Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/243/0 vacat - Akta notariusza Walthera Müllera w Sztumie - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/244/0 vacat - Akta notariusza Heinricha Nadrowskiego w Sztumie - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/245/0 vacat - Akta notariusza Hermana Rösslera - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/246/0 vacat - Akta notariusza Augusta Rosenowa w Sztumie - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/247/0 vacat - Akta notariusza Paula Siega w Sztumie - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/248/0 vacat - Akta notariusza Eduarda Wetzela w Sztumie - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/249/0 Akta notariusza Josepha Dittricha w Starogardzie Gdańskim 1849 - 1855 0 Unroll
rejestry notarialne 1849-1855, sygn. 1-2; akta notarialne 1849-1855, sygn. 3-18; Number of units in the group: 18
10/250/0 Akta notariusza Rudolpha Doste w Starogardzie Gdańskim 1860 - 1874 0 Unroll
rejestry notarialne 1860-1862, 1967-1874, sygn. 1-3; akta notarialne 1860-1873, sygn. 4-26; Number of units in the group: 26
10/251/0 Akta notariusza Franza Glogaua w Starogardzie Gdańskim 1855 - 1862 0 Unroll
rejestry notarialne 1859-1862, sygn. 1; akta notarialne 1855-1862, sygn. 2-14; Number of units in the group: 14
10/252/0 Akta notariusza Ernsta Hesse w Starogardzie Gdańskim 1862 - 1872 0 Unroll
rejestry notarialne 1862-1864, sygn. 1; akta notarialne 1862-1872, sygn. 2-21; Number of units in the group: 21
10/253/0 Akta notariusza Franza Leyde w Starogardzie Gdańskim 1865 - 1919 0 Unroll
rejestry notarialne 1865-1883, sygn. 1-4; akta notarialne 1865-1883, 1919, sygn. 5-68; Number of units in the group: 68
10/254/0 Akta notariusza Karla Maase w Starogardzie Gdańskim 1891 - 1901 0 Unroll
rejestry notarialne 1891-1898, 1900-1901 sygn. 1-4, 32; akta notarialne 1891-1901, sygn. 5-31 Number of units in the group: 32
10/255/0 Akta notariusza Simona Paszkieta w Starogardzie Gdańskim 1886 - 1918 0 Unroll
rejestry notarialne 1888-1899, sygn. 1-4; akta notarialne 1886-1899, sygn. 5-37; Number of units in the group: 101
10/256/0 Akta notariusza Eduarda Schradera w Starogardzie Gdańskim 1846 - 1865 0 Unroll
rejestry notarialne 1846-1864, sygn. 1-4; akta notarialne 1855-1856, 1859-1865, sygn. 5-29; Number of units in the group: 29
10/257/0 Akta notariusza Adalberta Thuraua w Kościerzynie 1880 - 1891 0 Unroll
rejestry notarialne 1880-1891, sygn. 1-3; akta notarialne 1880-1891, sygn. 4-33; Number of units in the group: 33
10/258/0 Akta notariusza Ernsta Tomaschke w Starogardzie Gdańskim 1883 - 1912 0 Unroll
rejestry notarialne 1883-1889, 1894-1898, sygn. 1-3; akta notarialne 1883-1899, sygn. 4-68; Number of units in the group: 121
10/259/0 Komisarz Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku 1919 - 1939 0 Unroll
Delegat Rządu Polskiego w Gdańsku 1919-1924, sygn. 1-50; Komisarz Generalny R.P. Oddział I Ogólny – rokowania i umowy polsko-gdańskie, sprawy organizacyjne 1920-1939, sygn. 51-97, 1071-1072, 1819-1820; sprawy polsko-gdańskie na forum Ligi Narodów 1922-1935; sygn. 98-143; stosunki z Wysokim Komisarzem Ligi Narodów 1920-1936, sygn. 144-166, 1074; stosunki z Senatem Wolnego Miasta Gdańska 1920-1934, sygn. 167-181; sprawy gospodarcze 1920-1938, sygn. 182-230, 1083; Polskie Koleje Państwowe w W.M. Gdańsku 1920-1938, sygn. 231-273; Poczta Polska w W.M. Gdańsku 1920-1935, sygn. 274-179; sprawy celne 1920-1939, sygn. 280-320; port w Gdańsku 1920-1938, sygn. 321-369; stocznie gdańskie 1929-1936, sygn. 370-373; bankowość i finanse W.M. Gdańska 1920-1937, sygn. 374-394, administracja nieruchomości i podział mienia popruskiego 1919-1934, sygn. 395-406, 1073; personalia 1919-1939, sygn. 407-554, 1089-1093; administracja komisariatu oraz sprawy różne 1920-1939, sygn. 555-595, 1076-1077, 1080, 1094; Oddział II Kulturalno-Oświatowy – partie polityczne, związki zawodowe, stowarzyszenia 1920-1939, sygn. 596-706, 1078-1079, 1084-1085; wybory do Volkstagu 1926-1936, sygn. 707-737; kościoły i duszpasterstwo 1920-1936, sygn. 738-743; akcje antypolskie i antyżydowskie 1920-1939, sygn. 744-773, 1087; polski ruch kulturalny i społeczny 1920-1938, sygn. 774-795; prasa i propaganda 1920-1936, sygn. 796-848, 1086; kongresy i zjazdy międzynarodowe, wizyty w WMG, odczyty 1924-1939, sygn. 849-881, 1088, 1081-1082; Oddział III Konsularno-Paszportowy – sprawy zagraniczne WMG, 1920-1939, sygn. 882-914; raporty polityczne 1924-1938, sygn. 914-944; sprawy mniejszościowe 1920-1939, sygn. 945-992, 1818; sprawy wizowo-paszportowe 1920-1936, sygn. 993-1005, 1075; Delegatura Prokuratorii Generalnej RP w Gdańsku – rozpatrywanie skarg 1921-1939, sygn. 1006-1042; Wydział Wojskowy (sytuacja wojskowa, polityczna, organizacje paramilitarne, raporty wojskowe, Westerplatte 1920-1939, sygn. 1043-1070, 1095-1817. Number of units in the group: 1818
10/260/0 Senat Wolnego Miasta Gdańska (1808-) 1920-1939 (-1944) 0 Unroll
Wydział Prezydialny: powstanie i dzieje Wolnego Miasta Gdańska(WMG) 1919-1939, sygn. 1-49, Komisja Graniczna, podział mienia popruskiego 1920-1935, sygn. 50-92, konstytucja gdańska 1919-1933, sygn. 93-99, umowy i porozumienia 1917-1939, sygn. 100-290, ustawodawstwo, Volkstag i sejmiki powiatowe 1924-1939, sygn. 291-309, Senat, prezydenci 1920-1939, sygn. 310-513, Liga Narodów, komisarze, raporty 1921-1939, sygn. 514-696, sprawy wojskowe 1920-1937, sygn. 697-710, polityka zagraniczna Polski, Niemiec i WMG 1920-1939, sygn. 711-794; 1214-1354 partie polityczne 1919-1938, sygn. 795-806, przedstawicielstwa dyplomatyczne w WMG, konsulaty 1920-1939, sygn. 807-1213, WMG umowy międzynarodowe 1920-1939, sygn. 1355-1527, konferencje międzynarodowe 1922-1939, sygn. 1528-1582, obywatele WMG za granicą 1920-1939, sygn. 1583-1811, wizy i paszporty 1920-1939, sygn. 1812-1841, wizyty w WMG 1921-1939, sygn. 1842-1980, zatargi polsko-gdańskie 1921-1939, sygn. 1981-2073, naruszenie konstytucji gdańskiej, opozycja 1924-1939, sygn. 2074-2113, policja i bezpieczeństwo 1920-1939, sygn. 2114-2170, Żydzi 1932-1939, sygn. 2171-2177, Polacy 1921-1939, sygn. 2178-2242, port gdański, Gdynia 1920-1939, sygn. 2243-2362, Westerplatte port d’attache 1920-1939, sygn. 2363-2458, 3601, komunikacja, PKP, lotnictwo 1920-1939, 2459-2535, poczta polska 1920-1939, sygn. 2536-2565, drogi autostrady 1927-1930, sygn. 2566-2567, banki i finanse 1920-1939, sygn. 2568-2614, 3605-3606, przemysł i handel, stocznie, fabryki, cła 1920-1939, sygn. 2615-2729, 3600, rynek pracy 1922-1938, sygn. 2730-2749, szkolnictwo wyższe, szkolnictwo polskie, prasa i propaganda, kongresy i obchody 1921-1939, sygn. 2750-2857, Archiwum Państwowe w Gdańsku, biblioteki, muzea, fundacje, stowarzyszenia 1920-1939, sygn. 2858-2934, 3602, pomiary terenu, emigracja, monopole, loterie, komunalne, parki itp. 1920-1939, sygn. 2935-2971, Wydział Spraw Wewnętrznych, zarządzenia, zmiana nazwisk polskich na niemieckie, /1810-/1920-1939, sygn. 2972-3028, Wydział Prawny 1921-1939, sygn. 3029-3047, Urząd Osiedleńczy /1911-/ 1927-1941, sygn. 3048-3061, Wydział Robót Publicznych, tory wodne, przeprawy promowe, sygnalizacja, /1879-/ 1920-1940, sygn. 3062-3155, Wydział Zdrowia /1913-/1920-1936, sygn. 3156-3160, Wydział Oświaty, Nauki i Wyznań Religijnych, kościoły, duchowni /1808-/ 1921-1939, sygn. 3161-3531, stypendia, nauczyciele /1877-/ 1920-1939/-1944/, sygn. 3532-3560, dopływ – sprawy: organizacyjne, finansowe, leśne, personalne itp. /1863-/ 1920-1940, sygn. 3561-3599, 3603-3604; kserokopie z Rosyjskiego Państwowego Archiwum Wojskowego w Moskwie, stosunki międzynarodowe 1920-1938, sygn. 260,3/1-27. Number of units in the group: 3630
10/261/0 Niemiecki Konsulat Generalny w Gdańsku 1921-1934 0 Unroll
Przepisy i ustalenia emerytalne kolejarzy gdańskich 1921-1933, sygn. 1; wybory do Rady Robotniczej i kasy chorych 1929, sygn. 2; przedsięwzięcia polonizacyjne na kolejach państwowych w Gdańsku 1929-1934, sygn. 3. Number of units in the group: 3
10/262/0 Rejencja w Gdańsku [1889 - 1939] 1939 - 1944 0 Unroll
Akta personalne nauczycieli (1889-) 1940-1944, sygn. 1-118, 653; wnioski o przyznanie obywatelstwa niemieckiego (1937-) 1939-1943, sygn. 119-190; wnioski o odszkodowania wojenne 1940-1943, sygn. 191-609, 612-649, 654-655; spis akt dot. naturalizacji b.d., sygn. 610; zmiany nazwisk 1940-1942, sygn. 611; stanowisko prawne dzieci nieślubnych 1941, sygn. 650; akta personalne (1900-) 1939-1944, sygn. 651-652. Number of units in the group: 655
Showing 241 to 260 of 4,870 entries.