Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/125/1 Cech wielki w Kańczudze (kowale, ślusarze, kotlarze, złotnicy, miecznicy, nożownicy, siodlarze, powroźnicy, garncarze, grzebieniarze) 1650, 1662 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/125/2 Cech bednarzy i kołodziejów w Kańczudze 1672 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/125/3 Cech kuśnierzy w Kańczudze 1568, 1662 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/125/4 Cech szewców w Kańczudze 1580, 1738 0 Unroll
Number of units in the group: 3
29/125/5 Cech tkaczy w Kańczudze 1662 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/125/6 Przywileje cechowe w Kańczudze (ogólne, krawców, szewców, rzeźników) 1456 - 1778 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/126/0 vacat - Cechy barchaników w Krakowie i Kleparzu - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa, nr 36 - Akta miasta Kleparza 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/127/0 vacat - Cechy bednarzy w Krakowie, Kazimierzu i Kleparzu - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa, nr 34 - Akta miasta Kazimierza, nr 36 - Akta miasta Kleparza 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/128/0 vacat - Cech białoskórników w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/129/0 Cechy blacharzy w Krakowie i Kleparzu 1602 - 1944 0 Unroll
Statuty, przywileje, księgi zapisu uczniów, czeladników i mistrzów, protokoły z zebrań, inwentarze majątku, rachunki, sztuki majsterskie i inne sprawy 1666-1933 (sygn. 29/129/1-43). Akta nieopracowane 1879-1900, 1910-1944 (sygn. 29/129/44-47) Number of units in the group: 47
29/130/0 vacat - Cech burkarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/131/0 Cechy chirurgów i cyrulików w Krakowie, Kazimierzu i Kleparzu 1518 - 1878 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, księgi zapisu uczniów, czeladników i mistrzów, protokoły z zebrań, inwentarze majątku, rachunki, dyplomy majsterskie i inne sprawy 1518-1878 (sygn. 29/131/1-57) Number of units in the group: 57
29/132/0 vacat - Cech cieśli w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/133/0 Cech pasztetników, traktierników, cukierników [i piernikarzy] w Krakowie 1747 - 1925 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, protokoły zebrań, spór z piekarzami krakowskimi, ewidencja uczniów i pomocników, akta różne 1747-1925 (sygn. 29/133/1-9) Number of units in the group: 9
29/134/0 Cech drukarzy w Krakowie 1675 - 1890 0 Unroll
Prawa i przywileje, księga zapisu uczniów, rachunki, obrzędy religijne 1675-1890 (sygn. 29/134/1-11) Number of units in the group: 11
29/135/0 vacat - Cech farbiarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/136/0 Cechy perukarzy i fryzjerów w Krakowie 1776 - 1820 0 Unroll
Statuty cechowe, protokoły zebrań, księga wyzwolin, księga rachunkowa 1776-1820 (sygn. 29/136/1-3) Number of units in the group: 3
29/137/0 Cechy garbarzy, białoskórników, kurdybaników, olsterników, taszników, miechowników, rękawiczników, farbiarzy, kapeluszników w Krakowie i Kazimierzu 1423 - 1911 0 Unroll
Statuty, prawa i przywileje cechowe, księgi ewidencji uczniów, czeladników i mistrzów, protokoły zebrań, księgi i akta rachunkowe, księgi wyzwolin, gospoda czeladnicza, rejestry folowania skór, sprawy sporne, akta różne 1423-1911 (sygn. 29/137/1-70) Number of units in the group: 70
29/138/0 Cechy garncarzy i kaflarzy w Krakowie i Kazimierzu 1504 - 1949 5 Unroll
Statuty i przywileje cechowe, księgi ewidencyjne mistrzów, czeladników i uczniów, protokoły zebrań, sprawy wyzwolin, rachunki, materiały do dziejów garncarstwa i kaflarstwa, fragment sztandaru cechu garncarzy krakowskich, akta różne 1504-1949 (sygn. 29/138/1-41) Number of units in the group: 41
29/139/0 vacat - Cech grzebieniarzy w Krakowie - włączono do zespołu nr 33 - Akta miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 481 to 500 of 5,430 entries.