Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
4/288/0 Akta notariusza Jankowskiego Stanisława w Białymstoku 1923-1936 0 Unroll
Akta Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1923- 1936, sygn.: 1, 6, 9, 15, 22, 25-26, 29-32, 34-36, 39-40, 42-43, 45-46, 49; Repertorium Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1923-1936, sygn.: 2-5, 7-8, 10-14, 16-21, 23-24, 27-28, 33, 37-38, 41, 44, 47-48, 50; Skorowidz do akt Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1931, sygn. 54; Skorowidz do akt Notariusza Stanisława Jankowskiego, 1935, sygn. 59; UBYTKI: 8/2004., Number of units in the group: 53
4/289/0 Akta notariusza Kłobukowa Piotra w Białymstoku 1893-1910 0 Unroll
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1893-1910; sygn. 1-16 Number of units in the group: 16
4/290/0 Akta notariusza Kołdrasińskiego Ignacego w Białymstoku 1936-1939, 1944-1946 0 Unroll
Akta Notariusza Ignacego Kołdrasińskiego, 1936-1939, sygn. 1-6; Repertorium Notariusza Ignacego Kołdrasińskiego, 1936-1939, sygn. 7-10. W wyniku podjętych prac doinwentaryzowano do zespołu 7 j.a. W związku z tym rozmiar zespołu zwiększył się z 1,2 mb 10 j.a. do 1,53 mb i 17 j.a. Zmianie uległy także daty graniczne zespołu z 1936-1939 na 1936-1939, 1944-1946. 30 listopada 1946 roku Ignacy Kołdrasiński zaprzestał urzędowania i przekazał akta notarialne Czesławowi Pawskiemu. W związku z tym, że Pawski przejął od grudnia 1946 r. obowiązki po Kołdrasińskim, który pracę zakończył w listopadzie 1946 r. w jednostce, która dotyczy 1946 r. znalazły się ślady działalności notariusza Czesława Pawskiego mamy zatem Akta notariusza Kołdrasińskiego Ignacego za rok 1946 repertorium nr 8-1364; Akta notariusza Pawskiego Czesława za 1946 rok repertorium nr 1368-1400. ( w jednej księdze). Analogiczna sytuacja ma miejsce w repertorium z tego roku, gdyż mamy repertorium za rok 1946. Repertorium nr 795-1367 Kołdrasińskiego ; repertorium nr 1368-1373 Pawskiego. Dokumenty znajdujące się w księgach notarialnych oraz w repertoriach (w tych ostatnich w postaci regestów) dotyczą następujących ważniejszych czynności i transakcji: kupno-sprzedaż, dzierżawa, zastaw, intercyzy, testamenty. Najliczniej reprezentowaną grupą dokumentów są akta kupna-sprzedaży. Jest to materiał bardzo cenny dla badaczy stosunków własnościowych. W tej grupie znajdują się akta kupna-sprzedaży placów, parceli, pojedynczych domów, ziemi. Do nielicznych akt sporządzano inwentarze, które stanowiły załączniki do aktu zasadniczego. Inwentarze zawierają opisy majątków, gospodarstw, obiektów przemysłowych itd. Akta zespołu stanowią wartościowe źródło historyczne do badań nad stosunkami społeczno-gospodarczymi w Białymstoku i jego okolicach w okresie 1936-1939, 1944-1946. Number of units in the group: 17
4/291/0 Akta notariusza Kurmanowicza Józefa w Białymstoku 1925-1933 0 Unroll
Akta Notariusza Kurmanowicza Józefa, 1925-1933, sygn.: 1, 3-4, 7-9, 13-15, 18-20, 25-28, 31-32; Repertorium Notariusza Kurmanowicza Józefa, 1925-1933, sygn.: 2, 5-6, 10-12, 16-17, 21-24, 29-30, 33; Skorowidz do akt Notariusza Józefa Kurmanowicza, 1930, sygn. 36; Skorowidz do akt Notariusza Józefa Kurmanowicza, 1932, sygn. 37. UBYTKI: 10/2004., Number of units in the group: 35
4/292/0 Akta notariusza Letczenki Konstantego w Białymstoku 1883-1895 0 Unroll
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1883-1895; sygn. 1-9 Number of units in the group: 9
4/293/0 Akta notariusza Martynowa Mikołaja w Białymstoku 1885-1888 0 Unroll
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1885-1888; sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
4/294/0 Akta notariusza Popowskiego Michała w Białymstoku 1896-1912 0 Unroll
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1896-1912; sygn. 1-9 Number of units in the group: 9
4/295/0 Akta notariusza Serapina Piotra w Białymstoku 1889-1893 0 Unroll
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1889-1893; sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
4/296/0 Akta notariusza Smogorzewskiego Chryzanta w Białymstoku 1896-1897 0 Unroll
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1896-1897; sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
4/297/0 Akta notariusza Szczepińskiego Walerego w Białymstoku 1934-1939 0 Unroll
Akta Notariusza Walerego Szczepińskiego, 1934-1939, sygn.: 1, 5, 6, 7, 9-10, 13-15, 17; Repertorium Notariusza, 1934-1939, sygn.: 2, 3-4, 8, 11, 12, 16; Skorowidz do akt Notariusza Walerego Szczepińskiego, 1939, sygn. 18. NABYTKI: 2514/2002R., Number of units in the group: 17
4/298/0 Akta notariusza Urbanowicza Bolesława w Białymstoku 1919-1939 0 Unroll
Akta Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1919- 1939, sygn.: 1, 4-6, 10-11, 16, 20, 24-25, 30, 33, 36, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58- 61; Repertorium Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1919-1939, sygn.: 2, 3, 7-9, 12-15, 17-19, 21-23, 26-29, 31-32, 34-35, 37-44, 46, 48, 50, 52, 54, 57; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1920-1921, sygn. 62; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1921, sygn. 63; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1922, sygn. 64; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1923, sygn. 65; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1924, sygn. 66; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1926, sygn. 67; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1927, sygn. 68; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1928, sygn. 69; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1929, sygn. 70; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1930, sygn. 71; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1931, sygn. 72; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1932, sygn. 73; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1933, sygn. 74; Skorowidz do akt Notariusza Bolesława Urbanowicza, 1934, sygn. 75. UBYTKI: 13/2004. Number of units in the group: 75
4/299/0 Akta notariusza Choynowskiego Piotra w Grodnie 1938 0 Unroll
Akta Notariusza Piotra Choynowskiego w Grodnie, 1938, sygn. 1. Number of units in the group: 1
4/300/0 Akta notariusza Krzyżanowskiego Wacława w Krynkach 1933 0 Unroll
Akta Notariusza Wacława Krzyżanowskiego w Krynkach, 1933, sygn. 1. Number of units in the group: 1
4/301/0 Akta notariusza Nowickiego Tadeusza w Krynkach 1934-1938 0 Unroll
Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1934, sygn. 1; Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1935, sygn. 2; Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1936, sygn. 3; Akta Notariusza Tadeusza Nowickiego, 1938, sygn. 4. UBYTKI: 11/2004R., Number of units in the group: 4
4/302/0 Akta notariusza Popowskiego Michała w Sokółce 1884 0 Unroll
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1884; sygn. 1 Number of units in the group: 1
4/303/0 Akta notariusza Baranowskiego Stefana w Sokółce 1890-1904 0 Unroll
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1890-1904; sygn. 1-14 Number of units in the group: 14
4/304/0 Akta notariusza Czarnockiego Witolda w Sokółce 1919-1933 0 Unroll
Akta Notariusza Witolda Czarnockiego, 1919-1933, sygn.: 2, 5, 9-10, 13-14, 18-19, 22-23, 28-29, 33-34, 38-39, 43, 46-47, 52, 58; Repertorium Notariusza, 1919-1933, sygn. 1, 3, 4, 6, 7-8, 11-12, 15-17, 20-21, 24-27, 30-32, 35-37, 40-42, 44-45, 48-51, 59. UBYTKI: 4/2004., Number of units in the group: 52
4/305/0 Akta notariusza Dziedzickiego Antoniego w Sokółce 1936 0 Unroll
Akta Notariusza Antoniego Dziedzickiego, 1936, sygn. 1-2. UBYTKI: 6/2004r., Number of units in the group: 2
4/306/0 Akta notariusza Krynickiego Jakuba w Sokółce 1889 0 Unroll
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1889; sygn. 1 Number of units in the group: 1
4/307/0 Akta notariusza Popowa Mikołaja w Sokółce 1907-1912 0 Unroll
Transakcje: akta kupna-sprzedaży, dzierżawy, zastawu, darowizny i inne dotyczące nieruchomości 1907-1912; sygn. 1-5 Number of units in the group: 5
Showing 301 to 320 of 1,752 entries.