Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
29/116/0 vacat - Akta miasta Wadowic - zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku Białej 13/469 Akta miasta Wadowic 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/117/0 Akta miasta Wieliczki 1393 - 1945 0 Unroll
A.AKTA STAROPOLSKIE 1393-1788 [1867] I. Dokumenty 1393-1788 [1867] (sygn. 29/117/1-7) II. Księgi 1557-1627 (sygn. 29/117/8-11) III. Akta dot. miasta 1671-1772 (sygn. 29/117/12-17) IV. Akta dot. mieszczan 1614-1788 (sygn. 29/117/18-32) V. Akta szpitala Św. Ducha 1537-1713 (sygn. 29/117/33) VI. Akta cechów 1602-1769 (sygn. 29/117/34) B. MAGISTRAT MIASTA WIELICZKI (Stadtmagistrat in Wieliczka) 1777-1866 I. Księga normaliów 1794-1806 (sygn. 29/117/35) II. Akta sądowe 1777-1795 (sygn. 29/117/36-37) III. Akta i księgi administracji miejskiej 1785-1868 (sygn. 29/117/38-83) C. ZARZĄD MIEJSKI W WIELICZCE [1826] 1867-1939 [1940] I. Dział ogólno-organizacyjny 1848-1939 (sygn. 29/117/84-175, 323-337) II. Dział finansowo-budżetowy 1826-1939 (sygn. 29/117/176-225) III. Dział gospodarki gminnej 1868-1939 (sygn. 29/117/226-243) IV. Dział administracyjny 1867-1940 (sygn. 29/117/244-269) V. Pomoce kancelaryjne 1867-1915 (sygn. 29/117/270-286) VI. Korespondencja 1913 (sygn. 29/117/287) D. ZARZĄD MIEJSKI W WIELICZCE (Stadtverwaltung in Wieliczka) [1914] 1939-1945 I. Dział ogólno-administracyjny 1914-1943 (sygn. 29/117/288-289) II. Dział finansowo-budżetowy 1939-1944 (sygn. 29/117/290-298) III. Dział gospodarki gminnej 1941-1944 (sygn. 29/117/299-300) IV. Dział administracyjny 1940-1945 (sygn. 29/117/301-321) V. Sprawy pracownicze 1924-1941 (sygn. 29/117/322) Number of units in the group: 337
29/117/1 Regestra szpitala wielickiego 1537 - 1682 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/117/2 Żupa Solna w Wieliczce 1537 - 1801 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/117/3 Cechy miasta Wieliczki: bednarze, krawcy, kuśnierze, rzeźnicy i kijacy, tragarze 1602 - 1769 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/118/0 Akta miasta Wiśnicza 1622 - 1867 0 Unroll
1. Rada (przywileje miejskie, administracja, sprawy kryminalne) 1622-1736 (sygn. 1-4) 2. Ława (sądownictwo) 1634-1753 (sygn. 5-9) 3. Finanse (majątek miejski, dochody i wydatki, kwity) 1777-1867 (sygn. 10-15) Number of units in the group: 15
29/119/0 Akta miasta Wojnicza 1349 - 1855 0 Unroll
1. Dokumenty (uprawnienia sądowe, nadania gruntów, zwolnienia od powinności, sprawy kościelne, handel, budowa mostu, naprawa dróg spory ze starostą i tenutariuszami, Żydzi) 1379-1732 (sygn. 1-34) 2. Rada miejska (sądownictwo, administracja, lauda miejskie, rozkład podatków, rachunki miejskie, ceny zbóż na targach wojnickich) 1615-1811 (sygn. 35-39) 3. Ława miejska (sądownictwo) 1575-1777 (sygn. 40-50) 4. Rada i ława miejska (sądownictwo) 1773-1795 (sygn. 51) 5. Księga gruntowa (obrót ziemią, wymiar podatków) 1734-1855 (sygn. 52-53) 6. Finanse (wydatki i dochody miasta, spisy podatkowe, majątek miasta) 1636-1678 (sygn. 54-56) 7. Varia (inwentarz kościoła, lustracja, kopie przywilejów, fundacje, spory graniczne, szpital miejski) 1349-1827 (sygn. 57-59) Number of units in the group: 59
29/120/0 vacat - Akta miast i wsi małopolskich (fragmenty zespołów) - włączono do zespołu nr 121 - Variae civitates et villae - zbiór szczątków zespołów 0 Unroll
Number of units in the group: 0
29/121/0 Variae civitates et villae - zbiór szczątków zespołów 1340 - 1969 1003 Unroll
1. vacat - Andrychów (księgi ławnicze) 1624-1829 (sygn. 29/121/1-2) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 13/493 Akta miasta Andrychowa 2. Bardiów (fragment księgi miejskiej rachunkowej) 1661 (sygn. 29/121/308) 3. Bielany (sołectwo) 1643-1809 (sygn. 29/121/3-4) 4. Bircza (księgi ławnicze) 1569-1814 (sygn. 29/121/5-6) 5. vacat - Błażowa (księga ławnicza) 1627-1748 (sygn. 29/121/7) - przekazano do Archiwum Państwowego w Rzeszowie zespół 59/381 Akta Gminy Błażowa powiat Rzeszów 6. Bobowa (przywileje, nadania, cech krawców) 1502-1846 (sygn. 19/121/8-10) 7. Bolmin (granice) 1352-1579 (sygn. 29/121/11-14) 8. vacat - Brzozów (lustracja miasta i klucza ) 1748 (sygn. 29/121/15-16) - przekazano do Archiwum Państwowego w Przemyślu zespół 56/130 Akta miasta Brzozowa 9. Brzozówka (księga sądowa) 1429-1751 (sygn. 29/121/17) 10. Buszków (księga rachunkowa, księga powinności poddańczych) 1836-1837 (sygn. 29/121/18-20) 11. Ciche (lokacja, sołectwo) 1595-1766 (sygn. 29/121/21-30) 12. vacat - Cieszyn (czytelnia ludowa) 1882 (29/121/31) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Cieszynie 14/11 Starostwo Powiatowe Cieszyńskie 13. Cieślin (budowa Domu Ludowego) 1958-1969 (sygn. 29/121/309) 14. Ciężkowice (księgi radzieckie i ławnicze) 1555-1758 (sygn. 29/121/32-36) 15. Cięcina (księga protokołów posiedzeń Rady Gminnej w Cięcinie, księga skazanych wyrokiem sądu w l. 1885-1934 mieszkańców Cięciny) 1867-1935 (sygn. 29/121/310-311) 16. Czeladź (protokół rewizji) 1792 (sygn. 29/121/37) 17. Dębica (przywileje) 1372-1558 (sygn. 29/121/38-40) 18. Dębowiec (księgi ławnicze, przywileje, spory ze starostą) 1471-1856 (sygn. 29/121/41-49) 19. Drohicka Ziemia (tabela dymów) 1792 (sygn. 29/121/305) 20. Dwory (księga sądowa) 1797-1855(sygn. 29/121/323) 21. Dukla (księgi sądowe) 1540-1816 (sygn. 29/121/52-58) 22. Gać (księga wiejska sądowa) 1509-1700 (sygn. 29/121/59-60) 23. Grybów (księgi miejskie, przywileje, mandaty królewskie, skład wina, pobór mostowego) 1340-1842 (sygn. 29/121/61-75) 24. Jasło (akta magistratu) 1803-1855 (sygn. 29/121/76-82) 25. Jawornik (księga ławnicza, lokacja, zwolnienia od świadczeń) 1472-1784 (sygn. 29/121/83-86) 26. Kawęcin (inwentarz klucza kawęcińskiego) 1782 (sygn. 29/121/313) 27. Kołaczyce (sąd landwójtowski, przywileje) 1597-1820 (sygn. 29/121/87-90) 28. Koprzywnica (kopiariusz klasztoru) 1761 (sygn. 29/121/314) 29. Krasne (księgi sądowe wiejskie) 1640-1868 (sygn. 29/121/91-92) 30. Krościenko n/Dunajcem (księga ławnicza, przywileje, jarmarki) 1485-1842 (sygn. 29/121/93-97) 31. Książ Wielki (fragmenty ksiąg miejskich) 1506-1646 (sygn. 29/121/98-99) 32. Lanckorona (księga radziecko-ławnicza, akta sądowe magistratu, protokoły posiedzeń magistratu, kasa miejska, podatki, las miejski) 1586-1864 (sygn. 29/121/100-110) 33. Lelów (fragmenty ksiąg miejskich) 1482-1648 (sygn. 29/121/111-113) 34. Lelowski powiat (wykaz parafii, wsi, ról) 1653 (sygn. 29/121/114) 35. Limanowa (miejskie księgi sądowe) 1552-1757 (sygn. 29/121/115-116) 36. Lipnica Murowana (lokacja, przywileje) 1588-1768 (sygn. 29/121/117-118) 37. Lipowiec (inwentarze klucza lipowieckiego, Repertorium uber die gedruckten Patenten) 1724-1806 (sygn. 29/121/119-121) 38. Liszki (obserwacje meteorologiczne, kółko rolnicze) 1797-1875 (sygn. 29/121/122-124) 39. Liwska ziemia (lustracja dymów) 1790 (sygn. 29/121/306) 40. vacat - Lublin 1918-1921 (sygn. 29/121/125) - przekazano do Archiwum Państwowego w Lublinie 41. Łubinka 1624-1792 (sygn. 29/121/318) 42. Lwów (księga kupiecka) 1625-1629 (sygn. 29/121/126) 43. Łącko (Czerniec, Maszkowice, Zarzecze) (księgi sądowe wsi i klucza łąckiego) 1528-1840 (sygn. 29/121/127-131) 44. Łąki (księga sądowa) 1731-1839 (sygn. 29/121/317) 45. Łękawica (kopie i oryginały akt) 1786-1876 (sygn. 29/121/132) 46. Łukawiec (księgi gromadzkie) 1691-1848 (sygn. 29/121/319-320) 47. Łukowa 1773-1812 (sygn. 29/121/321) 48. Maszkienice (materiały zebrane przez Franciszka Bujaka) 1646-1876 (sygn. 29/121/133) 49. Mielec (księgi wójtowskie, kopie dokumentów) 1572-1874 (sygn. 29/121/134-136) 50. Mogiła i Dąbie k/Krakowa 1838-1847 (sygn. 29/121/303) 51. Myślibórz (druki i zaświadczenia) 1704-1757 (sygn. 29/121/137) 52. Nowa Góra (księgi miejskie) 1552-1821 (sygn. 29/121/138-147) 53. vacat - Olkusz (fragmenty ksiąg miejskich i urzędu żupniczego) 1505-1729 (sygn. 29/121/148-151) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 12/1204 Akta miasta Olkusza 54. Ołpiny (fragmenty akt, kopie, uposażenia, rzemiosło) 1567-1844 (sygn. 29/121/153) 55. Opatowiec (księga wójtowska) 1739-1760 (sygn. 29/121/154) 56. Palikówka (księga wiejska sądowa) 1730-1862 (sygn. 29/121/155 ) 57. Pawłokomy (akta dot. wsi) 1547-1792 (sygn. 29/121/156) 58. Pilzno (prawo patronatu) 1504 – patrz zespół 29/112 Akta miasta Pilzna 59. Płaszów (rewizja gruntów wielkorządowych) 1757 (sygn. 29/121/158) 60. Pobitna (księga wiejska sądowa) 1682-1868 (sygn. 29/121/159) 61. Podole (kraina geograficzna) (rewizje zamków) 1801-1899 (sygn. 29/121/307) 62. Pogwizdów i Wólka Łukawiecka (księga sądowa wiejska) 1787-1835 (sygn. 29/121/231) 63. Proszowice (księgi ławnicze i radzieckie, księga cechu rzeźników, inwentarz folwarku) 1418-1784 (sygn. 29/121/ 160-168, 324) 64. Przeciszów (księga rachunków gospodarczych) 1843-1844 (sygn. 29/121/169) 65. Przyłęk (inwentarze powinności, sprawy kościoła i szkoły) 1576-1874 (sygn. 29/121/170) 66. Rabka (księga sądowa, cyrkularze) 1773-1810 (sygn. 29/121/171-172) 67. Radomyśl (oraz Dobrzechów, Gbiska i Godowa) 1555-1792 (sygn. 29/121/174) 68. Rajbrot (księgi sądowe, kopie i oryginały dokumentów) 1492-1891 (sygn. 29/121/175-178) 60. Rączyn (opis państwa rączyńskiego) 1788 (sygn. 29/121/179-180) 70. Ropczyce (przywileje, list dobrego urodzenia) 1525-1662 (sygn. 29/121/181/182) 71. Rotalowice (kopiariusz zarządzeń) 1689 (sygn. 29/121/183) 72. Rzeczniów, Rzędowice (sumariusz dokumentów) 1788 (sygn. 29/121/184 ) 73. Rzeszów (księga ławnicza, kopie i oryginały dokumentów) 1674-1805 (sygn. 29/121/185-186) 74. Sławków (inwentarz klucza sławkowskiego) 1746-1789 (sygn. 29/121/186-187) 75. Słomniki (Waldamt-Hauptbuch) 1806 (sygn. 29/121/304) 76. Sokołów (księga ławnicza, przywileje, jarmarki) 1563-1842 (sygn. 29/121/189-194) 77. Stary Sącz (rachunki kuchni klasztoru klarysek, księga sądowa magistratu) 1697-1813 (sygn. 29/121/195-196) 78. Stara Wieś Górna (księga gruntowa) 1767-1807 (sygn. 29/121/322) 79. Stryszawa (dział parcel) 1913 (sygn. 29/121/302) 80. Strzyżów (fragmenty ksiąg miejskich) 1687-1708 (sygn. 29/121/198-199) 81. Sucha (księga sądowa) 1695-1779 (sygn. 29/121/200) 82. Swiniarsko (księga wiejska sądowa) 1584-1669 (sygn. 29/121/201) 83. Tarnobrzeg (księga wójtowska, przywileje) 1681-1829 (sygn. 29/121/202-203) 84. Terliczka (księga wiejska sądowa) 1730-1844 (sygn. 29/121/205) 85. Tomaszowice (dobra. w tym Podskalany) XVIII-XIX w., 1803-1832 (sygn. 29/121/206, 327) 86. Tropie (akta dot. wsi) 1633-1766 (sygn. 29/121/208) 87. Tuchów (księgi wójtowsko-ławnicze, przywileje) 1577-1817 (sygn. 29/121/210- 216) 88. Tuszów Narodowy (księga wiejska sądowa) 1661-1779 (sygn. 29/121/217) 89. Tyczyn (przywileje, jarmarki) 1605-1772 (sygn. 29/121/218-222) 90. Tylicz (księgi sądowe) 1633-1799 (sygn. 29/121/223-224) 91. Tymbark (księga sądowa, przywileje, kopiariusz, folwark-rejestr gospodarczy) 1353-1804, 1913/1914 (sygn. 29/121/157, 225-227) 92. vacat - Wilamowice (kontrakty ślubne) 1816-1849 (sygn. 29/121/228) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 13/476 Akta miasta Wilamowic 93. Wilno (zabytki, Uniwersytet) 1903-1923 (sygn. 29/121/229) 94. Wiślica (fragmenty ksiąg miejskich) 1511-1758 (sygn. 29/121/230) 95. Zakliczyn (księgi miejskie) 1567-1904 (sygn. 29/121/232-234) 96. Zamieście 1787 (sygn. 29/121/235) 97. Zalasowa (fragment księgi ławniczej) 1549-1555 (sygn. 29/121/236) 98. vacat - Zator (przywileje i fragmenty ksiąg miejskich) [1493] 1570-1845 (sygn. 29/121/237-240) - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej 13/360 Akta miasta Zatora 99. Zielonki (młyn skarbowy) 1837-1861 (sygn. 29/121/241) 100. Zwoleń (przywileje) 1443-1748 (sygn. 29/121/242-244) 101. Żywiec (księgi miejskie, kopiariusze) 1761-1791 (sygn. 29/121/245-246) 102. Akta różnych miast i wsi 1435-1905 (sygn. 29/121/247-298) 103. Dobra Chodorów, Kasina, Kąty, Łęki 1657-1831 (sygn. 29/121/299) 104. Dobra Olszowice 1817-1843 (sygn. 29/121/152) 105. Dobra Krzykawka 1789-1909 (sygn. 29/121/315-316) 106. Dobra Tczyca 1731-1752 (sygn. 29/121/204) 107. Dobra Trzebiesławice, Żupanie, Wyżłów (w pow. stryjskim) 1813-1871 (sygn. 29/121/209) 108. Gmina Tonie (księga uchwał) 1866-1918 (sygn. 29/121/207) 109. Państwo Dobra 1784-1792 (sygn. 29/121/50-51) 110. Państwo Myślenice 1777-1778 (sygn. 29/121/300) 111. Państwo Stryszów 1786 (sygn. 29/121/301) 112. Lipnik (księga ławnicza) 1573-1668 (sygn. 29/121/325) 113. Swoszowice (akta dotyczące uzdrowiska) 1862-1882 (sygn. 29/121/327) Number of units in the group: 312
29/122/0 Cechy rzemieślnicze miasta Biecza - zbiór szczątków zespołów 1483 - 1748 0 Unroll
1. Cech wielki w Bieczu (bednarze, czapnicy, powroźnicy, rymarze, siodlarze, snycerze, stolarze-księga cechu) 1623-1784 (sygn. 1) 2. Cech krawców w Bieczu 1590 (sygn. 2) 3. Cech kowali i ślusarzy w Bieczu 1608 (sygn. 3) 4. Cech sukienników w Bieczu (statuty cechowe, ołtarz patronacki sukienników) 1483, 1487 (sygn. 4-5) 5. Cech szewców w Bieczu 1628 (sygn. 6) 6. Cech tkaczy w Bieczu 1644 (sygn. 7) Number of units in the group: 7
29/122/1 Cech wielki w Bieczu (bednarze, czapnicy, powroźnicy, rymarze, siodlarze, snycerze, stolarze) 1623 - 1784 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/122/2 Cech krawców w Bieczu 1590 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/122/3 Cech kowali i ślusarzy w Bieczu 1608 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/122/4 Cech sukienników w Bieczu 1483, 1487 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/122/5 Cech szewców w Bieczu 1628 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/122/6 Cech tkaczy w Bieczu 1644 0 Unroll
Number of units in the group: 1
29/123/0 Cechy rzemieślnicze miasta Czchowa - zbiór szczątków zespołów 1564 - 1850 0 Unroll
1. Cech wspólny w Czchowie (kowale, garncarze, bednarze-statut i księgi cechowe, organizacja rzemiosła w cechach) 1721-1850 (sygn. 1-3) 2. Cech sukienników w Czchowie (statuty cechowe, przywileje) (1464) 1565-1574 (sygn. 4-6) 3. Cech szewców w Czchowie (statuty cechowe, monopol sprzedaży na targach czchowskich, wpisy do cechu, rejestry mistrzów, czeladników i uczniów, składki cechowe, rachunki) 1569-1850 (sygn. 7-14) 4. Cech tkaczy w Czchowie (statuty cechowe, księga cechowa) 1564-1806 (sygn. 15-17) Number of units in the group: 17
29/123/1 Cech wspólny w Czchowie (kowale, garncarze, bednarze) 1721 - 1850 0 Unroll
Number of units in the group: 3
29/123/2 Cech sukienników w Czchowie 1565, 1574 0 Unroll
Number of units in the group: 2
29/123/3 Cech szewców w Czchowie 1569 - 1850 0 Unroll
Number of units in the group: 9
Showing 141 to 160 of 4,527 entries.