Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/61/0 Akta gminy Dobrzyca [1826] 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, protokoły z posiedzeń GRN i Zarządu, majątek gminny, sołtysi (sygn. 1-13; 1945-1950 [1951]). 2) Oddział Gospodarki Gminnej: przemysł i handel, dobra "martwej ręki" (sygn. 14-15; 1948-1950). 3) Oddział Administracyjno-Społeczny: przedszkole, sprawy parku i świąt narodowych (sygn. 16-17; 1947-1951). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do Sejmu i rad gminnych, sołtysów, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, zebrań sołtysów, skargi i zażalenia, współzawodnictwo i organizacja pracy (sygn. 18-41; 1947-1954). 2) Referat Socjalno-Kulturalny: kultura i sztuka, drogi i place publiczne (sygn. 42-43; 1951-1954). 3) Referat Rolny: statystyka rolna, spółdzielczość produkcyjna (sygn. 44-45; 1951-1954). III. Ewidencja ludności: książki ludności, rejestry mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności (sygn. 46-138 j.a.; 1826-1951). Number of units in the group: 138
11/62/0 Akta gminy Kobylin 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, wybory sołtysów, protokoły z posiedzeń Sesji, Prezydium i Komisji GRN, majątek gminny, kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 1-12, 39; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do Sejmu i rad gminnych, sprawy organizacyjne, podział administracyjny, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN oraz zebrań wiejskich, sołtysi, skargi i zażalenia, współzawodnictwo, kontrola i nadzór, przemysł i rzemiosło (sygn. 13-34, 40-48; 1951-1954). 2) Referat Rolny: zebrania i odprawy, inwestycje, spółdzielczość produkcyjna, przebudowa ustroju rolnego (sygn. 35-38; 1952-1954). Number of units in the group: 48
11/63/0 Akta gminy Koźmin [1857] 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, zarządzenia ogólne, protokoły z posiedzeń GRN, Komisji i Zarządu, majątek gminny, kontrola wewnętrzna (sygn. 1-9, 61; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, dokumentacja księgowa (sygn. 10-19; 1945-1950). 3) Oddział Administracyjno-Społeczny: USC, spis powszechny (sygn. 20-21; 1946-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do Sejmu i GRN, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sołtysi, podział administracyjny, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, zebrania sołtysów, skargi i zażalenia, plany pracy, kontrola i nadzór (sygn. 22-43; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: plany gospodarcze i finansowe, budżety, dokumentacja księgowa, kontrole (sygn. 44-53; 1951-1954). 3) Referat Rolny: konferencje i odprawy, sprawozdawczość, spółdzielczość produkcyjna, przebudowa ustroju gospodarczego (sygn. 54-60; 1951-1954). III. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 63-85; [1857] 1945-1949). Number of units in the group: 85
11/64/0 Akta gminy Krotoszyn [1840] 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: wybory do Sejmu, sprawy organizacyjne, zarządzenia ogólne, protokoły z posiedzeń GRN i jej Prezydium, majątek gminny, kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 1-12; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 13-29; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: statystyka (sygn. 30; 1949). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: kultura i sztuka (sygn. 31; 1949). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do Sejmu i GRN, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sołtysi, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, zebrania sołtysów i gromadzkie, organizacja pracy, skargi i zażalenia, kontrola i nadzór, zarządzenia wewnętrzne, sprawy własnościowe (sygn. 32-80; 1947-1954). 2) Referat Finansowy: budżety, sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 81-85; 1950-1954). 3) Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: walka z analfabetyzmem, świetlice (sygn. 86-87; 1949-1954). 4) Referat Rolny: skup zboża, statystyka, przebudowa ustroju rolnego (sygn. 88-90; 1951-1954). III. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe, kontrola ruchu ludności (sygn. 91-267; [1840] 1945-1951). Number of units in the group: 267
11/65/0 Akta gminy Ligota [1836] 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: wybory do Sejmu, sprawy organizacyjne, zarządzenia ogólne, protokoły z posiedzeń GRN, Prezydium, Komisji i Zarządu, majątek gminny, kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 1-20; 1945-1950). 2) Oddział Gospodarki Gminnej: przemysł i handel (sygn. 21-22; 1945-1950). 3) Oddział Administracyjno-Społeczny: sprawy sądowe (sygn. 23; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do Sejmu i GRN, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sołtysi, protokoły z Sesji, Prezydium i Komisji GRN, zebrania sołtysów i gromadzkie, organizacja pracy, skargi i zażalenia, kontrola i nadzór, budownictwo (sygn. 24-55; 1949-1954). 2) Referat Socjalny: walka z analfabetyzmem, oświata, kultura i sztuka (sygn. 56-57; 1950-1953). 3) Referat Rolny: zebrania, planowanie i inwestycje, spółdzielczość produkcyjna, przebudowa ustroju rolnego (sygn. 58-63; 1951-1954). III. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 64-107; 1836-1951). Number of units in the group: 107
11/66/0 Akta gminy Pogorzela [1850] 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, zarządzenia, protokoły z posiedzeń GRN, Zarządu oraz zebrań gromadzkich, majątek gminny, kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 1-13; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety i sprawozdania finansowe, dokumentacja księgowa (sygn. 14-20; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne (sygn. 21; 1946-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata, kultura i sztuka, walka z analfabetyzmem, spis powszechny, budownictwo, sprawy sądowe (sygn. 22-25; 1946-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do Sejmu, sprawy ustrojowe i organizacyjne, protokoły z posiedzeń GRN, Prezydium i Komisji GRN, zebrania sołtysów i gromadzkie, organizacja pracy, skargi i zażalenia, kontrola i nadzór, rejestr kar sądowych (sygn. 26-58, 66; [1930] 1945-1954). 2) Referat Finansowy: dokumentacja księgowa (sygn. 59-60; 1952-1953). 3) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka, spółdzielczość produkcyjna, przebudowa ustroju rolnego, współzawodnictwo rolne (sygn. 61-65; 1953-1954). III. Ewidencja ludności: listy dusz, księgi ludności, rejestry mieszkańców, skorowidze (sygn. 67-184; 1850-1952). Number of units in the group: 184
11/67/0 Akta gminy Rozdrażew [1840] 1945-1954 [1959] 0 Unroll
Akta opracowane I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, zarządzenia, protokoły z posiedzeń GRN, Zarządu oraz zebrań sołtysów, majątek gminny, kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 1-14; 1945-1950). 2) Oddział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne (sygn. 15; 1947-1949). 3) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata, kultura i sztuka (sygn. 16; 1946-1947). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy ustrojowe i organizacyjne, protokoły z posiedzeń GRN i Komisji, zebrania sołtysów, organizacja pracy, skargi i zażalenia, kontrola i nadzór, współzawodnictwo (sygn. 17-27; 1951-1954). 2) Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: kultura i sztuka, drogi i place publiczne (sygn. 28-29; 1951-1954). 3) Referat Rolny: statystyka (sygn. 30; 1953-1950). Akta nieopracowane III. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (88 j.a.; 1840-1935, 1950-1954 [1959]). Number of units in the group: 118
11/68/0 Akta gminy Zduny 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, przepisy i zarządzenia, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, kontrola wewnętrzna i nadzór (sygn. 1-6; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: dokumentacja księgowa (sygn. 7-19; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: drogi i place publiczne, statystyka rolna, weterynaria, łowiectwo (sygn. 20-24; 1945-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata, kultura i sztuka, walka z analfabetyzmem, bezpieczeństwo, budownictwo, sprawy sądowe (sygn. 25-32; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: sprawy ustrojowe i organizacyjne, protokoły z posiedzeń GRN, Prezydium i Komisji GRN, organizacja pracy, skargi i zażalenia, kontrola i nadzór, sprawy ogólnospołeczne (sygn. 33-51; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: dokumentacja księgowa (sygn. 52-53; 1952-1953). 3) Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: oświata, kultura i sztuka (sygn. 54; 1953-1954). 4) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka, spółdzielczość produkcyjna, przebudowa ustroju rolnego (sygn. 55-59; 1951-1954). Number of units in the group: 59
11/69/0 Akta gminy Czarnylas [1886] 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, zarządzenia ogólne, protokoły z posiedzeń GRN i Zarządu, kontrola wewnętrzna, kataster sumaryczny gromady Janków Przygodzki (sygn. 1-8, 67; [1896] 1945-1950). 2) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata, kultura i sztuka (sygn. 9; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do Sejmu i GRN, sprawy ustrojowe i organizacyjne, podział administracyjny, protokoły z posiedzeń GRN, Komisji i Prezydium, zebrań sołtysów, kontrola i nadzór (sygn. 10-24, 30-34; 1951-1954). 2) Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: przepisy i zarządzenia (sygn. 25; 1951-1954). 3) Referat Rolny: konferencje i odprawy, sprawozdawczość, planowanie i inwestycje, spółdzielczość produkcyjna (sygn. 26-29; 1951-1954). III. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 35-66; [1886] 1945-1945). Number of units in the group: 67
11/70/0 Akta gminy Czekanów 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, zarządzenia ogólne, sprawy osobowe radnych i pracowników gminnych, protokoły z zebrań organów samorządowych, majątek gminny, kontrola wewnętrzna (sygn. 1-9; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżety (sygn. 10-12; 1945-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: sprawy ogólnogospodarcze, przemysł i handel (sygn. 13-15; 1945-1950). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: sprawy ogólnoadministracyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe (sygn. 16-21; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia, protokoły z posiedzeń Komisji GRN, plany pracy, sprawozdania, skargi i zażalenia, kontrole (sygn. 22-25, 34-35; 1951-1954). 2) Referat Finansowy: budżety gminy i przedsiębiorstw (sygn. 26-27; 1951-1954). 3)) Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: sprawy oświatowe (sygn. 28-29; 1951-1954). 4) Referat Rolny: sprawy wodno-melioracyjne, statystyka i sprawozdania, plany produkcyjne rolnictwa indywidualnego i spółdzielczego, osadnictwo (sygn. 30-33; 1951-1954). Number of units in the group: 35
11/71/0 Akta gminy Odolanów [1887] 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy osobowe radnych, protokoły z posiedzeń GRN, Komisji i Zarządu, sprawy organizacyjne gromad, zarządzenia i nadzór, sprawozdania z działalności (sygn. 1-10, 29-31; 1945-1950). 2) Oddział Gospodarki Gminnej: przebudowa ustroju rolnego (m.in. nadania gospodarstw poniemieckich), przemysł i rzemiosło (sygn. 11-12, 32; 1945-1950). 3) Oddział Administracyjno-Społeczny: sprawy ogólnospołeczne, projekt szkoły w Tarchałach Wielkich (sygn. 13, 33; 1945-1949). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do GRN, sprawy osobowe radnych, protokoły z posiedzeń GRN, Komisji i Prezydium, zebrania sołtysów, przemysł i handel (sygn. 14-25, 28; 1951-1954). 2) Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: czytelnictwo (sygn. 26; 1953-1954). 3) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka (sygn. 27; 1950-1954). III. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (35 j.a.; [1887] 1945-1954). Number of units in the group: 68
11/72/0 vacat - Akta gminy Ostrów - cały zespół włączono do zesp. nr 26: Akta miasta Ostrowa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
11/73/0 Akta gminy Przygodzice [1895] 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: okólniki i zarządzenia, zebrania organów samorządowych, kontrola wewnętrzna (sygn. 1-4; 1945-1947). 2) Oddział Gospodarki Gminnej: przemysł i handel (sygn. 5-7; 1945-1947). 3) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata, kultura i sztuka, ewidencja i kontrola ruchu ludności (sygn. 8-9; 1946-1948). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia, protokoły z posiedzeń GRN i Prezydium, sprawy organizacyjne (sygn. 10-12; 1951). 2) Referat Rolny: zebrania i odprawy, statystyka i sprawozdania, planowanie i inwestycje, spółdzielczość produkcyjna, przebudowa ustroju rolnego, współzawodnictwo (sygn. 13-19; 1952-1953). III. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe i kontroli ruchu ludności (sygn. 20-40; [1895] 1945-1954). Number of units in the group: 40
11/74/0 Akta gminy Raszków [1908] 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: protokoły z posiedzeń GRN, Komisji i Zarządu Gminnego (sygn. 1-6; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do Sejmu, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sprawy osobowe radnych, podział administracyjny, protokoły z posiedzeń GRN, Komisji i Prezydium, zebrania społeczne, sołtysi, skargi i zażalenia (sygn. 7-16; 1951-1954). 2) Referat Spraw Socjalno-Kulturalnych: sprawy dot. kultury (sygn. 17; 1951-1954). 3) Referat Rolny: sprawozdawczość i statystyka, spółdzielczość produkcyjna, współzawodnictwo (sygn. 18-21; 1951-1954). III. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 22-36; 1908-1954). Number of units in the group: 36
11/75/0 Akta gminy Skalmierzyce [1839] 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy osobowe radnych, protokoły z posiedzeń GRN, Prezydium i Zarządu Gminnego, zebrania sołtysów, kontrola i nadzór, przemysł, Gminny Komitet Klasyfikacyjny (sygn. 1-26; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: budżet, zestawienia rachunkowe, bilans Państwowej Przetwórni Owocowo-Warzywnej Nr 10 w Skalmierzycach Nowych (sygn. 27-28, 106; 1945-1948). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: sprawy ogólnogospodarcze (sygn. 29; 1948). 4) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata i kultura (m.in.. budżet szkoły katolickiej z lat 20. XX w.), ewidencja i kontrola ludności, wybory do Sejmu, referendum ludowe (sygn. 30-35, 107, 295; 1920-1922, 1946-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do Sejmu, przepisy i zarządzenia, reprezentacja GRN, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sprawy gromad i sołtysów, radni, protokoły z posiedzeń GRN, Komisji i Prezydium, zebrania sołtysów, organizacja pracy, skargi i zażalenia, współzawodnictwo, kontrola i nadzór, przemysł i rzemiosło (sygn. 36-91; 1950-1954). 2) Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: oświata, kultura i sztuka (sygn. 92; 1952). 3) Referat Rolny: zarządzenia i okólniki, konferencje i zebrania, planowanie i statystyka, inwestycje, spółdzielczość produkcyjna, współzawodnictwo, gospodarstwa w administracji gminy (sygn. 93-105; 1950-1954). III. Sprawy własnościowe: recesy regulacyjne poszczególnych wsi, wykazy nieruchomości Skalmierzyc (sygn. 108-119; 1839-1904). IV. Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 120-294; 1848-1946). Number of units in the group: 295
11/76/0 Akta gminy Sieroszewice [1913] 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: sprawy ustrojowe i organizacyjne, protokoły z posiedzeń GRN i Zarządu Gminnego (sygn. 1-10; 1945-1950). 2) Oddział Finansowo-Budżetowy: rejestr karny (sygn. 11; 1949-1950). 3) Oddział Gospodarki Gminnej: przemysł i rzemiosło (sygn. 12; 1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: wybory do Sejmu, przepisy i zarządzenia, reprezentacja GRN, sprawy ustrojowe i organizacyjne, sprawy radnych, sołtysi, protokoły z posiedzeń GRN, Komisji i Prezydium, skargi i zażalenia, kontrola i nadzór (sygn. 13-24; 1951-1954). 2) Referat Rolny: zarządzenia i okólniki, produkcja zwierzęca, sprawozdawczość i statystyka, spółdzielczość produkcyjna, współzawodnictwo (sygn. 25-29; 1950-1954). III. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 30-31; [1913] 1951-1954). Number of units in the group: 31
11/77/0 Akta gminy Sobótka [1899] 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń GRN, Prezydium, Komisji i Zarządu Gminnego, kontrole społeczne, kontrole i nadzór, majątek gminy i gromad (sygn. 1-11; 1945-1950). 2) Oddział Gospodarki Gminnej: przemysł, handel i rzemiosło (sygn. 12-13; 1945-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, podział administracyjny, protokoły z posiedzeń GRN, Komisji i Prezydium, zebrania sołtysów, plany pracy, sprawozdawczość, kontrola i nadzór, akcje społeczne (sygn. 14-27; 1951-1954). 2) Referat Rolny: zarządzenia i okólniki, sprawozdawczość i statystyka (sygn. 28-29; 1951-1954). III. Ewidencja ludności: księgi meldunkowe (sygn. 30-54; 1899-1951). Number of units in the group: 54
11/78/0 Akta gminy Sośnie 1945-1954 0 Unroll
I. Zarząd Gminy 1) Oddział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, protokoły z posiedzeń GRN (sygn. 1-2; 1945-1950). 2) Oddział Gospodarki Gminnej: statystyka rolna, klasyfikacja gruntów, przemysł (sygn. 3-6; 1947-1950). 3) Oddział Administracyjno-Społeczny: oświata, kultura i sztuka (sygn. 7; 1946-1950). II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1) Referat Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, podział administracyjny, protokoły z posiedzeń GRN i Prezydium (sygn. 8-17; 1950-1954). 2) Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: przepisy i zarządzenia, walka z analfabetyzmem, czytelnictwo, sprawy kultury (sygn. 18-21; 1951-1954). 3) Referat Rolny: statystyka i sprawozdawczość, planowanie i inwestycje, spółdzielczość produkcyjna, przebudowa ustroju rolnego (sygn. 22-28; 1951-1954). Number of units in the group: 28
11/79/0 Komisja Powiatowa Kaliska do Spraw Wyborów do Dumy Państwowej 1906-1912 0 Unroll
Sprawy organizacyjne, listy wyborców, wyniki wyborów. Number of units in the group: 3
11/80/0 Inspektorat Szkolny w Ostrowie Wielkopolskim [1877] 1923-1939 0 Unroll
1) Akta ogólne: okólniki i zarządzenia, ustrój szkół, protokoły z konferencji nauczycielskich, sprawozdania, protokoły rad szkolnych, oświata pozaszkolna, budżety szkół, budownictwo szkolne (sygn. 1-23; 1923-1938). 2) Akta dotyczące poszczególnych szkół: protokoły rad pedagogicznych, budżety i sprawozdania budżetowe, zaopatrzenie szkół, budownictwo i remonty, korespondencja (sygn. 24-68; [1877] 1923-1939). Number of units in the group: 68
Showing 61 to 80 of 1,586 entries.