Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/406/0 Zarząd Miejski w Gorzowie Śląskim 1945-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 135
8/407/0 Starostwo Powiatowe Lublinieckie 1945-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 94
8/408/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Lublińcu [1945]1950-1975[1997] 0 Unroll
Number of units in the group: 1025
8/409/0 Wydział Powiatowy w Lublińcu 1924-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 17
8/410/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Częstochowie 1975-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 92
8/411/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Oddział w Lublińcu 1945-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 67
8/412/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nakle 1962-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 37
8/413/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bodziejowicach 1962-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/414/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Irządzach [1949]1956-1972 [1981] 0 Unroll
Number of units in the group: 52
8/415/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Białej Wielkiej 1959-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/416/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Drochlinie 1955-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/417/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Podlesiu 1955-1972[1980] 0 Unroll
Number of units in the group: 44
8/418/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ślęzanach 1959-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/419/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lelowie 1958-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 32
8/420/0 Zbiór Dokumentów Cechowych 1855-1927 0 Unroll
Number of units in the group: 54
8/421/0 Częstochowskie Przedsiębiorstwo Budowlane 1951-1996 0 Unroll
Number of units in the group: 263
8/422/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary w Częstochowie 1891-1936 [1946 - 1997] 11659 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary w Częstochowie to duplikaty ksiąg urodzeń, małżeństw i zgonów, alegata do ksiąg małżeństw oraz akta zbiorowe do ksiąg urodzeń i małżeństw. Number of units in the group: 124
8/423/0 Archiwum Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie 1948-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 5639
8/424/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego w Częstochowie [1972]1975-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 58
8/425/0 Liga Kobiet Polskich Oddziały Terenowe, woj. częstochowskiego 1975-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 94
8/426/0 Cech Kowali w Przyrowie 1926-1931 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/428/0 Akta gminy Niegowa 1831-1930 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/429/0 vacat - Państwowy Bank Rolny Oddział w Kielcach - przekazany do Archiwum Państwowego w Kielcach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/430/0 Akta notariusza Władysława Różyckiego w Żarkach [1865]1866-1885 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1866 - 1885, sygn. 1 -41; Repertoria do akt notarialnych z lat 1865 - 1885, sygn. 42 - 50. Repertorium z lat 1865 - 1873, sygn. 42 zawiera wpisy notariusza Jana Roli Różyckiego z roku 1865; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1882 - 1885, sygn. 51; Ksiega opłat notarialnych z roku 1878, sygn. 52. Number of units in the group: 52
8/431/0 Akta notariusza Serafina Górskiego w Częstochowie 1875-1876 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1875 - 1876, sygn. 1 - 2; Repertoria do akt notarialnych z lat 1875 - 1876, sygn. 3. Number of units in the group: 3
8/432/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Częstochowie [1925]1950-1973[1974] 0 Unroll
Number of units in the group: 2018
8/433/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Częstochowie - właczono do zespołu nr 317- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/434/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Częstochowie - włączono do zespołu nr 126- Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/435/0 Zbiór tłoków pieczętnych 1901-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 425
8/436/0 Zbiór fotografii i pocztówek 1893-1950, 1984 34 Unroll
Number of units in the group: 84
8/437/0 Przedsiębiorstwo Górnictwa i Modernizacji Przemysłu „Budex” w Częstochowie 1982-2001 0 Unroll
Number of units in the group: 230
8/438/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Praszce 1868-1889 0 Unroll
Number of units in the group: 19
8/439/0 Akta notariusza Pawła Brodowskiego w Częstochowie 1916-1925 0 Unroll
Akta notariusza Pawła Brodowskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1916 - 1925, Skorowidze do akt notarialnych z lat 1916 - 1925 Odpisy akt notarialnych z roku 1921 repertoria z lat 1919 -1925, księgi opłat z lat 1916-1917, księgi wekslowe z lat 1916-1925 Number of units in the group: 43
8/440/0 Akta notariusza Józefa Chrzanowskiego w Częstochowie 1922-1926 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1922 - 1926, sygn. 1 - 10; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1922 - 1926, sygn. 11 - 15 Repertoria z lat 1922-1926 Number of units in the group: 25
8/441/0 Akta notariusza Józefa Grzędzińskiego w Częstochowie 1926 -1933 0 Unroll
Akta notariusza Józefa Grzędzińskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1926 - 1933, sygn. 1 - 20; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1926 - 1933, sygn. 21 - 25 repertoria z lat 1926-1935 księgi wekslowe z lat 1927-1935 Number of units in the group: 48
8/442/0 Akta notariusza Jerzego Herasimowicza w Częstochowie 1950-1951 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1950 - 1951, sygn. 1 - 2; Repertoria do akt notarialnych z lat 1950 - 1951, sygn. 3 - 5; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1950 - 1951, sygn. 7; Protesty weksli z lat 1950 - 1951, sygn. 6, 8 - 9. Number of units in the group: 9
8/443/0 Akta notariusza Zygmunta Jarczewskiego w Częstochowie 1926-1946 0 Unroll
Akta notariusza Zygmunta Jarczewskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1933 - 1946, sygn. 1 - 20; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1933 - 1946, sygn. 21 - 28 repertoria z lat 1933-1936, księga depozytów, dzienniki korespondencyjne Number of units in the group: 41
8/444/0 Akta notariusza Tomasza Jasieńskiego w Częstochowie 1924-1933 0 Unroll
Akta notariusza Tomasza Jasieńskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1924 - 1933, sygn. 1 - 30; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1924 - 1933, sygn. 31 - 38; Korespondencja, materiały pomocnicze z lat 1926 - 1933, sygn. 39; Wypisy aktów notarialnych z lat 1926 - 1929, sygn. 40 Repertoria sygn.41- 72 Number of units in the group: 72
8/445/0 Akta notariusza Władysława Jeżewskiego w Częstochowie 1915-1919 0 Unroll
Akta notariusza Władysława Jeżewskiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1915 - 1918, sygn. 1 - 11; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1915 - 1918, sygn. 12 - 13 Repertoria z lat 1915-1918 księga wpłat z 1919 roku Number of units in the group: 18
8/446/0 Akta notariusza Tadeusza Kossa w Częstochowie 1927-1948 [1951] 0 Unroll
Akta notariusza Tadeusza Kossa w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1927 - 1948, sygn. 1 - 46; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1927 - 1948, sygn. 47 - 64. Skorowidz z roku 1948, sygn. 64, zawiera również wpisy dotyczące akt notariusza Wincentego Tyszki w Częstochowie. Repertoria z lat 1927-1948 księgi depozytów, księgi weksli Number of units in the group: 104
8/447/0 Akta notariusza Adama Plebanka w Częstochowie 1917-1919 0 Unroll
Akta notariusza Adama Plebanka w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1917 - 1919, sygn. 1 - 6; Skorowidz do akt notarialnych z lat 1917 - 1919, sygn. 7. Repertoria, księga opłat Number of units in the group: 12
8/448/0 Akta notariusza Henryka Płoweckiego w Częstochowie 1936-1951[1952] 0 Unroll
Akta notariusza Henryka Płoweckiego w Częstochowie, w tym: Akta notarialne z lat 1936 - 1951, sygn. 1 - 19; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1936 - 1951, sygn. 20 - 26 dzienniki korespondencyjne, księgi weksli, księgi protestów, repertoria Number of units in the group: 54
8/449/0 Akta notariusza Augusta Roesslera w Częstochowie 1911-1914, 1919-1924 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1911 - 1914, 1919 - 1924, sygn. 1 - 39; Repertoria do akt notarialnych z lat 1911 - 1914, 1919 - 1924, sygn. 49 - 51, 53 - 54, 57 -58, 60 - 70; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1911 - 1914, 1919 - 1924, sygn. 40 - 47; Księgi opłat notarialnych z lat 1912 - 1914, sygn. 52, 55 - 56, 59; Wypisy akt notarialnych z roku 1923, sygn. 48. Number of units in the group: 70
8/450/0 Akta notariusza Wacława Różyckiego w Kłobucku 1913-1914 0 Unroll
Akta notariusza Wacława Różyckiego w Kłobucku, w tym: Akta notarialne z lat 1913 - 1914, sygn. 1 - 2; Skorowidz do akt notarialnych z lat 1913 - 1914, sygn. 3 Repertorium z 1913 roku, sygn.4 księga opłat z 1913 roku, sygn.5 Number of units in the group: 5
8/451/0 Akta notariusza Włodzimierza Skalskiego w Częstochowie 1934-1951[1952] 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1934 - 1951, sygn. 1 - 25; Repertoria do akt notarialnych z lat 1934 - 1952, sygn. 39, 48, 51 - 52, 55, 57 - 64. Posteriora stanowią wpisy Państwowego Biura Notarialnego w Częstochowie, nr rep. not. 1 - 134 od 1 do 17 stycznia 1952 roku; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1934 - 1951, sygn. 26 - 37; Protesty weksli z lat 1935 - 1944, sygn. 44., 46, 49, 53 - 54, 56; Księga depozytów z lat 1934, 1942 - 1944, 1949, sygn. 38; Księgi opłat notarialnych z lat 1934 - 1941, sygn. 40 - 43, 45, 47, 50. Number of units in the group: 64
Showing 406 to 450 of 1,176 entries.