Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
4/1672/0 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej w Białymstoku 1995-2014 0 Unroll
Plany i programy studiów, protokoły zaliczeń i egzaminów, księga dyplomów. Number of units in the group: 40
4/1673/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starosielcach 1919-1929 0 Unroll
Akta małżeństw 1919-1929, akta zgonów 1920-1929, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
4/1674/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dojlidach 1919-1929 0 Unroll
Akta małżeństw 1919-1929, akta zgonów 1919-1929, sygn.1-2. Number of units in the group: 2
4/1675/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Rocha w Białymstoku 1925-1937 0 Unroll
Akta małżeństw 1925-1936, akta zgonów 1925-1937, sygn.1-4. Number of units in the group: 4
4/1676/0 Wojewódzki Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w Białymstoku [1968-1998] 1999-2002 [2003] 0 Unroll
Number of units in the group: 116
Showing 1,741 to 1,745 of 1,745 entries.