Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/909/0 Akta miasta Jordanowa 1576-1950 0 Unroll
Akta miasta Jordanowa do 1866 roku: przywileje na jarmarki, księgi wpisów, księgi sądowe, spór o jurysdykcję z Dominium w Spytkowicach, preliminarze budżetowe i sprawozdania rachunkowe Kamerarii jordanowskiej z lat 1576-1866, sygn. 1-42/1-42/2, 43/1-43/2, 44-51, 335-340, 343-344. Akta miasta Jordanowa do 1939 roku: protokoły Rady Miejskiej i Zarządu Miejskiego, dzienniki podawcze, budżet i księgi finansowe z lat 1867-1939, sygn. 52-97, 98/1-3, 99, 100/1-2, 101-118, 119/1-2, 120, 121/1-2, 122-223, 341-342, Akta miasta Jordanowa do 1944 roku: zjazdy wójtów i sołtysów, sprawy oświaty, opieki społecznej, popieranie rolnictwa, przemysłu i handlu, akta Komitetu Góralskiego, budowlane, budżety i księgi finansowe z lat [1938] 1939-1944, sygn. 224-256, Akta miasta Jordanowa do 1950 roku: protokoły Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, protokoły Komisji i Zarządu Miejskiego, sprawy oświaty, rolnictwa, przemysłu i handlu, wojskowe, budowlane i odbudowy, akta dot. majątku gminnego, budżety i księgi finansowe, korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1945-1950, sygn. 257-325, Akta Dominium Spytkowice: korespondencja dot. sporu o prawo jurysdykcji, utrzymanie szpitala ubogich i dzierżawa propinacji szpitalnej, utrzymanie szkoły jordanowskiej, korespondencja w sprawach finansowych z lat 1800-1857, sygn. 326-334, Dopływ nieopracowany zawiera: dokumentację techniczno-budowlaną, rejestry kar sądowych oraz rejestry poborowych miasta Jordanowa z lat 1893-1950 Number of units in the group: 370
13/910/0 Akta miasta Makowa Podhalańskiego 1896-1954 0 Unroll
Akta miasta Makowa Podhalańskiego : rejestr parcel, sprawy wodociągu, rejestr pospolitego ruszenia, księgi protokołów posiedzeń Zwierzchności gminnej, korespondencja ogólna, księgi ewidencji ludności, księgi finansowe, budżety,sprawy organizacyjne, opieki społecznej,oświaty, rolnictwa, aprowizacji, budowlane, protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej, sprawy majątku gminnego z lat 1896-1950, sygn. 1-72. Akta Komisji Wyborczej w Makowie Podhalańskim : spisy wyborców i korespondencja z lat 1934-1939, sygn. 73. Akta Polskiego Komitetu Opiekuńczego Delegatura Maków: sprawozdanie, korespondencja dot. opieki nad biednymi z lat 1941-1945, sygn. 74. Akta Komitetu Opieki Społecznej w Makowie Podhalańskim: : protokoły posiedzeń Komitetu , sprawozdania z lat 1945-1949, sygn. 75-76 Number of units in the group: 113
13/911/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krzeszowie 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 123
13/912/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kukowie 1954-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 58
13/913/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zembrzycach [1950-1954] 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 198
13/914/0 Sąd Obwodowy w Żywcu [1919] 1939-1945 0 Unroll
Wydział I : sprawy osobowe, organizacyjne i gospodarcze Sądu z lat 1939-1945, sygn .1-17. Wydział II : akta spraw spadkowych i opiekuńczych z lat [1919] 1939-1945, sygn. 18-54. Wydział III : akta rejestracyjne stowarzyszeń, przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, akta spraw cywilnych i spornych z lat 1939-1944, sygn. 55-147. Wydział IV : akta dot. ksiąg gruntowych z lat 1940-1944, sygn. 148-151. Wydzial V : akta spraw karnych z lat 1939-1945, sygn. 152-169. Number of units in the group: 169
13/915/0 Areszt Sądowy w Żywcu 1940-1945 [1946] 0 Unroll
Gerichtsgefangnis in Saybusch [Areszt Sądowy w Żywcu ] : korespondencja ogólna w sprawach osobowych personelu urzędniczego, korespondencja dot. utrzymania i zatrudniania więźniów z lat 1940-1945, sygn. 170-180. Number of units in the group: 11
13/916/0 Sąd Obwodowy (Wydział Zamiejscowy Sądu Obwodowego w Żywcu) w Milówce [1926] 1939-1945 0 Unroll
Wydział II : akta opiekuńcze z lat [1926] 1940-1945, sygn. 1-20 Wydział III : rejestr stowarzyszeń, rejestr handlowy, sprawy cywilne, sporne z lat [1934] 1940-1944, sygn. 21-44. Wydział IV : sprawy egzekucyjne z lat 1940-1944, sygn. 45-46. Wydział V : sprawy karne z lat 1939-1945, sygn. 47-51 Number of units in the group: 51
13/917/0 Szpital Powszechny w Żywcu 1905-1945 [1948] 0 Unroll
Szpital Powszechny im. Ces. Franciszka Józefa w Żywcu : korespondencja dot. spraw administracyjno - gospodarczych. Szpital Powszechny w Żywcu z lat 1905-1914, sygn. 1. Dział administracyjny : protokół zdawczo - odbiorczy szpitala, korespondencja w sprawach osobowych , budowlanych i gospodarczych z lat 1919-1939, sygn 2-8. Dział finansowy : budżety i zamknięcia rachunkowe, listy płac z lat 1931-1939, sygn. 9-19. Dział ewidencji chorych : protokoły stanu chorych, dzienniki lekarskie , historie chorób z lat 1919-1939, sygn. 20-47. Kreiskrankenhaus in Saybusch : księgi operacji , historie chorób z lat 1940-1945, sygn. 48-53 Number of units in the group: 56
13/918/0 Kasa Stefczyka w Cięcinie 1911-1951 0 Unroll
Rejestr handlowy, protokoły Walnych zebrań Rady Nadzorczej, księgi udziałów i pożyczek, księgi finansowe z lat 1911-1951, sygn. 1-20. Number of units in the group: 20
13/919/0 Kasa Stefczyka w Czernichowie-Tresnej 1929-1952 0 Unroll
Protokoły Walnych zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej, księgi finansowe z lat 1929-1952, sygn. 1-5. Number of units in the group: 5
13/920/0 Kasa Stefczyka w Gilowicach 1912-1950 0 Unroll
Statut, protokoły Walnych zebrań Zarządu, księgi udziałów, księgi finansowe z lat 1912-1950, sygn. 1-14. Number of units in the group: 14
13/921/0 Kasa Stefczyka w Kamesznicy 1938-1949 0 Unroll
Inwentarz dłużników, dziennik główna z lat 1938-1949, sygn. 1-2. Number of units in the group: 2
13/922/0 Kasa Stefczyka w Lipowej 1921-1950 0 Unroll
Statut, protokoły Walnych zebrań Rady Nadzorczej, Zarządu, księgi wkładów z lat 1921-1950, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
13/923/0 Kasa Stefczyka w Łodygowicach 1912-1949 0 Unroll
Protokoły Walnych zebrań Zarządu , Rady Nadzorczej , zarządzenia pokontrolne z lat 1912-1949, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
13/924/0 Kasa Stefczyka w Milówce 1910-1951 0 Unroll
Sprawozdania z rewizji , budżet, deklaracje członkowskie, księgi udziałów , inwentarze pożyczek z lat 1910-1951, sygn. 1-12. Number of units in the group: 12
13/925/0 Kasa Stefczyka w Pewli Małej 1912-1950 0 Unroll
Protokoły Walnych zebrań Zarządu, Rady Nadzorczej, rejestr członków, księgi finansowe z lat 1912-1950, sygn. 1-8. Number of units in the group: 8
13/926/0 Kasa Stefczyka w Pietrzykowicach 1909-1949 0 Unroll
Statut i rejestr handlowy, protokoły Walnych Zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej z lat 1909-1949, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
13/927/0 Kasa Stefczyka w Radziechowach 1912-1950 0 Unroll
Rejestr handlowy , protokoły Walnych Zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej, księgi pożyczek z lat 1912-1950, sygn. 1-9 Number of units in the group: 9
13/928/0 Kasa Stefczyka w Rychwałdzie 1939-1950 0 Unroll
Protokoły Walnych Zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej , książki wkładów i księgi finansowe z lat 1939-1950, sygn. 1-7. Number of units in the group: 7
Showing 901 to 920 of 1,385 entries.