgu Policji Państwowej w Krakowie 1920-1925 (sygn.KWPPKr 93) 4. Urząd Śledczy 1920-1928 (sygn.KWPPKr 94-118) 5. Ekspozytura Wydziału IV D (stosunku międzypaństwowe, mniejszości narodowe, działalność partii i organizacji, ruch zawodowy; inwigilacje) 1919-1923 (sygn.KWPPKr 119-133) 6. Rezerwa Okręgowej Komendy Policji Państwowej w Krakowie (wykazy rezerwistów, emigracja do USA) 1919-1922 (sygn.KWPPKr 134) 7. Dzienniki podawcze, indeksy (1918) 1919-1928 (sygn.KWPPKr 135-233) 8. Dokumenty osobiste funkcjonariuszy (1907) 1919-1922 (sygn.KWPPKr 234) 8. Akta nieuporządkowane 1919-1939 (sygn. 235-470) Number of units in the group: 472
29/249/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Białej [1918] 1919 - 1937 0 Unroll
1.Akta prezydialne, ogólne 1919-1922 (sygn. 29/249/1-4) 2.Rozkazy dowództwa żandarmerii 1918-1919 (sygn. 29/249/5-6) 3.Listy płac 1918-1919 (sygn. 29/249/7) 4.Raporty i meldunki 1923-1924 (sygn. 29/249/8) 5.Dzienniki podawcze, indeksy 1919-1928 (sygn. 29/249/9-18) 6.Kontrola dochodzeń 193 (sygn. 29/249/19) Number of units in the group: 18
29/250/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Bochni [1917] 1919 - 1922 0 Unroll
1.Akta ogólne (inwigilacje, listy płac, lista stanu osobowego) (1917) 1918-1922 (sygn. 29/250/1) Number of units in the group: 1
29/251/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Brzesku 1919 - 1939 0 Unroll
1.Akta prezydialne (ogólne, dzienniki prezydialne) 1919-1935,1939 (sygn. 29/251/1-9, 13-21) 2.Wykazy funkcjonariuszy 1920-1926 (sygn. 29/251/10) 3.Księga kar 1920-1928 (sygn. 29/251/11) 4.Protokoły odpraw Komendantów 1925-1927 (sygn. 29/251/12) 5.Indeksy 1923-1929 (sygn. 29/251/22-25) Number of units in the group: 25
29/252/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Chrzanowie [1918] 1919 - 1933 0 Unroll
1.Akta prezydialne (ogólne dzienniki podawcze prezydialne i ogólne) 1919-1933 (sygn. 29/252/1-18, 24-27) 2.Listy płac 1918-1919 (sygn. 29/252/19) 3.Wykazy funkcjonariuszy 1919-1925,1936 (sygn. 29/252/20-22) 4.Przeglądy komend 1918-1919 (sygn. 29/252/23) 5.Indeksy 1921-1922,1927-1928 (sygn. 29/252/28-29) 6.Akta Ekspozytury Urzędu Śledczego w Chrzanowie 1920-1930 (sygn. 29/252/30-33) 7.Akta Ekspozytury Policji Politycznej 1922-1927 (sygn. 29/252/34-37) Number of units in the group: 37
29/253/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Dąbrowie 1919 0 Unroll
1. Akta ogólne 1919 (sygn. 29/253/1) Number of units in the group: 1
29/254/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Gorlicach [1918] 1919 - 1928 0 Unroll
1.Akta prezydialne (ogólne, dzienniki podawcze prezydialne i ogólne) 1919-1928 (sygn. 9/254/1-6,8-10,14-20) 2.Fotografie przestępców 1922-1925 (sygn. 29/254/7) 3.Listy płac 1919-1924 (sygn. 29/254/11-12) 4.Przeglądy komend 1920-1922 (sygn. 29/254/13) 5.Indeksy 1918-1927 (sygn. 29/254/21-25) Number of units in the group: 25
29/255/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Jaśle [1917] 1918 - 1935 0 Unroll
1.Akta prezydialne (ogólne, dzienniki podawcze prezydialne i ogólne) 1918-1935 (sygn. 29/255/1-9, 15-26) 2.Rozkazy dowództw 1918-1920 (sygn. 29/255/10-11) 3.Przydziały służbowe 1919-1925 (sygn. 29/255/12) 4.Listy płac 1919 (sygn. 29/255/13) 5.Przeglądy komend 1919-1929 (sygn. 29/255/14) 6.Indeksy 1920-1932 (sygn. 29/255/27-34) 7.Akta Ekspozytury Urzędu Śledczego w Jaśle 1919-1926,1930 (sygn. 29/255/35-46) Number of units in the group: 46
29/256/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Krakowie [1918] 1919 0 Unroll
1.Akta ogólne 1918-1919 (sygn. 29/256/1-2) 2.Listy płac 1918-1920 (sygn. 29/256/3) Number of units in the group: 3
29/257/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej Kraków-Miasto 1922 - 1939 0 Unroll
1.Akta ogólne 1927-1928,1935,1937 (sygn. 29/257/1-2) 2.Akta Ekspozytury Urzędu Śledczego w Krakowie 1922-1929 (sygn. 29/257/3) 3.Akta sprawy kryminalnej 1934-1939 (sygn. 29/257/4) Number of units in the group: 5
29/258/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Limanowej [1918] 1919 0 Unroll
1.Akta prezydialne ogólne 1918-1919 (sygn. 29/258/1-2) 2.Listy płac 1918-1919 (sygn. 29/258/3) 3.Dziennik podawczy 1918-1919 (sygn. 29/258/4) Number of units in the group: 4
Showing 401 to 420 of 4,527 entries.