Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/313/0 Państwowe Gimnazjum Przemysłu Wełnianego Warsztaty Szkolne w Bielsku 1946-1951 0 Unroll
Państwowe Gimnazjum Przemysłu Wełnianego Warsztaty Szkolne w Bielsku: Z dziejów Technikum Włókienniczego w Bielsku-Białej, protokoły posiedzeń i konferencji pedagogicznych, protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej, ogłoszenia szkolne, sprawozdania z działalności Gimnazjum, z lat 1946-1956, sygn. 1-5 Number of units in the group: 5
13/314/0 Spółka Akcyjna dla Destylacji Win w Białej [1927-1932] 1932-1937 0 Unroll
Protokoły weryfikacyjne fabryki i gorzelni zawierające protokoły z kontroli Izby Skarbowej oraz informacje sporządzane na potrzeby kontroli : opisy fabryki, odpis z rejestru handlowego, spisy wyposażenia i urządzeń, rysunki i opisy działania maszyn, wykazy produkowanych wyrobów, protokoły przemiaru beczek i pomiaru zbiorników, spisy plomb na aparatach gorzelni; zaświadczenie Starostwa Powiatowego w Białej aprobujące przydatność lokali przy ul. 11-go listopada na składy i stolarnię dla Spółki, z lat [1927-1932] 1932-1937, sygn. 1-6 Number of units in the group: 6
13/315/0 Akta notariusza Antoniego Bahra zastępcy notariusza w Białej 1901 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/316/0 Akta notariusza Kazimierza Karpińskiego w Białej 1918-1933 0 Unroll
Number of units in the group: 3
13/317/0 Akta notariusza Jana Mycińskiego w Białej 1902-1917 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/318/0 Akta notariusza Bronisława Sądeckiego w Białej 1900-1901 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/319/0 Akta notariusza Edwarda Stiasnego w Białej 1871-1899 0 Unroll
Number of units in the group: 14
13/320/0 Ewangelicka Miejska Szkoła dla Młodzieńców w Bielsku 1807-1847 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/321/0 Zakład Poprawczy w Bielsku-Białej [1969-1972] 1973-1983 0 Unroll
Number of units in the group: 13
13/322/0 Zakłady Włókiennicze "Lenko" Spółka Akcyjna w Bielsku [1889-1935] 1935-1944 0 Unroll
I. Sprawy organizacyjno-kadrowe: statut, zmiany organizacyjne, nabór pracowników, zawiadomienia o ukaraniu pracowników, z lat [1932-1935] 1937-1944, sygn. 1-4 II. Ubezpieczenia: polisy i umowy ubezpieczeniowe, korespondencja w sprawach ubezpieczeniowych firmy, z lat [1933-1935] 1935-1944, sygn. 5-11 III. Działalność inwestycyjno-handlowa: korespondencja handlowa z innymi firmami w sprawach zakupów i zamówień, umowa w sprawie sprzedaży i eksportu wyrobów, inwestycje w zakupy maszyn, z lat [1917-1935] 1935-1944, sygn. 12-25 IV. Sprawy księgowo-finansowe, sprawozdawczość: kosztorysy i faktury za roboty remontowo-budowlane na rzecz firmy, sprawozdanie z rewizji kasy, bilanse otwarcia i zamknięcia, inwentarze rachunku specjalnego i księgi handlowej, z lat [1918-1934] 1939-1942, sygn. 26-38 V. Sprawy majątkowe firmy, inwentury: spisy maszyn i sprzętu firmy, opis i wycena pomieszczeń wraz z zawartością, oszacowania wartości maszyn, sprzętu i wyposażenia oszacowanie wartości budynków, inwentarze, remanenty, oszacowania wartości fabryki w Wilamowicach i młyna parowego w Komorowicach w związku z planami ich zakupu, oszacowanie wartości działek budowlanych firmy, plan sytuacyjny nieruchomości Spółki, z lat [1905-1935] 1935-1944, sygn. 39-68 VI. Dokumentacja prywatna właścicieli: dokumenty dotyczące spraw osobistych rodziny Deutsch, korespondencja prywatna, dokumentacja dotycząca prywatnego majątku rodziny Deutsch, dokumenty prywatne prokurenta firmy, z lat [1889-1934] 1936-1943, sygn. 69-75. Number of units in the group: 75
13/323/0 Fabryka Wyrobów Metalowych w Białej 1949-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 19
13/324/0 Państwowe Zakłady Budowy Wag w Białej 1947 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/325/0 Zakłady Budowy Maszyn i Aparatów Józef Dyczek w Białej 1945-1946 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/326/0 Otto Hack Fabryka Wyrobów Metalowych w Bielsku 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/327/0 Karol Schwabe i Spółka Odlewnia Dzwonów w Białej 1947-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 7
13/328/0 August Gross Fabryka Wyrobów Żelaznych i Metalowych w Białej Krakowskiej 1946-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 15
13/329/0 Fabryka Wyrobów Metalowych H. Hoffmann w Kamienicy 1938-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 16
13/330/0 Jan Ochsner Fabryka Maszyn i Odlewnia Żelaza w Białej Krakowskiej 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/331/0 Kolegium Odwoławcze Sejmiku Samorządowego Województwa Bielskiego w Bielsku-Białej [1982] 1990-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 34
13/332/0 Powiatowy Zakład Weterynarii w Bielsku-Białej 1960-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 37
Showing 301 to 320 of 1,334 entries.