Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/482/0 Akta wsi Weklice, pow. Elbląg 1839 - 1935 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1839, sygn. 1; finanse 1880-1933, sygn. 2-3, 5-6; podatki 1921-1925, 1927-1931, sygn. 4, 7; szkoła 1932-1935, sygn. 8 Number of units in the group: 8
10/483/0 Akta wsi Wilkowo, pow. Elbląg 1851 - 1919 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1851-1853, 1856-1857, sygn. 1-2; finanse 1900-1903; podatki 1898-1907, 1914-1919, sygn. 6-10 Number of units in the group: 10
10/484/0 Akta wójtostwa Drewnik, pow. Elbląg 1898 - 1933 0 Unroll
akta administracyjne, wybory 1913-1920, sygn. 1; wykazy meldunkowe 1901-1922, sygn. 2, 8; rachunki 1907-1933, sygn. 3-4; ograniczenia wojenne 1914-1920, sygn. 5; służby porządkowe 1898-1919, sygn. 6; wyszynk 1901-1921, sygn. 7; ochrona pól i lasów 1902-1922, sygn. 9; ruch drogowy 1895-1921, sygn. 10-11; sprawy budowlane 1928-1931, sygn. 14; robotnicy sezonowi 1899-1918, sygn. 15; służba 1901-1902, sygn. 16; związek żołnierzy 1905-1905, sygn. 17 Number of units in the group: 17
10/485/0 Akta wójtostwa Próchnik, pow. Elbląg 1859 - 1922 0 Unroll
sprawy administracyjne 1868-1873, 1897-1898, sygn. 1, 4-5; kościół 1874-1890, sygn. 2; spory graniczne i drogowe 1874-1899, sygn. 3; sprawy policyjne 1875-1922, sygn. 6-9; budownictwo 1859-1860, 1879-1922, sygn. 10-26 Number of units in the group: 26
10/486/0 Akta wójtostwa Ellerwald, pow. Elbląg 1743 - 1932 0 Unroll
ochrona wałów 1743, 1754, sygn. 1; policja wodna 1874-1898, sygn. 2; budżety 1901-1926, sygn. 3; podatki 1906, sygn. 4; finanse 1910-1911, sygn. 5; służba domowa 1875-1915, sygn. 6-9; drogi 1842-1920, sygn. 10-17; budownictwo 1874-1932, sygn. 18-26 Number of units in the group: 26
10/487/0 Akta wójtostwa Nowy Dwór Elbląski, pow. Elbląg 1874 - 1932 0 Unroll
policja drogowa 1889-1922, sygn. 1-2; kataster 1905-1932, sygn. 3; finanse 1912-1922, sygn. 4; budownictwo 1887-1925, sygn. 5-13; Zarząd Grobli i Tam 1874-1915, sygn. 14-30 Number of units in the group: 30
10/488/0 Akta wójtostwa Warszawskie, pow. Elbląg 1893 - 1928 0 Unroll
zarządzenia władz 1893-1907, 1921-1928, sygn. 1-5; finanse 1908, 1920-1922, 1927, sygn. 6-8; sprawy budowlane 1901-1906, 1921-1928, sygn. 9-12; ubezpieczenia 1900-1907, 1909-1928, sygn. 13, 15; służba 1901-1907, sygn. 14 Number of units in the group: 15
10/489/0 Akta wójtostwa Przebrno, pow. Elbląg 1843 - 1917 0 Unroll
protokoły posiedzeń 1876-1902, sygn. 1; wybory 1874-1917, sygn. 2; sprawy opiekuńcze 1895-1908, sygn. 3; wyszynk 1883-1909, sygn. 4; wykazy meldunkowe 1906, sygn. 5; sprawy budowlane 1843-1915, sygn. 6-26 Number of units in the group: 26
10/490/0 Akta wójtostwa Pogrodzie, pow. Elbląg 1819 - 1929 0 Unroll
sprawy organizacyjne 1823-1873, 1930, sygn. 1, 4; drogi i mosty 1866-1871, sygn. 2, 9; wybory 1874-1880, sygn. 3; sprawy kościelne i szkolne 1819-1853, 1874-1879, 1882-1903, sygn. 5-8; tamy 1880-1910, sygn. 10; sprawy budowlane 1859-1889, 1922-1929, sygn. 11-19 Number of units in the group: 19
10/491/0 Akta wójtostwa Przezmark, pow. Elbląg 1889 - 1930 0 Unroll
korespondecja urzędowa 1889-1892, sygn. 1; rachunki 1895-1930, sygn. 2 Number of units in the group: 2
10/492/0 Rękopisy elbląskie 1300 - 1943 0 Unroll
Kroniki, opisy, opracowania historyczne dotyczące dziejów Elbląga od najdawniejszych czasów, Zakonu Krzyżackiego, Prus Królewskich, Polski, Włoch, Francji, Russica. Wypisy dotyczące dziejów Elbląga z archiwów w Berlinie-Dahlem, Dreznie, Gdańsku, Królewcu, Palermo (wojny krzyżowe). Katalog dokumentów archiwum. Inwentarze. Regesty. Katalogi rękopisów, obejmujące dokumenty od XII w.Przywileje książąt pomorskich, krzyżackie, królewskie. Konstytucje. Traktaty. Mandaty. Pisma publiczne. Prawo pruskie, lubeckie. Wilkierze. Prawo miejskie. Edykty, rozporządzenia władz. Diariusze podróży. Recesy Rady. Wykazy burmistrzów, rajców, ławników. Wybory do władz miejskich w XIX i XX w. Tablice genealogiczne rodzin elbląskich. Herbarze miast krzyżackich. Zestawienia urodzin, ślubów i zgonów. Wykazy obywateli. Wojny, oblężenia: szwedzkie, napoleońskie. Okupacje miasta. Kwaterunki. Fortyfikacje miejskie. Mundury wojskowe. Handel morski i śródlądowy. Handel zbożem. Zestawienia obrotu towarowego. Kompania angielska w Elblągu. Anglicy w Królewcu. Cło sundzkie. Cło funtowe w Królewcu i Elblągu. Opłaty portowe. Ceny. Miary i wagi. Rachunki miejskie. Loterie. Wartość pieniądza. Żegluga w Elblągu. Żegluga na Wiśle. Regulacja Wisły i Nogatu. Szpica montawska. Rozliczenia finansowe Kamlarii. Rzemiosło. Statuty cechowe. Spory. Procesy. Kościoły. Historia kościołów. Klasztory. Spory religijne. Luteranie. Kalwini. Katolicy. Menonici. Bractwa. Szkoły. Gimnazjum Elbląskie. Metryka Gimnazjum. Szkoły przykościelne. Szpitale. Opieka nad ubogimi. Życie muzyczne. Teatr. Mowy i wiersze okolicznościowe. Kalendarze. Materiały do dziejów sztuki. Budowle publiczne. Dwór Artusa. Posiadłości wiejskie. Żuławy. Rybołówstwo. Gmerki własnościowe wsi elbląskich i malborskich. Czynsze wsi elbląskich. Testamenty. Minerały. Rośliny lecznicze. Stowarzyszenia (Resursa Humanitas – masońska). Propaganda antyżydowska: broszury agitacyjne (XX w. ). Monety. Pieczęcie. Medale (wizerunki, opisy). Zjawiska meteorologiczne. Klęski elementarne. Balon powietrzny (XVIII w.). Sztychy. Starodruki. Number of units in the group: 1735
10/493/0 Archiwum Miejskie w Elblągu 1832 - 1945 0 Unroll
Organizacja. Regulamin udostępniania. Historia zasobu. Prace porządkowe. Zestawienia archiwaliów do historii Elbląga z innych archiwów (Gdańsk, Królewiec). Przejmowanie archiwaliów. Korzystanie z zasobu. Kwerendy (w tym genealogiczne). Kronika miasta. Publikacje historyczne. Wystawy. 700-lecia Elbląga. Gospodarka finansowa. Inwentarze. Projekt budowy gmachu. Obrona przeciwlotnicza i przeciwpożarowa podczas ostatniej wojny. Number of units in the group: 47
10/494/0 Recesy zjazdów mniejszych miast Prus Królewskich 1738 - 1768 154 Unroll
Protokoły obrad mniejszych miast pruskich w Malborku. Number of units in the group: 1
10/495/0 Akta miasta Tolkmicka 1742 - 1916 0 Unroll
Przywileje i ich potwierdzenia: krzyżackie, królewskie, kapituły warmińskiej, w tym dla wsi Nowa Cerkiew. Wilkierz (1305-1750). (Powyższe pozycje znajdują się w dokumentach m. Elbląga, zob.: nr 01105). Księgi ławnicze (1742-1760). Kronika miasta (1834-1860). Organizacja pruskich władz miejskich. Prawo miejskie. Wybory do sejmu Rzeszy i sejmu krajowego. Radni miejscy. Wybory Magistratu. Przejazdy rodziny królewskiej. Urzędnicy państwowi. Statystyki i sprawozdania dotyczące ludności, gospodarki rolnej, przestępstw. Bezpieczeństwo publiczne i policja. Paszporty. Emigracja. Niepokoje. Więzienie. Uciekinierzy z Królestwa Polskiego po powstaniach narodowych. Sprawy wojskowe. Wojny napoleońskie. Zakwaterowanie wojsk. Budowa umocnień. Mobilizacja. Pospolite ruszenie. Poborowi. Kontrybucje. Długi wojenne. Rolnictwo. Uwłaszczenie. Zniesienie wspólnot. Spory graniczne. Deputacja rolna. Wypas bydła. Zwalczanie szkodników (wróbli). Rybołówstwo. Leśnictwo. Myślistwo. Przemysł. Rzemiosło (cechy). Handel. Jarmarki. Miary i wagi. Żegluga. Zalew Wiślany. Port. Budownictwo, remonty. Poczta. Ratusz. Zegar miejski. Drogi. Mosty. Podwody. Nieruchomości. Księgi hipoteczne i gruntowe. Kościoły katolickie i ewangelickie. Szkoły katolickie i ewangelickie. Stan sanitarny. Szpitale. Choroby (cholera). Chirurdzy. Akuszerki. Ubodzy. Legaty dobroczynne. Kasy ubogich. Zbiórki pieniężne. Straż pożarna. Pożary. Żydzi (śluby, urodzenia). Szkoła żydowska. Cmentarz żydowski. Procesy. Finanse. Preliminarze. Rachunki. Dowody kasowe. Podatki. Akcyzy. Plan sytuacyjny Zalewu Wiślanego (1773-1895). Number of units in the group: 1257
10/496/0 Akta cechu garncarzy w Tolkmicku 1740 - 1922 0 Unroll
Przywileje. Statut. Uchwały cechowe. Protokoły zebrań. Zarządzenia władz państwowych. Wykazy mistrzów, czeladników, uczniów. Świadectwa mistrzowskie i czeladnicze. Rachunki. Bractwo św. Jakuba. Number of units in the group: 18
10/497/0 Akta cechu kowali w Tolkmicku 1686 - 1934 0 Unroll
Przywilej. Statut. Protokoły zebrań. Zarządzenia władz. Wykaz mistrzów, czeladników, uczniów. Number of units in the group: 6
10/498/0 Akta cechu krawców i kuśnierzy w Tolkmicku 1772 - 1910 0 Unroll
Przywilej. Statuty. Protokoły zebrań. Korespondencja. Wykazy mistrzów, czeladników, uczniów. Rachunki. Number of units in the group: 11
10/499/0 Akta cechu piekarzy w Tolkmicku 1772 - 1914 0 Unroll
Uchwały cechu. Zarządzenia władz. Wykazy mistrzów, czeladników, uczniów. Rachunki. Number of units in the group: 5
10/500/0 Akta cechu szewców w Tolkmicku 1620 - 1909 0 Unroll
Przywilej. Statuty. Wykaz mistrzów, czeladników, uczniów. Rachunki. Number of units in the group: 7
10/501/0 Akta cechu stolarzy w Tolkmicku 1898 - 1933 0 Unroll
Wykazy mistrzów (zawierające zapiski od 1816 r.). Number of units in the group: 1
Showing 481 to 500 of 4,870 entries.