Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/423/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krakowie [1934] 1939 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 225
29/424/0 vacat - Poczta Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/425/0 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Krakowie [1831] 1922 - 1951 [1989] 0 Unroll
Number of units in the group: 24430
29/426/0 Akta niemieckich władz, instytucji i osób z czasów okupacji hitlerowskiej - zbiór szczątków zespołów 1939 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 494
29/427/0 Varia 2 - zbiór akt i materiałów różnej proweniencji 1701 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 299
29/428/0 C.K. Sąd Ziemski Krakowski 1796 - 1797 1479 Unroll
Sądownictwo w sprawach cywilnych spornych i niespornych szlachty osiadłej, normalia: 1. Decreta. Executiones 1796-1797 (sygn. 1 ) 2. Protocollon causarum 1796-1797 (sygn. 2) 3. Relationes positarum citationum 1796-1797 (sygn. 3) 4. Decreta normalia tribunalis appellationum pro Galicia Occidentali 1796-1797 (sygn 4) 5. Notae requisitionales 1796-1797 (sygn. 5) 6. Regestrum attestationis praesentium iudicum 1796-1797. Regestrum causarum poenalium 1796 (sygn. 6) 7-8. Regestrum causarum ordinarium 1796-1797 (sygn. 7-8) Number of units in the group: 8
29/429/0 C.K. Kancelaria Ziemska Krakowska 1796 - 1810 8844 Unroll
1.Transactiones perpetuae 1796-1810 (sygn. 1-14) 2.Transactiones temporaneae 1796-1810 (sygn.15-18) 3.Plenipotentiae 1796-1810 (sygn.19-21) 4. Sumarii actorum 1810 (sygn. 22-24) Number of units in the group: 24
29/430/0 C.K. Trybunał Apelacyjny Galicji Zachodniej 1796 - 1810 0 Unroll
1.Successionalia 1798-1810 (sygn.Trib.appel. 1-26) 2.Fundationalia 1796-1810 (sygn.Trib.appel. 27-30) 3.Divortialia 1796-1810 (sygn.Trib.appel. 31-32) 4.Civilia 1796-1810 (sygn.Trib.appel. 33, 36) 5.Cridaria 1796-1802 (sygn.Trib.appel. 34) 6.Criminalia 1796-1810 (sygn.Trib.appel. 37) 7.Fragmenty różnych serii 1796-1809 (sygn.Trib.appel. 35, 38) 8.Repertoria 1796-1809 (sygn.Trib.appel. 42-48) 9.Normalien Buch 1806 (sygn.Trib.appel. 41) 10.Protokoły sesji 1796, 1809-1810 (sygn.Trib.appel. 39-40, 49-50) 11.Protokól Komisji ... celem ułożenia projektu akt hipotecznych miejskich 1810 (sygn.Trib.appel. 51) Number of units in the group: 51
29/431/0 C.K. Sąd Kryminalny w Krakowie 1797 - 1809 [1852] 0 Unroll
Księgi ewidencji więźniów 1797-1809 (1852) (sygn. SKW 723-727) Number of units in the group: 6
29/432/0 Sądy Księstwa Warszawskiego - zbiór szczątków zespołów 1810 - 1816 0 Unroll
1.Sąd podsędkowski Sądu Pokoju powiatu i miasta Krakowa (akta karne ułożone w porządku alfabetycznym) 1810-1816 (sygn. SKW I/1-3) 2.Wydział Policji Poprawczej Obwodu Krakowskiego (akta karne) 1810-1816 (sygn. SKW II/1-11) 3.Sąd Kryminalny Departamentu Krakowskiego i Radomskiego (akta karne) 1810-1816 (sygn. SKW III/1) 4.Trybunał Cywilny I-ej Instancji Departamentu Krakowskiego (dziennik kancelaryjny) 1810-1811 (sygn. SKW IV/1) Number of units in the group: 16
29/433/0 vacat - Trybunał I-ej Instancji Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/434/0 vacat - Sąd Apelacyjny Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/435/0 vacat - Trybunał III-ej Instancji Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/436/0 vacat - Sąd Najwyższy Karny Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/437/0 vacat - C.K. Sąd Powiatowy w Andrychowie przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 13/566 C.k. Sąd Powiatowy w Andrychowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/437/1 C.K. Urząd Powiatowy w Andrychowie 1856 - 1867 0 Unroll
Number of units in the group: 25
29/438/0 C.K. Sąd Krajowy Wyższy w Krakowie 1855 - 1918 [1934] 0 Unroll
Number of units in the group: 754
29/439/0 Sąd Apelacyjny w Krakowie [1855] 1919 - 1950 [1953] 0 Unroll
Number of units in the group: 1621
29/440/0 C.K. Sąd Krajowy w Krakowie 1855 - 1918 0 Unroll
Number of units in the group: 1261
29/441/0 C.K. Sąd Krajowy Karny w Krakowie 1855 - 1918 [1929] 0 Unroll
I. Akta z lat 1855-1898 (1913) 1.Sprawy służbowe-officiosa (sygn.SKKKr 1-20) 2.Więziennictwo (sygn.SKKKr 21-37) 3.Komisja depozytów (sygn.SKKKr 38) 4.Sprawy karne (sygn.SKKKr 39-236) 5.Księgi kancelaryjne (repertoria, indeksy itp.) (sygn.SKKKr 237-279) II.Akta z lat (1891) 1898-1918 (1929) 1.Akta prezydialne (sygn.SKKKr 280-380) 2.Dochodzenia przygotowawcze i śledztwa (sygn.SKKKr 381-588, 557A, 561A) 3.Sprawy karne (sygn.SKKKr 589-1257) 4.Odwołania od wyroków sądów powiatowych (sygn.SKKKr 1258-1259) 5.Zażalenia (sygn.SKKKr 1260) 6.Pomoc prawna (sygn.SKKKr 1261-1263) 7.Sprawy z tzw. rejestru zbiorowego (sygn.SKKKr 1264-1297) 8.Księgi kancelaryjne (repertoria, indeksy itp.) (sygn.SKKKr 1298-1444) Number of units in the group: 1447
Showing 621 to 640 of 4,527 entries.