Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/1053/0 Naczelnik Powiatu Częstochowskiego 1916 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1054/0 Urząd Skarbowy w Lublińcu 1983-1988 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole stanowi dokumentacja kontroli zewnętrznych, zbiory aktów prawnych oraz sprawozdania budżetowe. Number of units in the group: 5
8/1055/0 Zespół Szkół Gastronomicznych w Częstochowie 1957-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 57
8/1056/0 Urząd Miejski w Lublińcu 1978-1982 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/1057/0 Częstochowska Fabryka Igieł i Wyrobów Metalowych w Częstochowie 1939-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/1058/0 Wojskowy Punkt Odbioru Firmy Hasag Zakłady Metalowe Sp. Z o.o. Budowa Urządzeń Częstochowa 1941-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 23
8/1059/0 Spółka Akcyjna "Włókno Polskie" w Częstochowie 1922-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/1060/0 Fabryka Wyrobów Celuloidowych i Metalowych "Kosmos" w Częstochowie 1922-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 21
8/1061/0 Państwowa Centrala Handlowa Biuro Obrotu Artykułami Rolnymi w Częstochowie 1948-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1062/0 Częstochowski Urząd Skarbowy Guberni Piotrkowskiej 1914 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1063/0 Bank Przemysłowców i Kupców w Częstochowie 1925-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/1064/0 Społem Związek Gospodarczy Spółdzielni RP Drukarnia "Ekspres" w Częstochowie 1942-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/1065/0 Zakłady Wyrobów Metalowych "Minerwa" w Częstochowie 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/1066/0 Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Częstochowie 1935-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/1067/0 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych "Zgoda" w Częstochowie 1947-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/1068/0 Fabryka Kapeluszy w Częstochowie S.A. pod Zarządem Państwowym 1945-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/1069/0 Bank Spółdzielczy "Społem" z o.o. w Warszawie Oddział w Częstochowie 1940-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/1070/0 Towarzystwo Akcyjne Zakładów Hutniczych "Huta Bankowa" w Dąbrowie Górniczej Kopalnia Rudy Żelaznej w Poczesnej 1913-1939 0 Unroll
Number of units in the group: 35
8/1071/0 Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza inż., K. Konczewskiego w Częstochowie 1911-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 17
8/1072/0 Fabryka Wyrobów Żelaznych i Miedzianych "Młot" Spółka z o.o. w Częstochowie 1908-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 19
Showing 1,041 to 1,060 of 1,176 entries.