Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/442/0 Akta wsi Adamowo, pow. Elbląg 1853-1922 0 Unroll
zniesienie powinności 1853-1860, 1882, sygn. 1-2; procesy o posiadłości miasta Elbląga 1886-1890, sygn. 3; opłaty szkolne 1907-1922, sygn. 4 Number of units in the group: 4
10/443/0 Akta wsi Kazimierzowo, pow. Elbląg 1819 - 1929 0 Unroll
szarwarki 1854-1891, sygn. 1; rachunki 1819-1820, 1848-1849, 1861-1929, sygn. 2-3; podatki 1876-1922, sygn. 4 Number of units in the group: 4
10/444/0 Akta wsi Janowo, pow. Elbląg 1858 - 1932 0 Unroll
zarządzenia władz 1906-1919, sygn. 1; rachunki 1876-1929, sygn. 2; podatki 1858-1882, 1893-1904, 1916-1918, 1932, sygn. 3-14, 17; kataster 1874, sygn. 15; ochrona zdrowia 1884-1892, sygn. 16; wykazy poborowych 1860-1885, sygn. 18; związek wałowy 1883, sygn. 19 Number of units in the group: 19
10/445/0 Akta wsi Józefowo, pow. Elbląg 1763 - 1920 0 Unroll
zarządzenia władz 1915, 1917-1918, sygn. 1-3; sprawy gruntowe 1833-1890, sygn. 4-8; świadczenia 1844-1846, sygn. 1844-1846, 1854-1893, 1871-1874, sygn. 9-11; finanse 1763-1764, 1834-1844, 1851-1871, 1873-1920, sygn. 12-77; podatki 1859-1876, 1916-1917, sygn. 78-83; sprawy wojskowe i społeczne1872-1898, 1913-1918, sygn. 84-89 Number of units in the group: 89
10/446/0 Akta wsi Jegłownik, pow. Elbląg 1882 - 1933 0 Unroll
zarządzenia władz i korespondencja 1881-1906, sygn. 1; sprawy ogólnoadministracyjne 1910-1911, sygn. 2; rachunki 1891-1914, sygn. 3-5, kasa szkolna 1897-1901, sygn. 6; wykazy poborowych 1890-1906, sygn. 7; ochrona przeciwpożarowa 1882-1899, sygn. 8-9; wykazy meldunkowe 1900-1904, 1908, 1915, sygn. 10-13; sygn. 1-13; opieka społeczna 1900-1933, sygn. 14-120 Number of units in the group: 120
10/447/0 Akta wsi Kamionek Wielki, pow. Elbląg 1869 - 1922 0 Unroll
szkoła 1868-1922, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
10/448/0 Akta wsi Kamiennik Wielki, pow. Elbląg 1850 - 1927 0 Unroll
zniesienie powinności 1850, 1852, 1856, 1860-1861, 1875-1901, sygn. 1-9; szkoła 1919, sygn. 10; drogi 1875-1900, sygn. 11; podatki 1913-1915, 1919-1921, 1924-1927, sygn. 12-18 Number of units in the group: 18
10/449/0 Akta wsi Wikrowo Wielkie, pow. Elbląg 1868 - 1927 0 Unroll
umowy, zarządzenia, uchwały, korespondencja 1672, 1687, 1708, 1737, 1882-1916, sygn. 1-9; finanse 1871-1906, 1908, sygn. 10-12; grunty gminne, tamy, drogi, dzierżawy, inwestycje 1868-1914, sygn. 13-20; podatki 1877-1896, 1898-1899, 1905-1924, sygn. 20-57; wybory 1884, 1895-1908, 1910, 1912, 19198, sygn. 58-65; szkoła 1905-1915, sygn. 66-72; opieka społeczna 1885-1907, 1910-1912, 1915-1916, sygn. 73-88; sprawy wojskowe 1877-1908, sygn. 89-92; wykazy meldunkowe 1867-1905, 1910, 1913-1916, 1923-1927, sygn. 93-103 Number of units in the group: 103
10/450/0 Akta wsi Gronowo, pow. Elbląg 1901 - 1928 0 Unroll
zarządzenia władz, sprawy podatkowe, aprowizacje 1901-1925, sygn. 1; rachunki 1909-1928, sygn. 2; wybory 1904-1927, sygn. 3; przydziały żywności 1917, sygn. 4; podatki 1903-1909, 1912, 1928, sygn. 5-8 Number of units in the group: 8
10/451/0 Akta wsi Zajączkowo, pow. Elbląg 1902 - 1928 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1902, 1921-1927, sygn. 1-2; podatki 1910-1920, 1927-1928, sygn. 3-15 Number of units in the group: 15
10/452/0 Akta wsi Kopanka, pow. Elbląg 1860 - 1925 0 Unroll
zarządzenia władz 1890-1925, sygn. 1; sprawy gospodarcze 1915-1919, sygn. 2; tamy, groble, inwestycje 1881-1924, sygn. 3; wybory 1921-1922, sygn. 4; zniesienie powinności 1884-1885, 1894-1895, 1908, sygn. 5-7; wykazy poborowych 1860-1875, 1897-1909, sygn. 8-10; metryki urodzeń 1889, sygn. 12 Number of units in the group: 12
10/453/0 Akta wsi Huta, pow. Elbląg 1875 - 1924 0 Unroll
sprawy gruntowe 1875-1877, sygn. 1; podatki 1914-1925, sygn. 2 Number of units in the group: 2
10/454/0 Akta wsi Krynica Morska (Łysica), pow. Gdańsk Niziny 1885 - 1934 0 Unroll
protokoły zebrań 1892-1916, sygn. 1; wykazy meldunkowe 1885-1909, sygn. 2; kataster 1895-1935, sygn. 3-4; plaża 1906-1917, sygn. 5; ochrona zdrowia 1902-1908, sygn. 6-7; osiedle wypoczynkowe 1930-1932, sygn. 8; korespondencja 1928-1932, sygn. 9-10; rachunki i podatki 1914-1934, sygn. 12-34; szkoła 1908-1923, 1927, sygn. 35-36 Number of units in the group: 36
10/455/0 Akta wsi Gajewiec, pow. Elbląg 1639 - 1930 0 Unroll
wilkierze 1639, 1741, 1755, sygn. 1-3; młyn 1683, 1766, sygn. 4, 33; tamy 1757, sygn. 5; zarządzenia i korespondencja urzędowa 1784, 1824-1913, sygn. 6; tabele prestacyjne 1834-1844, sygn. 7; podatki 1844-1846, sygn. 8; wykazy meldunkowe 1864, sygn. 9; metryki urodzeń 1864-1891, sygn. 10; rachunki 1784-1910, sygn. 11-28; pogotowie ludowe 1679-1705, sygn. 29; czynsze 1737, 1748-1865, sygn. 30, 34-37, 39-41; podwody 1756-1822, sygn. 31-32; ochrona zdrowia i przeciwpożarowa 1815-1843, sygn. 38; kontrybucje 1740-1813, 1828-1834, sygn. 42-48; kronika szkoły i gminy 1867-1930, sygn. 49; publikacje 1802-1899, sygn. 50 Number of units in the group: 50
10/456/0 Akta wsi Wodynia, pow. Elbląg 1856 - 1909 0 Unroll
sprawy hipoteczne 1856-1909, sygn. 1; zniesienie powinności 1902, sygn. 2; rachunki 1884-1886, sygn. 3; potwierdzenie nadania ziemi z 1362 r. sygn. 4 Number of units in the group: 4
10/457/0 Akta wsi Wikrowo Małe, pow. Elbląg 1807 - 1929 0 Unroll
zarządzenia 1890-1923, sygn. 1; rachunki 1843-1886, 1922-1923, sygn. 2, 4; zebrania gminne 1913-1929, sygn. 3; podwody 1807-1888, sygn. 5; podatki 1850, 1861-1923, sygn. 6-7; kwaretunki wojskowe 1857-1910, sygn. 8; szarwarki 1875-1895, sygn. 9; wykazy meldunkowe 1912-1925, sygn. 10, 13; statystyka upraw i hodowli 1917-1925, sygn. 10-11; szkoła 1884-1920, sygn. 12 Number of units in the group: 13
10/458/0 Akta wsi Piastowo, pow. Elbląg 1856 - 1927 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1856, 1883-1886, 1889-1890, sygn. 1-4; rachunki 1902-1927, sygn. 5 Number of units in the group: 5
10/459/0 Akta wsi Bielnik, pow. Elbląg 1864 - 1933 0 Unroll
rachunki 1922-1929, sygn. 1, 23; sprawy gruntowe 1898, sygn. 2; sprawy kościelne i szkolne 1864-1933, sygn. 3-5; opieka społeczna 1898-1923, sygn. 6-7; hodowla 1914-1916, 1923-1926, sygn. 8; statystyka ludności 1925, sygn. 9; podatki 1882-1884, 1902-1905, 1909-1920, sygn. 10-22, 25-48 Number of units in the group: 48
10/460/0 Akta wsi Modrzewina, obecnie część miasta Elbląga 1882 - 1922 0 Unroll
rachunki 1915-1922, sygn. 1; zarządzenia 1898, 1902, 1912-1920, sygn. 2; wykazy meldunkowe 1882-1912, sygn. 3-4 Number of units in the group: 4
10/461/0 Akta wsi Majewo, pow. Elbląg 1850 - 1934 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1864, sygn. 1; rachunki 1869, 1903-1934, sygn. 2-3; szkoła 1850-1920, sygn. 4-5; podatki 1884-1928, sygn. 6-8, 10; drogi 1911, sygn. 9 Number of units in the group: 10
Showing 441 to 460 of 4,870 entries.