Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
8/181/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Jedność” w Częstochowie 1912-1964 0 Unroll
Number of units in the group: 82
8/182/0 Spółdzielnia Spożywców „Ufność” w Cykarzewie, powiat częstochowski 1919-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 19
8/183/0 Spółdzielnia Spożywców „Siew” w Kobyłczycach 1940-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 15
8/184/0 Spółdzielnia Spożywców „Jutrzenka” w Krasicach 1941-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 10
8/185/0 Spółdzielnia Spożywców „Obrona” w Mstowie 1919-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 57
8/186/0 Spółdzielnia Spożywców „Gniazdo” w Mykanowie, powiat częstochowski 1919-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/187/0 Spółdzielnia Spożywców „Nadzieja” w Radostkowie, powiat częstochowski 1942-1949 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/188/0 Spółdzielnia Spożywców „Zdrój” w Rybnej, powiat częstochowski 1947-1948 0 Unroll
Number of units in the group: 2
8/189/0 Kasa Stefczyka w Niegowej, powiat Myszków 1927-1948[1956] 0 Unroll
Number of units in the group: 65
8/190/0 Archiwum Dóbr Złoty Potok 1783-1916 92 Unroll
Number of units in the group: 87
8/191/0 Administracja Dóbr „Złotolasy” w Zagórzu, powiat Częstochowa 1936-1943 0 Unroll
Akta dotyczące finansów i gospodarki Dóbr "Złotolasy" w układzie rzeczowym z lat 1936 - 1943, sygn. 1 -96, w tym: rachunki, dzienniki kasowe, listy zarobków, rejestry ziemiopłodów, kontrolki mleka i pasz, księgi najmu, kartoteki dłużników i wierzycieli. Number of units in the group: 96
8/192/0 vacat: Zbiór szczątków Oddziału I Archiwum Państwowego w Częstochowie włączono do następujących zespołów archiwalnych: 8/1057-8/1078 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/193/0 Przędzalnia i Tkalnia Juty i Lnu "Warta" S.A. Częstochowa 1906 -1945 40 Unroll
Number of units in the group: 13
8/194/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Kłobucku 1945-1975 0 Unroll
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kłobucku, w tym: Wydział Organizacyjno - Prawne z lat 1952 - 1973, sygn. 1 - 444, w tym: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły spotkań posłów i radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń Prezydium oraz Komisji Powiatowej Rady Narodowej, plany pracy, wytyczne w sprawie organizacji Urzędu, statuty organizacyjne, regulaminy pracy, materiały dotyczące członków Powiatowej Rady Narodowej; Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1958 - 1973, sygn. 445 - 731, w tym: protokoły posiedzeń Kolegium, plany gospodarcze oraz sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, bilanse dochodów i wydatków ludności, analizy wykonania planów, protokoły kontroli w jednostkach podległych; Wydział Finansowy z lat 1952 - 1973, sygn. 732 - 1451, w tym: budżety terenowe i sprawozdania z ich wykonania, analizy i sprawozdania opisowe, sprawozdania statystyczne, sprawozdania z rewizji, protokoły inspekcji w jednostkach podległych; Wydział Oświaty z lat 1956 - 1973, sygn. 1452 - 1481, w tym: programy imprez kulturalnych, organizacja liceów i szkół rolniczych, plany pracy, wizytacje i inspekcje; Wydział Kultury z lat 1954 - 1973, sygn. 1482 - 1597, w tym: plany pracy bibliotek, domów kultury, świetlic i klubów, konkursy i festiwale, ewidencja miejsc walki i męczeństwa, budżet i jego wykonanie; Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1955 - 1973, sygn. 1598 - 1677, w tym: plany pracy, protokoły narad, protokoły narad szkoleniowych, protokoły kontroli, nadzór nad USC, zmiany imion i nazwisk, ewidencja stowarzyszeń, sprawy obywatelskie; Wydział Skupu z lat 1963 - 1973, sygn. 1678 -m 1699, w tym: zarządzenia, protokoły jednostek podległych oraz Komisji istniejących przy Wydziale, plany i sprawozdania z obowiązkowych dostaw zwierząt i roślin; Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1958 - 1973, sygn. 1700 - 19001, w tym: plany gospodarcze i inwestycyjne, analizy dotyczące stanu rolnictwa w powiecie; Wydział Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Komunikacji z lat 1957 - 1973, sygn. 1902 - 1964, w tym: plany pracy, plany gospodarcze gmin, zagospodarowanie terenów rolniczych; Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1952 - 1973, sygn. 1965 - 2004, w tym: protokoły z narad, plany wieloletnie i roczne, protokoły pokontrolne Państwowej Inspekcji Handlowej, sprawy lokalizacji sklepów; Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z lat 1955 - 1973, sygn. 2005 - 2054, w tym: protokoły narad, sprawozdania, analizy ruchu budowlanego, opinie i decyzje lokalizacji szczegółowych, protokoły odbioru budynków; Wydział Zatrudnienia z lat 1960 - 1973, sygn. 2055 - 2062, w tym: bilanse siły roboczej, protokoły kontroli, sprawozdania dotyczące zatrudnienia. Urząd Powiatowy w Kłobucku, w tym: Biuro Ogólno - Organizacyjne z lat 1974 - 1975, sygn. 2063 - 2120, w tym: protokoły sesji Powiatowej Rady Narodowej, protokoły posiedzeń Prezydium i Komisji Powiatowej Rady Narodowej, zarządzenia naczelnika powiatu, protokoły kontroli; Wydział Finansowy z lat 1973 - 1974, sygn. 2121 - 2145, w tym: sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania statystyczne, plany pracy, protokoły kontroli; Wydział Oświaty i Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki z lat 1974 - 1975, sygn. 2146 - 2151, w tym: programy działania, plany pracy, sprawozdania statystyczne; Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu z lat 1974 - 1975, sygn. 2152 - 2173, w tym: plany, sprawozdania, analizy, protokoły komisji działających przy Wydziale. Number of units in the group: 2311
8/195/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu miasta Częstochowy z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 3
8/196/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 18
8/197/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu kłobuckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 28
8/198/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu lublinieckiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 25
8/199/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu myszkowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 13
8/200/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu oleskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 10
8/201/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu pajęczańskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/202/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu radomszczańskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/203/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu wieluńskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 1
8/204/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu włoszczowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 7
8/205/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych wszystkich stopni z terenu powiatu zawierciańskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9 grudnia 1973 roku 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 5
8/206/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Myszkowie 1950-1973 0 Unroll
Protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1971, sygn. 1 - 26; Protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy komisji Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1973, sygn. 27 - 50, w tym: Komisji: Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Finansowo-Budżetowa, Gospodarki Drogowej, Handlu i Przemysłu Miejscowego, Kontroli Społecznej, Mandatowej, Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Urządzenia Osiedli, Zaopatrzenia Ludności, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Zdrowia, Zatrudnienia i Pomocy Społecznej; Protokoły posiedzeń Klubu Radnych PZPR Miejskiej Rady Narodowej z lat 1951 - 1954, sygn. 51; Ankiety radnych Miejskiej Rady Narodowej z lat 1964-1965, sygn. 52 - 53; Protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z lat 1950 - 1972, sygn. 54 - 86; Sprawozdania z realizacji obowiązkowych dostaw z lat 1969 - 1972, sygn. 87. Number of units in the group: 100
8/207/0 vacat - Urząd Gminy Kamyk - włączono do zespołu nr 334 - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamyku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
8/208/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa częstochowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 1976 roku 1976 0 Unroll
Number of units in the group: 32
8/209/0 Urząd Stanu Cywilnego w Biskupicach 1874-1935 2325 Unroll
Number of units in the group: 128
8/210/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bodzanowicach 1874-1922 [1923-1995] 7747 Unroll
Akta urodzeń z lat 1874 - 1908, sygn. 1 - 28; 85 - 91 Akta małżeństw z lat 1874 - 1908, sygn. 29 - 56; 92 - 98 Akta zgonów z lat 1874 - 1908, sygn. 57 - 84; .99 - 105 Akta zbiorowe: 106 - 129 Number of units in the group: 246
8/211/0 Urząd Stanu Cywilnego w Borkach Wielkich 1874-1937 [1939 -2005] 3914 Unroll
Number of units in the group: 249
8/212/0 Urząd Stanu Cywilnego w Boronowie 1874-1922 [1923-1937] 6108 Unroll
Urząd Stanu Cywilnego w Boronowie, w tym: Akta urodzeń z lat 1874 - 1908, sygn. 1 - 28; 175 - 181 Akta małżeństw z lat 1874 - 1908, sygn. 29 - 56; 182 - 188 Akta zgonów z lat 1874 - 1908, sygn. 57 - 84;189 - 195 Wtóropisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874 - 1908, sygn. 85 - 174., 196 -210 Number of units in the group: 329
8/213/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Borownie 1861-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 139
8/214/0 Urząd Stanu Cywilnego w Bruśku 1874-1922 [1923-1933] 2852 Unroll
Urząd Stanu Cywilnego w Bruśku, w tym: Akta urodzeń z lat 1874 - 1914, sygn. 1 - 28; 175-180 Akta małżeństw z lat 1874 - 1914, sygn. 29 - 56; 181 - 186 Akta zgonów z lat 1874 - 1914, sygn. 57 - 84; 187 - 192 Wtóropisy akt urodzeń, małżeństw i zgonów z lat 1874 - 1917, sygn. 85 - 174.193 - 207 Number of units in the group: 256
8/215/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chlewicach 1876-1916 0 Unroll
Number of units in the group: 68
8/216/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chrząstowie 1874-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 80
8/217/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Cielętnikach 1875-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 95
8/218/0 Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Częstochowie 1872-1920 [1956-1980] 0 Unroll
Number of units in the group: 80
8/219/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dąbrowie Zielonej 1875-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 115
8/220/0 Urząd Stanu Cywilnego w Dobrodzieniu 1874-1936[2001-2017] 18976 Unroll
Akta urodzeń z lat 1874 - 1916, sygn. 1 - 28; 84 - 89 Akta małżeństw z lat 1874 - 1936, sygn. 29 - 53; 83, 90 - 96 Akta zgonów z lat 1874 - 1936, sygn. 54 - 82. 97 - 103 Number of units in the group: 152
8/221/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Drochlinie 1873-1916 0 Unroll
Number of units in the group: 76
8/222/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dworszowicach Kościelnych 1872-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 101
8/223/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierzgowie 1876-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 85
8/224/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gidlach 1874-1943 [1961-2007] 0 Unroll
Number of units in the group: 127
8/225/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Goleniowych 1868-1916 0 Unroll
Number of units in the group: 50
Showing 181 to 225 of 1,176 entries.