Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/746/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kośmidrach 1954-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 33
8/747/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisowie 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 166
8/748/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubszy Śląskiej 1954-1972[1973] 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 42
8/749/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lisowicach 1955-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady; Zbiorcze zestawienia gromadzkie Spisu Rolnego; rejestr ruchu budowlanego w gospodarce prywatnej, Number of units in the group: 26
8/750/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubecku 1955-1962 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 14
8/751/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie Woźnickiej 1954-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 30
8/752/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łagiewnikach Małych 1954-1972 0 Unroll
sesje Gromadzkiej Rady Narodowej (protokoły, uchwały, materiały na sesje) z lat 1965-1972; działalność Komisji stałych GRN (protokoły z posiedzeń, materiały na posiedzenia, plany pracy, sprawozdania z działalności) z lat 1965-1972; posiedzenia Prezydium GRN z lat 1965-1972; protokoły zebrań wiejskich z lat 1966-1971; komitet ds.. Higienizacji Wsi z lat 1962-1965; zbiorcze zestawienia gromadzkie spisu rolnego z lat 1966-1968, 1970, 1972; Number of units in the group: 84
8/753/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miotku 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 103
8/754/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Myślinie 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 31
8/755/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawonkowie 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 75
8/756/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pludrach 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 79
8/757/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sierakowie 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 62
8/758/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sadowie 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 59
8/759/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Strzebiniu 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 43
8/760/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szemrowicach 1954-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 136
8/761/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wędzinie 1955-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 9
8/762/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zborowskim 1955-1962 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 37
8/763/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Psarach 1955-1972[1973] 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 77
8/764/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzędowicach 1955-1961 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Budżet Gromady Number of units in the group: 9
8/765/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Herbach 1955-1972 0 Unroll
Protokoły z sesji GRN; Protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla; Protokoły z posiedzenia Prezydium GRN; Protokoły z posiedzenia prezydium Rady Narodowej Osiedla; Budżet Osiedla Number of units in the group: 151
Showing 741 to 760 of 1,176 entries.