Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/32/6 Documenta super nonnulla bona Regni Poloniae 1783 - 1810 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/7 Różne ekstrakty z ksiąg ziemskich i grodzkich woj. krakowskiego i innych województw 1409 - 1794 [1869] 0 Unroll
Number of units in the group: 8
29/32/8 Spisy i kopie przywilejów różnych miast woj. krakowskiego i ruskiego 1580 - 1786 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/32/9 Konsygnacje akt grodzkich i ziemskich krakowskich 1817 - 1818 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/32/10 Sąd komisarski w Bieczu 1518 - 1550 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/11 Taksa wojewodzińska Piotra Kmity 1538 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/12 Extractus relationum positarum citationum ex actis terrestribus Cracoviensibus 1777 - 1788 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/13 Akta (oryginały i kopie) do dziejów Podhala 1595 - 1821 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/14 Pamiętnik Ksawerego Drzewieckiego komisarza komisji porządkowej cywilno-wojskowej województwa wołyńskiego powiatu krzemienieckiego 1790 - 1795 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/15 Luźne zapiski sądowe 1427 - 1790 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/32/16 Księga radziecko-ławnicza miasta Kalwarii Zebrzydowskiej 1630 - 1811 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/17 Pozwy na sąd ziemski w Książu 1588 - 1611 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/18 Księga wójtowska miasta Strzyżowa nad Wisłokiem 1594 - 1622 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/19 Akta (oryginały i kopie) do dziejów miasta Krosna nad Wisłokiem 1410 - 1897 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/20 Księga wiejska Klimkówki nad Ropą 1600 - 1762 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/21 Księga radziecko-ławnicza miasta Ropczyc 1694 - 1727 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/32/22 Inwentarze browaru starostwa krakowskiego 1785 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/33/0 Akta miasta Krakowa [1227] 1300 - 1945 [1975] 481958 Unroll
1. Archiwum staropolskie miasta Krakowa [1227] 1300-1795 [1902] 2. Magistrat miasta Krakowa [1791] 1796-1816 3. Magistrat Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa [1784] 1848-1934 [1941] 4. Zarząd Miejski w Stołecznym Królewskim Mieście Krakowie [1857] 1934-1939 [1954] 5. Starosta miasta Krakowa (Der Stadthauptmann der Stadt Krakau) [1919] 1939-1945 [1948] Number of units in the group: 25394
29/34/0 Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem 1369 - 1817 137668 Unroll
I. Księgi i akta urzędu Rady (Consularia) 1. Księgi radzieckie sądowo-administracyjne (inskrypcje, sprawy sporne, protokoły i bruliony ksiąg, księgi burmistrzowskie) 1369-1774 (sygn. K 1-4, 7-214 ) 2. Księgi radzieckie sądowo-administacyjne (inskrypcje, transakcje, oblaty, pozwy, sąd potoczny prezydenta miasta Kazimierza) 1777-1802 (sygn. K 215-256) 3. Księgi i akta radzieckie specjalne sądowe (sprawy kryminalne, wyciągi z akt sądowych) 1421-1801 (sygn. K 257-310) 4. Księgi sądu miejskiego cyrkułu kazimierskiego 1792, 1794 (sygn. K 311-321) 5. Księgi i akta radzieckie administracyjne (uchwały magistratu, protokoły sesji, uchwały rady i pospólstwa, rewizje domów, spisy mieszczan, przyjęcie do prawa miejskiego) 1424-1802 (sygn. K 322-365) 6. Kopiariusze przywilejów. Akta władz państwowych i wojewódzkich dotyczące miasta (przywileje miejskie, uniwersały i mandaty królewskie, akta sądów komisarskich) 1335-1796 (sygn. K 366-375) II. Księgi i akta wójtowsko-ławnicze 1. Księgi ławnicze (Scabinalia-inskrypcje, sprawy sporne, testamenty, inwentarze) 1407-1706 (sygn. K 376-449) 2. Księgi wójtowskie (Advocatialia-sprawy sporne) 1426-1742 (sygn. K 450-478) 3. Księgi wójtowsko-ławnicze (transakcje, oblaty, sprawy sporne, pozwy, likwidacje) 1764-1798 (sygn. K 479-503) III. Księgi rachunkowe i podatkowe 1. Księgi i rejestry rachunkowe (dochody i wydatki kasy, sprawozdania lohnerskie, dobra miejskie) 1525-1798 (sygn. K 504-717) 2. Rejestry podatkowe (czopowe, szos, podymne, pogłówne, cło, kontrybucje) 1504-1794 (sygn. K 718-836) IV. 1. Księgi i akta Komisji Dobrego Porządku dotyczące miasta Kazimierza (protokoły posiedzeń, pozwy, supliki) 1786-1791 (sygn. K 837-841) 2. Księgi i akta cechów kazimierskich (protokoły sesji, księgi cechowe, rejestry dochodów i wydatków, przyjęcia mistrzów, wyzwoliny 1524-1804 (sygn. K 842-854) 3. Księgi i akta mieszczan (inwentarze i akta kupieckie, rejestry rachunkowe, akta mieszczan) 1526-1803 (sygn. K 855-866 ) 4. Księgi i akta szpitali kazimierskich (wizytacje, księgi rachunkowe, akta szpitala św. Jadwigi na Stradomiu) 1375-1817 (sygn. K 867-885) 5. Księgi i akta kościołów i klasztorów kazimierskich (wizytacje, kalendarze i nekrologi, traktaty, sprawy sporne, wyroki sądowe) 1403-1810 (sygn. K 886-893) Number of units in the group: 891
29/35/0 Fragmenty zespołów miasta żydowskiego na Kazimierzu pod Krakowem - zbiór szczątków zespołów 1550 - 1860 53 Unroll
1. Sąd rabinacki, synagoga (sprawy niesporne, sprzedaże, kupna, pożyczki, testamenty, życie religijne, spis żydowskich mieszkańców m. Kazimierza) XVII-XVIII W. (Jud.Cas. 1-5, 8) 2. Sąd wojewodziński nad Żydami (nadzór nad ludnością i handlem) 1565-1793 (29/35/6, 7) 3. Akta prywatne Żydów 1550-1831 (29/35/9, 13) 4. Cech szewców żydowskich 1833-1860 (29/35/10) 5. Cech piekarzy żydowskich 1834-1859 (29/35/11) 6. Cech złotników żydowskich 1834-1859 (29/35/12) Number of units in the group: 13
Showing 41 to 60 of 4,527 entries.