Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/382/0 Akta kościołów ewangelickich w Przebrnie i Nowej Karczmie, pow. elbląski 1660 - 1932 0 Unroll
Księgi metrykalne (1660-1846) zob.: nr 0388. Wykazy konfirmantów. Synod. Zarządzenia kościelne. Wizytacje kościelne. Rada kościelna. Nabożeństwa. Duchowni. Służba kościelna. Szkoły. Nauczyciele. Rachunki kościelne i szkolne. Podatki. Stowarzyszenia religijne. Ochrona zabytków. Number of units in the group: 196
10/383/0 Akta kościoła ewangelickiego Pomorskiej Wsi, pow. elbląski 1344 - 1934 0 Unroll
Zarządzenia administracyjne i kościelna. Kronika (odpisy od 1344 r.). Spis akt. Wizytacje kościelne. Rada parafialna. Personel. Opieka duszpasterska. Święta kościelne. Pieśni kościelne (nuty). Ubodzy. Budowa i utrzymanie kościoła. Budowa organów. Odlewanie dzwonów. Majątek kościelny. Inwentarz nieruchomości. Parcelacja. Dochody. Długi. Opłaty kościelne. Szkolnictwo: przepisy, rozkład zajęć, inspekcja. Rada szkolna. Nauczyciele. Nadzór nad szkołami sąsiednich miejscowości. Stowarzyszenia religijne i misyjne. Number of units in the group: 345
10/384/0 Akta gimnazjum w Elblągu 1596 - 1930 0 Unroll
Wykazy (metryka) uczniów i profesorów Gimnazjum. Opracowania dotyczące dziejów szkoły, wychowanków i nauczycieli. Wydawnictwa drukowane Gimnazjum (programy nauczania). Tezy i teksty dysput profesorów dotyczące filozofii, filologii, matematyki, teologii, fizyki, astronomii, historii. Utwory dramatyczne. Programy przedstawień na uroczystościach szkolnych z okazji rocznic historycznych i jubileuszów odkryć naukowych. Sprawozdania z działalności Gimnazjum i biblioteki szkolnej. Utwory i adresy gratulacyjne. Number of units in the group: 1214
10/385/0 Teatr Miejski w Elblągu 1763 - 1943 0 Unroll
Korespondencja (personel, finanse, repertuar) 1924-1930, sygn. 1-11a; umowy z aktorami 1918-1931, sygn. 12-20; referencje aktorów 1922-1930, sygn. 22-25; oferty i repertuar aktorów 1921-1931, sygn. 26-35; wydawnictwa i agencje 1918-1931, sygn. 36-49; występy gościnne 1925-1930, sygn.50-56b; księgi rachunkowe 1918-1933, sygn. 57-71; gaże 1918-1932, sygn. 72-82; sprawy finansowe, tantiemy, prowizje, podatki, ubezpieczenia 1918-1930, sygn. 83-95; plany wnętrza teatru i dekoracji scenicznych 1854, 1908-1931, sygn. 96-97, 100-110; dyrektor Max Spiess 1918, 1931, sygn. 21, 99; afisze 1763-1843, 1853-1931, 1939-1943, sygn. 111-121, 129-135; repertuar 1874-1943, sygn. 122-135, 160-164, 171; programy 1932-1943, sygn. 136-150; krytyka 1926-1933, sygn. 151-157; wycinki z czasopism 1939-1943, sygn. 158-159; fotografie aktorów oraz wyposażenia teatru 1887-1931 sygn. 98, 165-170. Number of units in the group: 176
10/386/0 Teatr Elbląski w Elblągu Spółka Akcyjna 1863 - 1934 0 Unroll
Statut 1872, sygn. 1; protokoły posiedzeń 1879-1933, sygn. 2; zarządzenia i korespondencja 1890-1934, sygn. 3-11; umowy dzierżawy teatru 1863-1934, sygn. 12-14; akta personelu administracyjnego 1918-1934, sygn. 15-22; sprawozdania z działalności, bilanse, podatki, księgi kasowe, inwentarze 1883-1934, sygn. 23-53. Number of units in the group: 53
10/387/0 "Uzdrowisko Bałtyckie Krynica Morska" w Elblągu S.A 1843 - 1852; 1871 - 1927 0 Unroll
Akta normatywne – statuty organizacyjne, zarządzenia władz, przepisy (1845-) 1871-1904, sygn. 1-3; akta hipoteczne –nabytki gruntów, dzierżawy (1843-1852) 1874-1918, sygn. 4-9, 44; korespondencja z władzami i Związkiem Uzdrowisk Nadbałtyckich (Verband Deutscher Ostseebäder) 1906-1927, sygn. 10-12; inwestycje 1875-1920, sygn. 13-16; administracja uzdrowiska, wyżywienie kuracjuszy podczas pierwszej wojny światowej 1912-1925, sygn. 17-22; finanse – budżet, bilanse, obciążenia i ubezpieczenia 1872-1925, sygn. 23-30; korespondencja z kuracjuszami, umowy, cenniki, organizacja wczasów 1920-1927, sygn. 31-43. Number of units in the group: 44
10/388/0 Korporacja Kupiecka w Elblągu 1782 - 1912 0 Unroll
Protokoły posiedzeń 1819-1856, sygn. 1-6; ustawy, zarządzenia i nadzór władz państwowych 1804-1911, sygn. 7-14; przynależność Korporacji do innych organizacji handlowo-przemysłowych 1880-1911, sygn. 15-20, 23; utworzenie Izby Handlowej 1907-1912, sygn. 21-22; statuty, wybory władz 1824-1911, sygn. 24-32; spisy członków 1824-1910, sygn. 33-37; korespondencja 1892-1912, sygn. 38-39; sprawozdania opisowe i statystyczne (handel, żegluga, przemysł) 1841-1912, sygn. 40-44, 46-48; jubileusz 1874, sygn. 45; handel i cła (ustawodawstwo, miary i wagi, taryfy celne i portowe, układy hadlowe) 1824-1911, sygn. 49-70; przemysł lniany 1819-1825, sygn. 71-72; brakowanie i składowanie śledzi 1824-1845, sygn. 73; sprzęt do produkcji lin okrętowych 1852, sygn. 74; Izba Przemysłowa w Prusach Zachodnich, podatek przemysłowy 1885-1906, sygn. 75-76; rozbudowa i pogłębianie portu (Hafenbaudeputation), dzierżawa obiektów portowych 1801-1905, sygn. 77-99; Wyspa Spichrzów - ochrona przeciwpożarowa 1825-1877, sygn. 100-102; opłaty portowe 1826-1909, sygn. 103-108; drogi wodne (utrzymanie, regulacja, rozbudowa) 1809-1911, sygn. 109-132; żegluga na Kanale Elbląskim 1878-1908, sygn. 126; żegluga (zarządzenia policyjne, towarzystwo żeglugowe, Urząd Morski w Gdańsku, flota niemiecka, statystyka, taryfy) 1824-1912, sygn. 133-148; koleje (rozbudowa, telegraf, statystyka) 1844-1911, sygn. 149-161; poczta 1824-1908, sygn. 162-164; banki i giełda 1808-1911, sygn. 165-180; pracownicy portowi, piloci, miernicy, tragarze, brakarze, wagowi 1804-1911, sygn.181-192; szkoła kupiecka 1877-1904, sygn. 193; cholera 1831, sygn. 194; klęska głodu 1847, 1867, sygn. 195; polityka socjalna 1865, 1907-1910, sygn. 196-197; Gimnazjum Elbląskie projekt reorganizacji 1804, sygn. 198; Komitet Kupiecki 1782-1783, sygn. 199. Number of units in the group: 199
10/389/0 Związek Przemysłowów w Elblągu 1827 - 1934 0 Unroll
Statuty 1860-1895, sygn. 1; protkoły posiedzeń zarządu 1860-1933, sygn. 2-5; protokoły zgromadzeń 1831-1934, sygn. 6-13; sprawozdania 1867-1934, sygn. 14-14a; korespondencja 1829-1934, sygn. 15-32; majątek Związku 1849-1916, sygn. 33-39; rozliczenia finansowe 1829-1934, sygn. 40-55; składki członkowskie (wykazy członków) 1829-1932, sygn. 56-101; odczyty 1900-1921, sygn. 102-117; szkolnictwo zawodowe (szkoła przemysłowa) 1869-1930, sygn. 118-130; biblioteka 1820-1934, sygn. 131-141; wystawy 1834-1894, sygn. 142-145; pokrewne towarzystwa przemysłowe 1827-1903, sygn. 146-153; jubileusze Związku 1866-1928, sygn. 154-173. Number of units in the group: 173
10/390/0 Resursa "Humanitas" w Elblągu [ 1789 ] 1843 - 1936 [ 1937 ] 0 Unroll
Statuty 1789-1937, sygn. 1-7; protokoły zebrań 1796-1936, sygn. 8-16; dzierżawy, remonty, kosztorysy, inwentarze, sprawy majątkowe 1820-1927, sygn. 17-36; rachunki, sprawozdania finansowe 1827-1937, sygn. 37-73; kasyno 1899-1906, sygn. 47-48; rozrywka (bilard, muzyka, imprezy) 1848-1898, sygn. 74-80; jubileusz stulecia 1897, sygn. 81; wykazy członków 1795-1934, sygn. 82-96. Number of units in the group: 96
10/391/0 Towarzystwo Żeglugi w Elblągu 1918 - 1926 0 Unroll
Statut 1918, sygn. 1; protokoły zebrań 1919-1921, sygn. 3; finanse 1918-1924, sygn. 4; mapy 1918, sygn. 5; druki i materiały propagandowe 1918-1922, sygn. 6-7; odczyty, wystawy i wycieczki 1918-1921, sygn. 8-10; inne stowarzyszenia żeglugowe 1918-1926, sygn. 11-17; port w Elblągu oraz wodne drogi śródlądowe (m. in. Kanał Elbląski) 1918-1925, sygn. 18-26; opłaty na terytorium Polski 1925, sygn. 27; szkoła żeglarzy 1919, sygn. 28; wycinki z gazet 1918, sygn. 29; administracja, żegluga, reklama 1918-1921, sygn. 2, 30 Number of units in the group: 30
10/392/0 Związek Stowarzyszeń Nauczycielskich w Prusach Zachodnich z siedzibą w Elblągu 1845 - 1938 0 Unroll
Związek Stowarzyszeń Nauczycielskich w Prusach Zachodnich (Lehrerverband Westpreussen): statuty, sprawozdania, protokoły zebrań, opieka nad młodzieżą, korespondencja z organizacjami podległymi, czasopismo „Schulrecht”( niektóre numery) 1919-1933, sygn. 1-46. Elbląskie Stowarzyszenie Nauczycieli (Elbinger Lehrerverein): statuty, protokoły zebrań, sprawozdania, korespondencja, jubileusze, referaty, biblioteka, wykazy członków, rachunki 1845-1937, sygn. 47-88. Elbląskie Stowarzyszenie Nauczycielek (Elbinger Lehrerinnenverein): protokoły zebrań 1893-1933, sygn. 89-92. Zachodniopruskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół w Elblągu (Westpreussischer Rektorenverein, Elbing): protokoły zebrań, wykaz członków, czasopismo "Die Schulpflege" z 1930 r., rachunki, akta likwidacyjne 1911-1938, sygn. 93-99. Katolickie Stowarzyszenie Nauczycieli w Elblągu i Okolicy (Katholischer Lehrerverein in Elbing und Umgegend): biblioteka 1914-1930, sygn. 100. Stowarzyszenie Prowincjonalne Szkolnictwa Średniego w Elblągu (Provinzialverein für das Mittlere Schulwesen, Ortsgruppe Elbing): księga kasowa 1920-1934, sygn. 101. Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Technicznych w Elblągu (Technischer Lehrerverein, Ortsgruppe Elbing): protokoły zebrań 1923-1933, sygn. 102. Pedagogiczna Wspólnota Pracy, Elbląg Miasto (Paedagogische Arbeitsgemeinschaft, Elbing - Stadt): protokoły zebrań 1925-1933, sygn. 103. Pruskie Stowarzyszenie Nauczycielek Szkół Podstawowych, Elbląg (Preussischer Volksschullehrerinen Verien, Ortsgruppe Elbing): protokoły zebrań 1927-1933, sygn. 104. Związek Pruskich Nauczycieli Szkół Handlowych i Rzemieślniczych, Oddział w Elblągu (Verband Preussischer Gewerbe- und Handelslehrer, Ortsgruppe Elbing): protokoły zebrań 1930-1933, sygn. 105. Stowarzyszenie Nauczycieli w Jegłowniku (Lehrerverein Fichthorst): protokoły zebrań 1910-1929, sygn. 106-107. Stowarzyszenie Nauczycieli w Tolkmicku i okolicy (Lehrerverein Tolkemit und Umgegend): protokoły zebrań 1931-1933, sygn. 108. Number of units in the group: 108
10/393/0 Związek Pracowników Komunalnych w Prusach - Oddział w Elblągu 1874 - 1933 0 Unroll
Akta organizacyjne, statuty, regulaminy 1875, 1918-1933, sygn. 1-11, 104; protokoły zebrań 1919-1933, sygn. 12-14; wybory do władz 1928-1933, sygn. 15-17; spisy członków 1874-1924, 1927-1930, sygn. 18, 23; fotografie członków 1878, sygn. 19; sprawy zatrudnienia, szkolenia, uposażenia i dyscyplinowania urzędników 1919-1933, sygn. 20-54, 70-73, 88-89; korespondencja z innymi związkami 1919-1925, sygn. 60; ochrona praw pracowniczych 1919-1933, sygn. 61-66, 68-69; różne grupy zawodowe, uposażenie i umundurowanie 1926-1933, sygn. 74-85; organizacje młodzieżowe Jungkomba 1930-1933, sygn. 86-87; kredyty 1923-1928, sygn. 90; dom wypoczynkowy w Sopocie 1925-1931, sygn. 91; jubileusze 1925-1933, sygn. 92-95; kursy szkoleniowe (wytyczne) 1932, sygn. 97; zaopatrzenie członków w tekstylia i bilety 1931-1933, sygn. 96, 98; podatek kościelny 1928-1930, sygn. 67; kasy chorych 1919-1932, sygn. 55-56, 59; kasa pogrzebowa 1926-1931, sygn. 57-58; akta osobowe 1926-1933, sygn. 99-103. Number of units in the group: 104
10/394/0 Akta cechu garbarzy w Elblągu 1580 - 1829 0 Unroll
Statuty, artykuły cechowe 1580-1808, syg 1-3, 7; zarządzenia władz zwierzchnich 1776-1810, sygn. 9-10; spis uczniów 1587-1822, sygn. 4; rachunki, składki członkowskie 1723-1827, sygn. 5-6, 11; listy rodowe i czeladnicze 1772-1829, sygn. 8. Number of units in the group: 11
10/395/0 Akta cechu bednarzy w Elblągu 1601 - 1921 0 Unroll
Statuty, zarządzenia władz 1601-1914, sygn. 1-2, 27-29; protokoły zebrań 1885-1914, sygn. 3; wykazy mistrzów, czeladników i uczniów 1643-1865, sygn. 4-10; rachunki 1837-1921, sygn. 11-14; związek czeladników, zebrania, kasa chorych, zapomogi 1637-1912, sygn. 15-25; listy rodowe i czeladnicze 1673-1803, sygn. 26. Number of units in the group: 29
10/396/0 Akta cechu blacharzy i cynowników w Elblągu [ 1541 ] 1573 - 1932 0 Unroll
Artykuły i uchwały cechowe (1541-) 1770-1801, sygn. 1, 7; protokoły zebrań 1898-1930, sygn. 2; wykazy członków 1863-1912, sygn. 3-5; uczniowie 1593-1800, sygn. 10; świadectwa pracy 1688-1791, sygn. 11; korespondencja 1573-1806, sygn. 9; rachunki 1713-1803, 1868-1870, sygn. 6, 8; kasa chorych 1866-1869, sygn. 12, Number of units in the group: 13
10/397/0 Akta cechu browarników w Elblągu 1428 - 1850 0 Unroll
Przywileje królewskie. Protokoły zebrań. Korespondencja z władzami. Procesy. Produkcja i wyszynk piwa. Browary. Karczmy. Majątek cechu (inwentarze). Akcyza. Kolekty. Księgi kasowe. Rachunki. Koszty budowy i eksploatacji browarów. Zestawienia słodu i piwa. Młyny cechowe. Zarządzenia władz pruskich. Cech na Starym i Nowym Mieście Elblągu. Number of units in the group: 982
10/398/0 Akta bractwa pracowników browarniczych w Elblągu 1481 - 1805 0 Unroll
Statuty. Księgi rachunkowe. Pokwitowania. Number of units in the group: 14
10/399/0 Akta kolegium cyrulików w Elblągu 1686 - 1800 0 Unroll
Statuty. Zarządzenia. Uchwały cechowe. Wykazy członków. Rachunki. Number of units in the group: 26
10/400/0 Akta cechu cieśli w Elblągu 1649 - 1909 0 Unroll
Artykuły cechowe dla czeladników 1649, sygn. 3; protokoły zebrań 1649-1838, sygn. 1; wykaz uczniów 1793-1864, sygn. 2; kasa chorych 1871-1909, sygn. 4. Number of units in the group: 4
10/401/0 Akta cechu cieśli okrętowych w Elblągu 1714 - 1910 0 Unroll
Statuty 1714-1723, sygn. 1; księga kasowa cechu 1880-1909, sygn. 2; akta rachukowe czeladników 1838-1907, sygn. 3-5; czeladnicza kasa chorych 1854-1910, sygn. 6. Number of units in the group: 6
Showing 381 to 400 of 4,870 entries.