Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/497/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kłobucku [1950]1950-1973[1974] 0 Unroll
Wybory do Miejskiej Rady Narodowej i rad narodowych wyższego szczebla z lat 1961, 1965, 1969, sygn. 1 - 3; Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej z lat 1962 - 1973, sygn. 4 - 6; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1973, sygn. 7 - 41; Uchwały Miejskiej rady Narodowej i ich realizacja z lat 1963 - 1973, sygn. 42; Spotkania posłów i radnych z wyborcami, wnioski i postulaty ludności z lat 1961 - 1973, sygn. 43 - 44; Interpelacje i postulaty radnych z lat 1962 - 1973, sygn. 45 - 46; Protokoły posiedzeń Klubów Radnych z lat 1962 - 1965, sygn. 47; Protokoły posiedzeń i kontroli, wnioski komisji stałych Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951 - 1973, sygn. 48 - 69; Plany pracy Miejskiej rady Narodowej jej komisji i Prezydium z lat 1960 - 1968, sygn. 70 - 71; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej rady Narodowej z lat 1961 - 1973, sygn. 72 - 96; Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja z lat 1964 - 1972, sygn. 97 - 98; Rejestr uchwał Miejskiej rady Narodowej i jej Prezydium z lat 1950 - 1971, sygn. 99 - 100; Komitety blokowe, zebrania mieszkańców, zebrania wiejskie z lat 1963 - 1971, sygn. 101 - 103; Czyny społeczne z lat 1964 - 1966, sygn. 104; Programy i plany wieloletnie z lat 1964 - 1970, 1972, sygn. 105 - 111; Plany gospodarcze z lat 1963 - 1973, sygn. 112 - 113; Sprawozdawczość roczna z lat 1960 - 1966, sygn. 114 - 116; Plany i sprawozdania, statystyka dotycząca Referatu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1958 - 1960, 1965 - 1972, sygn. 117 - 120; Skargi i wnioski z lat 1962 - 1974, sygn. 121 - 122; Radiostudio terenowe z lat 1963 - 1974, sygn. 123; Organizacja referatów, normatywy kancelaryjne z lat 1962 - 1969, sygn. 124 - 125; Kontrole zewnętrzne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1961 - 1968, sygn. 126 - 127; Osobowy fundusz płac - sprawozdania z lat 1960 - 1964, sygn. 128; Budżety, zmiany w budżecie z lat 1951, 1962 - 1972, sygn. 129 - 149; Sprawozdania z wykonania budżetu z lat 1959, 1962 - 1974, sygn. 150 - 156; Budżety i plany finansowo - ekonomiczne przedsiębiorstw i zakładów miejskich z lat 1964 - 1968, 1973 - 1974, sygn. 157 - 161; Spis powszechny z lat 1960 - 1961, sygn. 162. Number of units in the group: 162
8/498/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach 1952-1972 0 Unroll
Plany pracy Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1971 - 1972, sygn. 1; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1952 - 1972, sygn. 2 - 20; Rejestr uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1960 - 1964, sygn. 21; Spotkania posłów z wyborcami z lat 1969 - 1971, sygn. 22; Protokoły posiedzeń i kontroli, wnioski, plany pracy komisji Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1955 - 1972, sygn. 23 - 48, w tym: Komisje: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Gospodarki Drogowej, Finansowo-Budżetowa, Mandatowa, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Urządzenia Osiedli, Zaopatrzenia Ludności, Zdrowia Pracy i Pomocy Społecznej, Zdrowia Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Zespół Radnych Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego Miejskiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1969, sygn. 49; Plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z roku 1971, sygn. 50; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1955 - 1972, sygn. 51 - 68; Uchwały, sprawozdania z działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1964, sygn. 69 - 70; Protokoły zebrań wiejskich z roku 1969, sygn. 71; Plany gospodarcze z lat 1963 - 1971, sygn. 72 - 78; Sprawozdawczość i statystyka z lat 1964 - 1972, sygn. 79 - 80; Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1956 - 1972, sygn. 81 - 88; Budżety miasta i ich wykonanie z lat 1963 - 1972, sygn. 89 - 97; Uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Myszkowie dotyczące działalności Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Koziegłowach z lat 1957 - 1972, sygn. 98 - 100; Korespondencja dotycząca planów gruntów z roku 1961, sygn. 101; Obchody 15 - lecia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z roku 1959, sygn. 102. Number of units in the group: 113
8/499/0 Gromadzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Gnaszynie Dolnym i Grabówce 1968-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/500/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cynkowie 1955-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 38
8/501/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Markowicach 1961-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 25
8/502/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pińczycach 1960-1972[1975] 0 Unroll
Number of units in the group: 53
8/503/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koziegłówkach 1961-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 17
8/504/0 Gminny Komitet Frontu Jednosci Narodu w Gnaszynie Dolnym 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/505/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotowicach 1962-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 21
8/506/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Przybynowie 1966-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/507/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrowach 1957-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 64
8/508/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni - włączono do zespołu nr 510 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/509/0 vacat - Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Blachowni - włączono do zespołu nr 510 - Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/510/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni [1954]1967-1973[1974] 0 Unroll
Wnioski, interpelacje i postulaty Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z 1970 roku, sygn. 124; Komitety Blokowe z lat 1967 - 1973, sygn. 126, w tym: protokoły zebrań, wybory samorządu mieszkańców; Miejski Zespół Koordynacyjny przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z 1973 roku, sygn. 127, w tym: protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy; Sprawozdania statystyczne dotyczące gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z lat 1968 - 1972, sygn. 128; Protokołu kontroli zewnętrznych, zarządzenia pokontrolne z lat 1967 - 1973, sygn. 129; Budżety miasta Blachownia, sprawozdania budżetowe z lat 1967 - 1974, sygn. 130 - 152; Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Blachowni z lat 1969 - 1973, sygn. 153, w tym: sprawy organizacyjne, sprawozdania statystyczne, korespondencja dotycząca działalności; Obchody świąt państwowych z lat 1969 - 1971, sygn. 154; Konkurs "Mistrz Gospodarności" z lat 1967 - 1971, sygn. 155, w tym: arkusz informacyjny miasta uczestnika, sprawozdanie dotyczące realizacji programu przyjętego w ramach Konkursu; Plany miasta Blachowni z lat 1967 - 1973, sygn. 156. Number of units in the group: 156
8/511/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borownie 1954-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 45
8/512/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Cykarzewie Starym 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 33
8/513/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubojnie 1961-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 41
8/514/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mykanowie 1951-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 39
8/515/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rybnej 1955-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/516/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Częstochowie 1973-1983 0 Unroll
Number of units in the group: 47
8/517/0 Wojewódzki Komitet Kontroli Społecznej w Częstochowie 1978-1984 0 Unroll
Number of units in the group: 15
8/518/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Częstochowie 1975-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole archiwalnym Wojewódzka Rada Narodowa to przede wszystkim protokoły posiedzeń Rady WRN , Prezydium i Komisji. W skład zespołu wchodzą także dokumenty dotyczące działalności Zespołów Radnych oraz współpracy Rady z innymi podmiotami. Zespół składa się z 7 serii: Wybory do samorządu mieszkańców miast i wsi, Sesje Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie, Działalność koordynacyjna Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie, Współpraca i współdziałanie Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie z instytucjami i organizacjami społecznymi, Działalność Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie, Radni Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie, Działalność komisji i zespołów Wojewódzkiej Rady Narodowej w Częstochowie. Number of units in the group: 316
8/519/0 Wojewódzki Zespół Poselski w Częstochowie 1973-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 14
8/520/0 Urząd Wojewódzki w Częstochowie [1948]1975-1998 [2002] 0 Unroll
Number of units in the group: 3312
8/521/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie 1949-1989 0 Unroll
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni, w tym: Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1954 - 1959, sygn. 1 - 4; Rejestry uchwał Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1957 - 1959, sygn. 5 - 7; Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1955 - 1959, sygn. 8 - 11; Rejestr uchwał Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1958 - 1959, sygn. 12 - 13; Protokół kontroli Biblioteki Gromadzkiej w Blachowni z 1955 roku, sygn. 14; Budżety gromady Blachownia, sprawozdania budżetowe z lat 1955 - 1959, sygn. 15 - 21. Prezydium Rady Osiedla w Blachowni, w tym: Sprawy organizacyjne Rady Narodowej Osiedla w Blachowni z roku 1966, sygn. 22; Protokoły sesji Rady Narodowej Osiedla w Blachowni z lat 1960 - 1966, sygn. 23 - 31; Rejestry uchwał Rady Narodowej Osiedla w Blachowni z lat 1960 - 1966, sygn. 32 - 36; Protokoły posiedzeń i kontroli, regulaminy, plany pracy komisji Rady Narodowej Osiedla w Blachowni z lat 1961 - 1966, sygn. 37 - 43, w tym: Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisja Finansów i Budżetu, Komisja Mandatowa, Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Zaopatrzenia Ludności, Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Blachowni z lat 1960 - 1966, sygn. 44 - 53; Rejestry uchwał Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Blachowni z lat 1960 - 1966, sygn. 54 - 60; Komitety Blokowe z lat 1964 - 1966, sygn. 61, w tym: protokoły zebrań, sprawozdania; Protokoły kontroli zewnętrznych, zarządzenia pokontrolne z lat 1962 - 1966, sygn. 62; Budżety osiedla Blachownia, sprawozdania budżetowe z lat 1960 - 1967, sygn. 63 - 74; Wykaz wywłaszczeniowy parcel na terenie osiedla Blachownia z 1963 roku, sygn. 75. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni, w tym: Wybory do Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z 1973 roku, sygn. 76, w tym: podział miasta na okręgi wyborcze, rejestracja kandydatów na radnego, składy osobowe komisji wyborczych, odpisy obwieszczeń wyborczych; Sprawy organizacyjne Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1971 - 1973, sygn. 77; Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1967 - 1973, sygn. 78 - 90; Uchwały Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1967 - 1973, sygn. 91 - 95, w tym: rejestry, realizacja uchwał; Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1970 - 1971, sygn. 96; Interpelacje i postulaty radnych Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1970 - 1973, sygn. 97; Protokoły posiedzeń i kontroli, regulaminy, plany pracy komisji Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1968 - 1973, sygn. 98 - 105, w tym: Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisja Mandatowa, Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów, Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, Komisja Zaopatrzenia Ludności, Komisja Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Sprawy organizacyjne Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1970 - 1973, sygn. 106 - 107; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1967 - 1973, sygn. 108 - 120; Uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Blachowni z lat 1967 - 1973, sygn. 121 - 124, w tym: rejestry, realizacja uchwał; Komitet Miejski PZPR w Częstochowie, w tym: Konferencje z lat 1950 - 1971, sygn. 1 - 16; Posiedzenia plenarne Komitetu Miejskiego z lat 1950 - 1972, sygn. 17 - 45; Posiedzenia egzekutywy Komitetu Miejskiego z lat 1950 - 1972, sygn. 46 - 161; Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1953 - 1956, sygn. 162; Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z roku 1965, sygn. 163; Informacje Komitetu Miejskiego z lat 1950 - 1954, sygn. 164 - 170; Sprawozdania Komitetu Miejskiego z lat 1949 - 1968, sygn. 171 - 173; Sprawy personalne Komitetu Miejskiego z roku 1951, sygn. 174. Komitet Miasta i Powiatu PZPR w Częstochowie, w tym: Konferencje z lat 1973 - 1975, sygn. 175 - 176; Posiedzenia plenarne Komitetu Miasta i Powiatu z lat 1972 - 1975, sygn. 177 - 181; Posiedzenia egzekutywy Komitetu Miasta i Powiatu z lat 1972 - 1975, sygn. 182 - 199; Miejsko - Powiatowa Komisja Kontroli z roku 1975, sygn. 200 - 202; Komisje z lat 1972 - 1973, sygn. 203; Informacje Komitetu Miasta i Powiatu z roku 1973, sygn. 204. Komitet Miejski PZPR w Częstochowie, w tym: Konferencje z lat 1975 - 1989, sygn. 205 - 214; Posiedzenia plenarne Komitetu Miejskiego z lat 1975 - 1989, sygn. 215 - 230; Posiedzenia egzekutywy Komitetu Miejskiego z lat 1975 - 1989, sygn. 231 - 283; Miejska Komisja Rewizyjna z lat 1975 - 1983, sygn. 1975 - 1983, sygn. 284 - 286; Miejska Komisja Kontroli Partyjnej z lat 1975 - 1984, sygn. 287 - 292; Informacje Komitetu Miejskiego z lat 1978 - 1988, sygn. 293 - 299; Sprawozdania Komitetu Miejskiego z roku 1975, sygn. 300; Materiały Komitetu Miejskiego z lat roku 1980, sygn. 301 - 302. Komitet Gminny PZPR w Dźbowie z lat 1950 - 1951, sygn. 303; Komitet Gromadzki PZPR w Dźbowie z lat 1958 - 1961, sygn. 304 - 306; Komitet Gminny PZPR w Gnaszynie z lat 1954 - 1955, sygn. 307; Komitet Gromadzki PZPR w Gnaszynie z lat 1958 - 1972, sygn. 308 - 310; Komitet Gminny PZPR w Grabówce z lat 1949 - 1952, sygn. 311 - 313; Komitet Fabryczny PZPR przy Hucie im. B. Bieruta z lat 1949 - 1989, sygn. 314 - 486; Komitet Zakładowy PZPR przy Częstochowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego z lat 1951 - 1986, sygn. 487 - 507; Komitet Zakładowy PZPR przy Częstochowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych z lat 1950 - 1977, sygn. 508 - 516; Komitet Zakładowy PZPR przy Częstochowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. Z. Modzelewskiego "CEBA" z lat 1950 - 1986, sygn. 517 - 564; Komitet Zakładowy PZPR przy Częstochowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego "STRADOM" z lat 1949 - 1988, sygn. 565 - 684; Komitet Zakładowy PZPR przy Częstochowskich Zakładach Przemysłu Lniarskiego "WARTA" z lat 1949 - 1982, sygn. 643 - 684; Komitet Zakładowy PZPR przy Kombinacie Budowlanym z lat 1975 - 1988, sygn. 685 - 710; Komitet Zakładowy PZPR przy Komendzie Miasta Milicji Obywatelskiej z lat 1949 - 1974, sygn. 711 - 716; Komitet Zakładowy PZPR przy Kopalni Rud Żelaza "Dżbów" z lat 1950 - 1972, sygn. 717 - 724; Komitet Zakładowy PZPR przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji z lat 1952 - 1976, sygn. 725 - 731; Komitet Zakładowy PZPR przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1949 - 1976, sygn. 732 - 748; Komitet Zakładowy PZPR przy Przedsiębiorstwie Budowlano - Montażowym Hutnictwa Nr2 z lat 1972 - 1985, sygn. 749 - 767; Komitet Zakładowy PZPR przy Przedsiębiorstwie Górnictwa i Modernizacji Przemysłu "BUDEX" z lat 1982 - 1987, sygn. 768 - 781; Komitet Zakładowy PZPR przy Przedsiębiorstwie Realizacji Kompletnych Obiektów Przemysłowych "KOMOBEX" z lat 1979 - 1989, sygn. 782 - 795; Komitet Zakładowy PZPR przy Przędzalni Czesankowej im. M. Koszutskiej "ELANEX" z lat 1949 - 1988, sygn. 796 - 863; Komitet Zakładowy PZPR przy Przędzalni Czesankowej "WEŁNOPOL" z lat 1972 - 1985, sygn. 864 - 892, sygn. 864 - 892; Komitet Zakładowy PZPR przy Spółdzielczości Pracy i Spółdzielczości Inwalidzkiej z roku 1983, sygn. 893; Komitet Zakładowy PZPR przy Stradomskich Zakładach Przemysłu Wełnianego im. 1 Maja z lat 1950 - 1968, sygn. 894 - 906; Komitet Zakładowy PZPR przy Urzędzie Wojewódzkim z lat 1975 - 1989, sygn. 907 - 946; Komitet Zakładowy PZPR przy Węźle PKP z lat 1949 - 1989, sygn. 947 - 985; Komitet Zakładowy PZPR przy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "SPOŁEM" z lat 1979 - 1986, sygn. 986 - 1007; Komitet Zakładowy PZPR przy Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego z lat 1952 - 1972, sygn. 2008 - 1020; Komitet Zakładowy PZPR przy Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych z lat 1975 - 1987, sygn. 1021 - 1041; Komitet Zakładowy PZPR przy Zakładach Budowy Maszyn "Częstochowa" z lat 1955 - 1986, sygn. 1042 - 1098; Komitet Zakładowy PZPR przy Zakładach Przemysłu Lniarskiego "WIGOLEN" z lat 1950 - 1989, sygn. 1099 - 1176; Komitet Środowiskowy PZPR Spółdzielczości Pracy z lat 1972 - 1974, sygn. 1177 - 1178; Komitet Środowiskowy PZPR Szkolnictwa z lat1970 - 1989, sygn. 1179 - 1189; Komitet Uczelniany PZPR przy Politechnice Częstochowskiej z lat 1961 - 1982, sygn. 1190 - 1209; Komitet Uczelniany PZPR przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie z lat 1949 - 1976, sygn. 1210 - 1236; Podstawowe Organizacje Partyjne z lat 1949 - 1988, sygn. 1237 - 1370. Number of units in the group: 1644
8/522/0 Akta gminy Myszków 1945-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/523/0 Biuro Delegata Pełnomocnika Rządu w Częstochowie 1990-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 10
8/524/0 Urząd Rejonowy w Kłobucku 1990-1998[1999] 0 Unroll
Number of units in the group: 148
8/525/0 Urząd Rejonowy w Oleśnie 1990-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 72
8/526/0 Państwowa Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Częstochowie [1974]1975-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 41
8/527/0 Akta Szpitala Maltańskiego w Częstochowie 1945-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/528/0 Okręgowy Urząd Górniczy w Częstochowie 1957-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 200
8/529/0 Urząd Rejonowy w Lublińcu 1990-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 140
8/530/0 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Częstochowie [1970]1975-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 5754
8/531/0 Sąd Gminny w Koziegłowach 1916-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 8
8/532/0 Sąd Pokoju w Żarkach 1867-1926 0 Unroll
Number of units in the group: 204
8/533/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego "Wartex" w Myszkowie 1946-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 205
8/534/0 Akta notariusza Lucjusza Bugajskiego w Kłobucku 1917-1933, 1945-1951 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1917 - 1933, 1945 - 1951, sygn. 1 - 82. W księdze z 1951 (sygn. 1) oprócz akt notariusza Bugajskiego (Nr 3 - 132) znajdują się także akta (Nr 1 - 15) sporządzone przez pełniącego obowiązki notariusza Stanisława Tokarskiego; Skorowidza z lat 1917 - 1928, 1947 - 1950, sygn. 83 - 96. Skorowidz za lata 1945 - 1946 znajduje się w zespole Nr k.z. 535 Akta notariusza Jana Karolczyka w Kłobucku (sygn. 30). Number of units in the group: 122
8/535/0 Akta notariusza Jana Karolczyka w Kłobucku 1933-1940, 1945 0 Unroll
Akta notarialne z lat 1933 - 1940, 1945, sygn. 1 - 25; Skorowidze do akt notarialnych z lat 1935 - 1940, 1945 - 1946, sygn. 26 - 30. Skorowidz z lat 1339 - 1940, 1945 - 1946, sygn. 30, zawiera wpisy notariusza Lucjusza Bugajskiego. Number of units in the group: 34
8/536/0 Akta notariusza Edwarda Kirsta w Kłobucku 1913 0 Unroll
Akta notariusza Edwarda Kirsta w Kłobucku, w tym: akta notarialne, rejestr i skorowidz Number of units in the group: 3
8/537/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Nowej Brzeźnicy 1865-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 118
8/538/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Koniecpolu 1857-1926 0 Unroll
Number of units in the group: 75
8/539/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Pajęcznie 1871-1937 1841 Unroll
Number of units in the group: 88
8/540/0 Urząd Miasta i Gminy w Krzepicach 1973-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/541/0 vacat - Obwodowa Komisja Wyborcza w Krzepicach - akta włączono do zespołu nr. 104 - Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu kłobuckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30 maja 1965 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 496 to 540 of 1,179 entries.