Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/100/0 Sąd Obwodowy w Elblągu 1779 - 1934 0 Unroll
Number of units in the group: 825
10/101/0 Sąd Obwodowy w Malborku 1776 - 1945 0 Unroll
generalia 1895-1901, 1908, sygn. 23-24; księgi wieczyste 1782-1907, sygn. 1-18; akta gruntowe 1776-1945, syg. 21-22, 31-32, 36, 39, 46-47, 52-57, 59-88; odpisy ksiąg łanowych i rejestry podatku gruntowego 1874-1941, sygn. 25-27, 33-34, 37-38, 40-43, 45; akta opiekuńcze 1918-1938, sygn. 44; Number of units in the group: 83
10/103/0 Sąd Obwodowy w Tczewie [1772-1878] 1879-1944 [-2004] 0 Unroll
Number of units in the group: 12618
10/104/0 Sąd Obwodowy w Tczewie [1931-] 1939 - 1945 [-1947] 0 Unroll
akta generalne 1937-1945, sygn. 1-103; postępowanie z więźniami 1939-1945, sygn. 104-115; sprawy karne 1939-1945, sygn. 116-182; wnioski o wpis do ksiąg gruntowych 1939-1941, sygn. 183; oświadczenia o śmierci 1936-1945, sygn. 184-232; testamenty 1931-1944, sygn. 233; rejestr handlowy 1935-1947, sygn. 246-269; rejestr stowarzyszeń 1910-1947, sygn. 270-273; rejestr spółdzielni 1939-1947, sygn. 274-285; rejestr dokumentów 1940-1944, sygn. 286-287; Number of units in the group: 287
10/105/0 Sąd Obwodowy w Skarszewach [1774-1878] 1879-1944 [-2002] 0 Unroll
Number of units in the group: 1965
10/106/0 vacat - Sąd Powiatowy w Sztumie - zespół przekazano do Powiatowego Archiwum Państwowego w Malborku w 1967 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/107/0 vacat - Sąd Powiatowy w Sopocie - połączono z zespołem nr 10/89 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/108/0 Okręgowa Komisja do Spraw Regulacji Podatku Gruntowego w Gdańsku 1861 - 1864 [-1866] 0 Unroll
Akta personalne geometrów (1861-1866). Akta personalne mierniczych (1861-1865). Number of units in the group: 29
10/109/0 Komisja do Spraw Podatku Gruntowego na Powiat Elbląg 1861 - 1864 0 Unroll
Peronalia mierniczych Number of units in the group: 6
10/110/0 vacat - Komisarz do Spraw Pomiaru Gruntów na powiat Malbork - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/111/0 Urząd Katastralny w Kościerzynie [1814-1864] 1865-1945 [1946-1951] 0 Unroll
Likwidacja wspólnot gruntowych z lat 1814-1868, sygn. 1-139; oddział podatków bezpośrednich dotyczących domen i lasów z lat 1844-1936, sygn. 140-386; akta ogólne z lat 1879-1933, sygn. 387-400; administracja podatku gruntowego z lat 1845-1938, sygn. 401-794; administracja katastralna z lat 1834-1950, sygn. 795-846; akta różne z lat 1826-1951, sygn. 847-950; Urząd Skarbowy. Dział Katastralny w Kościerzynie z lat 1921-1942, sygn. 951-1000; mapy terenu z zaznaczeniem stosunków własnościowych, z lat 1863-1941, sygn. 111,2/1-13 Number of units in the group: 1013
10/112/0 Urząd Katastralny w Gdańsku 1865 - 1942 0 Unroll
Number of units in the group: 1097
10/114/0 Urząd Katastralny w Kartuzach [1773 - 1860] 1861 - 1945 0 Unroll
Akta ogólne: klasyfikacja i ceny gruntów, spis obrębów 1861-1942, sygn. 1-7; akta katastralne ułożone alfabetycznie według niemieckich nazw miejscowości [ 1773-, 1824-1860] 1861-1945 sygn. 8-1570 – w tym katastry kontrybucyjne z 1773 r. sygn. 50, 176, 690, 694, 1101, 1126; mapy katastralne 1861-1935, sygn. 1571-1577. Number of units in the group: 1578
10/115/0 vacat - Urząd Katastralny w Lęborku - przekazany do AP w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/116/0 Urząd Katastralny w Malborku 1838 - 1944 0 Unroll
Ewidencja gruntów i zabudowań. Klasyfikacja gleb. Stosunki własnościowe. Wysokość dochodów i podatków. Mapy terenu z zaznaczeniem stosunków własnościowych. Number of units in the group: 1024
10/117/0 vacat - Urząd Katastralny w Kwidzynie - zespół przekazano do Archiwum Państwowego w Elblągu z siedzibą w Malborku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/118/0 Urząd Katastralny w Wejherowie [1800-1864 ] 1865 - 1936 [1942-1944] 0 Unroll
Number of units in the group: 581
10/119/0 Urząd Katastralny w Starogardzie Gdańskim [ 1773 ] 1861 - 1945 [ 1966] 0 Unroll
Ewidencja gruntów i zabudowań. Klasyfikacja gleb. Stosunki własnościowe. Wysokość dochodów i podatków. Mapy terenu z zaznaczeniem stosunków własnościowych. Number of units in the group: 2141
10/121/0 vacat - Urząd Katastralny w Sopocie - zespół przekazano do Powiatowego Archiwum Państwowego w Gdyni w 1972 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/122/0 Urząd Kultury Rolnej w Elblągu 1902 - 1944 0 Unroll
Podziały majątku (parcelacje). Opracowanie sieci osiedleńczej. Pomiary gruntów. Umowy pożyczkowe. Katastry gruntowe. Księgi użytków rolnych. Wyciągi z operatów podatkowych. Number of units in the group: 2606
Showing 101 to 120 of 4,872 entries.