Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/475/0 Niemiecki Zakład Karny w Krakowie [1937] 1939 - 1945 0 Unroll
1.Akta administracyjne (1938) 1939-1945 (sygn. 29/475/1-62) 2.Akta osobowe więźniów 1939-1944 (sygn. 29/475/63-78) 3.Akta szpitala więziennego (1937) 1939-1945 (sygn. 29/457/79-87) Number of units in the group: 87
29/476/0 Więzienie Karno-Śledcze w Nowym Sączu 1936 - 1939 0 Unroll
Akta osobowe więźniów 1936-1939 (sygn. 29/476/1-6) Number of units in the group: 6
29/477/0 Samodzielne Więzienie w Nowym Sączu [1937] 1939 - 1945 0 Unroll
1.Akta osobowe więźniów [1937], 1939-1945 (sygn. 29/477/1-16) 2.Zawiadomienia z posterunków żandarmerii o zatrzymanych 1939-1944 (sygn. 29/477/17) Number of units in the group: 17
29/478/0 Więzienie Karno-Śledcze w Tarnowie [1931] 1936 - 1939 0 Unroll
Akta osobowe więźniów (1931) 1936-1939 (sygn. 29/478/1-7) Number of units in the group: 7
29/479/0 Niemiecki Zakład Karny w Tarnowie [1935] 1939 - 1945 0 Unroll
Akta osobowe więźniów (1935) 1939-1945 (sygn. 29/479/1-81) Number of units in the group: 81
29/480/0 Więzienie Karne w Wiśniczu [1910] 1923 - 1939 0 Unroll
1. Dział Administracyjny (mobilizacja, akta osobowe funkcjonariusz, szkolenie straży więziennej) (1910) 1923-1939 (sygn. 29/480/1-38) 2. Dział Wychowawczy (ulgi i nagrody dla więźniów, szkolnictwo, biblioteka) 1929, 1937-1938 (sygn. 29/480/39-40) 3. Dział Gospodarczy (wyżywienie, remonty itp.) 1930-1938 (sygn. 29/480/41-46) 4. Dział Pracy (produkcja warsztatów, korespondencja z odbiorcami towarów) 1926-1938 (sygn. 29/480/47-55) 6.Akta osobowe więźniów (sygn. 29/480/56-207) Number of units in the group: 207
29/481/0 Niemieckie Więzienie w Nowym Wiśniczu [1927] 1940 - 1945 0 Unroll
1. Dział Administracyjny 1942-1944 (sygn. 29/481/1-2) 2. Akta osobowe i ewidencja więźniów (1925) 1939-1945 (sygn. 29/481/3-125) Number of units in the group: 125
29/482/0 Gimnazjum i Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 1801 - 1990 0 Unroll
I. Gimnazjum i Liceum im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie 1. Protokoły konferencji nauczycielskich 1828-1898, 1948-1987 (sygn. 29/482/1-13, 238, 372, 517-521) 2. Protokoły posiedzeń aktywu szkoły 1977-1981 (sygn. 29/482/382) 3. Książki zarządzeń 1927-1936, 1965-1989 (sygn. 29/482/239-240, 373-381) 4. Sprawozdania 1851...1931, 1974, 1986-1987 (sygn. 29/482/339-371, 390, 391) 5. Administracja szkoły 1810...1911 (sygn. 29/482/14-46) 6. Dzienniki podawcze 1801...1934 (sygn. 29/482/47-62) 7. Książki ogłoszeń szkolnych (kurendy) 1853-1858, 1882-1925 (sygn. 29/482/63-73) 8. Finanse szkoły 1852-1889 (sygn. 29/482/74-76) 9. Księgi wpisu uczniów 1812-1823, 1830-1850 (sygn. 29/482/77-90) 10. Katalogi klasyfikacyjne, arkusze ocen 1807-1939, 1945-1965 (sygn. 29/482/91-178, 221-232, 254-289, 421-426, 522-524) 11. Katalogi klasyfikacyjne uczniów prywatnych 1829-1851 (sygn. 29/482/179-181) 12. Protokoły z egzaminów wstępnych 1863-1894 (sygn. 29/482/182-184) 13. Egzaminy dojrzałości 1819-1965, 1978, 1982, 1986 (sygn. 29/482/185-202, 290-321, 398, 402, 403, 427-432, 525-527, 547) 14. Zaświadczenia szkolne i metryki uczniów (układ alfabetyczny) XIX w., nieodebrane dokumenty uczniów, biogramy absolwentów, pamiątki po absolwencie, świadectwa ukończenia, egzamin gimnazjalny 1853, 1861, 1875-1961, 1976-1986 (sygn. 29/482/203-211, 233, 322-338, 397, 405) 15. Nauczyciele (karty personalne, wykaz, opinie, pamiątki po b. dyrektorach) 1872-1932, 1938-1969 (29/482/248, 250, 395, 396, 404) 16. Varia (statuty szkół licealnych, plany nauki, stypendia, budynek przy ul. św. Anny w Krakowie (z planem), konkursy dla nauczycieli języków obcych, Bursa Jerozolimska w Krakowie, biblioteka szkolna, jubileusz szkoły (1888), (1938), (1963), (1988), zjazd koleżeński (1892), kursy dla nauczycieli szkół ludowych, odbudowa szkoły, fotografia, pisemka szkolne, protokół przekazania szkoły, projekty organizacyjne szkoły, program rozwoju, plany pracy, decyzja o wpisaniu budynku szkoły do rejestru zabytków, kontrole, program szkolny, system informatyczny) 1810...1932, 1936-1939, 1945, 1950-1983, 1986-1990 (sygn. 29/482/212-220, 241-246, 247, 249, 251-253, 383, 385-388, 392-394, 399, 400, 406-414) 17. Varia (akta do dziejów szkoły, maszynopis pracy o szkole) 1849-1851, b.d. (sygn. 29/482/234, 401) 18. Varia (akta Komitetu Rodzicielskiego) 1946-1957, 1983-1986 (sygn. 29/482/235, 384, 389) 19. Kroniki szkolne i klasowe, albumy 1854...1886, 1968-1989 (sygn. 29/482/236-237, 415-420, 528-546, 548-551) 20. Dzienniki lekcyjne 1985-1990 (sygn. 29/482/552-577) II. I Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Krakowie 1. Projekty organizacyjne i rozkłady czynności 1951-1978 (sygn. 29/482/479) 2. Plany pracy Rady Pedagogicznej i hospitacji 1972, 1975-1976 (sygn. 29/482/480) 3. Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej 1946-1983 (sygn. 29/482/471, 481-488, 578-584) 4. Arkusze spostrzeżeń nauczycieli 1969-1975 (sygn. 29/482/489) 5. Katalogi klasyfikacyjne, księgi i katalogi ocen 1945-1965 (sygn. 29/482/433-466, 472-474, 490-501, 585-590) 6. Protokoły i świadectwa ukończenia gimnazjum 1947 (sygn. 29/482/467) 7. Egzaminy dojrzałości 1946-1965 (sygn. 29/482/468-470, 475-478, 502-515, 591-598) 8. Kronika szkolna 1969-1980 (sygn. 29/482/516) Number of units in the group: 598
29/483/0 Liceum i Szkoła Początkowa św. Barbary w Krakowie 1803 - 1932 0 Unroll
Number of units in the group: 65
29/484/0 vacat - Szkoły Początkowe Wolnego Miasta Krakowa - włączono do zespołu nr 200 - Archiwum Wolnego Miasta Krakowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/485/0 Wyższa Szkoła Przemysłowa w Krakowie 1830 - 1932 0 Unroll
1. Organizacja szkoły (statut) 1833 (sygn. SPK 1) 2. Administracja (układ numeryczny) 1830-1932 (sygn. SPK 2-79) 3. Dzienniki podawcze 1860-1923 (sygn. SPK 80-85, 241) 4. Księgi wpisu uczniów 1836-1914 (sygn. SPK 86-100) 5. Raporty i sprawozdania o postępach uczniów1835-1876 (sygn. SPK 101-103) 6. Katalogi klasyfikacyjne 1834-1858 (sygn. SPK 104-108) 7. Katalogi klasyfikacyjne szkoły realnej 1858-1871 (sygn. SPK 109-125) 8. Katalogi klasyfikacyjne szkoły technicznej 1859-1878 (sygn. SPK 126-141) 9. Katalogi klasyfikacyjne szkoły muzyki 1849-1863 (sygn. SPK 142-146) 10. Katalogi klasyfikacyjne szkoły sztuk pięknych 1852-1863 (sygn. SPK 147-151) 11. Katalogi klasyfikacyjne Państwowej Szkoły Przemysłowej 1885-1917 (sygn. SPK 152-203) 12. Zestawienia wyników egzaminu głównego 1889-1907 (sygn. SPK 204) 13. Protokoły egzaminów uczniów prywatnych 1858-1864 (sygn. SPK 205) 14. Katalogi wpisowe i klasyfikacyjne kursów wieczorowych, ogólnych i specjalnych 1886-1914 (sygn. SPK 206-220) 15. Inwentarze budynków i pracowni szkolnych 1836-1873 (sygn. SPK 221-225) 16. Inwentarze biblioteki szkolnej 1835-1915 (sygn. SPK 226-230) 17. Świadectwa szkolne, metryki, zaświadczenia 1835-1920 (sygn. SPK 231-234) 18. Materiały drukowane („Programma popisu uczniów" (1938-1861), wykazy nauk wykładanych w Instytucie, regulaminy i sprawozdania szkolne, historia szkoły) 1838-1918 (sygn. SPK 235-238) 19. Szkoła Przemysłu Artystycznego-kursy malarskie (księgi rachunkowe) 1905-1922 (sygn. SPK 239-240) Number of units in the group: 241
29/486/0 Kursa Wyższe dla kobiet im. Adriana Baranieckiego w Krakowie 1868 - 1934 0 Unroll
I.Kursa Wyższe dla Kobiet: 1. Rodowody uczennic 1900-1924 (sygn. IT 1156-1165) 2. Protokoły egzaminów 1892-1924 (sygn. IT 1166-1187) 3. Protokoły posiedzeń grona nauczycielskiego 1899-1922 (sygn. IT 1188) 4. Świadectwa i dyplomy 1893-1924 (sygn. IT 1189-1193) 5. Administracja (bilanse, dzienniki podawcze, biblioteka, pomoce naukowe, blankiety świadectw i dyplomów, druki informacyjne, regulaminy, sprawozdania, inwentarze, legitymacje, fotografie ze zjazdu, notatki z wykładów) 1898-1930 (sygn. IT 1194-1216, 1216a) II. Towarzystwo Wzajemnej Pomocy słuchaczek Kursów Wyższych im. Adriana Baranieckiego (protokoły walnych zgromadzeń i posiedzeń wydziału, księga adresowa członkiń, księgi rachunkowe, korespondencja) 1896-1938 (sygn. IT 1217-1224) III. Związek byłych Słuchaczek Kursów Wyższych im. Adriana Baranieckiego (protokoły walnych zebrań, księgi rachunkowe, zjazd koleżeński) 1925-1933 (sygn. IT 1225-1230) IV. Szkoła Pracy Społecznej (protokoły egzaminów, dzienniki lekcyjne, świadectwa, akta kasowe, akta administracyjne, Stowarzyszenie Słuchaczy Szkoły Społecznej) 1925-1931 (sygn. IT 1231-1240) Pomoce zbiorcze: Inwentarz Tymczasowy, sygn.IT 1156-1240. Inwentarz książkowy obejmuje te same jednostki pod tymi samymi sygnaturami Number of units in the group: 90
29/486/1 Towarzystwo Wzajemnej Pomocy słuchaczek Kursów Wyższych im. Adriana Baranieckiego 1896 - 1933 0 Unroll
Number of units in the group: 8
29/486/2 Związek b.Słuchaczek Kursów Wyższych im.Adriana Baranieckiego 1925 - 1934 0 Unroll
Number of units in the group: 6
29/486/3 Szkoła Pracy Społecznej 1925 - 1931 0 Unroll
Number of units in the group: 10
29/487/0 Gimnazjum i Liceum św. Jacka w Krakowie 1858 - 1950 0 Unroll
1. C.K. Gimnazjum Niższe w Krakowie (katalogi klasowe) 1858/59-1866 (sygn. 29/487/1-4) 2. C.K. II Gimnazjum w Krakowie (egzaminy wstępne, katalogi klasowe, egzaminy dojrzałości - protokoły) 1868-1918 (sygn. 29/487/5-58, 61-96, 157-183, 185-186) 3. II Państwowe Gimnazjum i Liceum św. Jacka w Krakowie (okólniki wewnętrzne, katalogi główne, katalogi klasowe, egzaminy dojrzałości - protokoły, świadectwa, czesne, fotografia maturzystów z rocznika 1882) 1918-1939 (sygn. 29/487/97-132, 156, 184, 187-188, 29/487/189-193) 4. Gimnazjum i Liceum św. Jacka w Krakowie (instrukcje i akta ogólne, katalogi główne, katalogi okresowe, egzaminy dojrzałości - protokoły, duplikaty świadectw, świadectwa ukończenia gimnazjum, sprawy personalne nauczycieli (zaświadczenia o zatrudnieniu itp.) 1945-1950 (sygn. 29/487/133-155) Number of units in the group: 193
29/488/0 Seminarium Nauczycielskie w Kętach 1906 - 1925 0 Unroll
Number of units in the group: 34
29/489/0 C.K. Seminarium Nauczycielskie Męskie w Krakowie [1851-1870] 1871 - 1933 0 Unroll
1. Protokoły z konferencji nauczycielskich 1871-1918 (sygn. SNK 1-6) 2. Akta dotyczące organizacji i administracji (korespondencja m. in. z Radą Szkolną Krajową, Wydziałem Krajowym,, Prezydium Namiestnictwa we Lwowie, Magistratem miasta Krakowa, Uniwersytetem Jagiellońskim Dyrekcją Policji) 1871-1916 (sygn. SNK 7-50) 3. Dzienniki podawcze 1871-1912 (sygn. SNK 51-59) 4. Akta finansowe 1881-1906 (sygn. SNK 60-62) 5. Egzaminy wstępne 1871, 1885/86, 1893-1908 (sygn. SNK 63-68) 6. Katalogi klasyfikacyjne 1871-1918 (sygn. SNK 69-125) 7. Podania o dopuszczenie do egzaminu dojrzałości 1905, 1910, 1913 (sygn. SNK 126-128) 8. Egzaminy dojrzałości (protokoły) 1871-1915 (sygn. SNK 129-174) 9. Egzaminy dojrzałości eksternistów 1906-1914 (sygn. SNK 175-180) 10. Akta i dokumenty nauczycieli i uczniów 1853-1916 (sygn. SNK 181-182) 11. Zjazd absolwentów 1933 (sygn. SNK 183) 12. Szkoła Ćwiczeń zwana „Wzorcową” przy c. k. Seminarium Nauczycielskim Męskim w Krakowie (spisy uczniów, katalogi klasyfikacyjne) 1871-1917 (sygn. SNK 184-222) 13. Plany naukowe, różne zarządzenia dotyczące programów nauczania i obowiązków nauczycieli 1890-1914 (sygn. SNK 223) 14. Korespondencja, postanowienia 1917 (sygn. SNK 224) 15. Katalogi podręczne Dyrektora szkoły 1904-1917 (sygn. SNK 225) 16 Świadectwa szkolne nie odebrane 1902-1917 (sygn. SNK 226) 16.Plany kierownictwa szkoły b.d. (sygn. SNK 227) 17. Książki i podręczniki szkolne 1896-1902 (sygn. SNK 228) 18. Inwentarz biblioteki nauczyciel. b.d. (sygn. SNK 229) 19Inwentarz kaplicy szkolnej Seminarium b.d. (sygn. SNK 230) 20. Inwentarz ruchomości i przyborów naukowych Seminarium 1871-1906 (sygn. SNK 231) 21Ksiega główna kasowa 1911-1919 (sygn. SNK 232) 22.Ksiega kasowa 1914-1919 (sygn. SNK 233) Number of units in the group: 233
29/490/0 Seminarium Nauczycielskie Męskie w Starym Sączu 1903 - 1936 0 Unroll
Number of units in the group: 172
29/491/0 Seminarium Nauczycielskie Męskie w Tarnowie 1871 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 125
Showing 761 to 780 of 4,527 entries.