Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/292/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sobótce 1955-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-4; 1955-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 5-8; 1955-1960). 3) Plany pracy: organów kolegialnych (sygn. 9; 1955-1959). 4) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 10-12; 1955-1961). 5) Spis powszechny: instrukcje, materiały źródłowe (sygn. 13-14; 1960). 6) Budżety (sygn. 15-20; 1955-1959). Number of units in the group: 20
11/293/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sulisławiu 1954-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-3; 1955-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 4-7; 1955-1961). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 8-10; 1955-1961). 4) Elektryfikacja (sygn. 11-12; 1958-1959). 5) Budżety (sygn. 13-19; 1955-1960). 6) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 20-21; 1954-1957). Number of units in the group: 21
11/294/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Topoli Wielkiej [1946] 1954-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-5; 1955-1959). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 6-9; 1955-1959). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 10-14; 1955-1959). 4) Sprawy własnościowe: przekazywanie gruntów (sygn. 15; [1946] 1955). 5) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 16-23; [1951] 1954-1961). Number of units in the group: 23
11/295/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wielowsi 1955-1971 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-11; 1955-1971). 2) Wybory: program wyborczy (sygn. 12; 1965). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 13-19; 1955-1971). 4) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 20-29; 1955-1971). 5) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 30-34; 1960-1971). 6) Plany gospodarcze (sygn. 35-38; 1961-1971). 7) Sprawozdawczość (sygn. 39; 1964-1970). 8) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 40-41; 1964-1971). 9) Sprawy gospodarcze: analiza postępu rolnego, spis powszechny, plany gospodarstw leśnych (sygn. 42-48; 1960-1968). 10) Sprawy społeczno-gospodarcze: konkurs czytelniczy, Komitet Przeciwpowodziowy (sygn. 49-50; 1955-1962). 11) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 51-66; 1955-1970). Number of units in the group: 66
11/296/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wysocku Wielkim [1951] 1954-1968 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-8; 1955-1968). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 9; 1958-1968). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 10-15; 1955-1968). 4) Sprawozdawczość: działalność gospodarcza, statystyka (sygn. 16-19; 1955-1968). 5) Kontrole zewnętrzne: protokoły i zarządzenia pokontrolne (sygn. 20-25; 1955-1968). 6) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 26-32; 1955-1967). Number of units in the group: 48
11/297/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zamościu 1955-1961 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1955-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 3; 1955-1961). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, plany pracy (sygn. 4-7; 1955-1961). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 8-9; 1956-1961). 5) Budżety (sygn. 10-16; 1955-1960). Number of units in the group: 16
11/298/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Benicach 1955-1959 0 Unroll
Sesje GRN: protokoły. Number of units in the group: 2
11/299/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Borzęciczkach 1955-1959 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1955-1959). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 3-6; 1955-1959). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 7-8; 1955-1959). 4) Budżety (sygn. 9; 1955-1959). Number of units in the group: 9
11/300/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bułakowie 1955-1958 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-4; 1955-1958). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 5-8; 1955-1958). Number of units in the group: 8
11/301/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gorzupi 1955-1959 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1955-1959). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 3-4; 1955-1959). Number of units in the group: 4
11/302/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kobiernie 1955-1959 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1955-1959). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 3-5; 1955-1959). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 6-7; 1955-1957). Number of units in the group: 7
11/303/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koźminie 1958-1972 [1973] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-14; 1958-1972). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 15-29; 1958-1972 [1973]). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 30-42; 1958-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 43-48; 1962-1972). 5) Plany gospodarcze (sygn. 49; 1971). 6) Kontrole zewnętrzne: protokoły i zarządzenia pokontrolne (sygn. 50-51; 1962-1970). 7) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 52-58; 1958-1970). 8) Sprawozdawczość (sygn. 59; 1962-1968). 9) Sprawy organizacyjne (sygn. 60-61; 1962-1970). Number of units in the group: 61
11/304/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Koźminie Zachód 1959-1971 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-14; 1959-1971). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 15-42; 1960-1971). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 43-57; 1960-1971). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 58-67; 1962-1970). 5) Plany gospodarcze (sygn. 68-71; 1961-1971). 6) Sprawy organizacyjne (sygn. 72-85; 1962-1969). 7) Sprawozdawczość (sygn. 86-91; 1964-1969). 8) Kontrole zewnętrzne: protokoły i zarządzenia pokontrolne (sygn. 92-97; 1964-1969). 9) Finanse: budżety i plany funduszu gromadzkiego, sprawozdania z ich wykonania (sygn. 98-116; 1960-1969). Number of units in the group: 116
11/305/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kromolicach 1955-1958 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-4; 1955-1958). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 5-8; 1955-1958). 3) Budżet (sygn. 9; 1958). Number of units in the group: 9
11/306/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krotoszynie Południe 1959-1969 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-3; 1959-1969). 2) Komisje GRN: protokoły, regulaminy (sygn. 4-7; 1960-1969). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 8-11; 1964-1969). 4) Zebrania wiejskie (sygn. 12; 1962-1966). 5) Organy kolegialne (sygn. 13; 1965-1966). 6) Plany gospodarcze (sygn. 14; 1963). 7) Sprawozdawczość (sygn. 15, 17; 1965-1968). 8) Kontrole zewnętrzne: protokoły, zarządzenia pokontrolne (sygn. 16; 1964-1968). 9) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 18-25; 1960-1969). Number of units in the group: 25
11/307/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krotoszynie Północ 1960-1969 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1962-1969). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 3-8; 1960-1968). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 9-11; 1960-1969). 4) Plany gospodarczego (sygn. 12-13; 1961-1965). 5) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 14-23; 1960-1969). Number of units in the group: 23
11/308/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krotoszynie Starym 1955-1959 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1955-1959). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 3; 1955-1957). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 4-5; 1955-1959). Number of units in the group: 5
11/309/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lipowcu 1955-1958 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1; 1955-1957). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 2; 1955-1957). 3) Budżety (sygn. 3-6; 1955-1958). Number of units in the group: 6
11/310/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lutogniewie 1955-1959 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-2; 1955-1959). 2) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 3-4; 1955-1959). Number of units in the group: 4
11/311/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mokronosie 1955-1960 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1; 1955-1959). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 2-7; 1955-1959). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 8-12; 1955-1959). 4) Budżety (sygn. 13; 1955-1960). Number of units in the group: 13
Showing 301 to 320 of 1,581 entries.