Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/293/0 Sąd Przemysłowy w Bielsku 1928 0 Unroll
Sąd Przemysłowy w Bielsku: sprawy sporne i skargi o odmowę zapłacenia należności tytułem odszkodowania, z 1928 r., sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/294/0 Sąd Obwodowy w Bielsku [1924] 1941-1944 0 Unroll
1. Sprawa spadkowa sygn. 1 2. Sprawa opiekuńcza, sygn. 2 Number of units in the group: 2
13/295/0 Więzienie Sądu Krajowego w Bielsku 1941-1945 0 Unroll
Więzienie Sądu Krajowego w Bielsku: sprawy karne, z lat 1941-1945, sygn. 1-27 Number of units in the group: 27
13/296/0 C.K. Komisariat Nadzoru Skarbowego w Bielsku 1847-1897 0 Unroll
C. K. Komisariat Nadzoru Skarbowego w Bielsku: zarządzenia i okólniki oraz instrukcje w sprawach zgłoszeń produkcji piwa, z lat 1847-1897, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
13/297/0 C.K. Departament Finansowy w Opawie - Okręg Szacunkowy w Bielsku 1879-1880 0 Unroll
C. K. Departament Finansowy w Opawie - Okręg Szacunkowy w Bielsku: finansowy obwód szacunkowy Bielska, z lat 1879-1880, sygn. 1-4 Number of units in the group: 4
13/298/0 Ewangelicki Urząd Parafialny w Białej 1919-1938 0 Unroll
I. Statystyka parafialna, z lat 1933-1935, sygn. 1 II. Wstapienia i wystąpienia z kościoła ewangelickiego: księgi wstapień i wystąpień z kościoła wyznania ewangelicko-augsburskiego, z lat 1919-1938, sygn. 2 III. Księgi urodzeń, małżeństw i zgonów 1. Księgi urodzeń, z lat 1919-1938, sygn. 3-22 2. Księgi małżeństw, z lat 1919-1938, sygn. 23-42 3. Księgi zgonów, z lat 1919-1938, sygn. 43-62 Number of units in the group: 62
13/299/0 Izba Przemysłowo - Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Bielsku 1935 0 Unroll
Izba Przemysłowo- Handlowa w Katowicach Ekspozytura w Bielsku: plany przebudowy budynku Izby Przemysłowo-Handlowej w Bielsku, z 1935 r., sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/300/0 Okręgowa Izba Gospodarcza Górnego Śląska Oddział w Bielsku 1942-1945 0 Unroll
Okręgowa Izba Gospodarcza Górnego Śląska Oddział w Bielsku: korespondencja dotycząca rozbudowy dworca kolejowego w Bielsku, z lat 1942-1945, sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/301/0 Grupa Okręgowa Wschodniego Śląska Przemysłu Włókienniczego i Tekstylnego w Bielsku 1941-1943 0 Unroll
Grupa Okręgowa Wschodniego Śląska Branży Przemysłu Włókienniczego i Tekstylnego w Bielsku: pokontrolne sprawozdania finansowe, roczne, księgi kasowe, z lat 1940-1943, sygn. 1-7 Number of units in the group: 7
13/302/0 Bielsko - Bialska Ochotnicza Straż Pożarna 1874-1929 0 Unroll
Bielsko- Bialska Ochotnicza Straż Pożarna: Księga pamiątkowa bielsko-bialskiej straży pożarnej, z lat 1874-1929, sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/303/0 Bielsko - Bialskie Robotnicze Stowarzyszenie Oświatowe "Harmonia" 1868, 1871-1872 0 Unroll
Bielsko- Bialskie Robotnicze Stowarzyszenie Oświatowe "Harmonia": imienny wykaz członków stowarzyszenia "Harmonia", księga kasowa składek, z lat 1868-1872, sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
13/304/0 Szpital Rezerwy Nr 2 w Bielsku 1915-1926 0 Unroll
Szpital Rezerwy Nr 2 w Bielsku: dzienniki podawcze korespondencji i wystawionych aktów zgonu przez komendaturę szpitala wojskowego w Bielsku, z lat 1915-1926, sygn. 1-3 Number of units in the group: 3
13/305/0 Inspektorat Pracy Obwodu 35 w Białej Krakowskiej 1945-1951 0 Unroll
Inspektorat Pracy Obwód 35 w Białej Krakowskiej: protokoły i zarządzenia pokontrolne zakładów i wytwórni drobnego przemysłu terenowego, z lat 1945-1951, sygn. 1-11 Number of units in the group: 33
13/306/0 Biuro Organizacji Rachunkowości Delegatura w Bielsku 1951 0 Unroll
Biuro Organizacji Rachunkowości Delegatura w Bielsku: miesięczne sprawozdania z pracy, wykonanie planu pracy, sprawozdanie z opiekuństwa terenowego, zestawienie wizytowanych przedsiębiorstw, z 1951 r., sygn. 1-4 Number of units in the group: 4
13/307/0 Kasa Oszczędności i Pożyczek w Rudzicy 1905-1939 0 Unroll
Kasa Oszczędności i Pożyczek w Rudzicy: protokoły Walnego Zgromadzenia Kasy, z lat 1905-1939, sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/308/0 Polska Kasa Spółdzielcza w Międzyrzeczu Górnym 1907-1936 0 Unroll
Polska Kasa Spółdzielcza w Międzyrzeczu Górnym: protokoły Rady Nadzorczej i protokół z rewizji Kasy, z lat 1907-1936, sygn. 1-2 Number of units in the group: 2
13/309/0 Jerzy Jenkner i Ska Fabryka Wódek, Likierów, Soków i Win Owocowych w Kamienicy 1935-1939 0 Unroll
Akta weryfikacyjne Fabryki (protokół z kontroli skarbowej wraz z załącznikami m.in.. wyciąg z rejestru handlowego, zezwolenie na wyrób wódek, opis procesu technicznego produkcji wódek gatunkowych, opis pomieszczeń fabryki, spis naczyń i przyrządów, plan i opis aparatu destylacyjnego) z lat 1935-1939, sygn. 1 Number of units in the group: 1
13/310/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie Ubogich Sióstr Szkolnych de Notre Dame z Prawem Publiczności w Bielsku [1907] 1908-1928 0 Unroll
I. Organizacja szkoły: korespondencja dotycząca założenia i początków szkoły, zarządzenia, zalecenia i decyzje organów nadrzędnych, statystyki i sprawozdania, z lat [1907] 1908-1928, sygn. 1-19 II. Egzaminy wstępne: protokoły z egzaminów wstępnych, z lat 1910-1914, sygn. 20-21 III. Egzaminy dojrzałości: protokoły z egzaminów dojrzałości, z lat 1914-1918, sygn. 22-24 IV. Katalogi uczennic i odpisy świadectw 1. Katalogi uczennic, z lat 1910-1918, sygn. 25-32 2. Odpisy świadectw, z lat 1914-1918, sygn. 33-34 Number of units in the group: 34
13/311/0 vacat - Państwowe Gimnazjum Polskie w Bielsku - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/312/0 Spółdzielnia Oszczędnościowo - Pożyczkowa Emerytów "Emera" w Bielsku-Białej 1948-1952 0 Unroll
Spółdzielnia Oszczędnościowo- Pożyczkowa Emerytów "Emera" w Bielsku- Białej: statut, rejestr członków, protokoły, bilanse, z lat 1948-1952, sygn. 1-9 Number of units in the group: 9
Showing 281 to 300 of 1,333 entries.