Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
10/314/0 vacat - Akta cechu piekarzy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/315/0 vacat - Akta cechu pilśniarzy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/316/0 vacat - Akta cechu powroźników w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/317/0 vacat - Akta zjednoczonego cechu powroźników, cieśli okrętowych, żaglowników i linników w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/318/0 vacat - Akta cechu przekupni w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/319/0 vacat - Akta cechu przewoźników w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/320/0 vacat - Akta cechu puszkarzy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/321/0 vacat - Akta cechu rybaków w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/322/0 vacat - Akta cechu rymarzy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/323/0 vacat - Akta cechu rzeźników w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/324/0 vacat - Akta cechu skrzyniarzy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/325/0 vacat - Akta cechu stelmachów w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/326/0 vacat - Akta cechu stolarzy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/327/0 vacat - Akta cechu strażników spichrzów w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/328/0 vacat - Akta cechu sukienników w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/329/0 vacat - Akta cechu szczotkarzy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/330/0 vacat - Akta cechu szewców w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/331/0 vacat - Akta cechu szklarzy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/332/0 vacat - Akta cechu szkutników w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/333/0 vacat - Akta cechu szmuklerzy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/334/0 vacat - Akta cechu szyprów drzewnych w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/335/0 vacat - Akta cechu ślusarzy, rusznikarzy, igielników i zegarmistrzów w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/336/0 vacat - Akta cechu tkaczy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/337/0 vacat - Akta cechu tokarzy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/338/0 vacat - Akta cechu traczy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/339/0 vacat - Akta cechu tragarzy w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/340/0 vacat - Akta wiadrowników w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/341/0 vacat - Akta cechu wyprawiaczy skór w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/342/0 vacat - Akta cechu zdunów w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/343/0 vacat - Akta cechu złotników w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/344/0 vacat - Akta cechu żeglarzy morskich w Gdańsku - połączono z zespołem nr 10/300 0 Unroll
Number of units in the group: 0
10/345/0 Akta klasztoru św.Brygidy w Gdańsku 1376 - 1790 0 Unroll
Przywileje. Nadania. Stan posiadania w Gdańsku, Elblągu i okolicach. Potwierdzenia nadań. Księga sądowa (testamenty, opiekuńcze, policyjne). Number of units in the group: 36
10/346/0 Akta klasztoru karmelitów w Gdańsku 1579 - 1734 0 Unroll
Potwierdzenie przywilejów królewskich dotyczących praw i własności zakonu w Gdańsku. Glejt karmelitów krakowskich. Number of units in the group: 6
10/347/0 Akta kościoła ewangelickiego św.Barbary w Gdańsku 1573 - 1816 0 Unroll
Księgi metrykalne (1573-1816). Number of units in the group: 20
10/348/0 Akta kościoła ewangelickiego św.Bartomieja w Gdańsku 1577-1852 0 Unroll
Księgi metrykalne (1549-1816). Zapowiedzi. Księgi grobów. Number of units in the group: 8
10/349/0 Akta kościoła ewangelickiego Bożego Ciała w Gdańsku 1610-1909 0 Unroll
Księgi metrykalne (1610-1874). Spis grobów. Wykaz zmarłych w zakładzie opiekuńczym Polanki (1849-1909). Number of units in the group: 54
10/350/0 Akta ewangel. gminy luterańskiej przy kościele św.Ducha w Gdańsku 1839 - 1945 0 Unroll
Księgi metrykalne, w tym dla Elblaga i Kiełpina (1840-1945). Spis komunikantów. Konfirmacje z Elbląga. Number of units in the group: 18
10/351/0 Akta kościoła ewangelicko-reformowanego św. Elżbiety w Gdańsku 1622 - 1814 0 Unroll
Księgi metrykalne (1622-1814). Spisy grobów. Wykaz komunikantów. Number of units in the group: 7
10/352/0 Akta kościoła ewangelickiego św.Jana w Gdańsku [ 1554 - 1638 ; 1680 ] 1833 - 1932 0 Unroll
Księgi metrykalne (1602-1873). Notatki kronikarskie (w księgach metrykalnych). Szkoła parafialna. Legaty. Z. Zappio i W. Lincka. Testament Kabruhna. Dzieje kościoła. Wiersze. Wycinki prasowe. Druki religijne. Wyciągi z ksiąg gruntowych. Nieruchomości kościelne w mieście i okolicy. Rachunki ( w tym budowlane). Rachunki pogrzebowe cmentarzy św. Bartłomieja, Jana, Piotra i Pawła. Number of units in the group: 338
10/353/0 Akta kościoła ewangelickiego św.Katarzyny w Gdańsku 1573 - 1938 0 Unroll
Księgi metrykalne (1573-1918). Rejestry rozwodów. Komunikanci. Wybory do Rady kościelnej. Duszpasterstwo więźniów. Szkoła przykościelna. Personalia duchownych i służby. Cmentarze. Inwentarze. Legaty (fundacje). Rachunki. Kalendarze. Sztychy. Number of units in the group: 596
10/354/0 Akta kościoła ewangelickiego N.M. Panny w Gdańsku 1537 - 1928 0 Unroll
Księgi metrykalne (1580-1840). Wykazy konfirmowanych. Zezwolenia małżeńskie. Rada kościelna. Historia kościoła (odpisy XVI-XIX-wiecznych dokumentów). Cmentarz. Legaty. Rachunki. Kolekty. Number of units in the group: 248
10/355/0 Akta kościoła ewangelickiego Aniołów Bożych w Gdańsku 1648 - 1763 0 Unroll
Księgi metrykalne (1648-1763). Number of units in the group: 2
10/356/0 Akta kościoła ewangelicko-reformowanego św.Piotra i Pawła w Gdańsku 1573 - 1776 [ 1876 ] 0 Unroll
Księgi metrykalne (1573-1750). Indeks do księgi ślubów. Number of units in the group: 5
10/357/0 Akta kościoła ewangelickiego św. Trójcy w Gdańsku 1562 - 1935 0 Unroll
Księgi metrykalne (1605-1886). Wykazy konfirmowanych dzieci nieślubnych. Administracja kościelna. Duchowni, służba kościelna. Sekty. Inwentarz precjozów. Nieruchomości. Cmentarz. Podatki. Rachunki. Number of units in the group: 243
10/358/0 Akta kościoła ewangelickiego Zbawiciela w Gdańsku 1635 - 1899 0 Unroll
Księgi metrykalne (1635-1814). Protokoły zapowiedzi, także z Przedmieścia, Starych Szkotów, Sw. Wojciecha oraz menonitów. Rachunki. Number of units in the group: 18
Showing 316 to 360 of 4,875 entries.