Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/452/0 Akta notariusza Wincentego Tyszko w Częstochowie 1948-1951[1952] 0 Unroll
Akta notarialne (sygn. 1-6); Pomoce ewidencyjne - Repertorium (sygn. 9-11); Skorowidze (sygn. 7-8); Protesty weksli (sygn. 12). Number of units in the group: 12
8/453/0 Państwowe Biuro Notarialne w Częstochowie 1952-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 148
8/454/0 Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń Rud w Częstochowie 1950-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 108
8/455/0 Biuro Projektów Budownictwa Przemysłowego i Kopalnictwa Rud "Biprorud" w Częstochowie 1952-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 728
8/456/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Krzepicach [1919]1945-1950 0 Unroll
Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach z lat 1945 - 1950, sygn. 1 - 3; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach z lat 1947 - 1950, sygn. 4 - 5; Protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego w Krzepicach z lat 1946 - 1950, sygn. 6; Księga rewizyjna z lat 1919 - 1948, sygn. 7; Budżety miasta Krzepic z lat 1947 - b1948, sygn. 8 - 9; Sprawozdania finansowe z lat 1949 - 1950, sygn. 10 - 11. Number of units in the group: 12
8/457/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krzepicach 1950-1972[1973] 0 Unroll
Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej z lat 1965 - 1970, sygn. 1; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 2 - 23; Rejestry uchwał Miejskiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 24 - 26; Realizacja uchwał Miejskiej rady Narodowej z lat 1963 - 1971, sygn. 27; Protokoły spotkań radnych z wyborcami z lat 1956 - 1970, sygn. 28; Wnioski i interpelacje radnych z lat 1964 - 1971, sygn. 29 - 31; Protokoły posiedzeń Klubu Radnych PZPR z lat 1965 - 1966, sygn. 32; Protokoły posiedzeń i kontroli komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 33 - 60; Wnioski i opinie komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1963 - 1971, sygn. 61 - 64; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 65 - 86; Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z roku 1964, sygn. 87; Plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania z lat 1959 - 1971, sygn. 88 - 93; Sprawozdania statystyczne dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z lat 1971 - 1973, sygn. 94; Skargi i wnioski z lat 1961 - 1972, sygn. 95 - 96; Kontrole zewnętrzne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1963 - 1973, sygn. 97 - 99; Budżety z lat 1950 - 1971, sygn. 100 - 120; Sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1951 - 1973, sygn. 121 - 124. Number of units in the group: 164
8/458/0 Przedsiębiorstwo Realizacji Kompletnych Obiektów Przemysłowych "Komobex" w Częstochowie 1952-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 126
8/459/0 Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu w Częstochowie 1967-1982 0 Unroll
Number of units in the group: 39
8/460/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Pławnie 1874-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 97
8/461/0 Okręgowa Komisja Wyborcza nr 17 w Częstochowie 1922 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/462/0 Akta gminy Mykanów 1864-1866, 1931-1951 2008 Unroll
Number of units in the group: 22
8/463/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzezinach Wielkich 1955-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 14
8/464/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej we Wrzosowej 1953-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 48
8/465/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Poczesnej 1954-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 70
8/466/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niegowej 1962-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Niegowej z lat 1969 - 1972, sygn. 1 - 4; Uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej w Niegowej z lat 1969 - 1972, sygn. 5; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niegowej z lat 1968 - 1972, sygn. 6 - 10; Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niegowej z lat 1968 - 1972, sygn. 11; Budżety gromady z lat 1963 - 1972, sygn. 12 - 21; Sprawozdania finansowe z lat 1962 - 1966, sygn. 22 - 25. Number of units in the group: 27
8/467/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sokolnikach 1968-1972[1974] 0 Unroll
Number of units in the group: 9
8/468/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamienicy Polskiej 1955-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 41
8/469/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starczy 1957-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 31
8/470/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wanatach 1954-1961[1962] 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1960, sygn. 1 - 6; Protokoły posiedzeń komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1956, sygn. 7 - 8, w tym: Komisja: Finansowo - Budżetowa; Rolna; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 11960, sygn. 9 - 14; Protokoły zebrań wiejskich aktywu gromadzkiego z lat1955 - 1958, sygn. 15; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1957 - 1959, sygn. 16; Budzżety gromadzy i sprawozdania budżetowe z lat 1955 - 1962, sygn. 17 - 31; Księga ewidencyjna ruchu budowlanego w gospodarce prywatnej z roku 1959, sygn. 32. Number of units in the group: 34
8/471/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rędzinach 1954-1972[1973] 0 Unroll
Number of units in the group: 48
8/472/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudnikach 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 26
8/473/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyczerpach Górnych 1955-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 4
8/474/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kościelcu 1957-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/475/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Konopiskach 1958-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 43
8/476/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hutkach 1970-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/477/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dźbowie 1967-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 13
8/478/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mstowie 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 58
8/479/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawadzie 1955-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/480/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mokrzeszy 1958-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 38
8/481/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żurawiu 1957-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 12
8/482/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olsztynie 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 60
8/483/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zrębicach 1958-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/484/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Turowie 1955-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 10
8/485/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zalesicach 1955-1968 0 Unroll
Number of units in the group: 17
8/486/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zarębicach 1954-1957[1958] 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1957, sygn. 1 - 4; Protokoły posiedzeń i kontroli, sprawozdania, plany pracy komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1957, sygn. 5 - 7, w tym: Komisja Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Komisja Finansowo - Budżetowa, Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1957, sygn. 8 - 10; Sprawozdanie z instruktażu Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1955, sygn. 11; Budżety gromady z lat 1955 - 1956, sygn. 12 - 13. Number of units in the group: 13
8/487/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przyrowie 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 28
8/488/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bystrzanowicach 1955-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/489/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowie 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 57
8/490/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Siedlcu 1954-1957[1958] 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954 - 1957, sygn. 1 - 4; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1957, sygn. 5 - 7; Protokoły zebrań wiejskich i aktywu gromadzkiego z roku 1957, sygn. 8; Plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium z lat 1955 - 1957, sygn. 9; Organizacja pracy Gromadzkiej Rady Narodowej i jej Prezydium z roku 1957, sygn. 10; Protokoły kontroli zewnętrznych, zalecenia pokontrolne z lat 1956 - 1957, sygn. 11. Number of units in the group: 11
8/491/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gnaszynie Dolnym 1955-1972[1973] 0 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej jest w znacznym stopniu niekompletna. Nie zachowały się wszystkie protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium oraz komisji działających przy Radzie. W zespole znajdują się akta dotyczące zebrań wiejskich na terenie gromady, wyborów sołtysów oraz dokumentacja obrazująca sytuację gospodarczą: plany gospodarcze, programy rozwoju rolnictwa, analizy, sprawozdania. W skład zbioru wchodzą również źródła omawiające kwestie budżetowe – projekty, sprawozdania z wykonania budżetu. Number of units in the group: 59
8/492/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabówce 1954-1972 0 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grabówce jest w znacznym stopniu niekompletna. Nie zachowały się wszystkie protokoły sesji Rady, posiedzeń Prezydium oraz komisji działających przy Radzie. W zespole znajdują się akta dotyczące zebrań wiejskich na terenie gromady, wyborów sołtysów oraz dokumentacja obrazująca sytuację gospodarczą: plany gospodarcze, programy rozwoju rolnictwa, analizy, sprawozdania. W skład zbioru wchodzą również źródła omawiające kwestie budżetowe – projekty, sprawozdania z wykonania budżetu. Number of units in the group: 39
8/493/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kawodrzy Dolnej 1956-1961 0 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kawodrzy Dolnej jest zachowana szczątkowo. Zachowały się jedynie protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z 1961 roku, plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej w Kawodrzy Dolnej i Prezydium GRN z 1961 roku oraz dokumentacja dotycząca kontroli zewnętrznych z lat 1956 – 1957. Number of units in the group: 3
8/494/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szarlejce 1954 - 1961 0 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szarlejce jest zachowana szczątkowo. Zachowały się jedynie protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1956, protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1956-1961 i komisji z lat 1955 –1960, plany pracy Gromadzkiej Rady Narodowej w Szarlejce i Prezydium GRN z lat 1955-1960. Number of units in the group: 14
8/495/0 Akta miasta Kłobucka [1890]1921-1944 0 Unroll
Osada Kłobuck z lat 1890 - 1922, sygn. 1 - 2, w tym: księgi ludności stałej osady (miasta) Kłobuck; Rada Miejska w Kłobucku z lat 1927 - 1939, sygn. 3 - 4, w tym: księgi protokołów Rady Miejskiej; Zarząd Miejski w Kłobucku z lat 1921 - 1939, sygn. 5 - 42, w tym; akta Magistratu miasta Kłobucka i Zarządu Miejskiego dotyczące rozszerzenia granic miasta, dokumentacja finansowa, dokumenty metrykalne i inne do rejestru mieszkańców; Zarząd Miejski w Kłobucku z lat 1940 - 1944, sygn. 43 - 44, dokumenty dotyczące meldunku, dokumentacja rachunkowa. Dopływ: Rada Miejska w Kłobucku z lat 1927-1939 (książka protokołów Miejskiej Komisji Rolnej); Zarząd Miejski w Kłobucku z lat 1921-1931 (herb, materiały historyczne do wydawnictwa o Kłobucku, Komitet Obchodu 19. rocznicy Obrony Miasta Kłobucka Przed Zniszczeniem Przez Niemców, plakat o śmierci J. Piłsudskiego, przepisy sanitarno-porządkowe); Amtsverwaltung in Klobuck 1940-1944 (spis ulic, wykaz miejscowości w powiecie Blachownia); Mapa topograficzna powiat częstochowski i noworadomski z 1921 r. Number of units in the group: 53
8/496/0 Urząd Gminy w Kamyku 1972-1980 0 Unroll
Number of units in the group: 37
Showing 451 to 495 of 1,176 entries.