Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/592/0 Krakowskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA SA w Krakowie [1926] 1946 - 1997 0 Unroll
Number of units in the group: 10335
29/592/1 Fabryka Chemiczno-Farmaceutyczna "Wander" w Krakowie 1926 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 72
29/592/2 Wytwórnia Chemiczno-Farmaceutyczna "Salus" w Krakowie 1945 - 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 26
29/592/3 Chemiczna Fabryka "Metan" w Krakowie 1931 - 1952 0 Unroll
Number of units in the group: 25
29/592/4 Zjednoczone Zakłady Przemysłu Farmaceutycznego w Krakowie 1947 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 4
29/592/5 Instytut Farmaceutyczny w Krakowie 1947 - 1956 0 Unroll
Number of units in the group: 10
29/592/6 Wytwórnia "Neutron Oddział Mysłowice, KZF w Krakowie 1947 - 1954 0 Unroll
Number of units in the group: 19
29/593/0 Zjednoczone Fabryki Maszyn i Wagonów Zieleniewski, Fitzner i Gamper Zarząd Główny w Krakowie 1870 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 113
29/594/0 Krakowskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL w Krakowie [1920] 1946 - 2003 0 Unroll
Number of units in the group: 1793
29/595/0 Krakowskie Zakłady Sodowe w Krakowie [1890] 1946 - 1994 0 Unroll
Number of units in the group: 1991
29/596/0 Kamieniołomy Miast Małopolskich SA w Krakowie [1913] 1918 - 1953 0 Unroll
Number of units in the group: 421
29/596/1 Firma H.Kulki (Kamieniołom w Miękini k. Krzeszowic) 1906 - 1921 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/597/0 Krakowskie Zakłady Garbarskie [1938] 1945 - 1958 0 Unroll
Number of units in the group: 107
29/598/0 Spółki wodne dla regulacji i konserwacji rzeki Trześniówki z dopływami w Tarnobrzegu 1887 - 1939 0 Unroll
1. Akta ogólne (statuty, protokoły z zebrań, dzienniki podawcze, korespondencja) 1888-1939 (sygn. SpW 1-5) 2. Sprawy finansowe (dochody i wydatki, zamknięcia rachunkowe, datki konkurencyjne, grunta obciąażone serwitutem na rzecz obwałowania Wisły, listy płac robotników, kasa chorych przy kierownictwie robót) 1891-1938 (sygn. SpW 6-22) 3. Kataster konkurencyjny (wykazy nieruchomości i ich właścicieli, wysokości wymierzonego datku konkurencyjnego) 1890-1937 (sygn. SpW 23-78) 4. Tabela płatnicza (wykazy nieruchomości i ich właścicieli, wykazy wymierzonych i uiszczonych datków) 1887-1937 (sygn. SpW 79-106) 5. Akta nieopracowane (sygn. SpW 107-121) Number of units in the group: 121
29/599/0 HERBEWO Herliczka-Bełdowski-Wołoszyński Zjednoczone Fabryki Tutek i Bibułek SA w Krakowie 1923 - 1948 0 Unroll
I. Akta budowy fabryki (plany budowy) 1923-1926 (sygn. Herbewo 1) II. Sprawy finansowe i handlowe 1923-1948 (sygn. Herbewo 2-14) III. Sprawy produkcji, reklamy i zbytu 1938-1946 (sygn. Herbewo 15-20) IV. Sprawy zatrudnienia 1924-1948 (sygn. Herbewo 21-23) V. Wycinki prasowe (różne zagadnienia społeczno-gospodarcze, eksterminacja ludności w czasie okupacji) 1945-1947 (sygn. Herbewo 24-42) Number of units in the group: 50
29/600/0 Centralny Związek Spółdzielczy Delegatura w Krakowie [1899] 1947 - 1950 0 Unroll
1. Centralny Związek Spółdzielczy Delegatura w Krakowie (zarządzenia , sprawozdania z dokonanych rewizji, personel i jego szkolenie, prasa, propaganda, spółdzielnie pracy, spółdzielnie uczni owskie) 1947-1950 (sygn. CZSKr 1-33) 2. Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Okręgowy Związek w Krakowie - księgi (listy płac, kartoteki analityczne, bilanse) 1942-1948 (sygn. CZSKr 34-43) - akta (zarządzenia i komunikaty, Rada Okręgu Krakowskiego, spółdzielnie pracy i spółdzielnie spożywców, bilanse, sprawozdania rewidentów, ośrodek szkoleniowy na Woli Justowskiej, akcja socjalna, szkolenie, spółdzielnie rolnicze, spółdzielnie uczniowskie, rejestracja i analiza gospodarcza spółdzielń, ubezpleczenia) 1942-1948 (sygn. CZSKr 44-231) 3. Związek Rewizyjny Spółdzielni w Generalnym Gubernatorstwie (księgi rachunkowe, zarządzenia i instrukcje spółdzielnie oszczędnoścowo-pożyczkowe, spisy spółdzielń, kursy szkoleniowe, Szkoła Spółdzielcza w Nałęczowie, kasy Stefczyka, bilanse, statystyka) 1939-1944 (sygn. CZSKr 232-237, 239-252, 254, 256-259, 264, 270-292, 294-299, 303-320, 323-328, 331-337) 4. Związek Spółdzielni Spożywców RP Oddział w Krakowie (plan pracy, sprawozdania) 1942-1945 (sygn. CZSKr 342, 345) 5. Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych RP Okręg w Krakowie (okólniki, zarządzenia, spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe, zgromadzenia delegatów spółdzielni, Rada Okręgowa Związku, zjazdy, konferencje, wystawy, spółdzielnie łemkowskie, korespondencja z Centralą i bankami) 1935-1941 (sygn. CZSKr 349-356, 358-424, 426, 428, 432, 434, 437-442, 444, 446-459, 463-467, 473, 476-484) 6. Patronat Spółdzielni Rolniczych w Krakowie (księgi rachunkowe, patronat we Lwowie, wytwórnia maszyn mleczarskich, korespondencja z bankami i Związkiem Rewizyjnym, materiały do monografii o Stefczyku i budowa jego pomnika) 1909-1935 (sygn. CZSKr 485-495, 497-534) 7. Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych w Krakowie (krespondencja z Ministerstwem Rolnictwa, spółdzielnie rolniczo-handlowe) 1925-1931 (sygn. CZSKr 535-538) 8. Związek Rewizyjny Spółdzielni Ukraińskich w Generalnym Gubernatorstwie 1930-1944 (sygn. CZSKr 539-546) 9. Spółka Oszczędności i Pożyczek Brzyszczki powiat Jasło 10. "Desna" Dniestrzańska Spółka Naftowa we Lwowie 11. Związek Rewizyjny Spółdzielni Rolniczych w Kielcach 12. Towarzystwo Popierania Przemysłu Ludowego RP 13. Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe typu Raffeisena (spółki oszczędnościowo-pożyczkowe, kasy Stefczyka układ alfabetyczny wg miejscowości)1899-1943 (sygn. CZSKr 550-1179) 14. Spółdzielnie oszczędnościowo-pożyczkowe typu Schulze-Delitsch (banki ludowe, mieszczańskie, spółdzielcze - układ alfabetyczny wg miejscowości) 1916-1943 (sygn. CZSKr 1180-1251) 15. Spółdzielnie mleczarskie, bryndzarskie i jajczarskie (układ alfabetyczny wg miejscowości) 1909-1943 (sygn. CZSKr 1252-1354) 16. Spółdzielnie rolniczo-handlowe (układ alfabetyczny wg miejscowości) 1923-1941 (sygn. CZSKr 1355-1410) 17. Składnice i sklepy kółek rolniczych (układ wg nazw miejscowości) (sygn. CZSKr 1411-1433) 18. Spółdzielnie oświatowe, budowlane, hurtownie 19. Statuty spółdzielcze (statuty, formularze [wzory różnych typów) (sygn. CZSKr 1446, 1448) Number of units in the group: 1397
29/600/1 Związek Rewizyjny Spółdzielni Rzeczypospolitej Polskiej Okręgowy Związek w Krakowie [1938] 1945 - 1948 0 Unroll
Number of units in the group: 201
29/600/2 Związek Rewizyjny Spółdzielni w Generalnym Gubernatorstwie 1939 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 86
29/600/3 Związek Spółdzielni Spożywców Rzeczypospolitej Polskiej Oddział w Krakowie 1942 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/600/4 Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobkowo-Gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej Okręg w Krakowie 1935 - 1941 0 Unroll
Number of units in the group: 113
Showing 881 to 900 of 4,527 entries.