Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/81/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Kaliszu 1932-1938 0 Unroll
1) Akta spraw: rozsądzanie sporów dot. długów pieniężnych zaciąganych przez rolników u osób prywatnych (obniżanie odsetek, rozkładanie spłaty długów na dogodne raty, odroczenia licytacji, dokonywanie obrachunków, spory alimentacyjne) (sygn. 1-1585; 1932-1938). 2) Sprawy organizacyjne: personalia (sygn. 1586; 1932-1937). Number of units in the group: 1585
11/82/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Kępnie 1934-1939 0 Unroll
Akta spraw: rozsądzanie sporów dot. długów pieniężnych zaciąganych przez rolników u osób prywatnych (obniżanie odsetek, rozkładanie spłaty długów na dogodne raty, odroczenia licytacji, dokonywanie obrachunków, spory alimentacyjne). Number of units in the group: 1014
11/83/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Krotoszynie 1932-1939 0 Unroll
Akta spraw: rozsądzanie sporów dotyczących długów pieniężnych zaciąganych przez rolników u osób prywatnych (obniżanie odsetek, rozkładanie spłaty długów na dogodne raty, odroczenia licytacji, dokonywanie obrachunków, spory alimentacyjne). Number of units in the group: 1239
11/84/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich w Ostrowie Wielkopolskim 1932-1939 0 Unroll
Akta spraw: rozsądzanie sporów dotyczących długów pieniężnych zaciąganych przez rolników u osób prywatnych (obniżanie odsetek, rozkładanie spłaty długów na dogodne raty, odroczenia licytacji, dokonywanie obrachunków, spory alimentacyjne). Number of units in the group: 3128
11/85/0 Nadleśnictwo Państwowe w Jasnympolu 1924-1944 0 Unroll
1) Organizacja: skorowidz registratury, przepisy i zarządzenia, sprawy organizacyjne, podział administracyjny, plany gospodarcze, plany cięć, sprawy personalne, inspekcje, sprawy poufne (m.in. dostawy do wojska, bojkot firm niemieckich, tereny mające znaczenie dla obrony państwa) (sygn. 1-26, 153-156; 1924-1944). 2) Majątek: przepisy i zarządzenia, wykazy i spisy majątku, procesy, serwituty i ich likwidacja, obciążenia na rzecz kościołów, kupno i sprzedaż gruntów (sygn. 27-43; 1927-1939). 3) Zagospodarowanie: przepisy i zarządzenia, pielęgnacja i ochrona lasów, plany gospodarcze, melioracje, nasiennictwo, rybołówstwo, łowiectwo (sygn. 44-71; 1927-1939). 4) Budownictwo i drogi leśne: przepisy i zarządzenia, budowle na osadach służbowych, budowa dróg leśnych (sygn. 72-95; 1927-1939). 5) Użytkowanie: eksploatacja lasu, stawów i terenów łowieckich (sygn. 96-101; 1932-1939). 6) Przerób w zakładach przemysłowych i zbyt: zarządzenia, statystyka, sprawy podatkowe, zbyt drzewa, różnych produktów leśnych, wydzierżawianie terenów łowieckich, sprawy procesowe (sygn. 102-116; 1927-1939). 7) Finansowe: plany finansowo-gospodarcze, sprawozdania rachunkowe, statystyka (sygn. 117-133, 149-152; 1927-1944). 8) Kontrola i nadzór: protokoły, sprawozdania i zarządzenia pokontrolne (sygn. 134-140; 1932-1939). 9) Sprawy różne: klęski żywiołowe i szkody wywołane przez szkodniki, pomiary krajowe, akcje społeczne, zrzeszenia pracowników leśnych (sygn. 141-148; 1927-1938). 10) Mapy i plany: lasy włościańskie w Koźminie, rola deputatowa Leśnictwa Starylas, mapy topograficzne, mapa majątku Tursko (sygn. 157; 1886-1937). Number of units in the group: 156
11/86/0 Sąd Okręgowy w Ostrowie Wielkopolskim 1922-1939 [1950] 0 Unroll
Akta opracowane 1) Akta spraw karnych: wypowiedzi antyrządowe, wrogi stosunek miejscowych Niemców do Polski, tworzenie nielegalnych organizacji (sygn. 1-52; 1932-1938). Akta nieopracowane 1) Skorowidze i repertoria (sygn. 53-91; 1922-1939 [1950). 2) Akta spraw: rozwodowych, upadłościowych, spadkowych, rodzinnych (sygn. 92-108; 1932-1939). Number of units in the group: 113
11/87/0 Sąd Specjalny w Kaliszu 1939-1945 0 Unroll
I. Akta procesowe spraw karnych: 1) Zbrodnie i przestępstwa (607 j.a.; 1939-1944). 2) Wykroczenia mniejszej wagi (72 j.a.; 1940-1945). 3) Postępowanie wstępne (183 j.a.; 1939-1944). II. Rejestry sądowe (51 j.a.; 1939-1944). III. Odpisy wyroków oskarżenia (3 j.a.; 1942). Number of units in the group: 917
11/88/0 Sąd Obwodowy w Kaliszu [1922] 1939-1945 0 Unroll
1) Akta spraw testamentowych (sygn. 1-123; 1941-1944). 2) Akta spraw spadkowych (sygn. 124-341; 1940-1944). 3) Akta spraw opiekuńczych (sygn. 342-1365, 1599; [1922] 1939-1945). 4) Akta spraw alimentacyjnych (sygn. 1366-1598, 1600; [1923] 1939-1945). Number of units in the group: 1600
11/89/0 Sąd Obwodowy w Kępnie 1939-1945 0 Unroll
1) Akta generalia (ogólne): organizacja sądownictwa i innych instytucji niemieckich na ziemiach polskich (administracja ogólna, finansowa, policja, więzienia, opieka społeczna, zdrowie publiczne, oświata, przemysł, handel, rolnictwo) (sygn. 1-56; 1939-1945). 2) Akta spraw testamentowych (sygn. 57-181; 1940-1944). 3) Akta spraw spadkowych (sygn. 182-329; 1940-1944). 4) Rejestry sądowe (sygn. 330-351; 1939-1945). Number of units in the group: 351
11/90/0 Sąd Obwodowy w Koźminie (1928) 1939-1945 [1956] 0 Unroll
1) Akta ogólne: organizacja sądownictwa i innych instytucji niemieckich na ziemiach polskich (kościoły, szkoły, ubezpieczenia, administracja ogólna, opieka społeczna, notariat, rolnictwo), sprawy personalne (27 j.a.; [ 1938] 1939-1944). 2) Akta spraw testamentowych (47 j.a.; (1938) 1939-1944). 3) Akta spraw spadkowych (60 j.a.; 1940-1944). 4) Akta spraw opiekuńczych (45 j.a.; (1930) 1939-1944). 5) Akta spraw kuratelarnych (8 j.a.; (1935) 1939-1944). 6) Akta spraw alimentacyjnych (22 j.a.; (1928) 1941-1942). 7) Akta spraw o dożywocie (1 j.a.; 1941). 8) Akta spraw finansowych (16 j.a.; 1941-1943). 9) Akta spraw własnościowych: listy hipoteczne, licytacja nieruchomości (3 j.a.; (1935) 1941-1943). 10) Pomoce kancelaryjne (2 j.a.; 1941-1946) Number of units in the group: 231
11/91/0 Sąd Obwodowy w Krotoszynie 1837-1945 0 Unroll
1) Akta ogólne: organizacja sądownictwa i innych instytucji niemieckich na ziemiach polskich (rolnictwo, leśnictwo, kościoły i wyznania, komunikacja, przemysł, rzemiosło, poczta, notariat) (sygn. 1-64; 1939-1944). 2) Księgi gruntowe (Grundbuchy) (sygn. 65-275; 1837-1944). 3) Akta gruntowe (sygn. 276-282; 1841-1944). 4) Akta spraw testamentowych (sygn. 283-535; 1930-1944). 5) Akta spraw spadkowych (sygn. 536-593; 1941-1944). 6) Akta spraw opiekuńczych (sygn. 594-636; 1922-1945). 7) Akta sprawy kuratelarnych (sygn. 637-649; 1928-1945). 8) Akta spraw karnych (sygn. 650-651; 1935-1937). 9) Akta personelu sądowego (sygn. 652-654; 1935-1944). 10) Regulacje wsi: Gałązki, Kaniewo, Orla (sygn. 655-660; 1840-1903). Number of units in the group: 660
11/92/0 Sąd Obwodowy w Pleszewie [1776] 1879-1919 [1947] 0 Unroll
1) Akta ogólne: organizacja sądownictwa i innych instytucji niemieckich na ziemiach polskich (administracja ogólna, opieka społeczna, ubezpieczenia, więzienia, kościoły, urząd stanu cywilnego (sygn. 1-41, 1885, 1886; [1873] 1879-1919 [1923]). 2) Akta gruntowe (Grundbuchy) (sygn. 42-45; [1793] 1879-1910). 3) Akta gruntowe (sygn. 46-138; [1874] 1879-1918 [1947]). 4) Akta hipoteczne (sygn. 139-200; 1776-1852). 5) Akta fideikomisowe i ordynacja: rodzina Taczanowskich (sygn. 201-216; [1867] 1879-1917). 6) Akta spraw testamentowych (sygn. 217-981; [1795] 1978-1919 [1923]). 7) Akta spraw spadkowych (sygn. 982-1883; [1828] 1979-1919 [1923]). 8) Akta familijne (sygn. 1887, 1944). 9) Akta osobowe (sygn. 1890, 1939-1944). 10) Akta opiekuńcze (sygn. 1888-1889; 1944-1945). Number of units in the group: 1861
11/93/0 Sąd Obwodowy w Ostrzeszowie 1939-1945 0 Unroll
1) Akta ogólne: organizacja sądownictwa i innych instytucji niemieckich na ziemiach polskich (kościoły, szkoły, ubezpieczenia, administracja ogólna, opieka społeczna, notariat, rolnictwo) (sygn. 1-31; 1939-1945). 2) Akta spraw testamentowych (sygn. 32-85; 1932-1985). 3) Akta spraw spadkowych (sygn. 86-163; 1940-1945). Number of units in the group: 163
11/94/0 Notariusz Bajer Franciszek w Kaliszu 1820-1846 0 Unroll
1) Repertoria (sygn. 1-3; 1820-1846). 2) Akta notarialne (sygn. 4-19; 1820-1846). Number of units in the group: 19
11/95/0 Notariusz Basiński Mikołaj w Kaliszu 1832-1852 0 Unroll
1) Repertoria (sygn. 1-5; 1832-1852). 2) Akta notarialne (sygn. 6-31; 1832-1852). Number of units in the group: 30
11/96/0 Notariusz Białobrzeski Józef w Kaliszu [1802] 1828-1873 0 Unroll
1) Skorowidz (sygn. 2; 1828-1851 wraz z dziennikiem podawczym kancelarii 1828-1860). 2) Repertoria (sygn. 1, 3; 1828-1835). 3) Akta notarialne (sygn. 6-32; [1802] 1828-1873). Number of units in the group: 32
11/97/0 Notariusz Białobrzeski Stanisław w Kaliszu 1874-1902 0 Unroll
1) Skorowidze (sygn. 1-4; 1874-1897). 2) Repertoria i księgi opłat (sygn. 5-60; 1874-1902). 3) Akta notarialne (sygn. 61-88; 1874-1902). Number of units in the group: 91
11/98/0 Notariusz Bogusławski Andrzej w Kaliszu 1808-1818 0 Unroll
1) Skorowidze (sygn. 1; 1808-1816). 2) Repertoria (sygn. 2-5; 1808-1816). 3) Akta notarialne (sygn. 6-27; 1808-1818). Number of units in the group: 27
11/99/0 Notariusz Czyński Stanisław w Kaliszu 1878-1882 0 Unroll
1) Skorowidze (sygn. 1-2; 1878-1882). 2) Repertoria i księgi opłat (sygn. 3-13; 1878-1882). 3) Akta notarialne (sygn. 14-17; 1879-1882). Number of units in the group: 17
11/100/0 Notariusz Główczewski Ignacy w Kaliszu 1820-1835 0 Unroll
1) Repertoria (sygn. 1-2; 1820-1828). 2) Akta notarialne (sygn. 3-25; 1820-1835). Number of units in the group: 25
Showing 81 to 100 of 1,586 entries.