Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
4/265/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Sokołach 1826-1912, 1916-1917, 1932 544 Unroll
Niekompletne akta urodzeń 1826-1890, 1910, 1916-1917, akta małżeństw (częściowo z aneksami) 1826-1893, 1909-1910, 1916-1917, akta zgonów 1826-1894, 1910, 1916-1917, 1932; sygn. 1-49 Number of units in the group: 49
4/266/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tykocinie 1826-1914 2921 Unroll
Niekompletne akta urodzeń 1826-1914, akta małżeństw 1827-1914, akta zgonów 1827-1900, 1902, 1904, 1907-1908; sygn. 1-83 Number of units in the group: 83
4/267/0 Prokurator Sądu Okręgowego w Białymstoku 1920-1939 0 Unroll
Korespondencja poufna, [1921] 1923-1936, sygn. 1-12; Repertorium śledztw prokuratorskich 1923-1928, sygn. 13; Akta śledztw prokuratorskich 1937-1939, sygn. 14-81; Akta osób odbywających karę więzienia 1920-1939, sygn. 82-119; Akta oskarżeń, wyroki w procesach komunistów, 1927, sygn. 120-122. Number of units in the group: 122
4/268/0 Akta stanu cywilnego Wyznania Rzymskokatolickiego Kościoła Filialnego w Usnarzu 1795-1865 558 Unroll
akta urodzeń 1795-1865; akta małżeństw 1795-1835 i akta zgonów 1835-1848; sygn. 1-7 Number of units in the group: 7
4/269/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej pod wezwaniem św. Jerzego w Jurowlanach 1843-1868 670 Unroll
akta urodzeń, małżeństw, zgonów 1843-1868; sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
4/270/0 Księgi grodzkie i ziemskie podlaskie 1640-1697 2459 Unroll
Księga sądowa grodzka brańska; sumariusz księgi sądowej ziemskiej drohickiej 1640-1697; sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
4/271/0 Sąd Główny w Białymstoku [1798-1807] 1812-1832 0 Unroll
Akta departamentu I - to sprawy karne, wśród których dominują wykroczenia skarbowe, fałszowanie podpisów, znęcanie się nad poddanymi, pożary (w tym podpalenia umyślne), uchylanie się od służby wojskowej, nielegalny wyrąb lasu, włóczęgostwo, nielegalne przekroczenie granicy, zabójstwa, nagłe zgony, napady, grabieże, awantury, bójki, kradzieże oraz oszustwa. (sygn. 1-56) Departament II – reprezentowany jest tylko przez jeden poszyt (sygn. 57), stanowiący akta hipoteczne majątku Bobrownickich w ziemi bielskiej Number of units in the group: 57
4/272/0 Sąd Sierocy w Białymstoku 1870-1918 0 Unroll
Akta ogólne 1882-1918, sygn. 1-10. Akta spraw 1870-1915, sygn. 11-433 Number of units in the group: 433
4/273/0 Sąd Sierocy w Wasilkowie 1892-1915 0 Unroll
Akta ogólne 1909-1915, sygn. 1-3. Akta spraw 1892-1915, sygn. 4-49. Number of units in the group: 49
4/274/0 Białostocko-Sokólsko-Bielska Opieka Szlachecka 1900-1917 0 Unroll
Sprawy osobowe, finansowe, kancelaryjne. Opieki Szlacheckiej 1907-1917, sygn. 1-14. Akta osobowe personelu, księgi przychodów i rozchodów, dzienniki korespondencyjne. Akta opiekuńcze 1900-1916, sygn. 15-63. Akta formalno-prawne dotyczące ustanowienia opieki nad mieniem i niepełnoletnim potomstwem szlachty rodowej z terenów powiatów białostockiego, bielskiego i sokólskiego. W niektórych poszytach znajdują się dane dotyczące stanu majątkowego podopiecznych. Number of units in the group: 63
4/275/0 Sąd Sierocy w Knyszynie 1834-1839 0 Unroll
O zavedenii (uczelnianej) opieki nad małoletnimi... 1834-1839, sygn. 1. Number of units in the group: 1
4/276/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym Delegatura w Białymstoku 1946-1955 0 Unroll
Protokóły posiedzeń Kompletu Orzekającego, lata 1946 – 1954, sygn. 1-10, Sprawozdania opisowe i statystyczne, lata 1946 – 1954, sygn. 11-29, Akta dot. zasobu archiwalnego DKS, lata 1946 – 1955, sygn. 30-34, Akta finansowe, lata 1948 – 1950, sygn. 35-36, Skargi i zażalenia, lata 1951 – 1954, sygn. 37-38, Wykazy osób aresztowanych, lata 1946 – 1954, sygn. 39-44, Repertoria, lata 1946 – 1954, sygn. 45-65, Skorowidze, lata 1946 – 1954, sygn. 66-88, Wnioski i postanowienia skazujące na grzywnę, lata 1947 – 1950, sygn. 89-114, Wnioski i orzeczenia w sprawach karnych, lata 1950 – 1954, sygn. 115-170, Przykładowe sprawy osób oskarżonych, lata 1946 – 1950, sygn. 171-270. Number of units in the group: 270
4/280/0 Starszy Notariusz Sądu Okręgowego w Grodnie [1581-1882] 1883-1915 [1919-1930] 207776 Unroll
Dokumentacja zespołu dotyczy wyłącznie powiatu białostockiego, bielskiego i sokólskiego guberni grodzieńskiej. Zespół składa się z tzw. akt czynności starszego notariusza, które stanowią stanowią sprawy o zatwierdzenie umów notarialnych. Składają się na nie akty kupna-sprzedaży, zastawu, podziału nieruchomości otrzymanej w spadku, podziału za życia właściciela oraz dotyczące sądowego zatwierdzania testamentów. Sprawy o zatwierdzenie umów notarialnych zawierają liczne załączniki, które dokumentują prawo do posiadania nieruchomości, stanowiącej przedmiot umowy. Dokumenty załączone do spraw o zatwierdzenie umów przedstawiają niekiedy dużą wartość źródłową. Zespół podzielony jest na następujące serie: miasto Białystok - 127 j. a., powiat białostocki - 62 j. a., miasto Bielsk - 12 j. a., powiat bielski - 72 j. a., miasto Sokółka - 12 j. a., powiat sokólski - 66 j. a. Dopływ z dn. 24.12.2012r./ nab. 3436/2012; [1879-1881] 1884-1914 [1919] 1 j.a- 0,02 mb. Dopływ z dn. 24.12.2012r./nab. 3437/2012r; 1891-1913 37 j.a -0,00 mb. - dokumentacja kartograficzna Number of units in the group: 389
4/281/0 Akta notariusza Anisimowa Aleksandra w Białymstoku 1883-1884 0 Unroll
Transakcje: akty kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1883-1884; sygn.1 Number of units in the group: 1
4/282/0 Akta notariusza Bednarskiego Stefana w Białymstoku 1921-1931 0 Unroll
Akta Notariusza Stefana Bednarskiego, 1921-1931, sygn. 1, 3-6, 12-13, 18, 22-23, 26-27, 30-31, 34-37, 41-45, 49-52, 55-56; Repertorium Notariusza Stefana Bednarskiego, 1921-1931, sygn. 2, 7-11, 14-17, 19-21, 24-25, 28-29, 32-33, 38-40, 46-48, 53-54, 57-59; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1926, sygn. 64; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1927, sygn. 65; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1928, sygn. 66; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1929, sygn. 67; Skorowidz do akt Notariusza Stefana Bednarskiego, 1930, sygn. 68. UBYTKI: 1/2004r., Number of units in the group: 64
4/283/0 Akta notariusza Dobrzyńskiego Wacława Michała w Białymstoku 1919 0 Unroll
Akta i protokoły sporządzone przez Wacława Michała Dobrzyńskiego, Notariusza w Białymstoku, 1919, sygn. 1; Repertorium Notariusza Wacława Dobrzyńskiego w Białymstoku, 1919, sygn. 2. UBYTKI: 5/2004r., Number of units in the group: 2
4/284/0 Akta notariusza Falina Mikołaja w Białymstoku 1890-1894 0 Unroll
Transakcje: akty kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1890-1894; sygn. 1-5 Number of units in the group: 5
4/285/0 Akta notariusza Fałbauma Aleksandra w Białymstoku 1883-1885 0 Unroll
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1883-1885; sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
4/286/0 Akta notariusza Gąsiorowskiego Zygmunta w Białymstoku 1931-1939 0 Unroll
Akta Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1931-1939, sygn. 1, 3, 7, 9, 12-13, 15-16, 19-22, 25-26; Skorowidz osób na mienie, których nałożono areszt, sporządzony przez Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1932, sygn. 6; Repertorium Notariusza, 1931-1939, sygn. 2, 4-5, 8, 10-11, 14, 17-18, 23-24; Skorowidz do akt Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1931, 1932, sygn. 28; Skorowidz do akt Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1932, sygn. 29; Skorowidz do akt Notariusza Zygmunta Gąsiorowskiego, 1936, sygn. 31 UBYTKI: 7/2004R., Number of units in the group: 29
4/287/0 Akta notariusza Janowskiego Bazylego w Białymstoku 1899-1909 0 Unroll
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1899-1909; sygn. 1-5 Number of units in the group: 5
Showing 281 to 300 of 1,752 entries.