Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/492/0 Żeńskie Seminarium Nauczycielskie im. Sebaldy Münnichowej w Krakowie 1906 - 1939 [1962] 0 Unroll
1. Dokumenty podstawowe (publiczne uprawnienia szkoły, statut organizacyjny) 1906-1939 (sygn. SM 1-2) 2. Okólniki władz szkolnych (C.K. Rada Szkolna Krajowa we Lwowie, Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego) 1909-1939 (sygn. SM 3-24) 3. Korespondencja szkoły z władzami i instytucjami (Rada Szkolna, Magistrat krakowski, Kuratorium, Inspektorat Szkolny, Lekarz Miejski, Dyrekcja Policji w Krakowie, organizacje społeczne) 1907-1939 (sygn. SM 25-32) 4. Sprawozdawczość i planowanie (praca dydaktyczna i wychowawcza, wizytacje szkoły, katalogi, egzaminy maturalne, ankiety, statystyka) 1907-1934 (sygn. SM 33-39, 119) 5. Kadra nauczycielska wykazy nauczycieli, zezwolenia na wykonywanie zawodu) 1900-1939 (sygn. SM 40, 121) 6. Uczennice (spisy, przyjęcie do szkoły, opłaty szkolne, katalogi klasowe, protokoły egzaminów dojrzałości, duplikaty świadectw, opinie, przekroczenia, nauka religii wyznań niekatolickich, wyróżnienia uczennic) 1906-1938 [1962] (sygn. SM 41-49, 50-118, 120, 123) 7. Varia (Okólniki C.K. Rady Szkolnej Krajowej w Białej, korespondencja m.in. C.K. Rady Szkolnej Krajowej w Białej, Miejskiego Urzędu Zdrowia w Krakowie, Magistratu m. Krakowa, Wydziału Krajowego, Książęcego-Biskupiego Konsystorza Diecezji Krakowskiej, Biura Krajowego Powszechnego Zakładu Pensyjnego dla Funkcjonariuszy we Lwowie, Ignacego Dembowskiego, Kierownictwa Akcji Pomocy Wojennej „Oddałem złoto za żelazo”, C.K. Dyrekcji Kolei Państwowych w Krakowie, C.K. Krajowego Inspektora Szkół, Biura Statystycznego m. Krakowa, Dyrekcji Vi Gimnazjum w Krakowie, K.u.K. Festeungsverpflegsmagazin in Krakau, C.K. Administracji podatków w Krakowie, Zachodnio Galicyjskiego Towarzystwa Ochrony Dzieci i Młodzieży w Krakowie ( w tym statut) w sprawach nauczania, kadry nauczycielskiej, uczniów, wydania duplikatów świadectw dojrzałości, stypendium, pomocy wojennej, zwalczania chorób zakaźnych, szczepień, itp., wykazy uczniów reprobowanych podczas egzaminów dojrzałości (pisma okólne Rady Szkolnej Krajowej), tematy egzaminu dojrzałości) [1912] 1915-1916 (sygn. SM 122) Number of units in the group: 123
29/493/0 Publiczna Szkoła Powszechna Żeńska im. Stanisława Konarskiego w Krakowie (ul. Bernardyńska 9) 1909 - 1945 0 Unroll
Księgi ocen (katalogi ocen końcowych) 1909-1945 (sygn. SAK 1-36) Number of units in the group: 36
29/494/0 Varia szkolne - zbiór szczątków zespołów 1790 - 1973 0 Unroll
1. Wyższa Pensja Żeńska Pauliny Kraków (Łucji Żeleszkiewicz, Heleny Kaplińskiej) 1854-1930 (sygn. 29/494/1) 2. Publiczna Szkoła Powszechna św. Floriana w Krakowie 1939-1940 (sygn. 29/494/2) 3. Szkoła św. Szczepana w Krakowie 1790-1793 (sygn. 29/494/3) 4. Szkoły Wydziałowe w Krakowie 1811-1812 (sygn. 29/494/4-7) 5. Wzorowa Szkoła Główna w Krakowie (Muster Hauptschule in Krakau) 1803-1809 (sygn. 29/494/8) 6. Gimnazjum Państwowe w Podgórzu 1899-1918 (sygn. 29/494/9-10) 7. Szkoła XXIV im. J. Kochanowskiego w Krakowie 1903-1921 (sygn. 29/494/11-12) 8. Kontrakty dzierżaw i wynajmu budynków na cele szkolne w Krakowie 1852-1905 (sygn. 29/494/13) 9. Niemiecka Szkoła Ludowa Żeńska w Krakowie (Deutsche Volksschule für Mädchen in Krakau) 1940-1942 (sygn. 29/494/14) 10. Niemiecki Instytut Kształcenia Nauczycieli w Krakowie (Deutsche Lehrer Bildungs Anstalt in Krakau) 1940-1944 (sygn. 29/494/15) 11. Materiały do dziejów szkół ludowych 1835-1888 (sygn. 29/494/16) 12. Muzeum Szkolne we Lwowie (programy kursów Uniwersytetu Ludowego) 1898-1914 (sygn. 29/494/17) 13. Towarzystwo Szkoły im. Stanisława Staszica w Zakopanem 1913 (sygn. 29/494/18) 14. vacat - Gimnazjum św. Hildegardy w Białej 1927-1939 (sygn. 29/494/19-45) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, zespół 13/1319 Gimnazjum im. św. Hildegardy w Białej 15. Kursa dla Młodzieży Galicyjskiej w Bernie Morawskim 1914-1915 (sygn. 29/494/46) 16. vacat - Materiały do dziejów szkolnictwa w powiecie chrzanowskim 1940-1967 (sygn. 29/494/47-48) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach, zespół 12/1318 Inspektorat Szkolny w Chrzanowie 17. Indeks Uniwersytetu we Lwowie 1907-1913 (sygn. 29/494/49) 18. Fragmenty akt szkół krakowskich i pozakrakowskich (sygn. 29/494/50-126) 19. Państwowa Szkoła Sztuk Dekoracyjnych w Krakowie 1925-1935 (sygn. 29/494/127) 20. Obwodowe Szkoły Zawodowe dla Młodzieży Rolniczej w powiecie krakowskim 1941-1944 (sygn. 29/494/128) 21. Gminna Szkoła Rolnicza w Osieczanach 1946-1948 (sygn. 29/494/129-133) 22. Gminna Szkoła Rolnicza w Winiarach 1948-1949 (sygn. 29/494/134-137) 23. Dokumentacja szkół przysposobienia rolniczego w gminie Gdów 1947-1948 (sygn. 29/494/138) 24. Uniwersytet Ludowy w Raciechowicach 1947-1949 (sygn. 29/494/139-156) 25. Kurs Pedagogiczny w Tarnowie 1852-1871 (sygn. 29/494/157) 26. Powszechna Szkoła Męska im. A. Mickiewicza w Chrzanowie 1902-1938 (sygn. 29/494/158-159) 27. vacat - VIII Gimnazjum Matematyczno-Przyrodnicze im. A. Witkowskiego w Krakowie - przeniesiono do zespołu 29/2395 VIII Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 28. vacat - Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Krakowie 1925-1939 - przeniesiono do zespołu 29/568 Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych w Krakowie 29. Szkoły przemysłowe w Krakowie 1884-1913 (sygn. 29/494/160-193) 30. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - 600-lecie 1964 (sygn. 29/494/195) 31. Dokumenty Rady Szkolnej Okręgowej w Krakowie 1920-1922 (sygn. 29/494/196) 32. Szkoła św. Szczepana w Krakowie 1898-1899 (sygn. 29/494/197) 33. Świadectwa szkolne z różnych szkół z Krakowa 1897-1966 (sygn. 29/494/198) 34. Klinika Lekarska Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. J. Latkowskiego 1935-1937 (sygn. 29/494/199) 35. K. K. Gymnasium zu Krakau 1855-1864 (sygn. 29/494/200-205) 36. Szkoła Ćwiczeń Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie 1950 (sygn. 29/494/206) 37. Fragment akt z okręgu szkolnego w Bochni 1907-1922 (sygn. 29/494/207) 38. Wykaz naukowców Politechniki Lwowskiej zamordowanych i zmarłych w czasie II wojny światowej 1966 (sygn. 29/494/208) 39. Akta szkół z Wieliczki 1919-1946 (sygn. 29/494/209-239) Number of units in the group: 211
29/495/0 vacat - Klasztory, kościoły i szpitale kazimierskie (zbiór szczątków zespołów) - włączono do zespołu nr 34 - Archiwum miasta Kazimierza pod Krakowem 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/496/0 Akta klasztorów, kościołów i instytucji religijnych w Krakowie - zbiór szczątków zespołów 1410 - 1961 0 Unroll
1. Kościół św. Anny 1638-1784 (29/496/1-6) 2. Kościół św. Floriana 1521-ok. 1820 (29/496/7-35) 3. Kościół Najświętszej Marii Panny 1494-1805 (29/496/36-37) 4. Kościół i parafia św. Szczepana 1770-1778 (29/496/38) 5. Kościół Wszystkich Świętych 1641 (29/496/39) 6. Katedra i Kapituła krakowska 1567-1863 (29/496/40-41) 7. Bernardynki przy kościele św. Agnieszki 1632-1730 (29/496/42) 8. Bernardynki św. Kolety (Koletki) na Stradomiu 1689-1692 (29/496/43) 9. Bernardyni 1715-1748 (29/496/44) 10. Bonifratrzy przy kościele św. Urszuli 1728-1733 (29/496/45) 11. Dominikanki przy kościele Niepokalanego Poczęcia NMP (na Gródku) 1701 (29/496/46) 12. Dominikanie przy kościele św. Trójcy 1682-1801 (29/496/47) 13. Akta zażaleń konwentów Ojców Dominikanów i Franciszkanów w sprawie zaboru miedzi z kościołów tych zgromadzeń na cele wojenne 1916-1917 (29/496/48) 14. Duchacy (Kanonicy Regularni św. Ducha de Saxia) [1685] 1783 (29/496/49) 15. Franciszkanie przy kościele św. Franciszka 1687-1752, 1926 (29/496/50, 86) 16. Kanonicy od Pokuty (Markowie): 1669-1784 (29/496/51) 17. Kanonicy Regularni Laterańscy Bożego Ciała 1733 (29/496/52) 18. Karmelitanki przy ul. Kopernika 1771 (29/496/53) 19. Karmelici Bosi przy ul. Kopernika (obecnie szpitalu św. Łazarza) 1663-1783 (29/496/54) 20. Misjonarze na Stradomiu 1730-1780 (29/496/55) 21. Paulini 1709-1781 (29/496/56) 22. Majątek po kasacie OO Jezuitów w Krakowie 1799-1800 (29/496/57) 23. Szpital ubogich im. Św. Szczepana należący do Bractwa Wniebowzięcia NMP na pl. Szczepańskim 1652-1781 (29/496/58) 24. Bractwo Wniebowzięcia NMP przy ul. Szczepańskiej w Krakowie 1732-1736 (29/496/59) 25. Bractwo św. Zofii przy kościele św. Marka w Krakowie 1410-1895 (29/496/60-72) 26. Sodalicja Mariańska Akademików 1931-1941 (29/496/73) 27. Kościół Starokatolicki i Jednota Braci Polskich w Krakowie 1925-1961 (29/496/74-84) 28. Kapelania Helclów (księga zgonów) 1897-1905 (sygn. 29/496/85) vacat - patrz 29/326/204 Number of units in the group: 85
29/497/0 vacat - Kościoły i szpitale kleparskie (zbiór szczątków zespołów) - włączono do zespołu nr 36 - Archiwum miasta Kleparza 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/498/0 Archiwum Domu Księży Emerytów w Krakowie 1400 - 1885 0 Unroll
1. Dyplomy pergaminowe (uposażenia, dyplom Uniwersytetu „Sapienza” w Rzymie, odpusty, prepozytura w Trzcianie, spór z Wielowiejskimi) 1400-1757 (sygn. Perg. EM 1-11) 2. Akta klasztoru kanoników regularnych „De Poenitentia” przy kościele św. Marka w Krakowie(wybory władz klasztornych, uposażenia na dobrach ziemskich i kamienicach, zapisy kapitałów, testamenty, legaty, akta procesowe, akta personalne, Bractwo św. Zofii) 1400-1817 (sygn. EM 1-5) 3.Akta klasztoru św. Ducha w Krakowie (uposażenia, akta gospodarcze, kopie przywilejów, księgi dochodów i wydatków, rachunki szpitalne, klasztor Duchaczek w Krakowie) 1252-1820 (sygn. EM 6-8) 4. Dom Księży Emerytów w Krakowie (interesa wewnętrzne Domu, prebendy, akta osobiste, korespondencja poszczególnych księży, fundusze, kwity rachunkowe, parafia św. Krzyża w Krakowie, dobra Prądnik Biały, kapituła krakowska, księgi metrykalne parafii Płoki) 1530-1885 (sygn. EM 9-14) 5. Rękopisy z biblioteki Księży Emerytów (kalendarze, traktaty teologiczne, pisma liturgiczne i dewocyjne, kazania, fragmenty druków z w. XV-XVII) XVII-XIX w. (sygn. EM 15-23) Number of units in the group: 34
29/499/0 Archiwum Dominikanów w Jarosławiu 1519 - 1853 0 Unroll
1. Dokumenty pergaminowe 1581, 1682, 1752 (sygn. ADJ perg 1-3) 2. Akta dotyczące klasztoru dominikanów w Bochni 1525-1799 (sygn. ADJ 1) 3. Akta dotyczące klasztoru dominikanów w Przemyślu 1519-1853 (sygn. ADJ 2-11) 4. Szczątki akt innych klasztorów dominikańskich 1600-1769 (sygn. ADJ 12) Number of units in the group: 15
29/500/0 vacat - Kapela rorantystów na Wawelu - przekazano do Archiwum Kapitulnego na Wawelu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/501/0 Archiwum OO. Augustianów w Krakowie 1299 - 1950 0 Unroll
AKTA PROWINCJI AUGUSTIANÓW W POLSCE I. Dokumenty pergaminowe 1299-1697 (sygn. Aug. 1-19) II. Kroniki 1590-1809 (sygn. Aug. 20-24) III. Władze zakonne i kościelne (pisma, dekrety, zarządzenia dla prowincji polskiej, przepisy liturgiczne, rubrycele) 1606-1941 (sygn. Aug. 25-36) IV. Kapituły Generalne 1901, 1907, 1931 (sygn. Aug. 37) V. Kapituły i wizytacje prowincjalskie XVI w.-1940 (sygn. Aug. 38-44) VI. Urząd Prowincjała i Komisarza Generalskiego 1593-1948 (sygn. Aug. 45-59) VII. Aspiranci do zakonu, klerycy (kandydaci do zakonu, profesje zakonne, święcenia, studia kleryków) 1629-1950 (sygn. Aug. 60-82) VIII. Zakonnicy Prowincji Polskiej (katalogi, anniwersarze) 1760-1950 (sygn. Aug. 83-91) IX. Klasztory augustiańskie w Polsce (układ alfabetyczny) 1548-1948 (sygn. Aug. 92-166) AKTA KLASZTORU AUGUSTIANÓW W KRAKOWIE I. Dokumenty pergaminowe 1363-1867 (sygn. Aug. 167-231) II. Kopiarze 1496-1912 (sygn. Aug. 232-251) III. Wizytacje, zarządzenia władz zakonnych, kapituły konwentualne 1705-1935 (sygn. Aug. 252-255) IV. Kuria biskupia, zarządzenia, odezwy, listy pasterskie 1697-1946 (sygn. Aug. 256-260) V. Władze świeckie, zarządzenia, okólniki, korespondencja 1773-1946 (sygn. Aug. 261-264) VI. Życie zakonne: wykazy zakonników, reguła 1796-1946 (sygn. Aug. 265-270) VII. Akta osobiste zakonników: metryki, świadectwa, dyplomy, pisma biskupów i władz zakonnych, korespondencja, nekrologi (układ alfabetyczny) 1796-1946 (sygn. Aug. 271-310) VIII. Życie religijne (wykazy mszy, intencje mszalne, fundacje mszalne, nabożeństwa i sprawy kultu) 1568-1949 (sygn. Aug. 311-475) IX. Kościół klasztorny św. Katarzyny, restauracja, zespół zabytków (akta administracyjne i techniczne, sprawy finansowe, działalność kwestarska) 1801-1948 (sygn. Aug. 476-534) X. Akta majątkowe i gospodarcze (majątek, inwentarze, księgi rachunkowe) 1502-1945 (sygn. Aug. 535-686) XI. Biblioteka, Archiwum oraz działalność wydawnicza 1790-1944 (sygn. Aug. 687-694) XII. Materiały ikonograficzne (ikonografia religijna, fotografie zakonników i budynków) XIX-XX w. (sygn. Aug. 695-697) XIII. Varia (sygn. Aug. 698-703) Number of units in the group: 703
29/502/0 Prywatne Gimnazjum OO. Augustianów w Prokocimiu 1944 - 1947 0 Unroll
1. Akta organizacyjne i administracyjne 1944-1947 (sygn. GPA 1-14) 2. Akta dotyczące nauki szkolnej 1944-1947 (sygn. GPA 14-36) 3. Akta dotyczące uczniów i spraw gospodarczych szkoły 1945-1947 (sygn. GPA 37-52) Number of units in the group: 52
29/503/0 Parafia garnizonowa św. Agnieszki w Krakowie 1721 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 184
29/504/0 vacat - Parafia św. Anny w Krakowie - włączono do zespołu nr 323 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Anny w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/505/0 vacat - Parafia Bożego Ciała w Krakowie - włączono do zespołu nr 324 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Bożego Ciała w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/506/0 vacat - Parafia św. Floriana w Krakowie - włączono do zespołu nr 326 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Floriana w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/507/0 vacat - Parafia św. Krzyża w Krakowie - włączono do zespołu nr 327 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Krzyża w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/508/0 vacat - Parafia Najświętszej Marii Panny w Krakowie - włączono do zespołu nr 328 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/509/0 vacat - Parafia św. Michała w Krakowie - włączono do zespołu nr 330 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Michała w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/510/0 vacat - Parafia św. Mikołaja w Krakowie - włączono do zespołu nr 329 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Mikołaja i szpitala św. Łazarza w Krakowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/511/0 vacat - Parafia św. Salwatora na Zwierzyńcu - włączono do zespołu nr 334 - Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszego Salwatora na Zwierzyńcu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 781 to 800 of 4,527 entries.