Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/642/0 Akta wsi Krzewsk, pow. Elbląg 1762 - 1932 0 Unroll
kontrakty, szarwarki, opieka nad małoletnimi, akta sołeckie 1762-1853, sygn. 1; protokoły zebrań 1881-1888, sygn. 2; rachunki 1885-1911, sygn. 3, 10; sprawy kościelne 1889, sygn. 4; podatki 1898-1932, sygn. 5-7, 11; kontrakty dzierżawne 1839, sygn. 8; kataster 1910-1913, sygn. 9 Number of units in the group: 11
10/643/0 Akta wsi Martąg, pow. Malbork 1822 - 1899 0 Unroll
kontrybucje 1822-1836, sygn. 1; szczepienia 1827-1830, sygn. 2; wykazy meldunkowe 1881-1899, sygn. 3; rachunki 1832-1852, sygn. 4-7; sprawy przeciwpożarowe 1827, sygn. 8 Number of units in the group: 8
10/644/0 Akta wsi Piece, pow. Starogard 1767 0 Unroll
dzierżawa sołectwa we wsi Izwickie Piece 1767, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/645/0 Akta wsi Jankowo Żuławskie, pow. Malbork 1869 - 1929 0 Unroll
tamy 1869-1929, sygn. 1, 4; kataster 1873-1924, sygn. 2-3 Number of units in the group: 4
10/646/0 Akta wsi Jaźwiska, pow. Kwidzyn 1586 0 Unroll
wytyczenie granicy między wsiami Jaźwiska i Opalenie 1586, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/647/0 Akta wsi Jagatowo, pow. Gdańsk Niziny 1753 0 Unroll
pogłówne 1753, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/648/0 Akta wsi Jerzewo, pow. Kwidzyn 1900 - 1924 0 Unroll
renty skarbowe 1900, 1923-1924, sygn. 1-2; podatki 1920, sygn. 3 Number of units in the group: 3
10/649/0 Akta wsi Jeleń, pow. Kwidzyn 1772 - 1773 0 Unroll
odpisy przywilejów sołeckich z lat 1746 i 1764 1772-1773, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/650/0 Akta wsi Janówka, pow. Malbork 1892 - 1924 0 Unroll
protokoły zebrań 1892-1905, 1908-1914, 1916-1924, sygn. 1-4 Number of units in the group: 4
10/651/0 Akta wsi Chorążówka, pow. Gdańsk Niziny 1791 - 1851 0 Unroll
księga sołecka 1791-1851, sygn. 1; dostawy wojenne 1805-1912, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
10/652/0 Akta wsi Kalisz, pow. Kościerzyna 1764 0 Unroll
potwierdzenie nadania sołectwa w 1663r. 1764, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/653/0 Akta wsi Kamierowo, pow. Kościerzyna 1729 0 Unroll
potwierdzenie sprzedaży sołectwa w 1511r. 1729, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/654/0 Akta wsi Karwieńskie Błoto, pow. Puck 1660 0 Unroll
potwierdzenie kontraktu dzierżawnego dla Holendrów 1660, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/655/0 Akta wsi Kałdowo, obecnie część miasta Malborka 1844 - 1938 0 Unroll
wykazy meldunkowe 1844-1928, sygn. 1-2; zarządzenia 1883-1933, sygn. 3; sprawy mieszkaniowe i ubezpieczenia chorobowe 1922-1933, sygn. 4-5, 7; akta gminy 1922-1938, sygn. 6 Number of units in the group: 7
10/656/0 Akta wsi Kamionka, pow. Kwidzyn 1834 - 1928 0 Unroll
policja 1860-1876, sygn. 1; księga sołecka 1865-1883, sygn. 2; zniesienie powinności 1872-1881, 1897, 1900, sygn. 3-5, 10; sprawy sądowe 1871-1872, sygn. 6; rachunki 1873-1874, 1888-1898, 1911-1923, sygn. 7, 9, 16; podział gruntów 1834-1837, sygn. 8; szkoła 1874-1880, 1885-1892, sygn. 11, 15; drogi, mosty i regulacja granic 1881-1891, sygn. 12; renty 1883-1887, sygn. 13; poczta 1883-1887, sygn. 14; wybory 1901-1928, sygn. 17; opieka społeczna 1900-1907, sygn. 18; podatki 1894-1920, sygn. 19 Number of units in the group: 19
10/657/0 Akta wsi Kaniczki, pow. Kwidzyn 1787 - 1933 0 Unroll
potwierdzenie zapisu spadkowego 1878, sygn. 1; akta sołeckie 1814-1861, sygn. 2; wały 1855-1863, sygn. 3; szkoła 1865-1866, sygn. 4; wykazy meldunkowe 1874, sygn. 5; protokoły zebrań 1894-1896, sygn. 6; podatki 1878-1907, 1906, sygn. 7, 9; kontrola obcokrajowców 1928-1933, sygn. 8; zniesienie powinności 1893, 1906, sygn. 10-11; granice gminy 1907, sygn. 12 Number of units in the group: 12
10/658/0 Akta wsi Gilwa Mała, pow. Kwidzyn 1860 - 1905 0 Unroll
podatki 1860, sygn. 1; zniesienie powinności 1901, 1905, sygn. 2-3 Number of units in the group: 3
10/659/0 Akta wsi Świerznica, pow. Malbork 1857 - 1920 0 Unroll
wykazy poborowych 1857-1905, sygn. 1; wykazy meldunkowe 1899-1920, sygn. 2 Number of units in the group: 2
10/660/0 Akta wsi Kępniewo, pow. Malbork 1861 - 1933 0 Unroll
statystyka 1900-1931, sygn. 1-2; opieka społeczna 1905-1921, sygn. 3-4; wybory 1905-1931, sygn. 5; sprawy wojenne, pożyczki państwowe 1915-1931, sygn. 6; korepondencja urzędowa 1917-1932, sygn. 7-8; podatki kościelne 1900-1931, sygn. 9; ubezpieczenia przeciwpożrowe, zbiórki pieniędzy 1903-1931, sygn. 10, 17; podatki 1903-1931, sygn. 10-15; dzierżawy i podział gruntów 1905, sygn. 12; ubezpieczenia wypadkowe 1905-1930, sygn. 16; polowania 1905-1928, sygn. 18; wykorzystanie ziemi, stan zbóż 1915-1929, sygn. 19; sprawy powiatowe i prowincjonalne 1905-1931, sygn. 20; tamy 1904-1930, sygn. 21; rachunki 1904-1933, sygn. 22; renty 1910-1914, sygn. 23; drogi 1922, sygn. 24; melioracje 1861-1865, sygn. 25 Number of units in the group: 25
10/661/0 Akta wsi Kaczynos, pow. Malbork 1895 - 1933 0 Unroll
podatki 1895-1933, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
Showing 641 to 660 of 4,870 entries.