Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/1033/0 Komitet Opieki nad Dziećmi Repartiantów w Częstochowie 1922 - 1924 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/1034/0 Teki Henryka Roli (Zbiór relacji, notatek i innych materiałów dotyczących Huty "Częstochowa" XX w.) 1955 - 1959 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/1035/0 Żeńska Szkoła Średnia Marii Słowikowskiej w Częstochowie 1911 - 1926 0 Unroll
Number of units in the group: 13
8/1036/0 Prywatna 6-klasowa Koedukacyjna Szkoła Powszechna Heleny Zielińskiej w Częstochowie 1933 - 1938 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/1037/0 Prywatne Gimnazjum Żeńskie Stowarzyszenia "Nauka i Praca" w Częstochowie 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1038/0 Samorządowe Gimnazjum Koedukacyjne w Mstowie 1945 - 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/1039/0 Parafia w Mrzygłodzie 1711 - 1910 0 Unroll
Number of units in the group: 23
8/1040/0 Komisariat Policji Polskiej w Częstochowie 1942 - 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1041/0 Obóz w Częstochowie 1943 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1042/0 Narodowo - Socjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza Oddział w Częstochowie 1940 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 21
8/1043/0 Naczelnik Powiatu Częstochowskiego 1867 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1044/0 Akta miasta Mrzygłodu 1865 - 1869 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1045/0 Teki Ignacego Sowały (Zbiór notatek, relacji itp. dotyczących klubów sportowych w Częstochowie) 1922 - 1986 0 Unroll
Number of units in the group: 28
8/1046/0 Sekcja Wsparcia Niezamożnej Młodzieży Szkolnej w Częstochowie przy Towarzystwie Szerzenia Oświaty wśród Żydów 1916 - 1924 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/1047/0 Prywatna Męska Szkoła Powszechna im. św. Stanisława Kostki w Częstochowie 1938 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1048/0 Teki Antoniego Szczawińskiego (notatki, relacje dotyczące politycznej działalności A. Szczawińskiego w latach 1905 - 1972) 1937 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1049/0 Powiatowy Komitet Opieki nad Trzeźwością Ludową w Częstochowie 1910 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/1050/0 Polski Czerwony Krzyż Oddział Terenowy w Częstochowie 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1051/0 Miejski Komitet Opieki Społecznej w Częstochowie 1946 - 1948 0 Unroll
Number of units in the group: 16
8/1052/0 Inspektor Szkolny w Częstochowie 1938 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 1
Showing 1,021 to 1,040 of 1,176 entries.