Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
7/750/0 Urząd Gminy w Dąbrowie, pow. Mogilno 1973 - 1990 0 Unroll
Plany, sprawozdania, zarządzenia naczelnika, regulaminy organizacyjne, kontrole, lustracje, zebrania wiejskie, notatki prasowe, zatrudnienie, płace, kultura i sztuka, rolnictwo, plan społeczno-gospodarczy gminy, budżet, czyny społeczne, skargi i wnioski, stan sanitarny, spisy rolne, ewidencja gruntów, postęp rolniczy, Number of units in the group: 347
7/751/0 Miejska Rada Narodowa w Inowrocławiu 1973-1990 0 Unroll
Protokoły z sesji miejskiej rady narodowej oraz komisji. Number of units in the group: 54
7/752/0 Urząd Miejski w Inowrocławiu 1973-1990 0 Unroll
Zarządzenia i polecenia Prezydenta Miasta, roczne i zbiorcze plany, sprawozdania, analizy skarg i wniosków, protokoły kontroli, inspekcji oraz lustracji, wycinki prasowe, statystyka osobowa, nadzór nad stowarzyszeniami, podział miasta na strefy, komitety czynowe, ewidencja urządzeń komunalnych, ewidencja zakładów rzemieślniczych, nadzór nad działalnościa usc, podziały i przejmowanie nieruchomości Number of units in the group: 407
7/753/0 Kujawsko-Pałucki Związek Miast i Gmin w Inowrocławiu 2006-2011 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń, uchwały, rejestry uchwał, akta założycielskie Number of units in the group: 25
7/754/0 Przedsiębiorstwo Państwowe " Uzdrowisko Inowrocław" w Inowrocławiu 1945-1987 0 Unroll
Regulaminy wewnętrzne, zarządzenia dyrektora, protokoły z posiedzeń problemowych komisji roboczych, plany pracy PPU Inowrocław, plany techniczno-ekonomiczne, kapitalne remonty, sprawozdania z ruchu kuracjuszy, sprawozdania z działalności Naczelnego lekarza, bilanse, analizy techniczno-ekonomiczne, Number of units in the group: 615
7/755/0 Urząd Gminy w Jeziorach Wielkich 1973-1990 0 Unroll
Statuty organizacyjne, zarządzenia Naczelnika, protokoły z narad koordynacyjnych, budżety, bilanse, plany rozwoju społeczno-gospodarczego, protokoły z kontroli,sprawozdania z działalności inwestycyjnej Number of units in the group: 72
7/756/0 Inowrocławskie Zakłady Chemiczne SODA MĄTWY S.A. w Inowrocławiu 1991-1996 0 Unroll
Number of units in the group: 9
7/757/0 Związek Zawodowy Chemików w Inowrocławskich Zakładach Chemicznych w Inowrocławiu 1951-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 33
7/758/0 Zbiór fotografii 1920-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 9
7/759/0 Nadnoteckie Cukrownie w Kruszwicy S. A. 1940-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 5
7/760/0 Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Mogilnie 0 Unroll
Number of units in the group: 9
7/761/0 Kolegium do Spraw Wykroczeń przy Naczelniku Gminy Gąsawa 0 Unroll
Number of units in the group: 1
7/762/0 Kolegium ds.Wykroczeń przy Naczelniku Gminy Rogowo, pow. Żnin 0 Unroll
Number of units in the group: 1
7/763/0 Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy Janowiec Wielkopolski 0 Unroll
Number of units in the group: 5
7/764/0 Kolegium ds.Wykroczeń przy Naczelniku Gminy Żnin 0 Unroll
Number of units in the group: 83
7/765/0 Gminna Rada Narodowa w Złotnikach Kujawskich, pow. Inowrocław 0 Unroll
Number of units in the group: 95
Showing 781 to 796 of 796 entries.