Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/732/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Pamięcin 1872-1916 2818 Unroll
Akta stanu cywilnego UMZ. Number of units in the group: 45
11/733/0 Urząd Stanu Cywilnego Parzynów 1874-1935 5442 Unroll
1) Akta urodzeń (71 j.a.; 1874-1913). 2) Akta małżeństw (82 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (84 j.a.; 1874-1935). Number of units in the group: 237
11/734/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Piątek Wielki 1872-1916 1597 Unroll
Akta stanu cywilnego UMZ. Number of units in the group: 45
11/735/0 Urząd Stanu Cywilnego Pleszew - obwód miejski 1874-1935 8831 Unroll
1) Akta urodzeń (84 j.a.; 1874-1919). 2) Akta małżeństw (119 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (120 j.a.; 1874-1935). 4) Akta zbiorowe małżeństw (18 j.a.; 1874-1901). 5) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (2 j.a.; 1874-1885). Number of units in the group: 343
11/736/0 Urząd Stanu Cywilnego Pleszew - obwód wiejski 1874-1935 21480 Unroll
1) Akta urodzeń (90 j.a.; 1874-1919). 2) Akta małżeństw (97 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (99 j.a.; 1874-1935). 4) Akta zbiorowe małżeństw (6 j.a.; 1880-1891). Number of units in the group: 292
11/737/0 Urząd Stanu Cywilnego Skalmierzyce 1874-1935 18866 Unroll
1) Sprawy organizacyjne: okólniki, instrukcje, korespondencja urzędowa oraz w sprawach aktów stanu cywilnego (2 j.a.; 1874-1902). 2) Akta urodzeń (102 j.a.; 1874-1935). 3) Akta małżeństw (120 j.a.; 1874-1935). 4) Akta zgonów (120 j.a.; 1874-1935). 5) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (4 j.a.; 1874-1909). 6) Akta zbiorowe małżeństw (8 j.a.; 1915-1934). Number of units in the group: 356
11/738/0 Urząd Stanu Cywilnego Podzamcze 1874-1917 13241 Unroll
1) Akta urodzeń (72 j.a.; 1874-1917). 2) Akta małżeństw (72 j.a.; 1874-1917). 3) Akta zgonów (74 j.a.; 1874-1917). 4) Pomoce kancelaryjne: skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (1 j.a.; 1874-1890). Number of units in the group: 219
11/739/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Prażuchy 1875-1916 4045 Unroll
Akta stanu cywilnego UMZ. Number of units in the group: 46
11/740/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Przespolew 1875-1916 3706 Unroll
Akta stanu cywilnego UMZ. Number of units in the group: 42
11/741/0 Urząd Stanu Cywilnego Przygodzice 1874-1932 10885 Unroll
1) Sprawy organizacyjne: okólniki, instrukcje (1 j.a.; 1874-1899). 2) Akta urodzeń (78 j.a.; 1874-1929). 3) Akta małżeństw (88 j.a.; 1874-1931). 4) Akta zgonów (113 j.a.; 1874-1932). 5) Akta zbiorowe małżeństw (6 j.a.; 1878-1906). 6) Akta zbiorowe zgonów (1 j.a.; 1877-1923). 7) Pomoce kancelaryjne: skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (3 j.a.; 1874-1916). Number of units in the group: 290
11/742/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rajsko 1873-1914 2585 Unroll
Akta stanu cywilnego UMZ. Number of units in the group: 42
11/743/0 Urząd Stanu Cywilnego Raszków 1874-1935 12455 Unroll
1) Akta urodzeń (101 j.a.; 1874-1935). 2) Akta małżeństw (115 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (115 j.a.; 1874-1935). 4) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (3 j.a.; 1874-1894). Number of units in the group: 334
11/744/0 Urząd Stanu Cywilnego Rokutów 1891-1935 2799 Unroll
1) Akta urodzeń (38 j.a.; 1891-1919). 2) Akta małżeństw (53 j.a.; 1891-1935). 3) Akta zgonów (53 j.a.; 1891-1935). 4) Pomoce kancelaryjne: skorowidz urodzeń, małżeństw i zgonów (1 j.a.; 1891-1905). Number of units in the group: 147
11/745/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Rychnów 1872-1916 1059 Unroll
Akta stanu cywilnego UMZ. Number of units in the group: 44
11/746/0 Urząd Stanu Cywilnego Rychtal 1874-1935 6719 Unroll
1) Sprawy organizacyjne (7 j.a.; 1875-1914). 2) Akta urodzeń (63 j.a.; 1874-1917). 3) Akta małżeństw (74 j.a.; 1874-1935). 4) Akta zgonów (82 j.a.; 1874-1935). 5) Akta zbiorowe małżeństw (17 j.a.; 1874-1935). 6) Akta zbiorowe zgonów (1 j.a.; 1889-1914). 7) Pomoce kancelaryjne: skorowidz urodzeń, małżeństw, zgonów (1 j.a.; 1874-1900). Number of units in the group: 256
11/747/0 Urząd Stanu Cywilnego Sieroszewice 1891-1935 5032 Unroll
1) Akta urodzeń (60 j.a.; 1891-1935). 2) Akta małżeństw (77 j.a.; 1891-1935). 3) Akta zgonów (74 j.a.; 1891-1935). 4) Akta zbiorowe małżeństw (20 j.a.; 1900-1935). 5) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (2 j.a.; 1891-1905). 6) Sprawy organizacyjne (1 j.a.; 1915). Number of units in the group: 234
11/748/0 Akta stanu cywilnego Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Sobiesęki 1820-1918 3472 Unroll
Akta stanu cywilnego UMZ. Number of units in the group: 112
11/749/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Sokolniki 1873-1917 4251 Unroll
Akta stanu cywilnego UMZ (1873-1917), akta zbiorowe małżeństw (1886-1890, 1892, 1894, 1901, 1906). Number of units in the group: 45
11/750/0 Urząd Stanu Cywilnego Sośnie 1874-1935 6124 Unroll
1) Akta urodzeń (95 j.a.; 1874-1935). 2) Akta małżeństw (112 j.a.; 1874-1935). 3) Akta zgonów (118 j.a.; 1874-1935). 4) Akta zbiorowe małżeństw (1 j.a.; 1934-1935). Number of units in the group: 326
11/751/0 Urząd Stanu Cywilnego Sobótka 1874-1935 20535 Unroll
1) Sprawy organizacyjne: dzienniki korespondencyjne, przepisy prawne, wydawanie odpisów (12 j.a.; 1874-1919). 2) Akta urodzeń (106 j.a.; 1874-1933). 3) Akta małżeństw (100 j.a.; 1874-1935). 4) Akta zgonów (100 j.a.; 1874-1935). 5) Akta zbiorowe urodzeń (1 j.a.; 1875-1896). 6) Akta zbiorowe małżeństw (63 j.a.; 1874-1934). 7) Akta zbiorowe zgonów (2 j.a.; 1874-1906). 8) Pomoce kancelaryjne: skorowidze urodzeń, małżeństw i zgonów (11 j.a.; 1874-1911). Number of units in the group: 395
Showing 741 to 760 of 1,586 entries.