Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/21/0 Naczelnik Gdańskiego Związku Wałowego [ 1805 - 1888] 1889 - 1944 0 Unroll
Statut. Wybory do władz. Zatrudnienie pracowników. Bezrobocie. Taryfy wynagrodzeń. Sprawozdania z działalności. Protokoły posiedzeń. Archiwum planów i fotografii. Biurowość. Kataster i przebudowa wałów. Regulacja wałów. Regulacja Wisły. Motławy i innych rzek. Składy drewna. Przerwanie wałów. Przekop Wisły. Straże lodowe. Stan wód. Sprzęt przeciwpowodziowy. Zagrożenie powodziowe Gdańska. Drogi. Śluzy. Mosty. Strażnice przeciwpowodziowe. Raporty strażnicze. Kopanie torfu. Rubołówstwo. Kolej wąskotorowa. Policja wodna. Użytkowanie wałów. Melioracje. Spółki melioracyjne. Procesy. Budżety. Bilanse. Odszkodowania. Kasa wałowa. Składki (daniny) na utrzymanie i budowę wałów ochronnych. Number of units in the group: 515
10/22/0 Dyrekcja Dróg Wodnych w Gdańsku 1939 - 1945 0 Unroll
Zakresy czynności. Systemy ostrzegawcze o zagrożeniu lodowym i powodziowym. Preliminarz budżetowy. Przepisy personalne. Koszty przeprowadzki. Wykazy personalne jednostek podległych. Przesiedlenia. Urlopy. Ubezpieczenia społeczne. Rampa przeładunkowa. Przemieszczenie kabla. Żeglowność rzek. Śluza. Szpica Montawska. Mierzeja. Radunia. Wisła. Stosunki własnościowe na Helu. Nieruchomości dyrekcji. Spisy akt. Number of units in the group: 50
10/23/0 Starostwo Powiatowe w Kościerzynie 1775 - 1920; 1939 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 9601
10/24/0 Starostwo Powiatowe w Gdańsku 1775 - 1937 0 Unroll
Number of units in the group: 49
10/25/0 Wydział Powiatowy w Gdańsku 1885 - 1928 0 Unroll
Number of units in the group: 9
10/26/0 Starostwo Powiatowe w Tczewie 1920 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 364
10/27/0 Wydział Powiatowy w Tczewie [ 1888 - 1919 ] 1920 - 1939 0 Unroll
Referat I Administracja Samorządu Powiatowego: majątek i długi powiatu [1888-1919] 1920-1932, sygn. 1-2; Powiatowy Sąd Przemysłowy w Tczewie 1927-1930, sygn. 3; pożyczki i instytucje kredytowe [1898-1919] 1920-1939, sygn. 4, 6-8; rozliczenia z Wolnym Miastem Gdańskiem [1919-] 1920-1926, sygn. 5; budynki powiatowe 1920-1939, sygn. 9-14; Związek Młodzieży Polskiej 1926-1927, sygn. 15; Czytelnie Ludowe 1922-1923, sygn. 16; Referat II Finansowy: podatki 1920-1923, sygn. 17; pożyczka z Polskiego Banku Komunalnego 1937-1938, sygn. 18; podatki majątku Szpęgawa 1933-1934, sygn. 19; budżety i preliminarze budżetowe 1924-1936, 1939, sygn. 141-145; Referat III Nadzór nad Samorządem Gminnym: statuty gmin - Bałdowo, Brzuśce, Czatkowy, Dalwin, Dąbrówka, Godziszewo, Gorzędziej, Lądy, Malenin, Mieście, Miłobądz, Pelplin, Rukosin, Siwiałka, Subkowy, Suchostrzygi, Szczerbięcin, Turze, Wielka Słońca 1925-1933, sygn. 20-25, 28, 30-32, 34-37, 41-42, 44-46, 48-52; wybór sołtysa i ławników w gminie Dalwin 1929, sygn. 26; rola gminna Dalwin 1922-1926, sygn. 27; sprawozdanie rachunkowe za 1935 r. Gniew wieś 1936, sygn. 29; sprawozdanie rachunkowe za 1931 r. Janowo 1932, sygn. 33; sprawy gminy Miłobądz, przegminowanie obszaru dworskiego Miłobądz 1928-1932, sygn. 38-39; przegminowanie obszaru dworskiego Owczarki 1923-1926, sygn. 40; przegminowanie obszaru dworskiego Starężyn 1923-1927, sygn. 47; wójtostwo Rajkowy 1921-1926, sygn. 43; Referat V Drogowy i Budowlany: melioracja Waćmierek, Dalwin, Pelplin [1911-1919] 1920-1927, sygn. 53-55; Spółka Drenarska Lignowy 1934-1935, sygn. 56; kolejka wąskotorowa Pelplin - Wielkie Walichnowy 1921, sygn. 57; śluza na Wierzycy, Pelplin 1921, sygn. 58; mosty nad Wisłą w Tczewie 1927-1933, sygn. 59-60; szosy powiatowe i gminne [1888-1919] 1920-1936, sygn. 61-71; statystyka budowlana 1935, sygn. 72; sytuacja gospodarcza w powiecie 1936-1938, sygn. 73; nadzór budowlany i plany zabudowy 1925-1939, sygn. 64-78, 146; budowa szkoły w Janowie 1934, sygn. 79; budowa szkoły powszechnej w Pelplinie 1939, sygn. 80; budowa Domu Społecznego w Pelplinie 1939, sygn. 81; koncesje budowlane 1927-1931 sygn. 82, gmach starostwa 1937-1939; sygn. 83-84; remonty domów prywatnych 1932-1935, sygn. 85; cmentarz w Dzierżążnie 1934, sygn. 86; Powiatowa Komisja Przewłaszczeniowa: sprawy przewłaszczeniowe Gniew k. 358, k. 414, k. 536, 1933-1934, sygn. 87-88; sprawa przewłaszczeniowa Godziszewo k. 14, 1922, sygn. 90, sprawa przewłaszczeniowa Mieścin k. 27, 1921-1922, sygn. 91; sprawa przewłaszczeniowa Pelplin k. 39, 1931, sygn. 92; sprawy przewłaszczeniowe Prątnica k. 7, k. 26, 1923-1925, 1929, sygn. 93-94; sprawy przewłaszczeniowe Tczew i Tczew Czyżykowo 1921-1935, sygn. 95-140. Number of units in the group: 145
10/28/0 Starostwo na Powiat Kwidzyński ( po lewym brzegu Wisły) w Gniewie 1919 - 1935 0 Unroll
Number of units in the group: 51
10/29/0 Wydział Powiatowy w Gniewie na Powiat Kwidzyński ( po lewym brzegu Wisły) 1920 - 1936 0 Unroll
Number of units in the group: 15
10/30/0 Starostwo Powiatowe w Elblągu 1809 - 1940 0 Unroll
Number of units in the group: 5
10/31/0 Starostwo Powiatowe w Kartuzach 1821 - 1920; 1939 - 1945 0 Unroll
Wydział I: podział prowincji pruskiej 1878-1893, sygn.1; wybory deputowanych i landratów 1879-1919, sygn. 2-8; emigracja, imigracja, nadawanie obywatelstwa pruskiego 1841-1920, sygn. 9-17; szlachectwo, odznaczenia, zmiany nazwisk 1891-1919, sygn. 18-25; zmiany nazw miejscowości 1843-1915, sygn. 26; klasyfikacja gruntów, siatka triangulacyjna 1866-1916, sygn. 27-29; wycinki z gazet, statystyki, notowania meteorologiczne, rolnictwo, przemysł, regulacje stosunków własnościowych 1835-1920, sygn. 30-44. Wydział II: żandarmeria, szkolnictwo powszechne, opieka nad młodzieżą i przysposobiebie wojskowe 1876-1919, sygn. 45-55. Wydział IV: wojskowi, jeńcy wojenni, straż graniczna, szkody wojenne 1908-1919, sygn. 56-60; stowarzyszenia, koła Kriegerverein w powiecie kartuskim 1891-1919, sygn. 61-76; młyn w Żukowie, szosy, nieletni 1840-1912, sygn. 77-81; plany gruntów 1821-1884 - 32 j.a. Okres 1939-1945: przebudowa i remonty budynków urzędowych 1940-1943, sygn. 82-89; Volkssturm, Kreisbauernschaft, kenkarty 1940-1945, sygn. 90-92; robotnicy przymusowi z ZSRR 1942, sygn. 93-100; niemiecka lista narodowa 1940-1944, sygn. 101-150; zmiana nazwisk 1939-1941, sygn. 151-152; kartoteka ludności z terenu powiatu kartuskiego z lat 1939-1945. Number of units in the group: 184
10/32/0 Wydział Powiatowy w Kartuzach [ 1869 - 1888] 1889 - 1939 0 Unroll
Number of units in the group: 145
10/33/0 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 1786 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 510
10/34/0 Wydział Powiatowy w Kwidzynie 1819 - 1945 0 Unroll
Number of units in the group: 124
10/35/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Wejherowie - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/36/0 vacat - Wydział Powiatowy w Wejherowie - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/37/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Wejherowie - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/37/2 vacat - Starostwo Powiatowe w Wejherowie - Niemiecka lista narodowościowa - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/38/0 vacat - Wydział Powiatowy w Pucku - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/39/0 Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim 1773 - 1913 0 Unroll
Number of units in the group: 41
Showing 21 to 40 of 4,870 entries.