Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/572/0 Związek Opieki nad Zwierzętami w Krakowie 1876 - 1949 0 Unroll
1. Organizacja (protokoły posiedzeń, statut, regulaminy, sprawozdania, odezwy, Kółka Młodych Przyjaciół Zwierząt, afisze, katalog przeźroczy, inwentarz biblioteki) 1928-1949 (sygn. ZOZ 1 - stara sygn. IT 1270/1) 2. Propaganda (artykuły fachowe, Krakowskie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt, Galicyjskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, wydawnictwa ZOZ, album z fotografiami, humor i poezja, opieka nad zwierzętami w innych państwach, wycinki pasowe, zbiór fotografii) [1879] 1928-193 (sygn. ZOZ 2-9 - stara sygn. IT 1270/2-9) Number of units in the group: 9
29/573/0 Związek Zawodowy Tancerek i Tancerzy 1923 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 33
29/574/0 Towarzystwo Polsko-Czechosłowackie w Krakowie 1932 - 1939 0 Unroll
1. Statuty Towarzystwa. Okólniki 1932-1934 (sygn. TPCz 1) 2. Protokoły obrad Zarządu (księga protokołów Zarządu) 1932-1935 (sygn. TPCz 2) 3. Sprawy członkowskie (deklaracje członkowskie, składki, legitymacje i spisy członków, księga adresowa) 1932-1935 (sygn. TPCz 3-4) 4. Akta administracyjne (akta wg dziennika podawczego, dzienniki podawcze, spisy stowarzyszeń, klubów i komitetów polsko-czechosłowackich na terenie obu krajów, konferencja polsko-czechosłowacka, odezwy, zawiadomienia, fotografie) 1932-1939 (sygn. TPCz 5-18) 5. Dokumentacja finansowa (księgowość, kwitariusze, dowody kasowe, zamknięcia rachunkowe) 1932-1939 (sygn. TPCz 19-26) 6. Wycinki z prasy, czasopisma, foldery, katalogi (wycinki z prasy polskiej i czechosłowackiej, czasopisma polskie i czechosłowackie, czasopisma w j. niemieckim, francuskim, angielskim, foldery turystyczne, katalogi wystaw, zaproszenia, afisze, rękopis tłumaczenia książki K.Krofty „Zwięzłe dzieje Czechosłowacji”, książki w j. polskim i czeskim) 1932-1939 (sygn. TPCz 27-34) Number of units in the group: 34
29/575/0 Organizacje społeczne - zbiór szczątków zespołów 1817 - 2016 0 Unroll
1. Towarzystwo Przyjaciół Muzyki w Krakowie (spisy członków, korespondencja) 1818-1841 (sygn. 29/575/1-29/575/3) 2. Związek Przyjaciół Polskiego Ludu Tatrzańskiego (odezwy, korespondencja) 1912 (sygn. 29/575/4) 3. Klub Pracy Państwowej (materiały programowe) 1924 (sygn. 29/575/5) 4. Polski Związek Narciarski (rachunki, polisy, korespondencja) 1934-1939 (sygn. 29/575/6) 5. Związek b. Więźniów Politycznych (lokal rozrywkowy „Bajka”, fragment gazetki obozowej „Muranu”) 1945 (sygn29/575/7) 6. Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej- Koło przy Archiwum Państwowym w Krakowie (dziennik podawczy, korespondencja) 1954 (sygn. 29/575/8) 7. Towarzystwo „Klub Narodowy” w Krakowie (statut, listy członków) 1924 (sygn. 29/575/9) 8. Komitet „Kolumny Legionów” w Krakowie (likwidacja Komitetu) 1915-1934 (sygn. 29/575/10) 9. Komitet Propagandy beatyfikacji Brata Alberta w Krakowie (protokół posiedzenia) 1935 (sygn. 29/575/11) 10. Obóz Zjednoczenia Narodowego w Krakowie (koszty wyjazdu na zjazd) 1939 (sygn. 29/575/12) 11. Związek Oficerów Rezerwy-Koło w Zakopanem (komunikat) 1933 (sygn. 29/575/13) 12. Związek Strzelecki - Okręg w Krakowie (korespondencja w sprawach organizacyjnych, budżetowych i personalnych) 1934-1936 (sygn. 29/575/13) 13. Związek Straży Pożarnych Województwa Krakowskiego (korespondencja, sprawozdania rachunki, protokoły) 1925-1933 (sygn. 29/575/14) 14. Koła naukowe akademickie ogólnopolskie (korespondencja) 1919-1934 (sygn. 29/575/15-29/575/18) 15. Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych (sprawy statutowe) 1901-1939 (sygn. 29/575/19) 16. Towarzystwo Koloni Wakacyjnych Młodzieży Szkół Średnich w Krakowie 1906 (sygn. 29/575/20) 17. Towarzystwo Metapsychiczne w Krakowie (protokoły, zdjęcia, wycinki z gazet, notatki, opracowania, wypisy z publikacji, opisy działalności) 1922-1924 (sygn. 29/575/21, 40) 18. Koło Krakowskie Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich (protokół z zebrania, lista członków, zaproszenia, okólniki) 1948-1951 (sygn. 29/575/22-29/575/23) 19. Związek Legionistów Polskich-Oddział w Wieliczce (korespondencja, gazety, broszury) 1912-1939 (sygn. 29/575/24-29/575/25) 20. Związek Legionistów Polskich-Oddział w Nowym Sączu (korespondencja, okólniki, pocztówki, zdjęcia) 1930-1939 (sygn. 29/575/26) 21. Polskie Towarzystwo Wędkarskie w Krakowie (korespondencja, rachunki, sprawozdania, okólniki) 1936-1940 (sygn. 29/575/27) 22. Związek Zawodowy Pracowników Fryzjerstwa w Krakowie (księga kasowa, dziennik podawczy, książka wkładek członkowskich, księga Biura Pośrednictwa Pracy, pokwitowania, protokoły, książeczka dochodów, korespondencja) 1928-1930 (sygn. 29/575/28) 23. Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej na Kazimierzu (księga rozchodów i dochodów) 1921-1924 (sygn. 29/575/29) 24. Bratnia Pomoc Związku Woźnych Instytucji Finansowych i Pokrewnych Zawodów w Krakowie (księga protokołów) 1911-1937 (sygn. 29/575/30) 25. Lista członków Towarzystwa Domu Robotniczego w Podgórzu bd (sygn. 29/575/31) 26. Komitet Wygnańców z Prus z r. 1885, (legitymacje, protokoły posiedzeń, zestawienia rachunkowe, spisy osób wydalonych) (sygn. 29/575/32-29/575/33) 27. Komisja PAU do Badania Historii Sztuki w Polsce (dziennik podawczy) 1902-1904 (sygn. 29/575/34) 28. Polski Związek Lawn-Tenis w Warszawie (korespondencja, okólnik, tabele turniejowe) 1937 (sygn. 29/575/35) 29. Akta Stowarzyszenia Żołnierzy Armii Krajowej, Koło Kraków-Nowa Huta Inspektorat AK "Maria" 1990-2016 (sygn. 29/575/41) Number of units in the group: 42
29/576/0 Obchody i uroczystości krakowskie - zbiór szczątków zespołów akt komitetów obchodów 1808 - 1984 0 Unroll
1. Pogrzeb ks. Józefa Poniatowskiego i Tadeusza Kościuszki – odpisy dokumentów, wzniesienie kopca Kościuszki – bilet wejścia na koncert 1817-1860 (sygn. 29/576/1) 2. Podróż Franciszka Józefa I po Galicji i Bukowinie - opracowanie Tessarczyka 1857 (sygn. 29/576/2) 3. Pobyt Franciszka Józefa w Krakowie akta, druki 1851-1896 (sygn. 29/576/3-4) 4. Setna rocznica Konstytucji 3 Maja – akta obchodu 1891 (sygn. 29/576/5) 5. Setna rocznica zgonu Tadeusza Kościuszki - obchody rocznicowe 1917 (sygn. 29/576/6) 6. Rocznica Powstania Styczniowego – obchody rocznicowe 1892-1893 (sygn. 29/576/7) 7. 50-ta rocznica Powstania Styczniowego 1912-1915 (sygn. 29/576/8) 8. Rajdy szlakiem Marcina Borelowskiego, powstańca 1863 r. - dokumenty i pamiątki rajdów 1983-1984 (sygn. 29/576/9) 9. Opieka nad grobem Juliusza Słowackiego - korespondencja przeprowadzona przez kolejarzy krakowskich 1893 (sygn. 29/576/10) 10. Jubileusz Juliusza Słowackiego w Krakowie - wystawa jubileuszowa 1909 (sygn. 29/576/11-12) 11. Komitet sprowadzenia zwłok Juliusza Słowackiego na Wawel, wycinki prasowe, gazety 1927 (sygn. 29/576/13-14) 12. Pogrzeb i budowa pomnika Adama Mickiewicza w Krakowie 1870-1913 (sygn. 29/576/15-18) 13. Jubileusz Józefa Ignacego Kraszewskiego w Krakowie i akta pogrzebu 1879-1887 (sygn. 29/576/19) 14. Setna rocznica urodzin Jana Matejki – materiały Komitetu 1938 (sygn. 29/576/20) 15. Pobyt prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Krakowie – program 1927 (sygn. 29/576/21) 16. Pogrzeb Marszałka Józefa Piłsudskiego 1935-1936 (sygn. 29/576/22) 17. Pierwsza rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego 1936 (sygn. 29/576/23-24) 18. Pogrzeb prezydenta Krakowa Mikołaja Zyblikiewicza 1878-1887 (sygn. 29/576/25) 19. Komitet budowy pomnika generała Zygmunta Zielińskiego - sprawozdania kasowe 1926-1927 (sygn. 29/576/26) 20. Obchód Grunwaldzki w Krakowie - organizacja, odezwy, przemówienia, druki, spisy gości, telegramy 1909-1911 (sygn. 29/576/27-30) 21. Odsłonięcie odbudowanego Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie - druki okolicznościowe 1976 (sygn. 29/576/31) 22. Rocznice Odsieczy Wiedeńskiej 1933-1934 (sygn. 29/576/32) 23. Święto Zjednoczenia Wojsk Polskich 1919 (sygn. 29/576/33) 24. Uroczystości i przyjęcia z okazji przyłączenia przyległych do Krakowa 1912-1917 (sygn. 29/576/34) 25. Wystawa architektury wnętrz 1912 (sygn. 29/576/35-38) 26. Wystawa Krajowa w Krakowie - m. in. przyjazd Węgrów 1887 (sygn. 29/576/39) 27. Wystawa Krajowa w Budapeszcie - organizacja wyjazdu na wystawę 1885 (sygn. 29/576/40) 28. Noc „W Starym Krakowie” w Nowym Jorku - „Noc w starym Krakowie” – impreza Fundacji Kościuszkowskiej w Nowym Jorku 1937 (sygn. 29/576/41) 29. Różne uroczystości w Krakowie - różne obchody, uroczystości, wystawy, imprezy, zaproszenia, zawiadomienia, programy 1808-1913 (sygn. 29/576/42-44) 30. Obchody śmierci Cesarza Franciszka II 1872-1881 (sygn. 29/576/45) 31. Uroczystości żałobne Cesarzowej Karoliny Augusty 1873 (sygn. 29/576/46) 32. Obchody śmierci Cesarza Ferdynanda I 1877-1912 (sygn. 29/576/47) 33. Uroczystości żałobne, rocznice śmierci Cesarzowej Marii Anny 1884-1898 (sygn. 29/576/48) 34. Obchody imienin, urodzin, rocznic ślubu, panowania Cesarza Franciszka Józefa I, jego wizyty w Galicji , uroczystości żałobne 1867-1916 (sygn. 29/576/49-55) 35. Uroczystości żałobne Cesarzowej Elżbiety, rocznice śmierci 1898-1916 (sygn. 29/576/56) 36. Wizyta w Krakowie Arcyksięcia Karola Franciszka Józefa i Arcyksiężnej Zyty 1912 (sygn. 29/576/57) 37. Obchody urodzin Cesarzowej Zyty 1917 (sygn. 29/576/58) 38. Wstąpienie na tron Cesarza Karola I 1916 (sygn. 29/576/59) 39. Uroczystości żałobne Arcyksięcia Albrechta 1895 (sygn. 29/576/60) 40. Rocznica śmierci Arcyksięcia Franciszka Ferdynanda 1915 (sygn. 29/576/61) 41. Ślub Arcyksięcia Franciszka Salwatora i Arcyksiężnej Marii Walerii 1890 (sygn. 29/576/62) 42. Wizyta w Krakowie Arcyksięcia Karola Ludwika i Arcyksiężnej Marii Teresy 1894 (sygn. 29/576/63) 43. Uroczystości żałobne Arcyksięcia Karola Ludwika 1896 (sygn.29/576/64) 44. Uroczystości żałobne Arcyksięcia Leopolda 1898 (sygn. 29/576/65) 45. Wizyta w Krakowie Arcyksięcia Rudolfa i Arcyksiężnej Stefanii 1887 (sygn. 29/576/66) 46. Uroczystości żałobne Arcyksięcia Wilhelma 1894 (sygn. 29/576/67) 47. Ślub Księcia Rudolfa i Księżnej Stefanii, narodziny ich córki 1881-1883 (sygn. 29/576/68) 48. Ślub Księżnej Karoliny zu Windisch-Grätz (córki Ludwika) i Księcia Edgaar von Donnersmarck-Siemianowitz 1894 (sygn. 29/576/69) 49. 30-lecie rządów Cara Bułgarii 1917 (sygn. 29/576/70) 50. 25 rocznica śmierci Władysława Anczyca 1909 (sygn. 29/576/71) 51. Pogrzeb Kazimierza Badeniego 1909 (sygn. 29/576/72) 52. Promocja Stanisława Henryka hrabiego Badenii 1898 (sygn. 29/576/73) 53. Pogrzeb literata Adama Bełcinowskiego 1909 (sygn. 29/576/74) 54. Śmierć i pogrzeb komediopisarza Józefa Franciszka Blizińskiego (sygn. 29/576/75) 55. 100-lecie urodzin Fryderyka Chopina 1910 (sygn. 29/576/76) 56. Śmierć i pogrzeb dra Juliana Dunajewskiego 1907 (sygn. 29/576/77) 57. Pogrzeb Wacława Dąbrowskiego, prezydenta Lwowa 1887 (sygn. 29/576/78) 58. Pogrzeb Profesora Lotara Darguna, prawnika Uniwersytetu Jagiellońskiego 1893 (sygn. 29/576/79) 59. Obiad z okazji nominacji dra Juliana Dunajewskiego, ministra skarbu 1880 (sygn. 29/576/80) 60. Władysław Ekielski - konferencja w sprawie dzieła wystawionego w Sali Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych "Akropolis" (razem ze Stanisławem Wyspiańskim) 1908 (sygn. 29/576/81) 61. Pogrzeb Karola Estraichera 1908 (sygn. 29/576/82) 62.35-lecie pracy Feliksa Fryze, redaktora "Kuriera Porannego" 1904 (sygn. 29/576/83) 63. Odsłonięcie pomnika w Krakowie Artura Grottger a 1903 (sygn. 29/576/84) 64. Nabożeństwo żałobne Generała Józefa Ludwika Hauke-Bosaka 1871 (sygn. 29/576/85) 65. Pogrzeb Ottona Hausnera 1890 (sygn. 29/576/86) 66. Nabożeństwo żałobne dra Henryka Jordana 1907 (sygn. 29/576/87) 67. Pogrzeby radnych miejskich Wiktora Kopffa i Walerego Rzewuskiego 1889 (sygn. 29/576/88) 68. Ferdynand Kuras, poeta ludowy - Komitet Obywatelski domu narodowego dla poety 1912 (sygn. 29/576/89) 69. Pogrzeb Jana Kwiatkowskiego radnego krakowskiego 1908 (sygn. 29/576/90) Józef Ignacy Kraszewski - bal jubileuszowy oraz otwarcie Sukiennic 1879 (sygn. 29/576/91) 70. 100 - lecie urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego 1912 (sygn. 29/576/92) 71. 100 rocznica urodzin Zygmunta Krasińskiego 1912 (sygn. 29/576/93) 72. Rocznice śmierci Tadeusza Kościuszki 1885-1917 (sygn. 29/576/94) 73. 25-lecie pracy autorskiej Marii Konopnickiej 1902 (sygn. 29/576/95) 74. 25-lecie działalności Michała Konopińskiego, naczelnego redaktora "Nowej Reformy" 1913 (sygn. 29/576/96) 75. Pogrzeb Dra Karla Luegera, burmistrza Wiednia 1910 (sygn. 29/576/97) 76. Śmierć i pogrzeb poety Teofila Lenartowicza 1893 (sygn. 29/576/98) 77. Śmierć i pogrzeb Prezydenta Lwowa Godzimira Małachowskiego 1908 (sygn. 29/576/99) 78. Adam Mickiewicz - Komitet 100 rocznicy urodzin, Komitet Pomnika 1884-1898 (sygn. 29/576/100) 79. Adam Mickiewicz - obchody różne 1873-1913 (sygn. 29/576/101) 80. Śmierć i pogrzeb Józefa Majera, lekarza, przyrodnika, rektora UJ, prezes Akademii Umiejętności 1899 (sygn. 29/576/102) 81. Śmierć i pogrzeb Heleny Modrzejewskiej 1909 (sygn. 29/576/103) 82. 40-letnia rocznica pracy literackiej Elizy Orzeszkowej 1907 (sygn. 29/576/104) 83. Korespondencja w sprawie przeniesienia zwłok do grobu zasłużonych na Skałce Wincentego Pola i Lucjana Siemieńskiego 1880-1881 (sygn. 29/576/105) 84. Koncert Ignacego Jana Paderewskiego 1904 (sygn. 29/576/106) 85. Śmierć i pogrzeb namiestnika Andrzeja hr Potockiego 1908 (sygn. 29/576/107) 86. Franciszek Polacki – odsłonięcie pomnika w Pradze 1912 (sygn. 29/576/108) 87. 35 - lecie pracy Prof. dr Stanisław Pareńskiego, prymariusza Szpitala św. Łazarza 1910 (sygn. 29/576/109) 88. Śmierć i pogrzeb Stanisława Wojciecha hr Potockiego, działacza społecznego, współzałożyciela uzdrowiska w Rymanowie 1884 (sygn. 29/576/110) 89. Książę Józef Poniatowski – różne obchody 1913 (sygn. 29/576/111-112) 90. Benefis aktora Stanisława Adolfa Poleńskiego 1910 (sygn. 29/576/113) 91.400 rocznica urodzin Mikołaja Reja 1906 (sygn. 29/576/114-115) 92. Śmierć i pogrzeb Józefa Rogosza, naczelnego redaktora "Głosu Narodu" 1896 (sygn. 29/576/116) 93. Śmierć i pogrzeb Jana Rottera, radnego, posła do Rady Państwa i Sejmu Krajowego 1906 (sygn. 29/576/117) 94. Śmierć i pogrzeb dra Ferdynanda Smolki 1889 (sygn. 29/576/118) 95. 85 urodziny, 50 rocznica skazania na śmierć dra Franciszka Smolki 1895 (sygn. 29/576/119) 96. Sprowadzenie zwłok, 100 – lecie urodzin Juliusza Słowackiego 1904-1910 (sygn. 29/576/120) 97. Henryk Siemieradzki - adres dziękczynny Prezydium Magistratu Miasta Krakowa za przekazanie obrazu "Pochodnie Nerona" dla Muzeum Narodowego 1883 (sygn. 29/576/121) 98. Śmierć i pogrzeb Gustawa Steingrabera, chemika 1908 (sygn. 29/576/122) 99. Pogrzeb Andrzeja Seidler-Wiślańskiego, byłego prezydenta Krakowa 1895 (sygn. 29/576/123) 100. Ksiądz Piotr Skarga – różne obchody 1911-1912 (sygn. 29/576/124) 101. Koncerty Michała Świerzyńskiego, profesora Konserwatorium Muzycznego 1908-1913 (sygn. 29/576/125) 100. Profesor Stanisław Tarnowski - pożegnanie przy przejściu na emeryturę 1909 (sygn. 29/576/126) 102. Rabin dr Ozjasz Thon - wprowadzenie do bo5nicy Stowarzyszenia Izraelitów Postępowych w Krakowie 1899 (sygn. 29/576/127) 103. Dr Alfred Zgórski, dyrektor Banku Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim we Lwowie 1908 (sygn. 29/576/128) 104. Śmierć i pogrzeb Dra Stanisława Zaręcznego, emerytowanego profesora III Gimnazjum w Krakowie, członka Akademii Umiejętności 1909 (sygn. 29/576/129) 105. Władysław Żeleński – różne uroczystości 1897-1938 (sygn. 29/576/130) 106. Archiwum Aktów Dawnych Miasta Krakowa –różne wydarzenia 1900-1901 (sygn. 29/576/131) 107. Otwarcie i poświęcenie budynku Collegium Novum 1887 (sygn. 29/576/132) 108. Dom Pracy imienia Arcyksiężniczki Marii Krystyny - poświecenie pralni 1897 (sygn. 29/576/133) 109. Izba Stowarzyszeń Rękodzielniczych i Przemysłowych w Krakowie - otwarcie Izby w Krakowie 1907 (sygn. 29/576/134) 110. Korpus c.k. Weteranów Wojskowych Krakowa, Podgórza i okolicy - mianowanie prezydenta Juliusza Leo członkiem honorowym 1911 (sygn. 29/576/135) 111. Park Jordana - 15-lecie istnienia 1904 (sygn. 29/576/136) 112. Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" – różne uroczystości 1907-1912 (sygn. 29/576/137-138) 113. Przytulisko Uczestników Powstania z roku 1863-1864 - rocznica Powstania Listopadowego 1908 (sygn. 29/576/139) 114. Szpital Bonifratrów im. Cesarza Franciszka Józefa - rozpoczęcie budowy, poświecenie gmachu 1898- 1906 (sygn. 29/576/140) 115. Towarzystwo Myśliwskie "Jagiełło" w Krakowie - polowanie 1907 (sygn. 29/576/141) 116. Towarzystwo Muzyczne w Krakowie - 25 lat Konserwatorium 1913 (sygn. 29/576/142) 117. Wodociąg im. Cesarza Franciszka Józefa w Krakowie - otwarcie 1901 (sygn. 29/576/143) 118. Wybory do Rady Państwa 1907 (sygn. 29/576/144) 119. Szkoła Polska w Białej - poświecenie gmachu, pomoc w rozbudowie 1898-1910 (sygn. 29/576/145) 120. Zbiórka funduszy na Gimnazjum Polskie w Cieszynie 1895-1903 1910 (sygn. 29/576/146) 121. Izba Stowarzyszeń Rękodzielniczych we Lwowie - 40-lecie działalności 1908 (sygn. 29/576/147) 122. Towarzystwo Kółek Rolniczych we Lwowie –Rada Ogólna, jubileusz 1907 1908 (sygn. 29/576/148) 123. Uniwersytet Lwowski - 250-lecie istnienia 1912 (sygn. 29/576/149) 124. Zjazd Polskich Prawników i Ekonomistów - IV Zjazd w Krakowie w 1906 (sygn. 29/576/150) 125. Zjazd Dziennikarzy Słowiańskich - II Zjazd w Krakowie 1899 1906 (sygn. 29/576/151) 126. Liga Pomocy Przemysłowej - VI Zjazd Krajowy 1910 (sygn. 29/576/152) 127. Polski Kongres Przeciwalkoholowy - III Kongres we Lwowie 1912 (sygn. 29/576/153) 128. Towarzystwo Przyjaciół Słowian Południowych - Zjazd w Krakowie 1911 (sygn. 29/576/154) 129. Towarzystwo Szkoły Ludowej - XVIII Walny Zjazd w Krakowie 1910 (sygn. 29/576/155) 130. Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich 1891-1911 (sygn. 29/576/156) 131. Zjazd Prawników i Ekonomistów Polskich - IV Zjazd 1906 (sygn. 29/576/157) 132. II Zjazd Farmaceutów Galicyjskich 1899 (sygn. 29/576/158) 133. Zjazd Słowiańskiego Nauczycielstwa 1911 (sygn. 29/576/159) 134. Galicyjskie Towarzystwo Leśne - 25-lecie istnienia - Zjazd polskich leśników ze wszystkich zaborów 1907 (sygn. 29/576/160) 135. Minister dr Józef Fort - wizyta w Krakowie 1906 (sygn. 29/576/161) 136. Namiestnik Galicji hr Kazimierz Badeni - wizyty w Krakowie 1895-1896 (sygn. 29/576/162-163) 137. Namiestnik Galicji dr hr Leon Piniński - wizyta w Krakowie 1898 (sygn. 29/576/162-164) 138. Minister Rolnictwa hr Johann Ledebur Wicheln - wizyta w Krakowie 1897 (sygn. 29/576/165) 139. Wycieczki z Polski i zagranicy 1887-1909 (sygn. 29/576/166-175) 140. Bitwa pod Racławicami – obchody rocznicy 1913 (sygn. 29/576/176) 141. II Brygada Legionów – 2 rocznica wymarszu 1916 (sygn. 29/576/177) 142.100-lecie urodzin Adama Mickiewicza - uroczystości organizowane przez Czeska Besedę 1898 (sygn. 29/576/178) 143. Uroczystości Grunwaldzkie 1902-1913 (sygn. 29/576/179) 144. Manifest dwóch cesarzy 6 listopada 1916 - uroczystości w Krakowie - korespondencja z Kapitułą Krakowską 1916 (sygn. 29/576/180) 145. Odsłonięcie pomnika króla Jana III Sobieskiego we Lwowie 1898 (sygn. 29/576/181) 146. 200-lecie Odsieczy Wiednia 1883 (sygn. 29/576/182) 147. Otwarcie dworca kolejowego towarowego w Krakowie 1913 (sygn. 29/576/183) 148. Przyłączenie gmin podmiejskich do Krakowa 1910 (sygn. 29/576/184) 149. Protest reprezentantów słowiańskich wobec ustaw antypolskich w Sejmie Pruskim i Parlamencie Rzeszy 1907 (sygn. 29/576/185) 150. Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie - wyjazd delegacji miasta Krakowa oraz wycieczki Czechów 1894 (sygn. 29/576/186) 151. Powszechna Wystawa Wiedeńska w 1873 - Komisja Krakowska, Lwowska, Brody 1872-1874 (sygn. 29/576/187) 152. Rocznica Powstania Styczniowego 1904-1913 (sygn. 29/576/188) 153. Rocznica Powstania Listopadowego 1886-1899 (sygn. 29/576/189) 154. Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja 1901 (sygn. 29/576/190) 155. Wiec reprezentantów miast we Wiedniu 1895 (sygn. 29/576/191) 156. I Słowiańska Wystawa kart pocztowych ilustrowanych zorganizowana przez Czeska Besedę 1899 (sygn. 29/576/192) 157. Zabawa na Wiśle pod zamkiem 1881 (sygn. 29/576/193) 158. Saint Petersburg 200-lecie założenia 1903 (sygn. 29/576/194) 159. Żółkiew - 300-tna rocznica założenia, pogrzeb Stanisława Żółkiewskiego 1903-1908 (sygn. 29/576/195) 160. Uroczystości ku czci św. Jana Kapistrana (Bernardyni) 1887 (sygn. 29/576/196) 161. Nabożeństwo błagalne w rocznice pożaru Krakowa z 18 lipca 1850 1886 (sygn. 29/576/197) 162. 500-tna rocznica chrztu Władysława Jagiełły 1886 (sygn. 29/576/198) 163. 1000-letnia rocznica śmierci św. Metodego Apostoła Słowian 1885 (sygn. 29/576/199) 164. Pogrzeb kardynała Sylwestra Sembratowicza (greckokatolicki arcybiskup, metropolita lwowski) 1898 (sygn. 29/576/200) 165. Powitanie Jego Eminencji księcia biskupa krakowskiego Adama Stefana Sapiehy 1912 (sygn. 29/576/201) 166. Ksiądz kardynał Jan z Kozielska Puzyna – różne uroczystości 1894-1911 (sygn. 29/576/202) 167. Nabożeństwo żałobne po śmierci kardynała Mieczysława Ledóchowskiego 1902 (sygn. 29/576/203) 168. Papież Leon XIII – różne uroczystości 1888-1903 1902 (sygn. 29/576/204) 169. Papież Pius X – różne uroczystości 1903-1904 1902 (sygn. 29/576/205) 170. Papież Pius IX – nabożeństwo żałobne 1878 (sygn. 29/576/206) 171. 50-lecie kapłaństwa arcybiskupa Izaaka Mikołaja Isakowcza, arcybiskupa lwowskiego obrządku ormiańskiego 1898 1902 (sygn. 29/576/207) 172. 300-letnia rocznica kanonizacji św. Jacka (Dominikanie) 1894 (sygn. 29/576/208) 173. Uroczystości Bożego Ciała 1868-1918 (sygn. 29/576/209) 174. Number of units in the group: 481
29/577/0 Zakłady Graficzne ALUMIN w Krakowie 1931 - 1948 0 Unroll
1.Zakup maszyn i materiałów drukarskich, listy płac, bilanse, księgi rachunkowe 1931-1948 (sygn. 29/577/1-21) 2.Protokoły, zalecenia, sprawozdania, bilanse, lustracje 1945-1948 (sygn. 29/577/22-35) Number of units in the group: 35
29/578/0 Drukarnia CZAS w Krakowie 1865 - 1920 0 Unroll
Sprawy osobowe, prenumeraty, egzemplarze obowiązkowe, zamówienia i produkcja, księgi rachunkowe 1865-1920 (sygn. 29/578/1-37) Number of units in the group: 37
29/579/0 Drukarnia Kuryera Ilustrowanego w Krakowie 1933 - 1940 0 Unroll
Listy płac, bilanse, księgi dłużników i wierzycieli, księgi magazynowe 1933-1940 (sygn. 29/579/1-17) Number of units in the group: 17
29/580/0 Drukarnia Krakowska w Krakowie 1934 - 1936 0 Unroll
Dziennik główna 1934-1936 (sygn. 29/580/1) Number of units in the group: 1
29/581/0 Drukarnia Pospieszna w Krakowie 1939 - 1945 0 Unroll
Listy płac, księgi rachunkowe, księgi faktur, inwentarz 1939-1945 (sygn. 29/581/1-18) Number of units in the group: 18
29/582/0 Drukarnia PRZEMYSŁOWA w Krakowie 1914 - 1949 0 Unroll
Listy płac, bilanse, księgi inwentarzowe i kasowe 1914-1949 (sygn. 29/582/1-50) Number of units in the group: 50
29/583/0 Zakłady Przemysłowe i Wydawnicze RYNGRAF w Krakowie 1921 - 1931 0 Unroll
Korespondencja, protokoły zebrań 1921-1931 (sygn. 29/583/1) Number of units in the group: 1
29/584/0 Zakłady Graficzne STYL w Krakowie 1932 - 1949 0 Unroll
Zamówienia, listy płac, bilanse, księgi rachunkowe 1932-1949 (sygn 29/584/1-16) Number of units in the group: 16
29/585/0 Drukarnia SZTUKA w Krakowie 1921 - 1947 0 Unroll
Kartoteka personalna, księgi rachunkowe 1921-1947 (sygn. 29/585/1-6) Number of units in the group: 6
29/586/0 Drukarnia UDZIAŁOWA w Krakowie 1917 - 1949 0 Unroll
Książki robocze, materiały drukarskie, listy płac, okazy druków, afiszy, formularzy 1917-1949 (sygn. 29/586/1-18) Number of units in the group: 18
29/587/0 Wydawnictwo Prasowe Kraków-Warszawa sp. z o.o. 1940 - 1944 0 Unroll
Dostawa maszyn i materiałów drukarskich, zamówienia i oferty 1940-1944 (sygn. 29/587/1-5) Number of units in the group: 5
29/588/0 Drukarnia Anczyca i Spółki w Krakowie 1878 - 1948 [1951] 0 Unroll
1. Korespondencja przychodząca od zakładów przemysłowych, urzędów, księgarń, wydawnictw, bibliotek, szkół, towarzystw, od różnych osób /mi.in. Kraszewskit, Bobrzyński, A. Prohaska, J. Kossak, S. Smolka, ks. Stojałowski) 1878-1918, 1936-1938 (sygn. D/Dan 1-49) 2. Rękopisy przeznaczone do druku (referat "Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800-1832" ilustrowany 76 totogratiami osób i budowli) 1905-1910 (sygn. D/Dan 50-53) 3. Zamówienia i ewidencja wykonanych druków (książki zamówień, tygodniowe zestawy drukowanych pozycji, filury oddania wykonanych druków) 1909-1941 (sygn. D/Dan 54-61) 4. Druki (Katalog międzynarodowej wystawy sztuki drukarskiej, Lipsk 1927; W. Anczyc. Stosunki drukarskie w Krakowie, Kraków 1930) 1927, 1930 (sygn. D/Dan 62-63) 5. Książki rachunkowe (wykazy dłużników i wierzycieli, książka pożyczek, książki kasowe, kopie rachunków, kartoteka finansowa., fundusz bezrobocia) 1910-1947 (sygn. D/Dan 64-75) 6.Kwity, listy przewozowe, rewersy, listy wypłat i składek 1883-1921 (sygn. D/Dan 76-90) 7.Plany budowlane budynków drukarni 1893-1949 (1951) (sygn. D/Dan 91-110) Number of units in the group: 110
29/589/0 Juliusz Grosse sp. z o.o 1861 - 1949 [1951] 0 Unroll
1. Akta kierownictwa spółki (protokoły walnych zgromadzeń, komisji rewizyjnej, księgi wydatków rodzinnych, korespondencja z urzędami państwowymi w sprawach koncesji, podatków, opłat itp., korespondencja handlowa, spisy inwentarzowe, sprawy propagandy i reklamy) 1910-1951 (sygn. JGKr 1-81) 2.Akta Wydziału Finansowego (zestawienia bilansowe, inwentarze majątku, księgi kontowe, asygnariusze niegotówkowe) 1861-1947 (sygn. JGKr 82-107) 3.Akta Wydziału Operacyjnego (dowody kasowe, indeksy rachunków, wnioski o analizę towarów, sprawy windykacji płatności, sprawy wysyłki win i herbat dla duchowieństwa, pomocnicze księgi buchalteryjne) 1885-1948 (sygn. JGKr 108-157) 4. Rachunki, raporty kasowe, rozliczenia 1935-1949 (sygn. JGKr 158-162) Number of units in the group: 168
29/590/0 Zakłady Przemysłu Cukierniczego WAWEL w Krakowie [1911] 1934 - 2005 0 Unroll
Number of units in the group: 3266
29/591/0 Jaworznickie Komunalne Kopalnie Węgla Sp. Akc. w Krakowie [1901] 1919 - 1945 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne (statuty, opisy kopalń, protokoły posiedzeń Rady Nadzrczej, bilanse, sprawozdania techniczne i inwensycyjne) 1919-1940 (sygn. JKKW 1-7) 2. Sprawy rachunkowe (zamknięcia rachunkowe, bilans, zestawienia kosztów, strat i zysków, podatek dochodowy, ankieta o wydobyciu węgla i stanie gospodarczo-inwestycyjnym kopalń) 1921-1939 (sygn. JKKW 8-14) 3. Sprawy elektrowni (budowa i rozbudowa elektro wni w Jaworznie, zapora wodna w Porąbce, Związek Elektrowni w Polsce) 1923-1939 (sygn. JKKW 15-17) 4. Tytuły własności (kupno, sprzedaż, dzierżawa pól górniczych, biedaszyby, sprawy hipoteczne) 1919-1939 (sygn. JKKW 18-20) 5. Sprawy pracowników (umowy zbiorowe, wykazy załogi, dniówek i wydajności, strajki, ochotniczy obóz pracy w Jaworznie, nadużycia, akta personalne (układ alfabetyczny) 1919-1945 (sygn. JKKW 21-34) 6. Przedsiębiorstwa filialne (firma "Jawor" we Lwowie, "Żegluga Polska" w Krakowie) 1930-1940 (sygn. JKKW 35-39) 7. Stosunki z różnymi firmami i organizacjami gospodarczymi (Związek Przemysłowców w Krakowie, Centralny Związek Przemysłu Polskiego, rozbudowa COP, raporty o sytuacji gospodarczej okręgu krakowskiego) 1921-1939 (sygn. JKKW 40-43) 8. Akta personalne 1926-1942 (sygn. JKKW 44-47) 9.Materiały nieopracowane (sygn. JKKW 48-136) Number of units in the group: 140
Showing 861 to 880 of 4,527 entries.