Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/362/0 Korporacja Kupiecka w Gdańsku 1805 - 1917 0 Unroll
Założenie Korporacji. Zarząd Starszych Kupiectwa. Wykłuczenia z Korporacji. Wykazy obcych korporacji (1822-1866). Sprawozdania giełdowe. Spekulacje papierami wartościowymi (1828-1855). Projekty usprawnienia handlu. Handel zbożem, drewnem, popiołem, smołą, wełną, płótnem, śledziami, winem, wódką i innymi towarami (1822-1864). Propozycje handlu z Rosją (1826-1856). Bankructwa (1830-1857). Pomocnicy handlowi: miernicy, wagowi, brakarze, piloci portowi, maklerzy (1822-1863). Żegluga. Żegluga portowa. Egzaminy żeglarskie. Frachty. Armatorzy. Ucieczki załogi statków. Wpływ przełomu Wisły na handel (1805). Magazyny pocztowe i kolejowe. Opłaty portowe. Cła. Pożyczki. Rachunki (1813-1917). Spisy akt (1822-1852). Usunięcie polskich uciekinierów z koszar (1833). Number of units in the group: 139
10/363/0 Towarzystwo Techniczne w Gdańsku 1906 - 1911 0 Unroll
Protokoły zebrań. Number of units in the group: 1
10/364/0 vacat - Akta Szkoły i Zakładu Wychowawczego "Conradinum" w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/984 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/365/0 vacat - Akta Szkoły Średniej św. Piotra w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/984 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/366/0 Akta miasta Kartuz 1937 - 1943 0 Unroll
Projekty sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Number of units in the group: 21
10/367/0 vacat - Archiwum Dworskie Książąt Panujących von Lichtenstein na Opawie i Karniowie na Śląsku przekazane do Książęcej Kolekcji Liechtenstein w Vaduz i Wiedniu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/368/0 Kolekcja dokumentów elbląskich 1242 - 1772 [ 1807 ] 0 Unroll
Number of units in the group: 726
10/369/0 Akta miasta Elbląga 1260 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 15662
10/370/0 vacat - Magistrat Miasta Elbląga - połączono z zespołem nr 10/369 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/371/0 Stowarzyszenie posesorów gruntów miejskich Starego Miasta Elbląga [ 1564 - 1771 ] 1772 - 1919 0 Unroll
Odpis przywileju (z 1325 r.). Statuty. Zarządzenia (1564-1742). Wybory do władz. Zatrudnienie (1761-1877). Spisy akt. Dziennik podawczy (1823-1825). Ochrona wałów. Akcje przeciwpowodziowe. Powodzie. Zagospodarowanie i zmiany posiadania ziemi. Procesy w sprawie utrzymania wałów. Mosty. Drogi. Melioracje. Śluzy. Księgi czynszowe. Separacja gruntów. Rachunki (1565-1875). Number of units in the group: 359
10/372/0 Urząd meldunkowy w Elblągu [ 1812 - 1828 ] 1829 - 1900 68300 Unroll
Number of units in the group: 819
10/373/0 Superintendentura w Elblągu [ 1657 - 1720] 1721 - 1937 0 Unroll
Wyznanie ewangelickie i ewangelicko-reformowane. Zarządzenia władz. Współpraca z władzami państwowymi (dzieciobójstwo, budownictwo, służba domowa). Sprawy wojskowe duchownych. Poddani. Zwalczanie cholery. Okólniki Konsystorza. Organizacja (1734-).Inne wyznania: Żydzi, menonici, baptyści, dysydenci. Synody generalne prowincjonalne. Wizytacje parafii. Opieka duszpasterska. Opieka nad więźniami. Przestrzeganie świąt. Nabożeństwa. Testy kazań. Cmentarze. Prowadzenie ksiąg kościelnych. Porządkowanie registratury. Statystyki kościelne w Elblągu i w powiecie (urodzenia, zgony). Rachunki kościelne i szkolne. Opłaty. Akcyzy. Finanse. Ubezpieczenia przeciwpożarowe. Ubodzy. Kasy wdowie i sieroce. Wizytacje kościołów. Nadzór nad kościołami (wyznanie ewangelicko-reformowane dla całej prowincji Prusy Zachodnie). Inspekcje szkolne. Szkoły w poszczególnych miejscowościach. Wizytacje szkół. Wykazy nauczycieli, pastorów, służby kościelnej. Sprawy personalne, życiorysy. Uposażenia. Dochodzenia dyscyplinarne. Nauczycielskie stowarzyszenie misyjne. Number of units in the group: 710
10/374/0 Akta kościoła ewangelickiego św. Anny w Elblągu 1618 - 1921 0 Unroll
Księgi metrykalne (1625-1803). Zarządzenia władz miejskich i państwowych. Uchwały Rady Kościelnej. Administracja kościelna. Wyposażenie. Budownictwo. Hipoteki. Wykazy wiernych. Konfirmanci. Menonici. Number of units in the group: 281
10/375/0 Akta polskiego kościoła ewangelickiego św. Ducha Elblągu 1588 - 1831 0 Unroll
Księgi metrykalne (1626-1831). Edykty. Sprawozdania. Statystyka kościelna. Wizytacje. Uposażenia. Sprawy szkolne. Biblioteka (w tym książki polskie). Dochody. Rahcunki. Komunikanci. Number of units in the group: 95
10/376/0 Akta kościoła ewangelickiego Trzech Króli w Elblągu 1532 - 1934 0 Unroll
Księgi metrykalne (1603-1934). Protokoły Rady kościelnej. Wizytacje. Zarządzenia. Statystyki kościelne. Służba duszpasterska. Nauczyciele. Wykazy nieruchomości. Inwentarze ( w tym książek i akt). Budownictwo. Hipoteki. Misje krajowe. Czerwony Krzyż. Kalendarze. Utwory okolicznościowe. Rachunki. Wykazy konfirmantów. Number of units in the group: 259
10/377/0 Akta kościoła ewangelickiego Bożego Ciała w Elblągu [ 1400 ] 1622 - 1919 0 Unroll
Księgi metrykalne (1622-1827) - z informacjami od XV w. Spisy akt. Zarządzenia. Wizytacje kościelne. Synody. Rada kościelna. Szkoła przykościelna. Duchowni. Inwentarz kościelny. Cmentarze. Zestawienia statystyczne. Księgi rachunkowe. Kwity. Komunikanci. Number of units in the group: 292
10/378/0 Akta kościoła ewangelickiego N.M. Panny w Elblągu [ 1555 ] 1559 - 1930 0 Unroll
Księgi metrykalne (1604-1890). Kronika. Protokoły Rady kościelnej. Zarządzenia. Administracja kościelna. Statuty. Kalendarze. Modlitwy okolicznościowe. Ogłoszenia parafialne. Wykazy duchownych. Stowarzyszenia kościelne: dobroczynne, biblijne, misyjne. Inwentarze. Legaty. Cmentarze. Przebudowa kościoła. Rachunki. Uposażenie duchownych. Nekrologi z Elbląga i okolic. Wykazy grobów. Wykazy komunikantów. Number of units in the group: 464
10/379/0 Akta kościoła ewangelicko-reformowanego w Elblągu 1634 - 1943 0 Unroll
Księgi metrykalne (1903-1941). Protokoły Rady kościelnej. Wizytacje. Administracja. Służba kościelna. Opieka duszpasterska. Misje. Uroczystości kościelne. Schroniska dla ubogich. Stowarzyszenia. Majątek kościelny. Rachunki. Wykazy komunikantów z różnych miast. Wystąpienia z kościoła. Number of units in the group: 74
10/380/0 vacat - Akta kościoła katolickiego św. Mikołaja w Elblągu - połączono z zespołem nr 10/1254 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/381/0 Akta kościoła ewangelickiego w Łęczu i Próchniku pow. elbląski [ 1483 ] 1612 - 1938 0 Unroll
Księgi metrykalne (1630-1846). Wykaz komunikantów. Synod. Rada kościelna. Wizytacje. Kronika. Zarządzenia. Statystyka kościelna. Spis akt. Szkoły, Nauczyciele. Nieruchomości. Hipoteka. Remonty. Cmentarz. Pobór wojskowy. Weterani wojenni. Stowarzyszenia kościelne. Rachunki. Podatki. Number of units in the group: 417
Showing 361 to 380 of 4,872 entries.