Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/452/0 Akta wsi Kopanka, pow. Elbląg 1860 - 1925 0 Unroll
zarządzenia władz 1890-1925, sygn. 1; sprawy gospodarcze 1915-1919, sygn. 2; tamy, groble, inwestycje 1881-1924, sygn. 3; wybory 1921-1922, sygn. 4; zniesienie powinności 1884-1885, 1894-1895, 1908, sygn. 5-7; wykazy poborowych 1860-1875, 1897-1909, sygn. 8-10; metryki urodzeń 1889, sygn. 12 Number of units in the group: 12
10/453/0 Akta wsi Huta, pow. Elbląg 1875 - 1924 0 Unroll
sprawy gruntowe 1875-1877, sygn. 1; podatki 1914-1925, sygn. 2 Number of units in the group: 2
10/454/0 Akta wsi Krynica Morska (Łysica), pow. Gdańsk Niziny 1885 - 1934 0 Unroll
protokoły zebrań 1892-1916, sygn. 1; wykazy meldunkowe 1885-1909, sygn. 2; kataster 1895-1935, sygn. 3-4; plaża 1906-1917, sygn. 5; ochrona zdrowia 1902-1908, sygn. 6-7; osiedle wypoczynkowe 1930-1932, sygn. 8; korespondencja 1928-1932, sygn. 9-10; rachunki i podatki 1914-1934, sygn. 12-34; szkoła 1908-1923, 1927, sygn. 35-36 Number of units in the group: 36
10/455/0 Akta wsi Gajewiec, pow. Elbląg 1639 - 1930 0 Unroll
wilkierze 1639, 1741, 1755, sygn. 1-3; młyn 1683, 1766, sygn. 4, 33; tamy 1757, sygn. 5; zarządzenia i korespondencja urzędowa 1784, 1824-1913, sygn. 6; tabele prestacyjne 1834-1844, sygn. 7; podatki 1844-1846, sygn. 8; wykazy meldunkowe 1864, sygn. 9; metryki urodzeń 1864-1891, sygn. 10; rachunki 1784-1910, sygn. 11-28; pogotowie ludowe 1679-1705, sygn. 29; czynsze 1737, 1748-1865, sygn. 30, 34-37, 39-41; podwody 1756-1822, sygn. 31-32; ochrona zdrowia i przeciwpożarowa 1815-1843, sygn. 38; kontrybucje 1740-1813, 1828-1834, sygn. 42-48; kronika szkoły i gminy 1867-1930, sygn. 49; publikacje 1802-1899, sygn. 50 Number of units in the group: 50
10/456/0 Akta wsi Wodynia, pow. Elbląg 1856 - 1909 0 Unroll
sprawy hipoteczne 1856-1909, sygn. 1; zniesienie powinności 1902, sygn. 2; rachunki 1884-1886, sygn. 3; potwierdzenie nadania ziemi z 1362 r. sygn. 4 Number of units in the group: 4
10/457/0 Akta wsi Wikrowo Małe, pow. Elbląg 1807 - 1929 0 Unroll
zarządzenia 1890-1923, sygn. 1; rachunki 1843-1886, 1922-1923, sygn. 2, 4; zebrania gminne 1913-1929, sygn. 3; podwody 1807-1888, sygn. 5; podatki 1850, 1861-1923, sygn. 6-7; kwaretunki wojskowe 1857-1910, sygn. 8; szarwarki 1875-1895, sygn. 9; wykazy meldunkowe 1912-1925, sygn. 10, 13; statystyka upraw i hodowli 1917-1925, sygn. 10-11; szkoła 1884-1920, sygn. 12 Number of units in the group: 13
10/458/0 Akta wsi Piastowo, pow. Elbląg 1856 - 1927 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1856, 1883-1886, 1889-1890, sygn. 1-4; rachunki 1902-1927, sygn. 5 Number of units in the group: 5
10/459/0 Akta wsi Bielnik, pow. Elbląg 1864 - 1933 0 Unroll
rachunki 1922-1929, sygn. 1, 23; sprawy gruntowe 1898, sygn. 2; sprawy kościelne i szkolne 1864-1933, sygn. 3-5; opieka społeczna 1898-1923, sygn. 6-7; hodowla 1914-1916, 1923-1926, sygn. 8; statystyka ludności 1925, sygn. 9; podatki 1882-1884, 1902-1905, 1909-1920, sygn. 10-22, 25-48 Number of units in the group: 48
10/460/0 Akta wsi Modrzewina, obecnie część miasta Elbląga 1882 - 1922 0 Unroll
rachunki 1915-1922, sygn. 1; zarządzenia 1898, 1902, 1912-1920, sygn. 2; wykazy meldunkowe 1882-1912, sygn. 3-4 Number of units in the group: 4
10/461/0 Akta wsi Majewo, pow. Elbląg 1850 - 1934 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1864, sygn. 1; rachunki 1869, 1903-1934, sygn. 2-3; szkoła 1850-1920, sygn. 4-5; podatki 1884-1928, sygn. 6-8, 10; drogi 1911, sygn. 9 Number of units in the group: 10
10/462/0 Akta wsi Myślęcin, pow. Elbląg 1833 - 1923 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1833-1886, 1875, sygn. 1-2; statut Związku Wałowego 1906, sygn. 3; opieka społeczna 1887-1922, sygn. 4; sprawy spdkowe Anny Lehmann 1903, sygn. 5; stan sanitarny wsi 1904, sygn. 6; podatki 1896-1923, sygn. 7-15; wykazy poborowych 1861-1900, syg. 16-17; wykazy meldunkowe 1891-1917, 1921, sygn. 18-22 Number of units in the group: 22
10/463/0 Akta wsi Narmeln, obecnie teren Rosji 1890 - 1927 0 Unroll
rachunki 1890-1927, sygn. 1-10; podatki 1902-1927, sygn. 9-10 Number of units in the group: 10
10/464/0 Akta wsi Nowina, pow. Elbląg 1863 - 1887 0 Unroll
tabele prestacyjne 1863-1887, sygn. 1; sprawy szkolne i kościelne 1863-1885, sygn. 2; rachunki 1876-1887, sygn. 3 Number of units in the group: 3
10/465/0 Akta wsi Nowinka, pow. Elbląg 1860 - 1935 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1860, 1914-1916, sygn. 1-3; wykazy meldunkowe 1905-1935, sygn. 4; finanse 1924-1932, sygn. 5-6; separacje gruntów 1901-1915, sygn. 7 Number of units in the group: 7
10/466/0 Akta wsi Nowy Dwór Elbląski, pow. Elbląg 1756 - 1927 0 Unroll
zarządzenia władz 1851, sygn. 1; statystyka 1878-1922, sygn. 2-3; ochrona przeciwpożarowa 1892, sygn. 4; zatrudnienie 1897-1913, sygn. 5; wybory 1865-1920, sygn. 6-8; sprawy gruntowe, łąki, drogi, wały 1756-1870, 1874-1925, sygn. 9-31, 33, 72-77; myślistwo 1910, sygn. 32; finanse 1874-1922, sygn. 34-37; podatki i świadczenia 1851, 1853-1925, sygn. 38-71; sprawy szkolne 1868-1906, sygn. 78-80; sprawy kościelne 1878-1888, sygn. 81; ewidencja ludności 1880-1927, sygn. 82-84; sprawy wojskowe 1899-1914, sygn. 85 Number of units in the group: 85
10/467/0 Akta wsi Pogrodzie, pow. Elbląg 1842 - 1934 0 Unroll
wykazy meldunkowe 1859-1907, 1916-1919, sygn. 1, 8; zarządzenia władz 1862-1875, 1904-1907, sygn. 2-3; statystyka 1875-1927, sygn. 4-5, 9; zebrania gminne 1907-1932, sygn. 6; korespondencja 1913-1927, sygn. 7; sprawy gruntowe 1842-1844, 1889, 1902, sygn. 10-12; finanse 1894-1934, sygn. 13-16; podatki 1861-1885, 1903, 1914-1929, sygn. 17-42; wojenna gospodarka zaopatrzeniowa 1916-1922, sygn. 43-50 Number of units in the group: 50
10/468/0 Akta wsi Nogat, pow. Elbląg 1661 - 1932 0 Unroll
sprawy administracyjne, zatrudnienie, wybory, militaria, rybołówstwo, ochrona przeciwpożarowa 1867-1932, sygn. 1-12; rachunki i podatki 1699, 1701-1721, 1730-1928, sygn. 13-102; sprawy gruntowe 1667, 1708, 1711, 1715, 1717-1718, 1753, 1755, 1797-1798, 1802, 1855-1932, sygn. 103-122; spółki wodne, tamy, groble 1661, 1689, 1691, 1720-1747, 1798-1929, sygn. 123-146; drogi 1817, 1850, 1863, 1872-1883, 1889, 1892, 1903-1911, 1927, sygn. 147-156; sprawy szkolne i kościelne 1855-1932, sygn. 157-201 Number of units in the group: 201
10/469/0 Akta wsi Karczowiska Górne, pow. Elbląg 1620 - 1933 0 Unroll
wilkierze, ordynacje, zarządzenia, militaria, wybory 1620, 1677, 1753, 1755, 1822, 1834-1836, 1838-1846, sygn. 1-7; sprawy gospodarcze i gruntowe 1789, 1821, 1824, 1845, 1856, 1867-1874, sygn. 8-13; finanse 1649-1650, 1666-1699, 1701-1734, 1736-1828, 1830-1831, 1835-1841, 1843-1844, 1867, 1878-1881, 1884-1886, 1895-1908, sygn. 14-201; sprawy kościelne i szkolne 1828, 1847-1848, 1851-1854, 1856, sygn. 202-205; wykazy meldunkowe 1828-1849, sygn. 206-207; historia wsi 1933 sygn. 208 Number of units in the group: 208
10/470/0 Akta wsi Pilona, pow. Elbląg 1832 - 1929 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1832-1833, 1908-1909, sygn. 1-3; finanse 1869-1889, 1915-1928, sygn. 4-7; podatki 1874-1929, sygn. 8-17; wykazy poborowych 1835-1843, sygn. 18; wykazy meldunkowe 1893-1894, 1901, sygn. 19-20 Number of units in the group: 20
10/471/0 Akta wsi i wójtowstwa Pomorska Wieś, pow. Elbląg 1836 - 1933 0 Unroll
zarządzenia władz 1879-1933, sygn. 1-4; wybory 1893-1920, sygn. 5-7; sprawy gruntowe 1836-1857, 1875-1876, 1883-1924, sygn. 8-14; stowarzyszenia 1878, sygn. 15; wykazy meldunkowe 1884-1925, sygn. 16-17; statystyka 1891-1930, sygn. 18-20; militaria 1897-1918, sygn. 21-23; finanse 1890-1921, 1923, 1926, sygn. 24-54; podatki 1885-1929, sygn. 55-84; drogi i mosty 1875-1913, sygn. 85-86; sprawy szkolne i kościelne 1878-1924, sygn. 87-90 Number of units in the group: 90
10/472/0 Akta wsi Przezmark, pow. Elbląg 1927 - 1934 0 Unroll
finanse 1927-1934, sygn. 1 Number of units in the group: 1
10/473/0 Akta wsi Przebrno, pow. Elbląg 1820 - 1927 0 Unroll
zarządzenia 1865-1868, sygn. 1; wybory 1878, sygn. 2; protokoły posiedzeń 1878-1880, sygn. 3; sprawy gruntowe 1820, sygn. 4; tabele prestacyjne 1833, 1835, sygn. 5; rybołówstwo 1853, 1859, 1865, 1871, sygn. 6; renty 1862-1863, sygn. 7; podatki 1864-1865, 1867-1885, 1914-1927, sygn. 8, 10-15; rachunki 1867, 1880-1881, 1892-1893, sygn. 9 Number of units in the group: 15
10/474/0 Akta wsi Rychnowy, pow. Elbląg 1844 - 1930 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1844-1847, 1853, sygn. 1; zebrania gminne 1919-1930, sygn. 2; zarządzenia władz 1922-1923, sygn. 3; rachunki 1902-1928, sygn. 4; podatki 1910, 1916-1918, sygn. 5-6 Number of units in the group: 6
10/475/0 Akta wsi Błotnica, pow. Elbląg 1874 - 1926 0 Unroll
zarządzenia i korespondencja 1874-1906, 1924-1926, sygn. 1-7; podatki 1883-1890, 1892-1903, 1905-1906, sygn. 8-11; statystyka upraw i hodowli 1892-1909, sygn. 12-13; rachunki 1896-1900, sygn. 14-15; kościół 1884-1911, sygn. 16; szkoła 18865-1911, sygn. 17; opieka społeczna 1891-1911, sygn. 18; ochrona przeciwpożarowa 1891-1912, sygn. 19 Number of units in the group: 19
10/476/0 Akta wsi Zalesie, pow. Elbląg 1788 - 1904 0 Unroll
lasy 1788-1802, sygn. 1; zniesienie wspólnoty 1884-1885, 1904, sygn. 2-5 Number of units in the group: 5
10/477/0 Akta wsi Sierpin, pow. Elbląg 1875 - 1932 0 Unroll
kronika szkolna 1875-1931, sygn. 1; rachunki 1895-1924, sygn. 2; wykazy meldunkowe 1896-1932, sygn. 3; wybory i podatki 1899, 1906, 1930-1932, sygn. 4; zniesienie wspólnoty 1902-1903, sygn. 5-6; protokoły zebrań 1921-1927, sygn. 7 Number of units in the group: 7
10/478/0 Akta wsi Tropsy, pow. Elbląg 1891 - 1927 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1891, 1906-1907, 1923-1927, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
10/479/0 Akta wsi Nowakowo, pow. Elbląg 1756 - 1929 0 Unroll
zarządzenia władz, korespondencja 1879-1921, 1927-1929, sygn. 1-2; budżety 1921-1924, sygn. 3; szkoła 1878-1927, sygn. 4; wykazy meldunkowe 1895, 1919, 1921-1922, 1926, sygn. 5; spis bydła 1911-1912, 1917, sygn. 6; sprawy gruntowe 1877, 1885-1886, 1910-1911, sygn. 7-9; melioracje 1874-1890, 1898-1913, 1923, sygn. 10-11; podatki 1756-1759, 1901-1928, sygn. 12-31; służba domowa 1764-1767, sygn. 32 Number of units in the group: 32
10/480/0 Akta wsi Milejewo, pow. Elbląg 1858 - 1934 0 Unroll
protokoły posiedzeń 1888-1920, sygn. 1-2; sprawy administracyjne 1902, 1912-1933, sygn. 3-5; ochrona młodzieży 1913-1914, sygn. 6; zniesienie wspólnoty 1858, 1860, 1887-1888, sygn. 7-10; finanse 1898-1934, sygn. 11-17; podatki 1909, 1913-1914, 1925, sygn. 18-20 Number of units in the group: 20
10/481/0 Akta wsi Raczki Elbląskie, pow. Elbląg 1900 - 1935 0 Unroll
kataster 1900-1935, sygn. 1; wybory 1908-1934, sygn. 2; finanse 1900-1931, sygn. 3-4; kasa chorych 1900-1913, sygn. 5; podatki 1900-1932, sygn. 6-28 Number of units in the group: 28
10/482/0 Akta wsi Weklice, pow. Elbląg 1839 - 1935 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1839, sygn. 1; finanse 1880-1933, sygn. 2-3, 5-6; podatki 1921-1925, 1927-1931, sygn. 4, 7; szkoła 1932-1935, sygn. 8 Number of units in the group: 8
10/483/0 Akta wsi Wilkowo, pow. Elbląg 1851 - 1919 0 Unroll
zniesienie wspólnoty 1851-1853, 1856-1857, sygn. 1-2; finanse 1900-1903; podatki 1898-1907, 1914-1919, sygn. 6-10 Number of units in the group: 10
10/484/0 Akta wójtostwa Drewnik, pow. Elbląg 1898 - 1933 0 Unroll
akta administracyjne, wybory 1913-1920, sygn. 1; wykazy meldunkowe 1901-1922, sygn. 2, 8; rachunki 1907-1933, sygn. 3-4; ograniczenia wojenne 1914-1920, sygn. 5; służby porządkowe 1898-1919, sygn. 6; wyszynk 1901-1921, sygn. 7; ochrona pól i lasów 1902-1922, sygn. 9; ruch drogowy 1895-1921, sygn. 10-11; sprawy budowlane 1928-1931, sygn. 14; robotnicy sezonowi 1899-1918, sygn. 15; służba 1901-1902, sygn. 16; związek żołnierzy 1905-1905, sygn. 17 Number of units in the group: 17
10/485/0 Akta wójtostwa Próchnik, pow. Elbląg 1859 - 1922 0 Unroll
sprawy administracyjne 1868-1873, 1897-1898, sygn. 1, 4-5; kościół 1874-1890, sygn. 2; spory graniczne i drogowe 1874-1899, sygn. 3; sprawy policyjne 1875-1922, sygn. 6-9; budownictwo 1859-1860, 1879-1922, sygn. 10-26 Number of units in the group: 26
10/486/0 Akta wójtostwa Ellerwald, pow. Elbląg 1743 - 1932 0 Unroll
ochrona wałów 1743, 1754, sygn. 1; policja wodna 1874-1898, sygn. 2; budżety 1901-1926, sygn. 3; podatki 1906, sygn. 4; finanse 1910-1911, sygn. 5; służba domowa 1875-1915, sygn. 6-9; drogi 1842-1920, sygn. 10-17; budownictwo 1874-1932, sygn. 18-26 Number of units in the group: 26
10/487/0 Akta wójtostwa Nowy Dwór Elbląski, pow. Elbląg 1874 - 1932 0 Unroll
policja drogowa 1889-1922, sygn. 1-2; kataster 1905-1932, sygn. 3; finanse 1912-1922, sygn. 4; budownictwo 1887-1925, sygn. 5-13; Zarząd Grobli i Tam 1874-1915, sygn. 14-30 Number of units in the group: 30
10/488/0 Akta wójtostwa Warszawskie, pow. Elbląg 1893 - 1928 0 Unroll
zarządzenia władz 1893-1907, 1921-1928, sygn. 1-5; finanse 1908, 1920-1922, 1927, sygn. 6-8; sprawy budowlane 1901-1906, 1921-1928, sygn. 9-12; ubezpieczenia 1900-1907, 1909-1928, sygn. 13, 15; służba 1901-1907, sygn. 14 Number of units in the group: 15
10/489/0 Akta wójtostwa Przebrno, pow. Elbląg 1843 - 1917 0 Unroll
protokoły posiedzeń 1876-1902, sygn. 1; wybory 1874-1917, sygn. 2; sprawy opiekuńcze 1895-1908, sygn. 3; wyszynk 1883-1909, sygn. 4; wykazy meldunkowe 1906, sygn. 5; sprawy budowlane 1843-1915, sygn. 6-26 Number of units in the group: 26
10/490/0 Akta wójtostwa Pogrodzie, pow. Elbląg 1819 - 1929 0 Unroll
sprawy organizacyjne 1823-1873, 1930, sygn. 1, 4; drogi i mosty 1866-1871, sygn. 2, 9; wybory 1874-1880, sygn. 3; sprawy kościelne i szkolne 1819-1853, 1874-1879, 1882-1903, sygn. 5-8; tamy 1880-1910, sygn. 10; sprawy budowlane 1859-1889, 1922-1929, sygn. 11-19 Number of units in the group: 19
10/491/0 Akta wójtostwa Przezmark, pow. Elbląg 1889 - 1930 0 Unroll
korespondecja urzędowa 1889-1892, sygn. 1; rachunki 1895-1930, sygn. 2 Number of units in the group: 2
10/492/0 Rękopisy elbląskie 1300 - 1943 0 Unroll
Kroniki, opisy, opracowania historyczne dotyczące dziejów Elbląga od najdawniejszych czasów, Zakonu Krzyżackiego, Prus Królewskich, Polski, Włoch, Francji, Russica. Wypisy dotyczące dziejów Elbląga z archiwów w Berlinie-Dahlem, Dreznie, Gdańsku, Królewcu, Palermo (wojny krzyżowe). Katalog dokumentów archiwum. Inwentarze. Regesty. Katalogi rękopisów, obejmujące dokumenty od XII w.Przywileje książąt pomorskich, krzyżackie, królewskie. Konstytucje. Traktaty. Mandaty. Pisma publiczne. Prawo pruskie, lubeckie. Wilkierze. Prawo miejskie. Edykty, rozporządzenia władz. Diariusze podróży. Recesy Rady. Wykazy burmistrzów, rajców, ławników. Wybory do władz miejskich w XIX i XX w. Tablice genealogiczne rodzin elbląskich. Herbarze miast krzyżackich. Zestawienia urodzin, ślubów i zgonów. Wykazy obywateli. Wojny, oblężenia: szwedzkie, napoleońskie. Okupacje miasta. Kwaterunki. Fortyfikacje miejskie. Mundury wojskowe. Handel morski i śródlądowy. Handel zbożem. Zestawienia obrotu towarowego. Kompania angielska w Elblągu. Anglicy w Królewcu. Cło sundzkie. Cło funtowe w Królewcu i Elblągu. Opłaty portowe. Ceny. Miary i wagi. Rachunki miejskie. Loterie. Wartość pieniądza. Żegluga w Elblągu. Żegluga na Wiśle. Regulacja Wisły i Nogatu. Szpica montawska. Rozliczenia finansowe Kamlarii. Rzemiosło. Statuty cechowe. Spory. Procesy. Kościoły. Historia kościołów. Klasztory. Spory religijne. Luteranie. Kalwini. Katolicy. Menonici. Bractwa. Szkoły. Gimnazjum Elbląskie. Metryka Gimnazjum. Szkoły przykościelne. Szpitale. Opieka nad ubogimi. Życie muzyczne. Teatr. Mowy i wiersze okolicznościowe. Kalendarze. Materiały do dziejów sztuki. Budowle publiczne. Dwór Artusa. Posiadłości wiejskie. Żuławy. Rybołówstwo. Gmerki własnościowe wsi elbląskich i malborskich. Czynsze wsi elbląskich. Testamenty. Minerały. Rośliny lecznicze. Stowarzyszenia (Resursa Humanitas – masońska). Propaganda antyżydowska: broszury agitacyjne (XX w. ). Monety. Pieczęcie. Medale (wizerunki, opisy). Zjawiska meteorologiczne. Klęski elementarne. Balon powietrzny (XVIII w.). Sztychy. Starodruki. Number of units in the group: 1735
10/493/0 Archiwum Miejskie w Elblągu 1832 - 1945 0 Unroll
Organizacja. Regulamin udostępniania. Historia zasobu. Prace porządkowe. Zestawienia archiwaliów do historii Elbląga z innych archiwów (Gdańsk, Królewiec). Przejmowanie archiwaliów. Korzystanie z zasobu. Kwerendy (w tym genealogiczne). Kronika miasta. Publikacje historyczne. Wystawy. 700-lecia Elbląga. Gospodarka finansowa. Inwentarze. Projekt budowy gmachu. Obrona przeciwlotnicza i przeciwpożarowa podczas ostatniej wojny. Number of units in the group: 47
10/494/0 Recesy zjazdów mniejszych miast Prus Królewskich 1738 - 1768 154 Unroll
Protokoły obrad mniejszych miast pruskich w Malborku. Number of units in the group: 1
10/495/0 Akta miasta Tolkmicka 1742 - 1916 0 Unroll
Przywileje i ich potwierdzenia: krzyżackie, królewskie, kapituły warmińskiej, w tym dla wsi Nowa Cerkiew. Wilkierz (1305-1750). (Powyższe pozycje znajdują się w dokumentach m. Elbląga, zob.: nr 01105). Księgi ławnicze (1742-1760). Kronika miasta (1834-1860). Organizacja pruskich władz miejskich. Prawo miejskie. Wybory do sejmu Rzeszy i sejmu krajowego. Radni miejscy. Wybory Magistratu. Przejazdy rodziny królewskiej. Urzędnicy państwowi. Statystyki i sprawozdania dotyczące ludności, gospodarki rolnej, przestępstw. Bezpieczeństwo publiczne i policja. Paszporty. Emigracja. Niepokoje. Więzienie. Uciekinierzy z Królestwa Polskiego po powstaniach narodowych. Sprawy wojskowe. Wojny napoleońskie. Zakwaterowanie wojsk. Budowa umocnień. Mobilizacja. Pospolite ruszenie. Poborowi. Kontrybucje. Długi wojenne. Rolnictwo. Uwłaszczenie. Zniesienie wspólnot. Spory graniczne. Deputacja rolna. Wypas bydła. Zwalczanie szkodników (wróbli). Rybołówstwo. Leśnictwo. Myślistwo. Przemysł. Rzemiosło (cechy). Handel. Jarmarki. Miary i wagi. Żegluga. Zalew Wiślany. Port. Budownictwo, remonty. Poczta. Ratusz. Zegar miejski. Drogi. Mosty. Podwody. Nieruchomości. Księgi hipoteczne i gruntowe. Kościoły katolickie i ewangelickie. Szkoły katolickie i ewangelickie. Stan sanitarny. Szpitale. Choroby (cholera). Chirurdzy. Akuszerki. Ubodzy. Legaty dobroczynne. Kasy ubogich. Zbiórki pieniężne. Straż pożarna. Pożary. Żydzi (śluby, urodzenia). Szkoła żydowska. Cmentarz żydowski. Procesy. Finanse. Preliminarze. Rachunki. Dowody kasowe. Podatki. Akcyzy. Plan sytuacyjny Zalewu Wiślanego (1773-1895). Number of units in the group: 1257
10/496/0 Akta cechu garncarzy w Tolkmicku 1740 - 1922 0 Unroll
Przywileje. Statut. Uchwały cechowe. Protokoły zebrań. Zarządzenia władz państwowych. Wykazy mistrzów, czeladników, uczniów. Świadectwa mistrzowskie i czeladnicze. Rachunki. Bractwo św. Jakuba. Number of units in the group: 18
Showing 451 to 495 of 4,869 entries.