Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/91/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mstowie [1615]1826-1917 22368 Unroll
Akta metrykalne Parafii Rzymskokatolickiej w Mstowie z lat 1615 - 1677 w tym: akta chrztów; Akta stanu cywilnego gminy Mstów z lat 1808 - 1825w tym: akta urodzeń, małżeństw i zgonów, zapowiedzi, akta zbiorowe (alegata); Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mstowie z lat 1826 - 1917, w tym: wtóropisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów, akta zbiorowe (alegata). Number of units in the group: 195
8/92/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Mstowie 1826-1904, 1907-1924 0 Unroll
Number of units in the group: 114
8/93/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Poczesnej 1808-1916 [1935-2007] 0 Unroll
Number of units in the group: 227
8/94/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przyrowie 1808-1916 0 Unroll
Number of units in the group: 236
8/95/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Przyrowie 1826-1919 0 Unroll
Number of units in the group: 201
8/96/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rędzinach 1808-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 200
8/97/0 Akta gminy Kuźniczka 1889-1939 0 Unroll
Referat Ogólno-Administracyjny z lat 1921 - 1939, sygn. 1 - 3, w tym: protokoły posiedzeń Rady Gminnej i Zarządu Gminnego; Referat Finansowo-Budżetowy z lat 1919, 1926 - 1928, 1935, 1937 - 1938, sygn. 4 - 16, w tym: budżety, dokumentacja podatkowa, akta dot. wynagrodzeń, likwidacji Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowej, ubezpieczeń obowiązkowych, pożyczek; Dział Gospodarki Gminnej z lat 1927 - 1929, 1932 - 1933, sygn. 17 - 22, w tym: akta dot. rolnictwa, weterynarii, przemysłu; Dział Administracji Społecznej lat 1923 - 1924, 1926 - 193, sygn. 23 - 34, w tym: akta dot. zasiłków, wyjazdów na roboty sezonowe do Niemiec i Francji, powodzi; Dział Administracyjny z lat 1889 - 1931, 1933 - 1937, sygn. 35 - 50, w tym: akta dot. ewidencji ludności i kontroli ruchu ludności, spraw wojskowych, zwierząt pociągowych, spraw budowlanych, administracyjno-karnych; Straż Pożarnaz lat 1925 - 1939, sygn. 51, w tym: księga kasowa. Number of units in the group: 51
8/98/0 Gminna Rada Narodowa w Ługach-Radłach 1952-1954 0 Unroll
Referat Ogólno - Administracyjny z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 19; Referat Finansowy z lat 1952 - 1954, sygn. 20 - 23; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych z lat 1952 - 1954, sygn. 24 - 26; Referat Rolny z lat 1952 - 1954, sygn. 27 - 31; Number of units in the group: 31
8/99/0 Gminna Rada Narodowa w Ostrowach nad Okszą 1952-1954 0 Unroll
referat Ogóln - Administracyjny z lat 1952 - 1954, sygn. 1 - 14; Referat Finansowy z lat 1953 - 1954, sygn. 15 - 16. Number of units in the group: 16
8/100/0 Akta gminy Panki 1919-1937 0 Unroll
Akta gminy Panki z lat 1919 - 1924, 1926 - 1937, sygn. 1 - 3, w tym: uchwały Rady Gminnej, uchwały zebrań wsi Truskolasy, kontrola osób karanych kryminalnie. Number of units in the group: 3
8/101/0 Akta gminy Przystajń 1904-1911 0 Unroll
Księga zebrań wiejskich gminy Przystajń z lat 1904 - 1911, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/102/0 Akta gminy Węglowice 1858-1941 0 Unroll
Gmina Węglowice z lat 1864 - 1866, sygn. 1 - 2, w tym: tabele powinności włościan; I Zarząd Gminy z lat 1888 - 1889, 1914, sygn. 3 - 4, w tym: inwentarz szkoły we Wręczycy, trasa przejścia koni; II Zarząd Gminy z lat 1889 - 1941, sygn. 5 - 41, w tym: protokoły posiedzeń Rady Gminy, budżet, akta dotyczące podatku gruntowego, księgi biercze, księgi ludności stałej, księgi ludności niestałej, księga kontroli ruchu ludności. Number of units in the group: 68
8/103/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Teklinowie 1955-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1956 - 1971, sygn. 1 - 7; Protokoły posiedzeń Komisji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1972, sygn. 8 - 18; Proto0koły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1957 - 1972, sygn. 19 - 25; Realizacja uchwał, radni, organy kolegialne z lat 1965 - 1972, sygn. 26 - 29; Sprawy organizacyjne dotyczące sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1964 - 1972, sygn. 30 - 31; Protokoły zebrań wiejskich z lat 1955 - 1970, sygn. 32 - 34; Plany gospodarcze gromady z lat 1960 - 1971, sygn. 35 - 37; Sprawozdawczość, statystyka, spisy powszechne z lat 1960 - 1972, sygn. 38 - 40; Protokoły pokontrolne z lat 1962 - 1972, sygn. 41 - 42; Budżety gromady z lat 1955 - 1971, sygn. 43 - 58; Sprawozdania budżetowe z lat 1960 - 1972, sygn. 59 - 61; Rejestry wymiarowe podatku gruntowego, funduszu gromadzkiego, obowiązkowych dostaw z lat 1955 - 1972, sygn. 62 - 86. Number of units in the group: 86
8/104/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu kłobuckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30 maja 1965 roku 1965 0 Unroll
Number of units in the group: 9
8/105/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu kłobuckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 1969 roku 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 6
8/106/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kłobucku [1808]1826-1916 14203 Unroll
Akta stanu cywilnego gminy Kłobuck z lat 108 - 1825, w tym: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808 - 1825, alegata z lat 1808 - 1814, 1816, 1819 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 1 - 57. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Kłobucku z lat 1826 - 1915, w tym: Duplikaty (wtropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1910, alegata z lat 1826 - 1849, 1851 - 1855, 1858, 1864 - 1868, 1872 - 1873, 1876 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 58 - 171. Number of units in the group: 190
8/107/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Kłobucku 1826-1929 0 Unroll
Number of units in the group: 124
8/108/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej Górnej [1808]1826-1916 3989 Unroll
Akta stanu cywilnego gminy Biała Górna z lat 1808 - 1825, w tym: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808 - 1825, alegata z lat 1808 - 1821, 1823 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 1 - 45. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białej Górnej z lat 1826 - 1901, w tym: Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1901, alegata z lat 1826 - 1832, 1834 - 1855, 1857 - 1862, 1864 - 1875, 1877 - 1878, 1880 - 1887, 1890 - 1892, 1894 - 1899, 1901 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 46 - 188. Number of units in the group: 218
8/109/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Borzykowej 1874-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 112
8/110/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dankowie [1808]1826-1916 9009 Unroll
Akta stanu cywilnego gminy Danków z lat 1808 - 1825, w tym: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808 - 1825, zapowiedzi z 1824 roku, alegata z lat 1808 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 1 - 71. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dankowie z lat 1826 - 1901, w tym: Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1901, alegata z lat 1826 - 1827, 1830, 1832 - 1855 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 72 - 174. Number of units in the group: 248
8/111/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzepicach [1808]1826-1913 16854 Unroll
Akta stanu cywilnego gminy Krzepice z lat 1808 - 1825, w tym; Akta urodzeń z lat 1809 - 1813, 1815 - 1820, 1822 - 1825, małżeństw z lat 1808 - 1813, 1815 - 1820, 1822 - 1825 i zgonów z lat 1809 - 1813, 1815 - 1820, 1822 - 1825 w układze chronologiczno - rzeczowym, sygn. 1 - 10. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Krzepicach z lat 1826 - 1913, w tym: Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1913, alegata (akta zbiorowe, dowody do akt małżeństw) z lat 1828 - 1832, 1842, 1844 - 1845, 1847 - 1848, 1850 - 1852, 1855 - 1856, 1858 - 1859, 1861 - 1863, 1870 - 1872, 1877 - 1885, 1888, 1896 - 1897, 1899, 1900 - 1901 w układzie chlonologiczno - rzeczowym, sygn. 21 - 134. Number of units in the group: 158
8/112/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Krzepicach 1853-1864 0 Unroll
Number of units in the group: 12
8/113/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Krzepicach 1826-1913 [2012] 0 Unroll
Number of units in the group: 147
8/114/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miedźnie 1808-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 201
8/115/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Parzymiechach 1808-1916 0 Unroll
Number of units in the group: 228
8/116/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przystajni [1808]1826-1917 14476 Unroll
Akta stanu cywilnego gminy Przystajń z lat 1808 - 1825, w tym: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1808 - 1825, alegata z lat 809 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Przystajni z lat 1826 - 1916, w tym: Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1916, alegata z lat 1828 - 1830, 1832 - 1839, 1841 - 1844, 1846 - 1853, 1881 w układzie chronologiczno - rzeczowym. Number of units in the group: 170
8/117/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Starokrzepicach 1808-1913 0 Unroll
Number of units in the group: 181
8/118/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Truskolasach [1808]1826-1917 21918 Unroll
Akta stanu cywilnego gminy Truskolasy z lat 1808 - 1825, w tym: Akta urodzeń, małżeństw i zgonów, alegata z lat 1808 - 1825 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 1 - 62. Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Truskolasach z lat 1826 - 1917, w tym: Duplikaty (wtóropisy) akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1826 - 1917, alegata z lat 1826 - 1865, 1867 - 1892, 1894, 1899, 1901 w układzie chronologiczno - rzeczowym, sygn. 63 - 207. Number of units in the group: 223
8/119/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wąsoszu 1808-1913 0 Unroll
Number of units in the group: 236
8/120/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wilkowiecku 1808-1916 0 Unroll
Number of units in the group: 135
8/121/0 Akta gminy Koziegłowy [1792]1915-1944 3618 Unroll
Dokumentacja zawarta w zespole „Akta gminy Koziegłowy” jest zachowana fragmentarycznie. W zespole zachowały się akta: I.Zarządu Gminy z lat /1886/1915-1936 -Działu Ogólno-Organizacyjnego z lat /1915/1915-1936: Księgi uchwał Rady Gminnej, księga protokołów zebrań gminnych, protokoły Komisji, protokoły Zarządu Gminnego (sygn. 1-9); -Działu Administracyjnego z lat /1886/1915-1939/1944/: księga ludności stałej, rejestry mieszkańców (sygn. 10-18); Gminy Koziegłowy, Koziegłówki i Rudnik Wielki przechodziły liczne zmiany administracyjne, w związku z powyższym aby uzyskać pełny obraz dot. działalności tych gmin, oprócz akt zespołu „Akta gminy Koziegłowy” należy także zwrócić uwagę na akta zespołów: „Akta gminy Koziegłówki” i „Akta gminy Rudnik Wielki”. Pomimo swej fragmentaryczności akta te informują użytkownika o zmianach organizacyjnych i kompetencjach swoich twórców. Obrazują także problemy i historię ludzi zamieszkujących w małej gminie w II połowie XIX i I połowie XX wieku. Number of units in the group: 20
8/122/0 Akta gminy Pińczyce 1852-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 102
8/123/0 Akta gminy Poraj [1910]1922-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 144
8/124/0 Akta gminy Rudnik Wielki II poł. XIX wieku-1945[1950] 0 Unroll
Księgi ludności stałej osady Koziegłowy, wsi Cynków, Rudnik Wielki, Siedlec (sygn. 1-9); Książki uchwał Rady Gminnej (sygn. 10-12); księga uchwał Zarządu Gminnego (sygn. 13); Sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych (sygn. 14-15); Zebarania i urzedowanie ciał samorządowych (sygn. 16); Majątek gminy i gromad (sygn. 17-19); Budżet gminy (sygn. 20-31); Sprawozdania z wykonania budżetu (sygn. 3233); Rozkład podatkó skarbowych i komunalnych (sygn. 34-37); Sprawy budżetowe i pracownicze (sygn. 38); Drogi i place publiczne (sygn. 39); Szkolnictwo (sygn. 40); Zdrowie (sygn. 41); Wykazy urodzonych, zaślubionych i zmarłych w gminie (sygn. 42-44), Wykazy Parafii Mariawickiej (sygn. 45); Księgi ludności stałej wsi Cynków, Gniazdów, Rudnik Mały, Rudnik Wielki, Siedlec (sygn. 46-54); Skorowidze do ksiąg ludności stałej (sygn. 55-56); Księga kontroli ruchu ludności (sygn. 57-58); Księga ludności niestałej (sygn. 59); Domowa książka meldunkowa miejscowości Cynków (sygn. 60); Sprawy wojskowe, poborowi (sygn. 61-64); Sprawy ewidencji zwierząt pociągowych, uprzęży i zaprzęgów (sygn. 65) Number of units in the group: 65
8/125/0 Akta gminy Żarki [1872]1908-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 404
8/126/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 roku 1984 0 Unroll
Number of units in the group: 27
8/127/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żarkach 1950-1972[1973] 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1964 - 1971, sygn. 1 - 2, w tym: plany pracy, ankiety radnych; Sesje Miejskiej Rady Narodowej w Żarkach z lat 1951 - 1972, sygn. 3 - 23, w tym: protokoły sesji, uchwały MRN, materiały na sesje; Realizacja postulatów wyborców z lat 1969 - 1972, sygn. 24; Protokoły posiedzeń, kontroli i wnioski Komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1959 - 1972, sygn. 25 - 43, w tym Komisje: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Finansów i Budżetu, Mandatowa, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Zaopatrzenia Ludności, Zdrowia, Zatrudnienia i Polityki Społecznej; Plany pracy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1968 - 1972, sygn. 44; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 45 - 62, w tym: protokoły posiedzeń, uchwały, materiały na posiedzenia; Plany gospodarcze z lat 1964 - 1970, sygn. 63 - 69, w tym; plany wieloletnie, roczne i sprawozdania z ich realizacji; Sprawozdania i statystyka z lat 1958 - 1965, sygn. 70 - 74; Kontrole zewnętrzne z lat 1953 - 1972, sygn. 75 - 78; Budżety miasta z lat 1951 - 1972, sygn. 79 - 94; Sprawozdania budżetowe z lat 1952 - 1973, sygn. 95 - 98. Number of units in the group: 121
8/128/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu myszkowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 16 kwietnia 1961 roku 1961 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/129/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu myszkowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30 maja 1965 roku 1965 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/130/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu myszkowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 1969 roku 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/131/0 Bractwo Cechu Kowalskiego w Mrzygłodzie 1642-1937 847 Unroll
Księga wpisów członków Bractwa z lat 1642 - 1937, sygn. 1. Number of units in the group: 1
8/132/0 Cech Szewski i Garbarski w Mrzygłodzie 1834-1911 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/133/0 Cech Tkacko-Krawiecki w Mrzygłodzie 1728-1936 677 Unroll
Number of units in the group: 1
8/134/0 vacat: Zbiór szczątków Oddziału I Archiwum Państwowego w Częstochowie: włączono do następujących zespołów akt: nr 8/8 oraz wydzielono do zespołów nr: 8/641, 8/772, 8/1026 - 8/1053 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/135/0 Centralny Zarząd Kopalnictwa Rud Żelaza w Częstochowie [1936]1945-1982 [1992] 0 Unroll
Number of units in the group: 4396
Showing 91 to 135 of 1,176 entries.