Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/123/0 vacat - Gminy wiejskie z terenu miasta Gdyni - przekazano do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/124/0 vacat - Komisariat Rządu w Gdyni - przekazano do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/125/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Kartuzach - zespół przekazano do Powiatowego Archiwum Państwowego w Wejherowie w 1973 roku, obecnie w AP w Gdańsku włączony do zespołu 1937 - Powiatowy Urząd Ziemski w Kartuzach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/126/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Kościerzynie - włączono do zespołu 10/128 (Powiatowy Urząd Ziemski w Tczewie), część w 1986r. przekazano do AP Bydgoszcz 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/127/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Starogardzie Gdańskim - część włączono do zespołu nr 10/128, część w 1986 r. przekazano do AP Bydgoszcz 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/128/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Tczewie 1921 - 1932 [ 1939] 0 Unroll
Powiatowe Komisje Ziemskie (protokoły). Korespondencja z Urzędem Statystycznym. Wykaz akt. Przewłaszczenia. Sprzedaż działek. Szacunki sprzedaży. Parcelacja i plany dzielcze majątków. Przymusowy wykup. Przetargi. Dzierżawy. Lasy. Polowania. Rybołówstwo. Osady rentowe. Obiekty przemysłowe. Kontrakty. Number of units in the group: 167
10/129/0 vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Wejherowie - zespół przekazano do Powiatowego Archiwum Państwowego w Wejherowie w 1973 roku, przekazany do AP w Gdańsku do zespołu 1938 , obecnie w AP w Gdańsku O. w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/130/0 Główny Urząd Celny w Gdańsku 1810 - 1921 [-1942] 0 Unroll
Podatki (1911-1921). Pomiary statków morskich (1810-1921). Promy (1858-1919; 1939). Akta osobowe (1914-1919). Projekt magazynu celnego (1940-1942). Number of units in the group: 10
10/131/0 vacat - Główny Urząd Podatkowy w Kwidzynie - zespół przekazano do Powiatowego Archiwum Państwowego w Malborku w 1973 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/132/0 vacat - Naczelny Urząd Ubezpieczeń w Kwidzynie - zespół przekazano do Powiatowego Archiwum Państwowego w Malborku w 1973 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/133/0 Królewska Kasa Powiatowa w Gdańsku 1883 - 1919 0 Unroll
Instrukcje wydatków Kasy w Gdańsku, rachunki Kasy Powiatowej w Kartuzach 1903, sygn. 1; renty 1883-1919, sygn. 2-7. Number of units in the group: 7
10/134/0 vacat - Królewska Kasa Powiatowa w Wejherowie - zespół przekazano do Powiatowego Archiwum Państwowego w Wejherowie, a następnie połączono z zespołem nr 10/1919 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/135/0 vacat - Królewska Kasa Powiatowa w Pucku - zespół przekazano do Powiatowego Archiwum Państwowego w Wejherowie, a następnie połączono z zespołem nr 10/1920 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/136/0 vacat - Urząd Gminny w Wisłoujściu - połączono z zespołem nr 10/914 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/137/0 Zakład Karny w Gdańsku 1923 - 1944 0 Unroll
Number of units in the group: 70
10/138/0 Zakład Karny w Gniewie 1904 - 1914 0 Unroll
Prace nad umacnianiem wydm. Number of units in the group: 2
10/139/0 vacat - Inspektorat Szkolny w Gdyni - przekazany do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/140/0 vacat - Urząd Szkolny w Gdyni - przekazany do Archiwum Państwowego w Gdańsku Oddział w Gdyni 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/141/0 Urząd Szkolny w Kartuzach 1866 - 1906; 1920 - 1945 0 Unroll
Administracja szkolna (1866-). Zarządzenia. Konferencje. Zawiadomienia mobilizacyjne. Akta szkół. Listy płac. Personalia nauczycieli. Number of units in the group: 220
10/142/0 Inspektorat Szkolny w Starogardzie 1825 - 1938 0 Unroll
Administracja szkolna (1825-). Nauczanie. Budynki szkolne. Personalia nauczycieli (-1939). Number of units in the group: 24
Showing 121 to 140 of 4,870 entries.