Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/259/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Mielcu [1918] 1919 - 1923 0 Unroll
1.Akta prezydialne ogólne 1918-1923 (sygn. 29/259/1-2) 2.Listy płac 1918-1919 (sygn. 29/259/3) 3.Dziennik podawczy, indeks 1918-1919 (sygn. 29/259/4-5) Number of units in the group: 5
29/260/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Myślenicach [1918] 1919 - 1935 0 Unroll
1.Akta prezydialne ogólne 1918-1923,1927-1928,1935 (sygn. 29/260/1-4) 2.Listy płac 1918-1919 (sygn. 29/260/5) 3.Dziennik podawczy 1918-1928 (29/260/6-12) Number of units in the group: 12
29/261/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Oświęcimiu [1918] 1919 - 1932 0 Unroll
1.Akta prezydialne ogólne, dzienniki podawcze prezydialne i ogólne 1918-1932 (sygn. 29/261/1-9,11-18) 2.Listy płac 1918-1919 (sygn. 29/261/10) 3.Indeksy 1922,1924-1929 (sygn. 29/261/19-21) Number of units in the group: 21
29/262/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Pilznie 1919 - 1939 0 Unroll
1.Akta prezydialne ogólne 1919-1928,1933,1939 (sygn. 29/262/1-4) 2.Inwigilacje 1919-1923,1925 (sygn. 29/262/5-6, l) 3.Korespondencja 1920-1928 (sygn. 29/262/8-15) 4.Listy starszeństwa 1925-1927 (sygn. 29/262/16) 5.Protokoły przeglądów komendy 1920-1931 (sygn. 29/262/17) 6.Dzienniki podawcze i indeksy 1919-1928 (sygn. 29/262/7,18-29) Number of units in the group: 29
29/263/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Podgórzu [1918] 1919 - 1921 0 Unroll
.Akta ogólne, listy płac 1918-1921 (sygn. 29/263/1) 2.Akta Ekspozytury Urzędu Śledczego Kraków - Podgórze 1920-1922 (sygn. 29/263/2-6) Number of units in the group: 6
29/264/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Ropczycach [1918] 1919 - 1939 0 Unroll
1.Akta prezydialne, ogólne oraz dzienniki podawcze i indeksy do nich 1919-1933, 1938-1939 (sygn. 29/264/1-15, 22-28) 2.Rozkazy dowództw 1919 (sygn. 29/264/16) 3.Listy płac 1918-1933 (sygn. 29/264/19-20) 4.Protokół przeglądu komendy 1920-1932 (sygn. 29/264/21) 5.Indeksy 1920-1929 (sygn. 29/264/29-32) 6.Sprawy gospodarcze 1920-1923 (sygn. 29/264/33-34) Number of units in the group: 34
29/265/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Tarnowie [1918] 1919 - 1928 0 Unroll
1.Akta prezydialne, dziennik podawczy 1918-1924 (sygn. 29/265/1-2) Number of units in the group: 2
29/266/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Wadowicach 1919 - 1926 0 Unroll
1.Akta prezydialne, ogólne dzienniki podawcze prezydialne i ogólne 1919-1921,1924 (sygn. 29/266/1,4-6) 2.Przeglądy komend 1919 (sygn. 29/266/2) 3.Listy płac 1919 (sygn. 29/266/3) 4.Akta PKPP w Makowie 1924-1926 (sygn. 29/266/7) Number of units in the group: 7
29/267/0 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Żywcu 1919 - 1934 0 Unroll
1.Akta prezydialne, ogólne oraz dzienniki podawcze i indeksy do nich 1919-1930 (sygn. 29/267/1-9, 14-20) 2.Spisy spraw odprawy posterunków 1932 (sygn. 29/267/10) 3.Spisy funkcjonariuszy, kronika wypadków 1920-1929 (sygn. 29/267/11) 4.Księga inwentarza ruchomego 1923-1925 (sygn. 29/267/12) 5.Indeksy 1921-1927,1929 (sygn. 29/267/21-23) Number of units in the group: 23
29/268/0 Posterunki i komisariaty Policji Państwowej województwa krakowskiego - zbiór szczątków zespołów [1879] 1919 - 1939 [1942] 0 Unroll
1. Posterunki Policji Państwowej powiatu Biała: - Żandarmerii w Bestwinie 1914-1919 (sygn.PPP 1-3) - Policji Państwowej w Hałcnowie 1926-1931 (sygn.PPP 3-11, 220) - w Kętach (1918) 1919-1934 (sygn.PPP 12-13) - w Wilamowicach (1918) 1919 (sygn.PPP 14) - w Wilkowicach 1937 (sygn.PPP 221) 2. Posterunki Policji Państwowej powiatu Bochnia: - Żandarmerii w Lipnicy Dolnej (1818) 1919 (sygn. PPP 15) - Policji Państwowej w Rzezawie (1918) 1919-1921, 1925 (sygn. PPP 16) - Żandarmerii w Uściu Solnym 1918-1919 (sygn. PPP 17) - Żandarmerii w Wiśniczu 1918-1919 (sygn. PPP 17) 3. Posterunki Policji Państwowej powiatu Brzesko: - Policji Państwowej w Borzęcinie (1915-1918) 1921-1927 (sygn.PPP 18-19) - w Brzesku (1918-1919) 1922-1924 (sygn.PPP 20-21) - w Czchowie 1926-1928 (sygn.PPP 22) - w Dębnie 1920-1927 (sygn.PPP 23) - w Iwkowej 1919-1932 (sygn.PPP 24-36) - w Jadownikach 1920-1930 (1941-1942) (sygn.PPP 37-47) - w Górce 1921-1922 (sygn.PPP 48) - w Okocimiu 1923-1929 (sygn.PPP 49) - w Olszowej 1920-1929 (sygn.PPP 50) - w Radłowie 1919-1928 (sygn.PPP 51-52) - w Słotwinie 1920-1927 (sygn.PPP 53) - w Szczepanowie 1920-1922 (sygn.PPP 54) - w Szczurowej 1919-1927 (sygn.PPP 55-56) - w Zabawie 1920-1923 (sygn.PPP 57) - w Zaborowie 1921-1929 (sygn.PPP 58) - w Zakliczynie 1923-1930 (sygn.PPP 59) 4. Posterunki Policji Państwowej powiatu Chrzanów: - Policji Państwowej w Chełmku 1919-1930 (sygn.PPP 60-69, 222) - w Libiążu 1920-1927 (sygn.PPP 70-72, 223-226) - Żandarmerii w Alwernii (1918) 1919 (sygn.PPP 73) - Policji Państwowej w Balinie 1925 (sygn.PPP 73) - Żandarmerii w Dąbrowie 1918-1919 (sygn.PPP 73) - Policji Państwowej w Jaworznie (1918)1919-1921 (sygn.PPP 73) - w Jeleniu 1920 (sygn.PPP 73) - w Jęzorze 1919-1921 (sygn.PPP 73) - w Krzeszowicach 1938 (sygn.PPP 73) - w Szczakowej 1921 (sygn.PPP 73) 5. Posterunki Policji Państwowej powiatu Dąbrowa: - Policji Państwowej w Radgoszczy 1919-1920 (sygn.PPP 74-75) 6. Posterunki Policji Państwowej powiatu Gorlice: - Policji Państwowej w Gliniku Mariampolskim (1915)1919-1926 (sygn.PPP 76) - w Gładyszowie 1919-1925 (sygn.PPP 77-78) - w Lipinkach (1913) 1919-1926 (sygn.PPP 79) - w Łużnej (1915) 1919-1924 (sygn.PPP 80) - w Niezwojowej 1920-1926 (sygn.PPP 81) - w Ropie 1920-1929 (sygn.PPP 82-84) - w Uściu Ruskim (1918) 1919-1920 (sygn.PPP 85) - w Zdyni (w Gładyszowie) 1919-1930 (sygn.PPP 86-95) 7. Posterunki Policji Państwowej powiatu Grybów: - Policji Państwowej w Bobowej (1918)1919-1929 (sygn.PPP 96-110) - w Stróżach (1918) 1919-1929 (sygn. PPP 111-112) 8. Posterunki Policji Państwowej powiatu Jasło: - Policji Państwowej w Grabiu 1920-1922, 1932 (sygn.PPP 113) - w Jaśle (1918) 1919 (sygn.PPP 114) - w Krempnej 1919-1932 (sygn.PPP 115-126) - w Osieku 1919 (sygn.PPP 127) - w Święcanach 1919-1920 (sygn.PPP 127) 9. Posterunki Policji Państwowej powiatu Kraków: - Policji Państwowej w Bielanach (1918) 1919-1920 (sygn.PPP 128) - w Bronowicach (1918) 1919-1922 (sygn.PPP 129-131) - Żandarmerii w Czyżynach 1919 (sygn.PPP 132) - Policji Państwowej w Mogile (1918) 1919-1921, 1933 (sygn.PPP 132) - w Woli Justowskiej (1918) 1919-1920 (sygn.PPP 133-134) 10. Komisariaty Policji Państwowej Kraków-Miasto: - Kraków-Krowodrza 1919-1921 (sygn.PPP 135-137, 227) - w Krakowie 1934-1939 (sygn.PPP 138-140) - Policji Wodnej w Krakowie 1920-1921 (sygn.PPP 141) 11. Posterunki Policji Państwowej powiatu Limanowa : - Policji Państwowej w Jodłowniku 1919-1920 (sygn.PPP 142) - w Laskowej 1919-1923 (sygn.PPP 143) - w Limanowej (1918)1919-1925 (sygn.PPP 143) - Żandarmerii w Niedźwiedziu 1918-1919 (sygn.PPP 144) - Policji Państwowej w Ujanowicach 1918-1919 (sygn.PPP 144) 12. Posterunki Policji Państwowej powiatu Mielec: - Żandarmerii w Borowej 1919 (sygn.PPP 145) - w Jaślanach, 1919 (sygn.PPP 145) - Policji Państwowej w Łysakowie 1919-1920 (sygn.PPP 145) - w Mielcu (1915) 1919 (sygn.PPP 146-148) - w Przecławiu (1918) 1919 (sygn.PPP 149) - w Radomyślu Wielkim (1918) 1920 (sygn.PPP 150-152) - w Reichsheimie (1918) 1920 (sygn.PPP 153) - Żandarmerii w Rzochowie 1918-1919 (sygn.PPP 154) - w Zgórsku 1918-1919 (sygn.PPP 154) 13. Posterunki Policji Państwowej powiatu Myślenice: - Żandarmerii w Jordanowie 1918 (sygn.PPP 155) - w Makowie 1915-1919 (sygn.PPP 156-160) - Policji Państwowej w Łętowni 1919-1927 (sygn.PPP 161-162) - w Rabce (1918)1919 (sygn.PPP 163-164) - Żandarmerii w Sułkowicach 1918-1919 (sygn.PPP 165) 14. Posterunki Policji Państwowej powiatu Nowy Targ: - Policji Państwowej w Białce (1918) 1919 (sygn. PPP 166-167) - w Ochotnicy (1908) 1919 (sygn. PPP 168-170) - Żandarmerii w Szaflarach 1919 (sygn. PPP 171) 15. Posterunki Policji Państwowej powiatu Oświęcim: - Policji Państwowej przy stacji emigracyjnej w Oświęcimiu 1919 (sygn.PPP 172) - Żandarmerii w Oświęcimiu 1918-1919 (sygn.PPP 173) - w Rajsku 1919 (sygn.PPP 174) - Policji Państwowej w Zabrzegu 1920-1921 (sygn.PPP 175-176) - Żandarmerii w Zatorze (1917) 1919 (sygn.PPP 177-179) 16. Posterunki Policji Państwowej powiatu Pilzno: - Policji Państwowej w Brzesku 1919 (sygn.PPP 180-181) - w Głobikowej 1921-1923 (sygn.PPP 182) - w Smarzowej 1919 (sygn.PPP 183) 17. Posterunki Policji Państwowej powiatu Podgórze: - Żandarmerii w Kobierzynie 1918-1919 (sygn.PPP 184-185) - Policji Państwowej w Podgórzu (1918) 1919-1920 (sygn.PPP 186-187) 18. Posterunki Policji Państwowej powiatu Ropczyce: - Policji Państwowej w Brzeźnicy (1918) 1919-1922 (sygn.PPP 188) - w Dębicy (1918) 1919-1920 (sygn.PPP 189-191) - w Łączkach Kucharskich (1918) 1919-1921 (sygn.PPP 192) - w Ociece (1918) 1919-1920 (sygn.PPP 192) - w Ropczycach (1918) 1919-1922 (sygn.PPP 193-196) - w Sędziszowie (1918) 1919-1920 (sygn.PPP 197) - w Wielopolu (1918) 1919-1920 (sygn.PPP 198) 19. Posterunki Policji Państwowej powiatu Tarnów: - Żandarmerii w Janowicach 1918-1919 (sygn.PPP 199) - w Lisiej Górze 1919 (sygn.PPP 200) - w Ryglicach 1919 (sygn.PPP 201) - Policji Państwowej w Rzuchowej (1916) 1921 (sygn.PPP 202-203) - w Zbylitowskiej Górze (1917) 1919-1921 (sygn.PPP 204) 20. Posterunki Policji Państwowej powiatu Wadowice: - Policji Państwowej w Bieżanowie 1919 (sygn.PPP 213-214) - w Dobczycach (1918) 1919 (sygn.PPP 215) - w Kawcu 1919 (sygn.PPP 215) - w Sieprawiu 1919-1920 (sygn.PPP 216) - w Wieliczce (1915)1919-1920, 1934 (sygn.PPP 217) 21. Posterunki Policji Państwowej powiatu Wieliczka: - Policji Państwowej w Andrychowie (1918) 1919 (sygn.PPP 205-206) - w Brzeźnicy (1979) 1919 (sygn.PPP 207-210) - w Izdebniku 1919 (sygn.PPP 211) - w Kalwarii Zebrzydowskiej 1919 (sygn.PPP 211) - w Wadowicach 1919 (sygn.PPP 212) 22. Posterunki Policji Państwowej powiatu Żywiec: - Policji Państwowej w Zwardoniu (1916) 1919-1922 (sygn.PPP 218-219) Number of units in the group: 231
29/268/1 Posterunki Policji Państwowej powiatu Biała [1914] 1919 - 1934 0 Unroll
Number of units in the group: 16
29/268/2 Posterunki Policji Państwowej powiatu Bochnia [1918] 1921 - 1925 0 Unroll
Number of units in the group: 3
29/268/3 Posterunki Policji Państwowej powiatu Brzesko [1915] 1919 - 1932 [1942] 0 Unroll
Number of units in the group: 42
29/268/4 Posterunki Policji Państwowej powiatu Chrzanów [1918] 1919 - 1938 0 Unroll
Number of units in the group: 19
29/268/5 Posterunki Policji Państwowej powiatu Dąbrowa [1918] 1919 - 1920 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/268/6 Posterunki Policji Państwowej powiatu Gorlice [1913] 1919 - 1930 0 Unroll
Number of units in the group: 20
29/268/7 Posterunki Policji Państwowej powiatu Grybów [1918] 1919 - 1929 0 Unroll
Number of units in the group: 17
29/268/8 Posterunki Policji Państwowej powiatu Jasło [1918] 1919 - 1932 0 Unroll
Number of units in the group: 15
29/268/9 Posterunki Policji Państwowej powiatu Kraków [1918] 1919 - 1933 0 Unroll
Number of units in the group: 7
29/268/10 Komisariaty Policji Państwowej Kraków-Miasto 1919 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 8
Showing 421 to 440 of 4,527 entries.