Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/268/11 Posterunki Policji Państwowej powiatu Limanowa [1918] 1919 - 1925 0 Unroll
Number of units in the group: 3
29/268/12 Posterunki Policji Państwowej powiatu Mielec [1915] 1919 - 1920 0 Unroll
Number of units in the group: 10
29/268/13 Posterunki Policji Państwowej powiatu Myślenice [1915] 1919 - 1927 0 Unroll
Number of units in the group: 11
29/268/14 Posterunki Policji Państwowej powiatu Nowy Targ [1908] 1919 0 Unroll
Number of units in the group: 6
29/268/15 Posterunki Policji Państwowej powiatu Oświęcim [1918] 1919 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 8
29/268/16 Posterunki Policji Państwowej powiatu Pilzno 1919 - 1923 0 Unroll
Number of units in the group: 4
29/268/17 Posterunki Policji Państwowej powiatu Podgórze [1918] 1919 - 1920 0 Unroll
Number of units in the group: 4
29/268/18 Posterunki Policji Państwowej powiatu Ropczyce [1918] 1919 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 11
29/268/19 Posterunki Policji Państwowej powiatu Tarnów [1916] 1919 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 6
29/268/20 Posterunki Policji Państwowej powiatu Wadowice [1879] 1919 0 Unroll
Number of units in the group: 8
29/268/21 Posterunki Policji Państwowej powiatu Wieliczka [1915] 1919 - 1934 0 Unroll
Number of units in the group: 5
29/268/22 Posterunki Policji Państwowej powiatu Żywiec [1916] 1919 - 1922 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/269/0 vacat - Powiatowa Komenda Uzupełnień Bielsko-Biała - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej zespół 13/1315 Powiatowa Komenda Uzupełnień Bielsko-Biała 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/269/1 vacat - Powiatowa Komenda Uzupełnień Bielsko-Biała Oficer Ewidencyjny w Białej - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej zespół 13/1315 Powiatowa Komenda Uzupełnień Bielsko-Biała 0 Unroll
Number of units in the group: 11
29/270/0 vacat - C.K. Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej zespół 13/1316 C.K. Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/270/1 vacat - C.K. Powiatowa komenda Uzupełnień w Wadowicach Urzędnik Ewidencyjny w Białej - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej zespół 13/1316 C.K. Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 15
29/271/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Olkuszu 1915 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 46
29/272/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Miechowie 1915 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 157
29/273/0 Zbiór Legionów 1908 - 1939 0 Unroll
1. Okres przedwojenny „Strzelec” i „Sokół” (rozkazy; dziennik korespondencyjny; karty ewidencyjne; karty aprowizacyjne) 1912-1914 (sygn. Leg. 1-6). 2. I wojna światowa – Legiony Polskie (rozkazy; raporty; dzienniki; meldunki i depesze; akta; komunikaty; sprawozdania; odprawy; spis alfabetyczny; skład osobowy; karty ewidencyjne; wykazy osobowe poszczególnych formacji; rozdzielniki fasunku; kwity fasunkowe; książka przychodów i wydatków; karty prowiantowe; księga raportów prowiantowych; wykazy należytości; wypłaty żołdu; karty żołdu; rachunki; zapotrzebowania; potwierdzenia odbioru poczty; karty dla kontroli spożycia środków spożywczych; przepustki; pozwolenia wywozu; karty urlopowe, kwity; legitymacje; druki; zaproszenia; broszury; ulotki; obwieszczenia; zaproszenia; kartki; znaczki; bilety wstępu; nuty; notatki; miesięczniki: „Ilustracja Polska”, „Wieś i Dwór”; wycinki prasowe; pocztówki; kartki poczty polowej; książka ćwiczeń) 1914-1919 [1934] (sygn. Leg. 7-60). 3. Wojna polsko-bolszewicka (rozkazy; protokół ze zjazdu szefów sztabów; komunikaty; kartki lotne; referaty informacyjne; szkic dyslokacyjny oddziałów; raporty; wnioski o przyznanie Orderu Virtutu Militari; legitymacje; kwity; przepustki; druki; plakaty; ulotki; odezwy; wykazy; zaproszenia; bilety wizytowe; prasa i wycinki prasowe; „Wiadomości Wojenne”) 1919-1922 (sygn. Leg. 61-74). 4. Okres międzywojenny (materiały dot. J. Piłsudskiego; broszury, czasopisma, akta /dot. I Brygady/ oraz fotografie z papierów po płk Wilhelmie Wilku - Wyrwińskim oficerze I Brygady; tekst odczytu na jego temat; akta Komitetu Budowy Pomnika Legionistów na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie; akta i eksponaty z wystawy „Legiony Polskie 1914 – 1918” w Muzeum Narodowym w Krakowie w 1934 r.; kalendarz; wycinki prasowe; korespondencja; materiały dot. XXV Zjazdu Legionistów w Krakowie w 1939 r.; fotografie; korespondencja; afisze; odezwy wyborcze; materiały ikonograficzne dot. J. Piłsudskiego; wspomnienia; varia - reprodukcje dokumentów rosyjskich, okólnik, odpisy obwieszczeń [1905, 1907, 1910] 1914-1935 [1939] (sygn. Leg. 75-89) Number of units in the group: 89
29/274/0 vacat - Państwowe Zakłady Umundurowania w Krakowie - przekazano do Centralnego Archiwum Wojskowego 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 441 to 460 of 4,527 entries.