Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/992/0 Żywiecka Fabryka Papieru w Żywcu Odcinek I [1927-1942] 1945 - 1992 0 Unroll
Dział Ekonomiczny : wskaźniki techniczno-ekonomiczne, analizy działalności gospodarczej, plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac oraz sprawozdania z lat 1946-1970, sygn. 1-50. Dział Zbytu : plany i sprawozdania ze zbytu produkcji z lat 1947-1960, sygn. 51-56. Dział Zaopatrzenia : plany i sprawozdania z wykonania planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego z lat 1947-1962, sygn. 57-66. Dział Organizacyjno-Prawny : zarządzenia, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej, Zbiorowy Układ Pracy, schematy organizacyjne, regulamin organizacyjny, instrukcja służbowa, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, protokoły kontroli, korespondencja prawna z lat 1947-1970, sygn. 67-128. Dział Kadr i Szkolenia : plany zapotrzebowania na pracowników i szkolenia zakładowego, zestawienie dynamiki zatrudnienia, funduszu płac i wydajności pracy, sprawozdania z wykonania planu szkolenia, protokoły narad dot. szkolenia zakładowego z lat 1947-1958, sygn. 129-141. Dział Księgowości : preliminarz finansowy, plan i sprawozdanie finansowe, bilanse wraz z załącznikami do bilansów zamknięcia, spisy inwentarza z lat 1945-1959, sygn. 142-154. Dział Produkcyjno-Techniczny: zestawienia i bilans produkcji z lat 1952-1961, sygn. 155-165. Dział BHP : sprawozdania GUS dot. wypadków i statystyka z lat 1951-1958, sygn. 166-174. Dział Konstrukcji : sprawozdania z rozwoju racjonalizatorstwa, protokoły zebrań Komisji Usprawnień, wnioski racjonalizatorskie z lat 1951-1953, sygn. 175-180. Dział Remontów : plany i sprawozdania kapitalnych remontów, dokumentacja remontowa z lat 1949-1954, sygn. 181-189. Dział Inwestycji : plany i sprawozdania z realizacji inwestycji z lat 1948-1953, sygn. 190-196 Number of units in the group: 345
13/993/0 Zarząd Inwestycji Budowy Zbiorników na rzece Sole w Żywcu 1957-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 68
13/994/0 C.k. Sąd Powiatowy w Suchej 1878, 1906-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 464
13/995/0 C.K. Sąd Powiatowy w Ślemieniu 1873-1928 0 Unroll
Number of units in the group: 247
13/996/0 Stowarzyszenie Pożyczkowe "Wzajemna Pomoc" w Makowie 1879-1949 0 Unroll
Akta Zarządu: statut, protokoły Rady Nadzorczej i Dyrekcji, ewidencja członków i udziałów z lat 1879-1949, sygn. 1-27, 65. Akta finansowe: bilanse, księgi finansowe z lat 1894-1945, sygn. 28-64, Number of units in the group: 65
13/997/0 Powiatowa Rada Narodowa w Żywcu 1945 - 1950 0 Unroll
Dział Ogólno-Organizacyjny : protokoły Sesji, Prezydium i protokoły posiedzeń Komisji, sprawozdania, ewidencja członków z lat 1945-1950, sygn 1-29. Dział Społeczny : sprawy z zakresu spółdzielczości, rolnictwa, oświaty, kultury i sztuki, popierania ruchu turystycznego, statystyka z lat 1948-1950, sygn. 30-43. Dział Nadzoru nad terenowymi radami narodowymi : organizacja nadzoru nad gminnymi radami narodowymi, funkcjonowanie GRN oraz Komisji, inspekcje GRN z lat 1945-1950, sygn. 44-62. Number of units in the group: 69
13/998/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Jordanowie 1950 - 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 331
13/999/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzebini 1955 - 1960 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/1000/0 Prokuratura Powiatowa w Żywcu 1947 - 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 275
13/1001/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bieńkówce 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 179
13/1002/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Budzowie 1954 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 152
13/1003/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Palczy 1955 - 1962 0 Unroll
Number of units in the group: 14
13/1004/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jachówce 1955 - 1960 0 Unroll
Number of units in the group: 18
13/1005/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Osielcu 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 156
13/1006/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kojszówce 1955 - 1960 0 Unroll
Number of units in the group: 32
13/1007/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lachowicach 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 326
13/1008/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hucisku 1955 - 1962, 1966-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 115
13/1009/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tarnawie Dolnej 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 203
13/1010/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Łętowni 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 195
13/1011/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sidzinie 1955 - 1972 0 Unroll
Number of units in the group: 167
Showing 981 to 1,000 of 1,385 entries.