Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/742/0 Akta wsi Maronie, pow. Morąg 1773 0 Unroll
potwierdzenie przywileju lokacyjnego z 1347 roku 1773, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/743/0 Akta wsi Nowa Wieś Kościerska, pow. Kościerzyna 1763 0 Unroll
potwierdzenie dzierżawy 1763, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/744/0 Akta wsi Nowa Wieś Rzeczna, pow. Starogard Gdański 1765 0 Unroll
nadanie sołectwa 1765, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/745/0 Akta wsi Nowa Kościelnica, pow. Malbork 1563 - 1825 0 Unroll
potwierdzenie przywileju lokacyjnego z 1352 roku 1563, 1644, sygn. 2, 4; nadanie ziemi 1563, sygn. 3; przywilej religijny dla menonitów z 1660, 1694 i 1732 roku 1764, sygn. 5; dzierżawa i sprzedaż ziemi 1810-1825, sygn. 1 Number of units in the group: 5
10/746/0 Akta wsi Stawiec, pow. Malbork 1636 - 1904 0 Unroll
potwierdzenie przywileju lokacyjnego z 1526 roku 1636, 1650, sygn. 6-7; zniesienie powinności 1821-1967, sygn. 1; rachunki 1833-1904, sygn. 2; podatki 1836, 1839-1884, sygn. 3-5 Number of units in the group: 7
10/747/0 Akta wsi Stawidła, pow. Malbork 1887 - 1909 0 Unroll
wykazy poborowych 1887, sygn. 1; rachunki 1899-1907, sygn. 2; wykazy mieszkańców 1902, 1904-1909, sygn. 3-4 Number of units in the group: 4
10/748/0 Akta wsi Dziewięć Włók, pow. Gdańsk Niziny 1825 - 1906 0 Unroll
rachunki 1825-1906, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/749/0 Akta wsi Młynki, pow. Kwidzyn 1865 - 1898 0 Unroll
rachunki 1865-1898, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/750/0 Akta wsi Nowa Wioska, pow. Kwidzyn 1811 - 1923 0 Unroll
akta szkolne 1811-1848, sygn. 1-2; korespondencja z landratem 1827-1835, sygn. 3; budynki szkolne 1835-1839, sygn. 4; zwolnienia podatkowe 1852, sygn. 5; sprawy procesowe 1884-1890, sygn. 6; ubezpieczenia przeciwpożarowe 1898-1923, sygn. 7 i 9; spory prawne 1907-1911, sygn. 8 Number of units in the group: 9
10/751/0 Akta wsi Nowiec, pow. Sztum 1848 - 1859 0 Unroll
uregulowania granic 1848, sygn. 1; zniesienie wspólnej własności 1848, sygn. 1; regulacja podatków 1859, sygn. 3 Number of units in the group: 3
10/752/0 Akta wsi Czarne Dolne, pow. Kwidzyn 1811 - 1900 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1811-1830, sygn. 1-2 i 4; podatki 1875, sygn. 3, 5-6 Number of units in the group: 6
10/753/0 Akta wsi Klonowo Dolne, pow. Gdańsk 1899 0 Unroll
wykaz meldunkowy 1899, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
10/754/0 vacat - Akta wsi Nowy Staw - włączono do zespołu nr 746 /Akta wsi Stawiec/ 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/755/0 Akta wsi Niedźwiedź, pow. Świecie 1760 0 Unroll
dzierżawa wsi 1760, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/756/0 Akta wsi Pręgowo Dolne, pow. Kartuzy 1887 - 1904 0 Unroll
kontrola mieszkańców 1887-1904, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/757/0 Akta wsi Mikoszewo, pow. Gdańsk-Niziny 1878 - 1894 0 Unroll
rachunki 1878, sygn. 1; budowa szkoły 1894, sygn. 2 Number of units in the group: 2
10/758/0 Akta wsi Niechorz, pow. Człuchów 1754 0 Unroll
nadania dla mieszkańców wsi 1754, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/759/0 Akta wsi Krzyżanowo, pow. Malbork 1855 - 1933 0 Unroll
podatki 1894-1926, 1928, sygn. 1-4; akta wyborcze 1919-1921, 1929, 1933, sygn. 5-7; powinności obronne 1855-1897, sygn. 8; lista urodzonych 1860-1901, sygn. 9; zarząd gminy 1894-1910, 1922-1932, sygn. 10-21, 25; księga sołecka 1865-1893, sygn. 22; rachunki 1861, 1919-1920, sygn. 23, 26; kataster wałowy 1874, sygn. 24 Number of units in the group: 26
10/760/0 Akta wsi Oliwa, obecnie część miasta Gdańska 1805 - 1933 0 Unroll
kontrole 1902-1920, sygn. 1, 31; sprawy wojskowe 1818-1820, 1824-1828, 1833-1848, 1851-1899, 1903-1915, 1919, sygn. 2, 46-47, 79, 94, 327, 331, 333, 373, 392, 403, 410, 428, 430, 433, 436, 445, 501-505, 541, 543; pomoc społeczna 1826-1829, 1838-1853, 1862, 1867-1899, 1905-1933, sygn. 3, 59-60, 66-67, 92-93, 95, 155, 316, 345-347, 353, 356, 409, 413, 441-442, 507-510, 537; drogi, mosty 1831, 1833-1915, sygn. 4, 56, 75, 108-110, 158, 355-356, 390, 400, 425; sprawy sanitarne 1911-1919, sygn. 5, 417; uzdrowisko 1805-1808, 1849-1852, 1861-1892, 1906-1912, 1915-1917, 1919-1921, sygn. 6, 63, 81, 96, 363, 402, 588-591; konfiskaty 1914-1915, sygn. 7; sprawy wyżywienia 1896-1899, 1910-1921, sygn. 8, 11-21, 23-30, 45, 64, 440, 538-539, 542, 567; ruch ludności 1843-1849, 1902-1923, sygn. 10, 511, 539, 568, 592-593, 595; wybory 1837-1844, 1867-1898, 1904-1907, 1910, 1916-1917, sygn. 22, 48, 99, 344, 406, 512, 564; ochrona przeciwpożarowa 1826-1853, 1875-1909, sygn. 32, 70, 97-98, 360, 382, 385, 682; budownictwo 1826, 1841-1842, 1874-1899, 1901-1911, sygn. 33, 42, 71, 85-86, 236, 355; sprawy gminne 1880-1902, sygn. 34-36; kotły parowe, pompy 1885-1911, sygn. 37, 115; służba domowa 1893-1919, sygn. 38, 435, 439; apteki 1899-1915, sygn. 39; sprawy sądowe 1821-1849, 1853-1874, 1876-1898, 1899-1902, sygn. 40, 77, 91, 101-107, 112, 310-314, 316-322, 324-326, 328-329, 391; inwalidzi 1867-1880, 1900-1910, sygn. 41, 68; ochrona zdrowia 1833-1875, 1903-1914, sygn. 43, 444, 446; robotnicy młodociani 1904-1916, sygn. 44, 610; szkoły 1819-1926, sygn. 49-52, 82-83, 215-235, 237-235, 237-268, 274-309, 323, 339, 394, 422, 488-491, 500, 522-534, 536, 549-561; podatki i opłaty 1824-1849, 1851-1900, 1902-1903, 1910-1913, 1916, sygn. 53-54, 138-148, 150, 152-154, 156-157, 159-196, 330, 375, 404, 411, 419-421, 426-427, 429, 448-451, 566; długi 1876-1900, sygn. 54; dywersje 1872-1897, sygn. 57; spis rolny 1861-1899, sygn. 58; ubezpieczenia 1876-1900, sygn. 61, 72-73, 114, 626; choroby zwierząt 1878-1900, sygn. 62; sprawy opiekuńcze 1897-1900, sygn. 65; wykazy meldunkowe i kwaterunki 1836-1838, 1849-1851, 1853-1854, 1856-1902, 1917, sygn. 69, 340, 395, 399, 401, 407-408, 412, 414, 432, 594, 597-609, 627-654; statystyka 1837-1854, 1878-1900, sygn. 76, 345; wodociągi 1878-1901, sygn. 84, 88; rzeki i kanały 1824-1880, 1900-1901, 1922, sygn. 87, 89, 499; przemysł 1847-1853, 1855, 1868-1899, 1916-1921, 1926, sygn. 90, 269-271, 495-498, 514, 540; handel 1865-1875, 1904-1918, sygn. 100, 116, 521; listy urodzonych 1840-1888, sygn. 111, 365; związki 1878-1900, sygn. 113; więzienie 1853-1899, sygn. 117, 611; rachunki 1817-1925, sygn. 119-137, 149, 151, 197-214, 342, 364, 366-372, 376-378, 388, 396, 452-487, 506, 515-519, 547-548, 562-563, 581-587, 655-681, 683-696; zarządzenia władz 1832-1887, 1905-1911, sygn. 332, 350-351, 380-381, 492-493; skargi 1833-1838, sygn. 334; bezpieczeństwo i policja 1829-1872, 1919-1921, sygn. 335-336, 379, 383, 513; wizytacje 1833-1848, sygn. 337; gospody 1836-1840, sygn. 341; muzyka taneczna 1839-1944, sygn. 348; źródła 1839-1900, sygn. 349; młyny 1840-1893, sygn. 354, 386; handel 1824-1896, sygn. 358, 374; pracownicy fabryczni 1845, sygn. 361; bezrobotni 1848, sygn. 362; spis akt 1835-1838, sygn. 384; korespondencja 1832-1838, 1850-1874, 1904, 1912, 1915, 1917-1920, 1923, sygn. 393, 415, 423, 613-625; zebrania 1857-1873, sygn. 397-398; cmentarze 1914-1916, sygn. 416; herb Oliwy 1923-1925, sygn. 418, 535; kronika 1879-1906, sygn. 437-438; obrona krajowa 1870-1871, sygn. 434; szkody wojenne 1858, 1914-1916, sygn. 443, 520; park 1839-1849, sygn. 447; włączenie Oliwy do Gdańska 1910-1926, sygn. 544-545; święta państwowe 1909-1917, sygn. 565; obywatele państw obcych 1920, sygn. 568; gazownia 1904, 1907-1923, sygn. 569-580; Number of units in the group: 695
10/761/0 Akta wsi Kolbudy Górne, pow. Kartuzy 1880 - 1922 0 Unroll
ksiegi meldunkowe 1880-1922, sygn. 1-5 Number of units in the group: 5
Showing 741 to 760 of 4,870 entries.