Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/60/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Skarszewach [1731, 1735, 1757] 1816 - 1874 0 Unroll
Number of units in the group: 345
10/61/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Sobowidzu 1820 - 1872 0 Unroll
Number of units in the group: 5
10/62/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Starogardzie 1772 - 1874 0 Unroll
Number of units in the group: 143
10/63/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Sztumie 1792 - 1874 0 Unroll
Number of units in the group: 796
10/64/0 Zarząd Domenalno-Rentowy w Sztutowie 1831 - 1925 0 Unroll
Number of units in the group: 38
10/65/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Nowym Dworze [1802 - 1874] 1880 - 1881 0 Unroll
Number of units in the group: 108
10/66/0 Królewski Urząd Domenalno-Rentowy w Sopocie [1772 - 1874] 1877 - 1901 0 Unroll
Number of units in the group: 924
10/67/0 Urząd Budownictwa Melioracyjnego w Gdańsku 1890 - 1943 0 Unroll
Regulacja rzek. Melioracje. Spółki wodne na obszarze Rejencji Gdańskiej. Number of units in the group: 33
10/68/0 Powiatowa Komisja Budowy Dróg w Starogardzie 1857 - 1873 0 Unroll
Nadzór budowlany. Procesy. Number of units in the group: 1
10/69/0 vacat - Powiatowa Inspekcja Budowlana w Kościerzynie - zespół wybrakowano w 1986 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/70/0 Urząd Budownictwa Naziemnego w Kościerzynie 1841 - 1919 0 Unroll
Number of units in the group: 11
10/71/0 Królewski Urząd Budownictwa Naziemnego w Gdańsku 1914 - 1920 0 Unroll
Budowa budynku urzędowego. Number of units in the group: 2
10/72/0 Wojskowy Urząd Budowlany w Gdańsku 1906 - 1907 0 Unroll
Kosztorysy, przetargi, dostawy materiałów dla obiektów w Malborku. Number of units in the group: 1
10/73/0 Powiatowy Urząd Budowlany w Elblągu 1827 - 1856 0 Unroll
Nadzór nad budową szkół, kościołów, budynków administracyjnych. Number of units in the group: 7
10/74/0 vacat - Powiatowa Inspekcja Budowlana w Kartuzach - zespół wybrakowano w 1986 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/75/0 vacat - Panstwowy Urząd Budownictwa Naziemnego w Kartuzach - włączono do zespołów nr 10/1129 oraz 10/1132 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/76/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Kartuzach 1862 - 1939 0 Unroll
Przepisy. Budowa i utrzymanie dróg, mostów. Koszty budowy. Plany sytuacyjne. Materiały. Zarobki robotników. Sprawozdania o zatrudnieniu. Budynki urzędowe. Podróże służbowe. Samochód służbowy. Number of units in the group: 269
10/77/0 Powiatowy Urząd Uprawy Łąk w Kartuzach 1900 - 1936 0 Unroll
Melioracje. Zaopatrzenie w wodę pitną. Spółki torfowe i melioracyjne. Number of units in the group: 14
10/78/0 Powiatowy Urząd Budowlany w Malborku 1818 - 1943 0 Unroll
Budownictwo w domenach. Budowa kościołów i szkół (1818-). Drogi, mosty. Budownictwo mieszkaniowe. (1921-1939). Roboty publiczne (1929-1938). Budowa domu powiatowego (1893-1930). Młyny. Koleje wąskotorowe (1896-1935). Rozbudowa portu (1918-1929). Dom młodzieży hitlerowskiej (1938-1943). Number of units in the group: 101
10/79/0 Urząd Budownictwa Wodnego w Malborku 1827 - 1936 0 Unroll
Nadzór nad budową szkół, kościołów, mostów. Dowody rachunkowe. Number of units in the group: 6
Showing 61 to 80 of 4,870 entries.